emiliaa

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser:

Klasseromsdialog, lærer spørsmål, lærer responser, klasseromsforskning

 

Bakgrunn:

Jeg har en master i allmenpedagogikk ifrån Pedagogisk forskningsintitutt ved Universitetet i Oslo. Efter mastern så har jeg jobbet med administrasjon av studiet praktisk-pedagogisk utdanning på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Undervisning (på UIO):

Pedagogikk på PPU3220 H14

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3220/

Pedagogikk på PPU3220 V14

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3220/v14/index.html

Pedagogikk på PPU3210 H13

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3210/h13/index.html

Pedagogikk på PPU 3220 V13

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3220/v13/index.html

Pedagogikk på PPU3210 H12

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PPU3210/h12/index.html

Forskergruppe:

 SISCO

Sammarbeid:

NATED

 

Emneord: Læring og utdanning, Klasseromsforskning

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2017). Det ved vi om spørgsmål og interaksjon i klasserommet. Dafolo Forlag.  ISBN 978-87-7160-478-8.  61 s.
 • Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2017). Dette vet vi om spørsmål og interaksjon i klasserommet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50235-2.  60 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersson-Bakken, Emilia (2019, 12. februar). NOKUT-frokost: Årets dom fra studentene er klar. [Internett].
 • Sandvik, Margareth & Andersson-Bakken, Emilia (2019). Hvordan arbeide med kritisk tenkning i skolen?.
 • Andersson-Bakken, Emilia (2018). Spørgsmål og interaktion i klasserummet. [Video ].
 • Andersson-Bakken, Emilia & Svanes, Ingvill Krogstad (2018). One teacher’s use of questions as scaffolding tool in reading and writing instruction.
 • Lavoll, Hallvard; Dalland, Cecilie & Andersson-Bakken, Emilia (2018, 16. mars). Spørsmål og svar i klasserommet. [Internett].  Podkast Viten+Snakkis.
 • Andersson-Bakken, Emilia (2017, 22. februar). Oppgavekulturen i norskfaget. [Internett].  Utdanningsforskning.no.
 • Bakken, Jonas & Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2017, 09. juni). Lærebøkene bryt med læreplanen.  Dag og tid.
 • Bakken, Jonas & Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2017, 24. mai). Norsklærebøkene følgjer ikkje med i tida. [Fagblad].  Apollon.
 • Damsa, Crina I.; Hunskaar, Tove Seiness & Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2017). Tablet-mediated video observations as means for guidance and practice-based learning in teacher education.
 • Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd & Bakken, Jonas (2016). Tekstkulturell dannelse gjennom oppgaver i lærebøker for videregående skole.
 • Bakken, Jonas; Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2016). Students Contributions in Whole-Class Teaching.
 • Andersson-Bakken, Emilia (2015, 20. januar). Bruk klasseromsdialogen. Åpne spørsmål gir bedre læring.. [Fagblad].  Bedre skole, nr 1.
 • Andersson-Bakken, Emilia & Bakken, Jonas (2015, 29. november). Skoleforskere bør formidle mer av egen forskning. [Internett].  Forskning.no.
 • Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2014). Læreres bruk av spørsmål og responser i helklasseundervisning på ungdomstrinnet. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 219.
 • Andersson, Emilia (2013). Når åpne spørsmål ikke er åpne: Hva karakteriserer lærerspørsmål i en litterær samtale?.
 • Andersson, Emilia (2013). Teacher Moves in Discussions around Texts in Norwegian Language Art Classrooms.
 • Andersson, Emilia (2013). Teacher Questions in a Literary Conversation in Norwegian Language arts (L1).
 • Andersson, Emilia (2012). Discussions around texts in ninth grade Language art classrooms.
 • Andersson, Emilia; Carlsten, Tone Cecilie & Klette, Kirsti (2012). Comparing coding schemes in secondary analyses of video data.
 • Andersson, Emilia & Klette, Kirsti (2012). Teachers use of Questions and Responses to Students Contributions during whole class Discussions: Comparing Language Arts and Science Classrooms (Part of Symposium).
 • Andersson, Emilia & Klette, Kirsti (2012). Teachers use of Questions and Responses to Students Contributions during whole class Discussions: Comparing Language Arts and Science Classrooms (Part of Symposium).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. sep. 2010 06:52 - Sist endret 8. okt. 2014 14:17

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter