Christian Brandmo

Førsteamanuensis
Bilde av Christian Brandmo
English version of this page
Telefon +47 22855243
Mobiltelefon +47 90208596
Rom 437
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus Moltke Moes vei 35 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Ledelse og personalutvikling

 • Motivasjon og læringsprosesser

 • Metakognisjon og selvregulering

Undervisning

Undervisning våren 2018

Har tidligere undervist i

 • UTLED4303 Anvendt metode

 • DIDMET4000 Metodekurs i fagdidaktikk

 • DIDMET4200 Forskningsmetode og oppgaveforberedelse

 • UTLED4062 Utdanningsvitenskapelige metoder

 • UTLED4071 Prosjektseminar med anvendt metode

 • PPU3210 Undervisning og læringsforløp

 • PPU3310L Undervisning og læringsforløp

 • PPU3120D PPU deltid - Hoveddel

 • UTLED4061 Utdanningsvitenskap, forskningsstrategier og metoder

 • UTLED4070 Statistikk

 • PED4100 Teori og praksis - Peadgogisk-psykologisk rådgivning

  • Kurs i bruk av psykologiske tester

  • Kurs i motivasjon og selvregulert læring

 • PED4010 Statistikk

 • PED2140 Hvordan mennesker lærer

 • Kurs i læringsteori for vitenskapelige ansatte (Fagområdet for universitetspedagogikk)

Bakgrunn

Utdannelse

 • PhD i pedagogikk, Universitetet i Oslo, 2011
 • Can.ed (pedagogisk psykologi), Universitetet i Oslo, 2004

Arbeidsbakgrunn

 • Førsteamanuensis i utdanningsledelse, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, 2011 -

 • Nestleder / forskningsleder, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, 2012 - 2014 

 • Universitetslektor i pedagogikk/utdanningsledelse, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2010 - 2011

 • Stipendiat, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, 2005 - 2010

 • Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Akershus Fylkeskommune, 2004 - 2005

Emneord: Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Motivasjon, Læringsteori, Metakognisjon, Personlig epistemologi

Publikasjoner

 • Aas, Marit & Brandmo, Christian (2018). Assessment results for transforming practice: School leaders’ role.. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  38(2), s 174- 193 . doi: 10.18261/issn.1891-5949-2018-02-06 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brandmo, Christian & Bråten, Ivar (2018). Investigating relations between beliefs about justification for knowing,interest, and knowledge across two socio-scientific topics. Learning and individual differences.  ISSN 1041-6080.  62, s 89- 97 . doi: https://doi.org/10.1016/j.lindif.2018.01.010 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brandmo, Christian; Bråten, Ivar & Schewe, Olav Engelbreth (2018). Social and personal predictors of test anxiety among Norwegian secondary and postsecondary students. Social Psychology of Education.  ISSN 1381-2890. . doi: 10.1007/s11218-018-9461-y
 • Bråten, Ivar; Brandmo, Christian & Kammerer, Yvonne (2018). A validation study of the Internet-specific Epistemic Justification Inventory with Norwegian preservice teachers. Journal of educational computing research.  ISSN 0735-6331. . doi: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0735633118769438 Vis sammendrag
 • Nesje, Katrine; Brandmo, Christian & Berger, Jean-Louis (2018). Motivation to Become a Teacher: a Norwegian Validation of the Factors Influencing Teaching Choice Scale. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  62(6), s 813- 831 . doi: 10.1080/00313831.2017.1306804 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stang Lund, Elisabeth; Bråten, Ivar; Brandmo, Christian; Brante, Eva Wennås & Strømsø, Helge Ivar (2018). Direct and indirect effects of textual and individual factors on source-content integration when reading about a socio-scientific issue. Reading and writing.  ISSN 0922-4777.  s 1- 22 . doi: 10.1007/s11145-018-9868-z
 • Brandmo, Christian & Aas, Marit (2017). Med skråblikk på ledelsesmodeller: «instructional» og «transformational» ledelse i norsk kontekst., I: Marit Aas & Jan Merok Paulsen (red.),  Ledelse i fremtidens skole.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2016-8.  Kapittel 3.  s 53 - 72
 • Brandmo, Christian & Nesje, Katrine (2017). Factors motivating students to become secondary school teachers: Evidence from Norway, In Helen M. G. Watt; Paul W. Richardson & Kari Smith (ed.),  Global perspectives on teacher motivation.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-10498-3.  4.  s 94 - 124
 • Aas, Marit & Brandmo, Christian (2016). Revisiting instructional and transformational leadership: The contemporary Norwegian context of school leadership. Journal of Educational Administration.  ISSN 0957-8234.  54(1), s 92- 110 . doi: 10.1108/JEA-08-2014-0105
 • Elstad, Eyvind; Tiplic, Dijana & Brandmo, Christian (2016). Antecedents of employee collaboration among newly qualified teachers in Danish schools. Scandinavian Journal of Organizational Psychology.  ISSN 1891-473X.  8(2), s 5- 17 Vis sammendrag
 • Wittek, Anne Line & Brandmo, Christian (2016). Om undervisning og læring, I: Helge Ivar Strømsø; Kirsten Hofgaard Lycke & Per Lauvås (red.),  Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-52728-0.  2.  s 20 - 39
 • Tiplic, Dijana; Brandmo, Christian & Elstad, Eyvind (2015). Antecedents of Norwegian beginning teachers’ turnover intentions. Cambridge Journal of Education.  ISSN 0305-764X.  45(4), s 451- 474 . doi: 10.1080/0305764X.2014.987642
 • Brandmo, Christian (2014). Kognitive og sosialkognitive tilnærminger til læring, I: Line Wittek & Janicke Heldal Stray (red.),  Pedagogikk - en grunnbok.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41424-5.  Kapittel 10.  s 179 - 196
 • Brandmo, Christian (2014). Metakognisjon og selvregulert læring, I: Line Wittek & Janicke Heldal Stray (red.),  Pedagogikk - en grunnbok.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41424-5.  Kapittel 11.  s 197 - 213
 • Brandmo, Christian; Tiplic, Dijana & Elstad, Eyvind (2014). The achievement goal theory as an approach to study school principals’ leadership motivation. Problems of Education in the 21st Century.  ISSN 1822-7864.  58, s 27- 38
 • Bråten, Ivar; Anmarkrud, Øistein; Brandmo, Christian & Strømsø, Helge Ivar (2014). Developing and testing a model of direct and indirect relationships between individual differences, processing, and multiple-text comprehension. Learning and Instruction.  ISSN 0959-4752.  30, s 9- 24 . doi: 10.1016/j.learninstruc.2013.11.002
 • Bråten, Ivar; Ferguson, Leila Eve; Anmarkrud, Øistein; Strømsø, Helge Ivar & Brandmo, Christian (2014). Modeling relations between students' justification for knowing beliefs in science, motivation for understanding what they read in science, and science achievement. International Journal of Educational Research.  ISSN 0883-0355.  66, s 1- 12 . doi: 10.1016/j.ijer.2014.01.004
 • Brandmo, Christian (2013). Achievement goals: What are they and what significance do they have for students' learning and performance, In Elisabeth Bjørnestad & Janicke Heldal Stray (ed.),  New Voices in Norwegian Educational Research.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6209-462-8.  2.  s 9 - 25 Vis sammendrag
 • Brandmo, Christian & Berger, Jean-Louis (2013). Fostering self-regulated learning: An introduction. Journal of Cognitive Education and Psychology.  ISSN 1810-7621.  12(2), s 127- 137 . doi: 10.1891/1945-8959.12.2.127

Se alle arbeider i Cristin

 • Brandmo, Christian; Bråten, Ivar & Kammerer, Yvonne (2018). A validation study of the Internet-Specific Epistemic Justification Inventory (ISEJ).
 • Brandmo, Christian; Bråten, Ivar & Schewe, Olav (2018). Predictors and mediators of test-anxiety among Norwegian students in upper secondary and higher education.
 • Brandmo, Christian; Throndsen, Inger & Carlsten, Tone Cecilie (2018). Predictors of beginning teachers’ self-efficacy and job satisfaction.
 • Brandmo, Christian; Tiplic, Dijana & Elstad, Eyvind (2018). Predictors of department heads’ motivation: The key role of relational trust in schools.
 • Latini, Natalia; Anmarkrud, Øistein & Brandmo, Christian (2018). Exploring predictors of teacher efficacy for instructing dyslexic students in Internet reading.
 • Brandmo, Christian; Bråten, Ivar & Strømsø, Helge Ivar (2017). Modeling relations between epistemic cognition, interest, and science knowledge across gender..
 • Brandmo, Christian & Nesje, Katrine (2017). Family background as an antecedent of motivation to teach in Norway.
 • Brandmo, Christian & Schewe, Olav (2017). Predictors of self-regulated learning in upper secondary and higher education.
 • Bråten, Ivar; Brandmo, Christian & Yvonne, Kammerer (2017). A validation study of the Internet-specific epistemic justification inventory with Norwegian pre-service teachers.
 • Aas, Marit; Brandmo, Christian; Colbjørnsen, Tor & Olsen, Rolf (2016). Group coaching that promotes self-efficacy and role clarity among school leaders.
 • Brandmo, Christian (2016). Book review: Contemporary pioneers in teaching and learning. The AERA Studying & Self- Regulated Learning SIG Newsletter.  (Summer), s 12
 • Brandmo, Christian; Bråten, Ivar & Strømsø, Helge Ivar (2016). Epistemic cognition and topic interest as predictors of science knowledge.
 • Canrinus, Esther Tamara; Nesje, Katrine; Fokkens-Bruinsma, Marjon & Brandmo, Christian (2016). Do we fit the FIT? Norwegian and Dutch student teachers’ motivation to become a teacher..
 • Nesje, Katrine; Canrinus, Esther Tamara; Fokkens-Bruinsma, Marjon & Brandmo, Christian (2016). Fitting the FIT: Motivation for becoming a teacher in Norway and the Netherlands.
 • Tiplic, Dijana; Brandmo, Christian; Elstad, Eyvind; Steingrímsdóttir, María & Engilbertsson, Guðmundur (2016). Antecedents of collaborative-oriented professional learning activities among Icelandic beginning teachers.
 • Brandmo, Christian & Höög, Jonas Melker (2015). Reflection through feedback: Approach and first findings. In symposium "Feedback and Coaching to promote Professional Reflection and Learning".
 • Brandmo, Christian; Tiplic, Dijana & Elstad, Eyvind (2015). Antecedents of collaboration-oriented learning activities among beginning teachers: Evidence from Denmark.
 • Huber, Stephan Gerhard; Olsen, Rolf Vegar; Schwander, Marius; Brandmo, Christian & Höög, Jonas Melker (2015). Statistical and Social Validation of Leadership Scales. In Symposium "Feedback and Coaching to Promote Professional Reflection and Learning of School Leaders".
 • Brandmo, Christian; Ferguson, Leila Eve; Elstad, Eyvind & Tiplic, Dijana (2014). New and Experienced Teachers’ Trust in Sources of Pedagogical Knowledge and Implications for Motivation.
 • Brandmo, Christian; Nesje, Katrine; Tiplic, Dijana & Elstad, Eyvind (2014). Components of teachers' work motivation: What motivates students to become teachers and what motivate teachers to stay?.
 • Wittek, Anne Line & Brandmo, Christian (2014). Ulike tilnærminger til læring : et historisk riss, I: Line Wittek & Janicke Heldal Stray (red.),  Pedagogikk - en grunnbok.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41424-5.  Kapittel 6.  s 113 - 132
 • Aas, Marit & Brandmo, Christian (2013). Does the Taxonomy of Instructional and Transformational Leadership fit the Norwegian Context of School Leadership.
 • Anmarkrud, Øistein; Bråten, Ivar; Brandmo, Christian; Strømsø, Helge Ivar & Ferguson, Leila Eve (2013). Relationships among individual differences, processing, and performance in multiple-text comprehension.
 • Berger, Jean-Louis & Brandmo, Christian (2013). Underexplored contexts and populations in self-regulated learning and measurement issues. Journal of Cognitive Education and Psychology.  ISSN 1810-7621.  12(3), s 257- 266 . doi: 10.1891/1945-8959.12.3.257
 • Brandmo, Christian; Tiplic, Dijana & Elstad, Eyvind (2013). Principals’ Achievement Goals for Leading.
 • Tiplic, Dijana; Brandmo, Christian & Elstad, Eyvind (2013). Antecedents of Norwegian beginning teachers' turnover intentions.
 • Tiplic, Dijana; Brandmo, Christian & Elstad, Eyvind (2013). Work motivation in school: Predictors of beginning teachers' intent to leave.
 • Brandmo, Christian (2012). Students' regulation of motivation in higher education: The interplay between achievement goals, self-efficacy, and academic performance.
 • Brandmo, Christian & Bjørnebekk, Gunnar (2012). The interplay between students’ achievement motivation and academic performance: a longitudinal study.
 • Brandmo, Christian; Elstad, Eyvind & Tiplic, Dijana (2012). Jobbmotivasjon i skolen.
 • Brandmo, Christian (2011). Fra ambisjon til prestasjon: En studie av relasjonene mellom epistemiske oppfatninger, motivasjon, bruk av læringsstrategier og akademiske prestasjoner hos økonomistudenter.
 • Brandmo, Christian & Bjørnebekk, Gunnar (2010). The dynamic interplay beetween students' achievement goals, self-efficacy and academic performance: A longitudinal study.
 • Brandmo, Christian (2009). How are students’ epistemic beliefs related to their motivation, learning strategies and achievement?.
 • Brandmo, Christian (2008). Epistemiske oppfatninger og motivasjon.
 • Brandmo, Christian (2008). The relationships between students' motivation, use of learning strategies, and achievement across different subjects.
 • Brandmo, Christian (2007). New approaches to investigating epistemological beliefs.
 • Brandmo, Christian & Samuelstuen, Marit S. (2007). Self-regulated learning: The relationship beetween students' motivation, use of learning strategies an exam-results.
 • Brandmo, Christian (2006). Selvregulert læring og læringsstrategier.
 • Brandmo, Christian (2006). The Realtionship Between Epistemological Beliefs, Motivation, Strategy-use and Achievement Among Norwegian College Students.
 • Brandmo, Christian (2006). The Relationship Between Epistemological Beliefs, Motivation, Use of Learning Strategies and Achievement among Norwegian College Students.
 • Brandmo, Christian (2004). Motivatisjon og bruk av læringsstrategier: Motivatisjon og bruk av læringsstrategier i relasjon til eksamensprestasjoner hos lærerstudenter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. nov. 2011 08:34 - Sist endret 26. mai 2018 15:27