Camilla Gudmundsdatter Magnusson

Bilde av Camilla Gudmundsdatter Magnusson
English version of this page
Mobiltelefon +47 93201481 932 01 481
Rom 604, 6.etasje NHA
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Klasseromsforskning, norskdidaktikk, lesestrategier, kritisk literacy, litteraturdidaktikk, livsmestring i norskfaget, scaffolding, observasjonsmanualer, læreres profesjonsfaglige utvikling.

Pågående aktiviteter

Postdoktor i QUINT (Quality in Nordic Teaching) med prosjektet "Critical Literacy Instruction in Contemporary Nordic Classrooms" (2021-2024)

Forskning på temaet livsmestring i norskfaget i EDUCATE-prosjektet

Bakgrunn

Universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og faglig leder i prosjektet Video to Support Excellence in Teaching (VIST), UiO (2020-2021)

Stipendiat i prosjektet Linking Instruction and Student Achievement (LISA) (2016-2020)

Høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (2015-2016)

Lektor ved Frederik II vgs. i Fredrikstad (2010-2015) og ved Kirkeparken vgs. i Moss (2006-2010)

Master i nordisk litteratur, Humanistisk fakultet, UiO (2006)

 

 

 

Publikasjoner

  • Magnusson, Camilla Gudmundsdatter (2021). Reading Literacy Practices in Norwegian Lower- Secondary Classrooms: Examining the Patterns of Teacher Questions. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2020.1869078. Fulltekst i vitenarkiv
  • Magnusson, Camilla G. (2020). Examining the polestar of reading comprehension: one teacher's instruction in one L1 classroom and students' metacognitive knowledge of reading. L1-Educational Studies in Language and Literature. ISSN 1567-6617. doi: 10.17239/L1ESLL-2020.20.01.18.
  • Magnusson, Camilla G. & Frønes, Tove Stjern (2020). Kapittel 4. Norske elevers kunnskap om strategier for leseforståelse. I Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Red.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. s. 79–106. doi: 10.18261/9788215040066-2020-04. Fulltekst i vitenarkiv
  • Weyergang, Cecilie & Magnusson, Camilla G. (2020). Kapittel 3. Hva er relevant lesekompetanse i dagens samfunn, og hvordan måles lesing i PISA 2018? I Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Red.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. s. 46–78. doi: 10.18261/9788215040066-2020-03. Fulltekst i vitenarkiv
  • Magnusson, Camilla Gudmundsdatter; Roe, Astrid & Blikstad-Balas, Marte (2018). To What Extent and How Are Reading Comprehension Strategies Part of Language Arts Instruction? A Study of Lower Secondary Classrooms. Reading Research Quarterly. ISSN 0034-0553. doi: 10.1002/rrq.231.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

  • Magnusson, Camilla Gudmundsdatter (2019). Reading Comprehension Instruction and Students’ Metacognitive Awareness in One Effective L1 Classroom at the Lower-Secondary Level.
  • Magnusson, Camilla Gudmundsdatter (2019). One teacher’s reading comprehension instruction in one classroom in grade 8, 9 and 10.
  • Magnusson, Camilla Gudmundsdatter (2019). I hvilken grad og hvordan er leseforståelsesstrategier integrert i norskundervisning på ungdomstrinnet?
  • Magnusson, Camilla Gudmundsdatter (2017). Reading Comprehension Strategies Instruction in Norwegian Secondary Classrooms .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2016 12:55 - Sist endret 22. feb. 2022 10:43