Eivind Larsen

Bilde av Eivind Larsen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Opplæringsloven, og ny generell del av læreplanen 
 • Ledelse og demokrati i utdanningssektoren
 • Globalisering, demokrati og medborgerskap

Undervisning

Studiekoordinator i Rektorutdanningen

Arbeidsbakgrunn:

 • Kursfasilitator innen praktisk konflikthåndtering i skolen, Norges Fredslag
 • Utreder av et internasjonalt skoleutviklingsprogram, Redd Barna
 • Offentlig sektor og offentlig forvaltning
  • Miljøarbeider med ansvar for forebyggende arbeid på en ungdomsskole i samarbeid med miljøteam
  • Lærer i vikariat på ungdomsskolen
  • Sikkerhetsfaglig arbeid for Departementene
  • Miljøterapeut, Psykisk helse, kommunal sektor

Utdanning:

 • 2017 -d.d. PhD student ved Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel "Leading Democratic Education in an Age of Accountability". 
 • 2013-2015 `Master of Philosophy in Comparative and International Education`, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. Tema: Globalisering og medborgerskap, tilknyttet forskergruppen Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance (CLEG).
 • 2008 - 2012 Bachelor i Psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Pågående og avsluttede prosjekter:

 

 • 2017:

Doktorgradsavhandling: "Leading Democratic Education in an Age of Accountability"

Artikkel: Expectations on Leadership of Democratic Education in Public Policy Documents

 • 2014-2016:

Masteroppgave: Globalization and Citizenship Education -A Case Study on Recent Education Reforms in Norway

Publikasjoner

 • Trujillo, Tina; Møller, Jorunn; Jensen, Ruth; Kissel, Rene & Larsen, Eivind (2018). Images of Educational Leadership: How Principals Make Sense of Democracy and Social Justice in Two Distinct Policy Contexts.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. aug. 2017 13:56 - Sist endret 22. sep. 2018 12:29