Hanna Pauliina Røkenes

Bilde av Hanna Pauliina Røkenes
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Pågående forskningsprosjekter

Jeg gjør min PhD i forskningsprosjektet SEAS (Science Education for Action and Engagement towards Sustainability). Mitt hovedfokus er agency i klimaforandring, som baserer seg på samarbeid mellom skolelever, lærere og lokalsamfunnet. Jeg er en del av forskergruppen Challenges of Sustainability in Educational Research (COSER).

Akademiske interesser

Utdanning for håp og bærekraftig velvære
Agency i klimaforandring
Sosiokulturelle og sosioemosjonelle perspektiver i læring
Teknologistøttet læring
Meningsdanning og læring gjennom dialog

Metoder

Designbasert forskning
Intervju
Interaksjonsanalyse
Ekspressiv skriving, terapeutiske intervensjoner
Spørreskjemaer
Statistiske metoder, datasamling, dataanalyse, SPSS

Bakgrunn

Utdanning:

Master i pedagogikk (2019), Universitet i Oslo
Klinisk psykolog (2010), Universitet i Helsinki

Arbeidserfaring:

PhD stipendiat, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitet i Oslo (2020-)
Forskningsassistent, Institutt for pedagogikk, Universitet i Oslo (2018)
Forskningsassistent, Ylöjärvi, Finland, prosjekt «Samspill» (Yhteispeli) (2012)
Skolepsykolog, flere stillinger i Norge og i Finland (2010-2014)
Brukervennlighetsekspert og forskningsassistent, Adage ltd. (nå del av Efficode) (2004-2009)

 

Emneord: Utdanning for bærekraft, IKT og læring, Meningsdanning, Sosioemosjonell utvikling

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 23. apr. 2020 14:46 - Sist endret 21. aug. 2020 13:14