Gunnar Gjone

Professor emeritus
Bilde av Gunnar Gjone
Brukernavn
Postadresse 0851 Oslo Postboks 1099 Blindern

Faglige interesser:

Matematikkundervisning og IKT

Komparativ matematikkundervisning

Læreplanutvikling i matematikk

Vurdering i matematikk

Modeller for læring av matematikk

Undervisning:

Vårsemesteret RDID4012

Høstsemesteret RDID4020 og RDID4040

Bakgrunn:

Etter matematikk hovedfag i 1970, har jeg vært ansatt ved Universitetet i Oslo, Matematisk institutt

Universitetet i Trondheim (Dr. philos i 1983)

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Oslo

Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Samarbeid:

Gjesteprofessor ved Karlstad universitet

Partner EU prosjekt: Innovations in Mathematics Educatio (InnoMathEd)

Emneord: Matematikkdidaktikk, Læring og utdanning, Fagdidaktikk

Publikasjoner

 • Gjone, Gunnar (2013). NOMAD - Nordic Studies in Mathematics Eudcation. The First Eight Years, In  Nordic research in didactics of mathematics: Past, present and future.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-39348-9.  Kap.  s 182 - 198
 • Gjone, Gunnar & Francisco, John (2012). Using strands of tasks to promote growth of students' mathematical understanding. Nordisk matematikkdidaktikk.  ISSN 1104-2176.  17(1), s 31- 54
 • Gjone, Gunnar (2010). Alle hjelpemidler tillatt. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  21(2), s 44- 51
 • Gjone, Gunnar (2010). ICT in Upper Secondary Mathematics Education in Norway - Trends and Developments, In Tamara Bianco & Volker Ulm (ed.),  Mathematics Education with Technology. Experiences in Europe.  University of Augsburg.  ISBN 978-3-00-032628-8.  artikkel.  s 260 - 272
 • Gjone, Gunnar (2010). Kompetanser for matematikkfaget i PISA og i norske læreplaner, I: Eyvind Elstad & Kirsten Sivesind (red.),  PISA sannheten om skolen?.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01487-6.  Kapittel 9.  s 157 - 175
 • Gjone, Gunnar (2009). The Use of CAS in School Mathematics: Possibilities and Limitations, In Djordje Kadijevich & Rose Mary Zbiek (ed.),  Proceedings of the 6th CAME Symposium.  Megatrend University.  ISBN 978-86-7747-365-5.  4.  s 19 - 23
 • Gjone, Gunnar; Yeap, Ban-Har; de Losada, Maria Falk & Pourkazemi, Mohammad Hossein (2009). Curriculum and Assessment that Provide Challenge in Mathematics, In Peter J. Taylor & Edward J. Barbeau (ed.),  Challenging Mathematics in and Beyond the Classroom.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-0-387-09602-5.  Kap. 8.  s 285 - 316
 • Gjone, Gunnar (2007). Utforsking av figurtall med regnearket på ClassPad 300. Casionytt.  ISSN 1890-3339.  13(1)
 • Gjone, Gunnar (2006). Mathematics Teachers in Oslo - background and working conditions, In Lisen Häggblom; Lars Burman & Ann-Sofi Röj-Lindberg (ed.),  Kunskapens och lärandes villkor.  Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi.  ISBN 952-12-1742-1.  Kap. 10.  s 101 - 111
 • Gjone, Gunnar (2005). Danningsaspekter ved matematikkfaget, I: Laila Aase; Kjetil Børhaug & Anne-Brit Fenner (red.),  Fagenes begrunnelser. Skolens fag og arbeidsmåter i danningsperspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 8245003395.  Del 1.  s 31 - 46
 • Gjone, Gunnar (2004). Diagnostic Assessment and teaching in Mathematics, In  International Perspectives on Learning and Teaching Mathematics.  National Center for Mathematics Education.  ISBN 91-85143-01-4.  Kapittel 9.  s 207 - 221
 • Gjone, Gunnar (2004). Process or object? Ways of solving mathematical problems using CAS. Teaching Mathematics and Computer Science.  ISSN 1589-7389.  1(1), s 117- 132
 • Gjone, Gunnar (2001). Läroplaner och läroplansutveckling i matematik, I: Barbro Grevholm (red.),  Matematikdidaktik - ett nordisk perspektiv.  Studentlitteratur, Lund.  ISBN 91-44-01835-5.  s 91 - 111
 • Gjone, Gunnar (2001). Matematikkdidaktikk som vitenskap - nasjonal utvikling og internasjonal organisering, I: Eyvind Elstad (red.),  Acta Didactica.  Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-90904-64-9.  s 81 - 116
 • Gjone, Gunnar & Brekke, Gard (2001). Matematikk, I: Svein Sjøberg (red.),  Fagdebatikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1164-6.  s 213 - 265
 • Breiteig, Trygve; Gjone, Gunnar & Onstad, Torgeir (2000). Kulturelle perspektiver på matematikken, I:  Mathema 2000. Festskrift til Ragnar Solvang.  NKS-Forlaget.  s 13 - 33
 • Brekke, Gard; Gjone, Gunnar & Onstad, Torgeir (2000). Internasjonale undersøkingar i matematikk, I:  Mathema 2000 : festskrift til Ragnar Solvang.  nks-forlaget.  s 34 - 45
 • Gjone, Gunnar (2000). Teacher education in mathematics in Norway, In Jan Melichar (ed.),  Matematika v priprave Ucitelu Elementarni Skoly.  Acta Universitatis Purkynianae, Usti nad labem.  ISBN 80-7044-301-4.  s 32 - 37
 • Gjone, Gunnar (2000). Vurdering i matematikk, I: Gunnar Gjone & Torgeir Onstad (red.),  Mathema 2000.  NKS-Forlaget, Oslo.  ISBN 82-508-2039-8.  s 46 - 67
 • Jahr, Einar; Gjone, Gunnar & Onstad, Torgeir (2000). Matematikk på mellomtrinnet, I:  Mathema 2000.  NKS-forlaget.  s 81 - 95
 • Johnsbråten, Håvard; Gjone, Gunnar & Onstad, Torgeir (2000). Resonnement i matematikkundervisningen, I:  Mathema 2000.  NKS-forlaget.  s 195
 • Gjone, Gunnar (1999). Pytagoras fra Samos. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  10(3), s 15- 20
 • Bjørnestad, Øistein; Brekke, Gard; Fjelland, Ragnar; Gjone, Gunnar; Hole, Arne; Jahr, Einar; Magne, Olof & Tufteland, Geir (1998). Kapittel 7 Tallære i et fagdidaktisk perspektiv Kapittel 8 Tallsystemene - oppbygging, historie og undervisning Kapittel 9 Tallteori Kapittel 10 Br tall som ikke er hele, I:  Kapittel 7 Tallære i et fagdidaktisk perspektiv Kapittel 8 Tallsystemene - oppbygging, historie og undervisning Kapittel 9 Tallteori Kapittel 10 Br tall som ikke er hele.  Universitetsforlaget.  faglig_bok_institusjon.  s 154 - 280 Vis sammendrag
 • Bjørnestad, Øistein; Fjelland, Ragnar; Gjone, Gunnar; Hinderaker, Leif; Hole, Arne; Jahr, Einar; Johnsbråten, Håvard; Johnsbråten, Håvard; Lindstrøm, Tom; Løvås, Gunnar; Vaaje, Audhild & Tufteland, Geir (1998). Litt mer tallære, I:  Litt mer tallære.  Universitetsforlaget.  faglig_bok_institusjon.  s 1 - 39 Vis sammendrag
 • Fuglestad, Anne Berit; Brekke, Gard & Gjone, Gunnar (1998). Computer support for diagnostic teaching. The case of decimal numbers. Nordisk matematikkdidaktikk.  ISSN 1104-2176.  6(03.apr), s 25- 50 Vis sammendrag
 • Gjone, Gunnar (1998). Bruk av IKT i matematikkundervisningen, I: Geir Tufteland (red.),  Matematikk 1 for allmennlærerutdanningen : Bind 1.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-42445-6.
 • Gjone, Gunnar (1998). Innføring i matematikkdidaktikk, I: Geir Tufteland (red.),  Matematikk 1 for allmennlærerutdanningen : Bind 1.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-42445-6.  s 82 - 102
 • Gjone, Gunnar (1998). Simon Stevin (1548-1620) og desimaltallene. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  9(2), s 15- 18
 • Gjone, Gunnar (1998). Sjakk og matematikk. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  9(3), s 20- 23
 • Gjone, Gunnar (1997). De store talls lov. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  8(2), s 32- 37
 • Gjone, Gunnar (1997). Koordinatgeometri. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  s 32- 37
 • Gjone, Gunnar (1997). Kvalitative forskningsmetoder i matematikkdidaktikk. Research rreports in mathematics education.  (1), s 18- 31

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjone, Gunnar & Andersen, Tor (2005). Form og tall. Matematiske aktiviteter på ClassPad 300. Casio Europe GmbH.  194 s.
 • Gjone, Gunnar (2003). Læreplaner og læreplanutvikling i matematikk. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-984-4.  27 s.
 • Gjone, Gunnar (2003). Shapes and Numbers. Mathematical Activities on ClassPad 300. Casio Europe GmbH.  148 s.
 • Gjone, Gunnar & Onstad, Torgeir (red.) (2000). Mathema 2000. NKS-Forlaget, Oslo.  ISBN 82-508-2039-8.
 • Gjone, Gunnar & Onstad, Torgeir (red.) (2000). Mathema 2000. Festskrift til Ragnar Solvang. NKS-forlaget, Oslo.  ISBN 82-508-2039-8.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjone, Gunnar (2011). Matteo Ricci. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  22(3), s 35- 36
 • Gjone, Gunnar (2010). Experiences with a two part exam in mathematics.
 • Gjone, Gunnar (2009). Gard Olaf Brekke im memoriam. Nordisk matematikkdidaktikk.  ISSN 1104-2176.  14(2), s 91- 93
 • Gjone, Gunnar (2009). Matematikk på frimerker. Gottfried Wilhel Leibniz (1646-1716). Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  20(4)
 • Gjone, Gunnar (2009). Omtale av identitet og forskning. Nordisk matematikkdidaktikk.  ISSN 1104-2176.  14(1), s 89- 96
 • Gjone, Gunnar (2009). Platonske legemer. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  20(3), s 40- 42
 • Gjone, Gunnar (2009). The Use of CASIO ClassPad in Mathematics Education.
 • Gjone, Gunnar & Ommundsen, Jan B (2009). Rapport vedrørende eksamen i matematikk v 2009 !0. klasse og programfaget R1 i videregående opplæring.
 • Gjone, Gunnar (2008). Alan Mathison Turing. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  19(3)
 • Gjone, Gunnar (2008). An International Project: Matching Real-life Mathematics using Information and Communication Technology.
 • Gjone, Gunnar (2008). Kommunikasjonskompetanse i matematikk.
 • Gjone, Gunnar (2008). Learning Mathematics using ICT.
 • Gjone, Gunnar (2008). Using ICT in Norwegian Mathematci8s Exams.
 • Gjone, Gunnar (2008). Using ICT in Norwegian Mathematics Education. Recent Trends and Developments.
 • Gjone, Gunnar (2007). Different representaions of functions in a dynamic geometry environment.
 • Gjone, Gunnar (2007). Dynamic Geometry with ClassPad and ClassPad Manager.
 • Gjone, Gunnar (2007). Lewis Carroll - Alice i eventyrland. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  18(1), s 46- 49
 • Gjone, Gunnar (2006). Den matematikkdidaktiske forskningen i Norge.
 • Gjone, Gunnar (2006). Eksperimentering med dynamisk geometri på ClassPad Manager. Casionytt.  ISSN 1890-3339.  12(3), s 6- 11
 • Gjone, Gunnar (2006). Matematikk på frimerker. Lazare Nicolas Marguerite Carnot. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  17(2), s 30- 33
 • Gjone, Gunnar (2006). Variety in Examinations in lower secondary school in Norway.
 • Gjone, Gunnar & Francisco, John (2006). Mathematical Learning: Insights from a Challenging Problem.
 • Gjone, Gunnar & Maher, Carolyn A. (2006). Early Algebra With Technology as a Tool: The Case of Chris.
 • Gjone, Gunnar & Pedersen, Vivi (2006). The 2003 test in mathematics for 9th grade in Oslo.
 • Gjone, Gunnar (2005). Investigating mathematical connections with technology.
 • Gjone, Gunnar (2005). Å begynne algebra med ClassPad 300. Casionytt.  ISSN 1890-3339.  (3), s 9- 12
 • Gjone, Gunnar & Pedersen, Vivi (2003). Matematikk. Delprøve 1 Osloprøven 2003. Rapport.
 • Brekke, Gard & Gjone, Gunnar (2002). Veiledning geometri. Videregående oplæring. Grunnkurs.
 • Gjone, Gunnar (2002). Enheter og omgjøring mellom enheter. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  13(4), s 27- 29
 • Gjone, Gunnar (2002). ICT in Mathematics Education - Findings and Challenges.
 • Gjone, Gunnar (2002). PISA - ikke (bare) en by i Italia. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  13(3), s 27- 34
 • Gjone, Gunnar (2002). Sequences and series with a graphic calculator.
 • Gjone, Gunnar (2002). Veiledning. Måling og enheter. Praktisk regning. Grunnkurs. Videregående opplæring.
 • Gjone, Gunnar (2001). Möbius-båndet. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  12(4), s 46- 49
 • Gjone, Gunnar (2001). Series and Sequences.
 • Gjone, Gunnar & Nortvedt, Guri Anne (2001). Veiledning til geometri.
 • Anker-Nilssen, Merethe; Gjone, Gunnar & Nortvedt, Guri Anne (2000). Halvårsrapport, Prosjektet: Jenter og matematikk i videregående opplæring.
 • Anker-Nilssen, Merethe; Gjone, Gunnar & Nortvedt, Guri Anne (2000). Jenter og matematikk i videregående opplæring. Acta Didactica. 4/2000.
 • Anker-Nilssen, Merethe; Gjone, Gunnar & Nortvedt, Guri Anne (2000). Prosjektet jenter og matematikk i videregående opplæring. Handling bak ordene. Artikler om jenter og matematikk.  s 145- 148
 • Brekke, Gard & Gjone, Gunnar (2000). Lærerutdanning og forskning. Nordisk matematikkdidaktikk.  ISSN 1104-2176.  8(1), s 4- 5
 • Brekke, Gard & Gjone, Gunnar (2000). Vurdering og rekruttering. Nordisk matematikkdidaktikk.  ISSN 1104-2176.  8(2), s 4- 6
 • Gjone, Gunnar (2000). Diagnostiske oppgaver i geometri.
 • Gjone, Gunnar (2000). Hva er tall?. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  11(1), s 37- 38
 • Gjone, Gunnar (2000). KIM: Past - Present - Future.
 • Gjone, Gunnar (2000). Uendelige mengder. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  11(3), s 17- 20,23
 • Gjone, Gunnar (2000). Using Symbol-manipulating calculators at exams in upper secondary schools.
 • Gjone, Gunnar & Brekke, Gard (2000). NOMAd-stafetten går videre fra Norge til Finland. NOMAD.  8(4), s 4- 5
 • Gjone, Gunnar & Nortvedt, Guri Anne (2000). Grunnskoleelevers kunnskaper i geometri.
 • Nortvedt, Guri Anne & Gjone, Gunnar (2000). Norske elevers kunnskaper i volum.
 • Brekke, Gard & Gjone, Gunnar (1999). Forskning og forskningens organisering. Nordisk matematikkdidaktikk.  ISSN 1104-2176.  7(2), s 4- 6
 • Brekke, Gard & Gjone, Gunnar (1999). Internasjonale undersøkelser. Nordisk matematikkdidaktikk.  ISSN 1104-2176.  7(1), s 4- 6
 • Gjone, Gunnar (1999). De internasjonale matematiker-kongressene. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  10(1), s 24- 28
 • Gjone, Gunnar (1999). Gullslottet som hang i lufta. Tittelen på et norsk fokeeventyr - en tittel også for datamaskiner og undervisning?. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  10(2), s 18- 22
 • Gjone, Gunnar (1999). "New math" for the 21st century.
 • Gjone, Gunnar (1999). Pupils' alternative conceptions in mathematics.
 • Gjone, Gunnar (1999). Theory of Didactical Situations in Mathematics. Didactique des Mathematiques, 1970-1990. Nordisk matematikkdidaktikk.  ISSN 1104-2176.  7(1), s 47- 52
 • Brekke, Gard & Gjone, Gunnar (1998). NOMAD - A Nordic AND an international journal. Nordisk matematikkdidaktikk.  ISSN 1104-2176.  6(1), s 4- 6
 • Gjone, Gunnar (1998). Diagnostic Assessment and Teaching.
 • Gjone, Gunnar (1998). ERME: European Society for Research in Mathematics Education er stiftet. Nordisk matematikkdidaktikk.  ISSN 1104-2176.  6(2), s 68- 69
 • Gjone, Gunnar & Brekke, Gard (1998). Organisasjoner for fagdidaktisk forskning. Nordisk matematikkdidaktikk.  ISSN 1104-2176.  6(2), s 4- 6
 • Brekke, Gard & Gjone, Gunnar (1997). Developments and Challenges. Nordisk matematikkdidaktikk.  ISSN 1104-2176.  5(3), s 4- 5
 • Brekke, Gard & Gjone, Gunnar (1997). Et matematikkdidaktisk tidsskrift. Nordisk matematikkdidaktikk.  ISSN 1104-2176.  5(2), s 4- 6
 • Brekke, Gard & Gjone, Gunnar (1997). NOMAD over kjølen. Nordisk matematikkdidaktikk.  ISSN 1104-2176.  5(1), s 3- 6

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. okt. 2014 13:05 - Sist endret 7. okt. 2014 13:05