Gerard Doetjes

Førsteamanuensis og undervisningsleder - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Bilde av Gerard Doetjes
English version of this page
Telefon +47 22844851
Rom Niels Henrik Abels hus, rom 519
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Likheter mellom språk som utgangspunkt for språklæring.
Oppbyggingen av ordforrådet i tysk.
Fremmedspråkfagets stilling i norsk skole.
Sammenhenger i lærerutdanningen.

Undervisning

PPU heltid 
PPU deltid 
PROF3025

Masterveiledning

Hovedveileder: Hanne Mæland (2021), Timm Seitz (2021), Johanna Toresen (2020). Biveileder: Jurgen Visscher (Rijksuniversiteit Groningen, 2017), Sarah Aspli (2021). 

Bakgrunn

Arbeidserfaring
2016-         Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (førsteamanuensis)
2015-2016 Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning (studieleder)
2007-2015 Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (FoU-koordinator, seksjonsleder)
2005-2006 Selvstendig oversetter tysk-nederlandsk
2002-2005 Universität Hamburg, Sonderforschungsbereich Mehrsprachigkeit (stipendiat)

Utdanning
2019          Universitetet i Oslo, Utdanningslederprogrammet
2014          Høgskolen i Østfold, Høgskolepedagogikk
2010          Universität Hamburg, PhD i lingvistikk (nordisk språk)
2002          Rijksuniversiteit Groningen, MA i nordisk språk

Andre oppgaver

Undervisningsleder for PPU og Utdanningsledelse
Medlem i UiOs skikkethetsnemnd
UiO-representant i UHR-LU sitt fagorgan for PPU og Lektorutdanning
UHR-representant i Utdanningsdirektoratets referansegruppe for Fagfornyelsen

Områderedaktør for fremmedspråk i Acta Didactica (2014-2020)

 

 

Emneord: Fremmedspråk, Fremmedspråkdidaktikk, Tyskdidaktikk

Publikasjoner

 • Doetjes, Gerke & Gooskens, Charlotte S. (2021). Deutsch leicht gemacht? Eine Untersuchung zum Einsatz von transparenten Wörtern in einem norwegischen Lehrbuch für DaF-Anfänger.. Deutsch als Fremdsprache.  ISSN 0011-9741.  2021(1), s 25- 34
 • Doetjes, Gerke (2019). Fransk, spansk og tysk i ungdomsskolen etter Kunnskapsløftet: styrket eller ikke?. Nordic Journal of Modern Language Methodology (NJMLM).  ISSN 1894-2245.  2018(2), s 28- 56 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Doetjes, Gerard (2017). Englisch und weitere Fremdsprachen in der norwegischen fellesskole – Erfahrungen und Herausforderungen, I: Solveig Chilla & Karin Vogt (red.),  Heterogenität und Diversität im Englischunterricht.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783653063561.  Kap. 2.  s 33 - 54
 • Vold, Eva Thue & Doetjes, Gerke (2012). Fremmedspråk i norsk arbeidsliv: gapet mellom behov og etterspørsel. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  6(1) . doi: 10.5617/adno.1075
 • Doetjes, Gerke & Gooskens, Charlotte S. (2009). Skriftsprogets rolle i den dansk-svenske talesprogsforståelse. Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning.  ISSN 1101-1165.  2009(19), s 19
 • Doetjes, Gerke (2007). Understanding differences in inter-Scandinavian language understanding, In  Receptive multilingualism : linguistic analyses, language policies and didactic concepts.  John Benjamins Publishing Company.  s 217 - 230
 • Doetjes, Gerke & Van Bezooijen, Renée (2007). Miniporträt Friesisch, I:  EuroComGerm ? Die sieben Siebe: Germanische Sprachen lesen lernen.  Shaker Verlag.  faglig_bok_forlag.  s 239 - 253

Se alle arbeider i Cristin

 • Brevik, Lisbeth M.; Doetjes, Gerke; Bakken, Jonas; Baran, Mukadder; Beiler, Ingrid Rodrick; Brkan-Musad, Altijana; Buchholtz, Nils; Hartvigsen, Kirsten Marie; Ødegaard, Marianne & Aashamar, Peter Nicolai (2020). Tospråklig opplæring på fagenes premisser. Rapport fra evalueringen av tospråklig opplæring i skolen (ETOS-prosjektet).. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sandvik, Lise Vikan & Doetjes, Gerke (2020). Elever som ikke velger fremmedspråk på ungdomsskolen, vil bare ha faget i to år på videregående. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.
 • Doetjes, Gerke & van Bezooijen, Renée (2019). Friesisch., I: Janet Duke (red.),  EuroComGerm. Germanische Sprachen lesen lernen. Seltener gelernte germanische Sprachen.  Shaker Verlag.  ISBN 978-3-8440-6412-4.  4.  s 81 - 98
 • Doetjes, Gerard; Carrai, Debora & Vold, Eva Thue (2017). Språk uten grenser. En rapport om nettbasert språkopplæring..
 • Doetjes, Gerard (2015). Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet. En analyse av utviklingen siden innføringen av Kunnskapsløftet.
 • Doetjes, Gerard (2015). Engelsk og fremmedspråk i videregående opplæring 2014-15: stabil situasjon for språkfagene.
 • Doetjes, Gerard (2015). English teaching in Norway and Baden-Württemberg.
 • Doetjes, Gerard (2015). Fra språkelev til språkstudent.
 • Doetjes, Gerard (2015). Im Gespräch, im Mehrgespräch.
 • Doetjes, Gerard (2015). Inklusion im Fremdsprachenunterricht.
 • Doetjes, Gerard (2015). Migration, Mehrsprachigkeit und Sprachenunterricht in Norwegen.
 • Doetjes, Gerard (2015). Om frisisk - det "nordiske" nabospråket i Nederland, I: Magne Aasbrenn (red.),  Aust i Vika 2015. Årbok for Østfold Mållag.  Østfold Mållag.  ISBN 978-82-9991-8633.  Artikkel.  s 58 - 61
 • Doetjes, Gerard & Vestre, Eskil Olaf (2015). Fremmedspråk; et fag for alle.
 • Doetjes, Gerard & Vestre, Eskil Olaf (2015). Studiepoengproduksjon i fransk, spansk og tysk i 2012-2013 og 2013-2014.
 • Bjørke, Camilla & Doetjes, Gerard (2014). Linguistic diversity in the foreign language classroom.
 • Doetjes, Gerard (2014). Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare?.
 • Doetjes, Gerard (2014). Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk. Sluttrapport.
 • Vestre, Eskil Olaf & Doetjes, Gerard (2014). Engelsk og fremmedspråk i videregående opplæring 2013-14.
 • Vestre, Eskil Olaf & Doetjes, Gerard (2014). Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag.
 • Doetjes, Gerard (2013). Engelsk og framandspråk i vidaregåande opplæring 2012-2013 (notat).
 • Doetjes, Gerard (2013). Fremmedspråk på ungdomstrinnet: store regionale forskjeller.
 • Doetjes, Gerard (red.) (2013). Nye fremmedspråk i skolen - Sluttrapport for kinesisk- og arabiskprosjektene. Fokus på språk. 31.
 • Doetjes, Gerard (2013). Samordna opptak 2013: engelsk og framandspråk stabilt på lågt nivå.
 • Doetjes, Gerard & Vold, Eva Thue (2013). Større fremmedspråktilbud forutsetter kvalifiserte faglærere. Utdanningsnytt.no.
 • Myrvold, Pernille & Doetjes, Gerard (red.) (2013). ARABISK. Fagplanarbeid på Stavanger katedralskole, s. 52-66.(Inkluderer to vedlegg av John Erik Sætren om utfordringer vedr. data/IKT i arabiskfaget). Fokus på språk. 31.
 • Doetjes, Gerard (2012). Om gamle byar og gamle språk, I: Magne Aasbrenn (red.),  Aust i Vika 2012. Årbok for Østfold Mållag.  Kvitveis forlag.  ISBN 978-82-999186-0-2.  Artikkel.  s 7 - 10
 • Doetjes, Gerke (2012). Framandspråk i vgs. 2011-12: Spansk størst, sterk auke i nivå II og nivå IIII. Notat 2/2012.
 • Doetjes, Gerke (2012). Fremmedspråk på ungdomsskolen: Spansk, tysk og fransk dominerer bildet. Notat 5/2012.
 • Doetjes, Gerke (2012). GSI 2011-2012: Flere velger fremmedspråk på ungdomstrinnet. Notat 1/2012.
 • Doetjes, Gerke (2012). Samordna opptak 2012: Like mange søkjarar til engelsk og framandspråk som i fjor. Notat 3/2012.
 • Doetjes, Gerke & Vold, Eva Thue (2012). Valg av fremmedspråk i videregående opplæring - en kartlegging. Fokus på språk. 29.
 • Gundersen, Daniel & Doetjes, Gerke (2012). Japansk i verden.
 • Doetjes, Gerke (2011). Elevtall ungdomsskolen 2010-2011 – utvidet analyse.
 • Doetjes, Gerke (2011). Elevtall ungdomsskolen 2010-2011: stabil situasjon for språkfagene.
 • Doetjes, Gerke (2011). “Empowering Language Professionals”– overblikk over ECMLs 3. program (2008-2011).
 • Doetjes, Gerke (2011). Fremmedspråk i videregående opplæring 2010-2011: Flere elever velger nivå II og III.
 • Doetjes, Gerke (2011). Nabospråket tysk, I: Magne Aasbrenn (red.),  Aust i Vika 2010-2011. Årbok for Østfold Mållag.  Østfold Mållag.  ISBN 978-82-993615-9-0.  Kort artikkel.
 • Doetjes, Gerke (2011). Samordna opptak 2011 – økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere.
 • Doetjes, Gerke & Kristian, Elena (red.) (2011). Fremmedspråk. Tiltaksplan for fremmedspråk.
 • Doetjes, Gerke & Vold, Eva Thue (2011). Framandspråk i skulen. Situasjonen i dag og behov for språkkunnskapar i åra framover, I: Magne Aasbrenn (red.),  Aust i Vika 2010-2011. Årbok for Østfold Mållag.  Østfold Mållag.  ISBN 978-82-993615-9-0.  Kort artikkel.
 • Doetjes, Gerke & Vold, Eva Thue (2011). Ny arbeidsmarkedsmonitor: fremmedspråk fortsatt sjelden krav i stillingsutlysninger. Notat 7/2011.
 • Grøtan, Teresa; Doetjes, Gerke & Berg, Vigdis (red.) (2011). Ut i verden! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen.
 • Vold, Eva Thue & Doetjes, Gerke (2011). Fremmedspråk på universiteter og høyskoler - status for studieåret 2009-10. Notat 2/2011.
 • Doetjes, Gerke (2010). Akkommodation und Sprachverstehen in der interskandinavischen Kommunikation.
 • Doetjes, Gerke & Vold, Eva Thue (2010). Engelsk og andre fremmedspråk sjelden nevnt i stillingsutlysninger. Notat 5/2010.
 • Doetjes, Gerke & Vold, Eva Thue (2010). Fremmedspråk i videregående opplæring 2009-2010. Notat 4/2010.
 • Vold, Eva Thue & Doetjes, Gerke (2010). Fremmedspråk på barnetrinnet - teoretisk grunnlag. Notat 3/2010.
 • Vold, Eva Thue & Doetjes, Gerke (2010). Samarbeidsmodeller for tilbud av programfag innen fremmedspråk. Notat 6/2010.
 • Doetjes, Gerke & Ostad, Johanne (red.) (2008). Språk & språkundervisning 3/2008. Vis sammendrag
 • Gaarder, Godrun & Doetjes, Gerke (red.) (2008). Hvorfor lære tysk?. Vis sammendrag
 • Heimark, Gunn Elin; Doetjes, Gerke & Trandem, Beate (red.) (2008). Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen Rapport fra en intervjuundersøkelse. Vis sammendrag
 • Lindemann, Beate & Doetjes, Gerke (red.) (2008). Læring av fremmedspråk og motivasjon for språklæring etter innføringen av Kunnskapsløftet. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole; Doetjes, Gerke & Trandem, Beate (red.) (2007). Fremmedspråk i norsk næringsliv - engelsk er ikke nok!. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. aug. 2016 09:55 - Sist endret 17. mars 2021 12:06