Gerke Doetjes

Bilde av Gerke Doetjes
English version of this page
Telefon +47-22844851
Rom Niels Henrik Abels hus, rom 320
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Likheter mellom språk som utgangspunkt for språklæring.
Fremmedspråkfagets stilling i norsk skole.

Undervisning

PPU heltid 
PPU deltid 
Lektorprogrammet

Bakgrunn

Arbeidserfaring
2016-         Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (førsteamanuensis)
2015-2016 Høgskolen i Østfold, Avd. for lærerutdanning (studieleder)
2007-2015 Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (FoU-koordinator, seksjonsleder)
2005-2006 Selvstendig oversetter tysk-nederlandsk
2002-2005 Universität Hamburg, Sonderforschungsbereich Mehrsprachigkeit (stipendiat)

Utdanning
2014          Høgskolen i Østfold, høgskolepedagogikk
2010          Universität Hamburg, PhD i lingvistikk (nordisk)
2002          Rijksuniversiteit Groningen, MA i nordisk

Andre oppgaver

Utdanningsnestleder

Områderedaktør for fremmedspråk i Acta Didactica

 

 

Emneord: Fremmedspråk, Fremmedspråkdidaktikk, Tysk

Publikasjoner

 • Doetjes, Gerke (2019). Fransk, spansk og tysk i ungdomsskolen etter Kunnskapsløftet: styrket eller ikke?. Nordic Journal of Modern Language Methodology.  ISSN 1894-2245.  2018(2), s 28- 56
 • Doetjes, Gerard (2017). Englisch und weitere Fremdsprachen in der norwegischen fellesskole – Erfahrungen und Herausforderungen, I: Solveig Chilla & Karin Vogt (red.),  Heterogenität und Diversität im Englischunterricht.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783653063561.  Kap. 2.  s 33 - 54
 • Vold, Eva Thue & Doetjes, Gerke (2012). Fremmedspråk i norsk arbeidsliv: gapet mellom behov og etterspørsel. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  6(1)
 • Doetjes, Gerke & Gooskens, Charlotte S. (2009). Skriftsprogets rolle i den dansk-svenske talesprogsforståelse. Språk & Stil.  ISSN 1101-1165.  2009(19), s 19
 • Doetjes, Gerke (2007). Understanding differences in inter-Scandinavian language understanding, In  Receptive multilingualism : linguistic analyses, language policies and didactic concepts.  John Benjamins Publishing Company.  s 217 - 230
 • Doetjes, Gerke & Van Bezooijen, Renée (2007). Miniporträt Friesisch, I:  EuroComGerm ? Die sieben Siebe: Germanische Sprachen lesen lernen.  Shaker Verlag.  faglig_bok_forlag.  s 239 - 253

Se alle arbeider i Cristin

 • Doetjes, Gerard; Carrai, Debora & Vold, Eva Thue (2017). Språk uten grenser. En rapport om nettbasert språkopplæring..
 • Doetjes, Gerard (2015). Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet. En analyse av utviklingen siden innføringen av Kunnskapsløftet.
 • Doetjes, Gerard (2015). Engelsk og fremmedspråk i videregående opplæring 2014-15: stabil situasjon for språkfagene.
 • Doetjes, Gerard (2015). English teaching in Norway and Baden-Württemberg.
 • Doetjes, Gerard (2015). Fra språkelev til språkstudent.
 • Doetjes, Gerard (2015). Im Gespräch, im Mehrgespräch.
 • Doetjes, Gerard (2015). Inklusion im Fremdsprachenunterricht.
 • Doetjes, Gerard (2015). Migration, Mehrsprachigkeit und Sprachenunterricht in Norwegen.
 • Doetjes, Gerard (2015). Om frisisk - det "nordiske" nabospråket i Nederland, I: Magne Aasbrenn (red.),  Aust i Vika 2015. Årbok for Østfold Mållag.  Østfold Mållag.  ISBN 978-82-9991-8633.  Artikkel.  s 58 - 61
 • Doetjes, Gerard & Vestre, Eskil Olaf (2015). Fremmedspråk; et fag for alle.
 • Doetjes, Gerard & Vestre, Eskil Olaf (2015). Studiepoengproduksjon i fransk, spansk og tysk i 2012-2013 og 2013-2014.
 • Bjørke, Camilla & Doetjes, Gerard (2014). Linguistic diversity in the foreign language classroom.
 • Doetjes, Gerard (2014). Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare?.
 • Doetjes, Gerard (2014). Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk. Sluttrapport.
 • Vestre, Eskil Olaf & Doetjes, Gerard (2014). Engelsk og fremmedspråk i videregående opplæring 2013-14.
 • Vestre, Eskil Olaf & Doetjes, Gerard (2014). Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag.
 • Doetjes, Gerard (2013). Engelsk og framandspråk i vidaregåande opplæring 2012-2013 (notat).
 • Doetjes, Gerard (2013). Fremmedspråk på ungdomstrinnet: store regionale forskjeller.
 • Doetjes, Gerard (red.) (2013). Nye fremmedspråk i skolen - Sluttrapport for kinesisk- og arabiskprosjektene. Fokus på språk. 31.
 • Doetjes, Gerard (2013). Samordna opptak 2013: engelsk og framandspråk stabilt på lågt nivå.
 • Doetjes, Gerard & Vold, Eva Thue (2013). Større fremmedspråktilbud forutsetter kvalifiserte faglærere. Utdanningsnytt.no.
 • Myrvold, Pernille & Doetjes, Gerard (red.) (2013). ARABISK. Fagplanarbeid på Stavanger katedralskole, s. 52-66.(Inkluderer to vedlegg av John Erik Sætren om utfordringer vedr. data/IKT i arabiskfaget). Fokus på språk. 31.
 • Doetjes, Gerard (2012). Om gamle byar og gamle språk, I: Magne Aasbrenn (red.),  Aust i Vika 2012. Årbok for Østfold Mållag.  Kvitveis forlag.  ISBN 978-82-999186-0-2.  Artikkel.  s 7 - 10
 • Doetjes, Gerke (2012). Framandspråk i vgs. 2011-12: Spansk størst, sterk auke i nivå II og nivå IIII. Notat 2/2012.
 • Doetjes, Gerke (2012). Fremmedspråk på ungdomsskolen: Spansk, tysk og fransk dominerer bildet. Notat 5/2012.
 • Doetjes, Gerke (2012). GSI 2011-2012: Flere velger fremmedspråk på ungdomstrinnet. Notat 1/2012.
 • Doetjes, Gerke (2012). Samordna opptak 2012: Like mange søkjarar til engelsk og framandspråk som i fjor. Notat 3/2012.
 • Doetjes, Gerke & Vold, Eva Thue (2012). Valg av fremmedspråk i videregående opplæring - en kartlegging. Fokus på språk. 29.
 • Gundersen, Daniel & Doetjes, Gerke (2012). Japansk i verden.
 • Doetjes, Gerke (2011). Elevtall ungdomsskolen 2010-2011 – utvidet analyse.
 • Doetjes, Gerke (2011). Elevtall ungdomsskolen 2010-2011: stabil situasjon for språkfagene.
 • Doetjes, Gerke (2011). “Empowering Language Professionals”– overblikk over ECMLs 3. program (2008-2011).
 • Doetjes, Gerke (2011). Fremmedspråk i videregående opplæring 2010-2011: Flere elever velger nivå II og III.
 • Doetjes, Gerke (2011). Nabospråket tysk, I: Magne Aasbrenn (red.),  Aust i Vika 2010-2011. Årbok for Østfold Mållag.  Østfold Mållag.  ISBN 978-82-993615-9-0.  Kort artikkel.
 • Doetjes, Gerke (2011). Samordna opptak 2011 – økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere.
 • Doetjes, Gerke & Kristian, Elena (red.) (2011). Fremmedspråk. Tiltaksplan for fremmedspråk.
 • Doetjes, Gerke & Vold, Eva Thue (2011). Framandspråk i skulen. Situasjonen i dag og behov for språkkunnskapar i åra framover, I: Magne Aasbrenn (red.),  Aust i Vika 2010-2011. Årbok for Østfold Mållag.  Østfold Mållag.  ISBN 978-82-993615-9-0.  Kort artikkel.
 • Doetjes, Gerke & Vold, Eva Thue (2011). Ny arbeidsmarkedsmonitor: fremmedspråk fortsatt sjelden krav i stillingsutlysninger. Notat 7/2011.
 • Grøtan, Teresa; Doetjes, Gerke & Berg, Vigdis (red.) (2011). Ut i verden! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen.
 • Vold, Eva Thue & Doetjes, Gerke (2011). Fremmedspråk på universiteter og høyskoler - status for studieåret 2009-10. Notat 2/2011.
 • Doetjes, Gerke (2010). Akkommodation und Sprachverstehen in der interskandinavischen Kommunikation.
 • Doetjes, Gerke & Vold, Eva Thue (2010). Engelsk og andre fremmedspråk sjelden nevnt i stillingsutlysninger. Notat 5/2010.
 • Doetjes, Gerke & Vold, Eva Thue (2010). Fremmedspråk i videregående opplæring 2009-2010. Notat 4/2010.
 • Vold, Eva Thue & Doetjes, Gerke (2010). Fremmedspråk på barnetrinnet - teoretisk grunnlag. Notat 3/2010.
 • Vold, Eva Thue & Doetjes, Gerke (2010). Samarbeidsmodeller for tilbud av programfag innen fremmedspråk. Notat 6/2010.
 • Doetjes, Gerke & Ostad, Johanne (red.) (2008). Språk & språkundervisning 3/2008. Vis sammendrag
 • Gaarder, Godrun & Doetjes, Gerke (red.) (2008). Hvorfor lære tysk?. Vis sammendrag
 • Heimark, Gunn Elin; Doetjes, Gerke & Trandem, Beate (red.) (2008). Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen Rapport fra en intervjuundersøkelse. Vis sammendrag
 • Lindemann, Beate & Doetjes, Gerke (red.) (2008). Læring av fremmedspråk og motivasjon for språklæring etter innføringen av Kunnskapsløftet. Vis sammendrag
 • Hellekjær, Glenn Ole; Doetjes, Gerke & Trandem, Beate (red.) (2007). Fremmedspråk i norsk næringsliv - engelsk er ikke nok!. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. aug. 2016 09:55 - Sist endret 8. mars 2019 11:57