Eivind Larsen

Bilde av Eivind Larsen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Opplæringsloven og Fagfornyelsen 2020
  • Ledelse og styring av offentlig sektor
  • Profesjonalitet og det demokratiske mandatet i grunnopplæringen

Undervisning

  • Studiekoordinator i Rektorutdanningen

Utdanning:

  • 2017 -d.d. PhD student ved Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel "Professionalism and the Democratic Mandate in Education". 
  • 2013-2015 `Master of Philosophy in Comparative and International Education`, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. Tema: Globalisering og medborgerskap, tilknyttet forskergruppen Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance (CLEG).
  • 2008 - 2012 Bachelor i Psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Pågående og avsluttede prosjekter:

  • Doktorgradsavhandling: "Professionalism and the Democratic Mandate in Education"
Publisert 28. aug. 2017 13:56 - Sist endret 28. mai 2020 11:40