Gerard Doetjes

Førsteamanuensis og undervisningsleder - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Bilde av Gerard Doetjes
English version of this page
Telefon +47 22844851
Rom Niels Henrik Abels hus, rom 519
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Likheter mellom språk som utgangspunkt for språklæring
Oppbyggingen av ordforrådet i tysk
Fremmedspråkfagets posisjon i norsk skole
Fremmedspråklærerutdanning

Undervisning

PPU heltid 
PPU deltid 
Profesjonsemnene i Lektorprogrammet

Masterveiledning

2017: Jurgen Visscher (biveileder)
2020: Johanna Toresen
2021: Sarah Aspli (biveileder), Hanne Mæland, Timm Seitz 
2023: Silje Eikrem Isakidis (biveileder), Inger Marit Linvollen, Fredrik Mathiassen 
 

Bakgrunn

Arbeidserfaring
2016-         Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (førsteamanuensis)
2015-2016 Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning (studieleder)
2007-2015 Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (FoU-koordinator, seksjonsleder)
2005-2006 Selvstendig oversetter tysk-nederlandsk
2002-2005 Universität Hamburg, Sonderforschungsbereich 538 Mehrsprachigkeit (stipendiat)

Utdanning
2019          Universitetet i Oslo, Utdanningslederprogrammet
2014          Høgskolen i Østfold, Høgskolepedagogikk
2010          Universität Hamburg, PhD i lingvistikk (nordiske språk)
2002          Rijksuniversiteit Groningen, MA i nordiske språk

Andre oppgaver

Medlem i hjemmestyret for Det tysk-norske studiesenter (DNSZ) i Kiel (2021-nå)
Medlem i UiOs skikkethetsnemnd (2020-nå)
UiO-representant i UHR-LU sitt fagorgan for PPU og Lektorutdanning (2019-nå)
Undervisningsleder med ansvar for PPU og Utdanningsledelse (2019-nå)

UHR-representant i Udirs referansegruppe for Fagfornyelsen (2020-2021)
Områderedaktør for fremmedspråk i Acta Didactica (2014-2020)

 

 

Emneord: Fremmedspråk, Fremmedspråkdidaktikk, Tyskdidaktikk

Publikasjoner

 • Doetjes, Gerke & Gooskens, Charlotte S. (2021). Deutsch leicht gemacht? Eine Untersuchung zum Einsatz von transparenten Wörtern in einem norwegischen Lehrbuch für DaF-Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. ISSN 0011-9741. 2021(1), s. 25–34.
 • Doetjes, Gerke (2019). Fransk, spansk og tysk i ungdomsskolen etter Kunnskapsløftet: styrket eller ikke? Nordic Journal of Modern Language Methodology (NJMLM). ISSN 1894-2245. 2018(2), s. 28–56. Fulltekst i vitenarkiv
 • Doetjes, Gerard (2017). Englisch und weitere Fremdsprachen in der norwegischen fellesskole – Erfahrungen und Herausforderungen. I Chilla, Solveig & Vogt, Karin (Red.), Heterogenität und Diversität im Englischunterricht. Peter Lang Publishing Group. ISSN 9783653063561. s. 33–54.
 • Vold, Eva Thue & Doetjes, Gerke (2012). Fremmedspråk i norsk arbeidsliv: gapet mellom behov og etterspørsel. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 6(1). doi: 10.5617/adno.1075.
 • Doetjes, Gerke & Gooskens, Charlotte S. (2009). Skriftsprogets rolle i den dansk-svenske talesprogsforståelse. Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning. ISSN 1101-1165. 2009(19).
 • Doetjes, Gerke (2007). Understanding differences in inter-Scandinavian language understanding, Receptive multilingualism : linguistic analyses, language policies and didactic concepts. John Benjamins Publishing Company. ISSN 1571-4934. s. 217–230.
 • Doetjes, Gerke & Van Bezooijen, Renée (2007). Miniporträt Friesisch, EuroComGerm ? Die sieben Siebe: Germanische Sprachen lesen lernen. Shaker Verlag. s. 239–253.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bauer, Karen & Doetjes, Gerke (Gerard) (2022). Wortschatzaufbau in zwei Kursbüchern für Deutsch als Fremdsprache auf Niveau A1.
 • Chilla, Solveig; Doetjes, Gerke (Gerard); Vogt, Karin; Filk, Christian; Gillespie, Astrid & Odenwald, Sarah [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Digital and inclusive challenges for Norwegian and German Learning and Education (DINGLE): A Pilot Study.
 • Bauer, Karen & Doetjes, Gerke (Gerard) (2022). Wortschatzarbeit im Deutschunterricht.
 • Chilla, Solveig; Doetjes, Gerke (Gerard); Vogt, Karin; Gillespie, Astrid; Odenwald, Sarah & Tsagari, Dina [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Standortbestimmung für einen digital-inklusiven Fremdsprachenunterricht im Projekt DINGLE: Wie vorbereitet sind angehende Lehrkräfte?
 • Doetjes, Gerke (Gerard) (2021). Inklusiver Fremdsprachenunterricht in Norwegen.
 • Brevik, Lisbeth M.; Doetjes, Gerke (Gerard); Bakken, Jonas; Hartvigsen, Kirsten Marie; Sylvén, Liss Kerstin & Olsson, Eva (2021). CLIL instruction in Norway and Sweden: Challenges and benefits.
 • Sandvik, Lise Vikan & Doetjes, Gerke (2020). Elever som ikke velger fremmedspråk på ungdomsskolen, vil bare ha faget i to år på videregående. Adresseavisen. ISSN 0805-3804.
 • Doetjes, Gerke (Gerard) (2019). Digitalsnakk 1 - Digitale muligheter i opplæring av voksne - Samtale om rapporten «Språk uten grenser» . [Internett]. Kompetanse Norge.
 • Doetjes, Gerke (Gerard) (2019). Inklusion und Sprachenunterricht in der norwegischen Schule.
 • Doetjes, Gerke & van Bezooijen, Renée (2019). Friesisch. I Duke, Janet (Red.), EuroComGerm. Germanische Sprachen lesen lernen. Seltener gelernte germanische Sprachen. Shaker Verlag. ISSN 978-3-8440-6412-4. s. 81–98.
 • Doetjes, Gerard & Vestre, Eskil Olaf (2015). Fremmedspråk; et fag for alle.
 • Doetjes, Gerard (2015). English teaching in Norway and Baden-Württemberg.
 • Doetjes, Gerard (2015). Migration, Mehrsprachigkeit und Sprachenunterricht in Norwegen.
 • Doetjes, Gerard (2015). Inklusion im Fremdsprachenunterricht.
 • Doetjes, Gerard (2015). Im Gespräch, im Mehrgespräch.
 • Doetjes, Gerard (2015). Fra språkelev til språkstudent.
 • Doetjes, Gerard & Vestre, Eskil Olaf (2015). Studiepoengproduksjon i fransk, spansk og tysk i 2012-2013 og 2013-2014.
 • Doetjes, Gerard (2015). Engelsk og fremmedspråk i videregående opplæring 2014-15: stabil situasjon for språkfagene.
 • Doetjes, Gerard (2015). Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet. En analyse av utviklingen siden innføringen av Kunnskapsløftet.
 • Doetjes, Gerard (2015). Om frisisk - det "nordiske" nabospråket i Nederland. I Aasbrenn, Magne (Red.), Aust i Vika 2015. Årbok for Østfold Mållag. Østfold Mållag. ISSN 978-82-9991-8633. s. 58–61.
 • Vestre, Eskil Olaf & Doetjes, Gerard (2014). Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag.
 • Vestre, Eskil Olaf & Doetjes, Gerard (2014). Engelsk og fremmedspråk i videregående opplæring 2013-14.
 • Doetjes, Gerard (2014). Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare?
 • Bjørke, Camilla & Doetjes, Gerard (2014). Linguistic diversity in the foreign language classroom.
 • Doetjes, Gerard (2013). Samordna opptak 2013: engelsk og framandspråk stabilt på lågt nivå.
 • Doetjes, Gerard (2013). Engelsk og framandspråk i vidaregåande opplæring 2012-2013 (notat).
 • Doetjes, Gerard (2013). Fremmedspråk på ungdomstrinnet: store regionale forskjeller.
 • Doetjes, Gerard & Vold, Eva Thue (2013). Større fremmedspråktilbud forutsetter kvalifiserte faglærere. Utdanningsnytt.no.
 • Doetjes, Gerke (2012). Fremmedspråk på ungdomsskolen: Spansk, tysk og fransk dominerer bildet. Notat 5/2012.
 • Doetjes, Gerke (2012). Samordna opptak 2012: Like mange søkjarar til engelsk og framandspråk som i fjor. Notat 3/2012.
 • Doetjes, Gerke (2012). Framandspråk i vgs. 2011-12: Spansk størst, sterk auke i nivå II og nivå IIII. Notat 2/2012.
 • Doetjes, Gerke (2012). GSI 2011-2012: Flere velger fremmedspråk på ungdomstrinnet. Notat 1/2012.
 • Gundersen, Daniel & Doetjes, Gerke (2012). Japansk i verden.
 • Doetjes, Gerard (2012). Om gamle byar og gamle språk. I Aasbrenn, Magne (Red.), Aust i Vika 2012. Årbok for Østfold Mållag. Kvitveis forlag. ISSN 978-82-999186-0-2. s. 7–10.
 • Doetjes, Gerke & Kristian, Elena (2011). Fremmedspråk. Tiltaksplan for fremmedspråk.
 • Grøtan, Teresa; Doetjes, Gerke & Berg, Vigdis (2011). Ut i verden! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen.
 • Doetjes, Gerke (2011). Nabospråket tysk. I Aasbrenn, Magne (Red.), Aust i Vika 2010-2011. Årbok for Østfold Mållag. Østfold Mållag. ISSN 978-82-993615-9-0.
 • Doetjes, Gerke & Vold, Eva Thue (2011). Framandspråk i skulen. Situasjonen i dag og behov for språkkunnskapar i åra framover. I Aasbrenn, Magne (Red.), Aust i Vika 2010-2011. Årbok for Østfold Mållag. Østfold Mållag. ISSN 978-82-993615-9-0.
 • Doetjes, Gerke (2011). “Empowering Language Professionals”– overblikk over ECMLs 3. program (2008-2011).
 • Doetjes, Gerke (2011). Samordna opptak 2011 – økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere.
 • Doetjes, Gerke (2011). Fremmedspråk i videregående opplæring 2010-2011: Flere elever velger nivå II og III.
 • Doetjes, Gerke (2011). Elevtall ungdomsskolen 2010-2011 – utvidet analyse.
 • Doetjes, Gerke (2011). Elevtall ungdomsskolen 2010-2011: stabil situasjon for språkfagene.
 • Doetjes, Gerke & Vold, Eva Thue (2011). Ny arbeidsmarkedsmonitor: fremmedspråk fortsatt sjelden krav i stillingsutlysninger. Notat 7/2011.
 • Vold, Eva Thue & Doetjes, Gerke (2010). Samarbeidsmodeller for tilbud av programfag innen fremmedspråk. Notat 6/2010.
 • Doetjes, Gerke & Vold, Eva Thue (2010). Engelsk og andre fremmedspråk sjelden nevnt i stillingsutlysninger. Notat 5/2010.
 • Doetjes, Gerke & Vold, Eva Thue (2010). Fremmedspråk i videregående opplæring 2009-2010. Notat 4/2010.
 • Vold, Eva Thue & Doetjes, Gerke (2010). Fremmedspråk på barnetrinnet - teoretisk grunnlag. Notat 3/2010.
 • Doetjes, Gerke (Gerard); Brevik, Lisbeth M. & Barreng, Rebecca Linnéa Söderström (2022). Tospråklig opplæring fra et skoleperspektiv. Tilleggsrapport fra Evaluering av tospråklig opplæring i skolen (ETOS-prosjektet). Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-692498-1-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brevik, Lisbeth M.; Doetjes, Gerke (Gerard); Bakken, Jonas; Baran, Mukkader; Beiler Rodrick, Ingrid & Brkan-Masud, Altijana [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Tospråklig opplæring på fagenes premisser. Rapport fra evalueringen av tospråklig opplæring i skolen (ETOS-prosjektet). Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO. ISSN 978-82-69249.
 • Brevik, Lisbeth M.; Doetjes, Gerke; Bakken, Jonas; Baran, Mukadder; Beiler, Ingrid Rodrick & Brkan-Musad, Altijana [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Tospråklig opplæring på fagenes premisser. Rapport fra evalueringen av tospråklig opplæring i skolen (ETOS-prosjektet). Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-69249. Fulltekst i vitenarkiv
 • Doetjes, Gerard; Carrai, Debora & Vold, Eva Thue (2017). Språk uten grenser. En rapport om nettbasert språkopplæring. Kompetanse Norge. ISSN 978-82-7724-264-4.
 • Doetjes, Gerard (2014). Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk. Sluttrapport. Fremmedspråksenteret.
 • Doetjes, Gerard (2013). Nye fremmedspråk i skolen - Sluttrapport for kinesisk- og arabiskprosjektene. Fremmedspråksenteret. ISSN 1890-3622.
 • Doetjes, Gerke & Vold, Eva Thue (2012). Valg av fremmedspråk i videregående opplæring - en kartlegging. Fremmedspråksenteret. ISSN 978-82-8195-058-0.
 • Doetjes, Gerke (2010). Akkommodation und Sprachverstehen in der interskandinavischen Kommunikation. Universität Hamburg.
 • Gaarder, Godrun & Doetjes, Gerke (2008). Hvorfor lære tysk? Fremmedspråksenteret.
 • Heimark, Gunn Elin; Doetjes, Gerke & Trandem, Beate (2008). Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen Rapport fra en intervjuundersøkelse. Fremmedspråksenteret.
 • Lindemann, Beate & Doetjes, Gerke (2008). Læring av fremmedspråk og motivasjon for språklæring etter innføringen av Kunnskapsløftet. Fremmedspråksenteret.
 • Doetjes, Gerke & Ostad, Johanne (2008). Språk & språkundervisning 3/2008. LMS/Fremmedspråksenteret.
 • Hellekjær, Glenn Ole; Doetjes, Gerke & Trandem, Beate (2007). Fremmedspråk i norsk næringsliv - engelsk er ikke nok! Fremmedspråksenteret.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. aug. 2016 09:55 - Sist endret 26. mai 2022 10:13