haralder

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Vurdering, formativ vurdering og tilbakemeldinger, lærerutdanning, lærerprofesjonalitet, norskdidaktikk og historiedidaktikk.

Doktorgradsavhandlingen undersøker norsklæreres skriftlige tilbakemeldingspraksis i et Vurdering for læring-perspektiv. Tre artikler beskriver 1) Norsklæreres skriftlige tilbakemeldinger til egne elever gjennom ett skoleår, 2) Elevenes oppfatninger av norsklærers tilbakemeldingspraksis, analysert med strukturell likningsmodellering og 3) lærernes refleksjoner over egen vurderingspraksis og kontekstens betydning for dette arbeidet.

Undervisning

Historiedidaktikk PPU3310, 3220 og 3510/20D.

Forskningsmetode og oppgaveforberedelse, DIDMET4200.

Norsk på Den internasjonale sommerskolen: NORA0110, NORA0120, NORA0130.

Veiledning, master norskdidaktikk.

Bakgrunn

Cand.philol i nordisk, særlig norsk språk og litteratur, PPU og Cand.mag med fagene historie, idéhistorie, litteraturvitenskap og nordisk.

Lektor ved Elvebakken videregående skole, som språklærer ved Den internasjonale sommerskolen (UiO), tidligere som litteraturkritiker, språkkonsulent og mer.

Verv

Stipendiatrepresentant i Fagråd for PhD-utdanningen, ILS. (2016–dd)

Hovedverneombud, Elvebakken videregående skole 2005–2011.

Emneord: Formativ vurdering, tilbakemelding, norskdidaktikk, historiedidaktikk

Publikasjoner

Eriksen, H. (2017). Vurdering for læring i norskfaget: Om lærerens skriftlige tilbakemeldinger på skriftlige tekster. Acta Didactica Norge, 11(1).

 • Eriksen, Harald & Svanes, Ingvill Krogstad (2021). Kategorisering og koding i intervju- og observasjonsforskning. I Andersson-Bakken, Emilia & Dalland, Cecilie Pedersen (Red.), Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Universitetsforlaget. ISSN 9788215047508. s. 287–304.
 • Eriksen, Harald; Lejonberg, Eli; Tschannen-Moran, Megan; Christophersen, Knut-Andreas & Elstad, Eyvind (2020). Learners Providing Feedback on Teaching: Pre-service Teachers’ Perceptions of a Teacher Assessment Arrangement. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2020.1833236.
 • Eriksen, Harald & Elstad, Eyvind (2019). Norsklæreres erfaringer med karakterfritt semester: rom for forbedringsinnsats hos eleven og større fokus på læringsfremmende tilbakemelding fra læreren? : . Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. ISSN 2535-7697. 13(2), s. 4–20. doi: 10.23865/up.v13.1968. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Harald (2018). Læringsfremmende vurdering i to norskkollegier . Norsklæreren. ISSN 0332-7264. 42(4), s. 62–74.
 • Eriksen, Harald (2017). Elevers oppfatning av lærers tilbakemeldingspraksis: om sammenheng mellom graden av VfL-praksis og elevenes opplevde nytte av lærers skriftlige tilbakemeldinger i skriftlig norsk. Nordic Journal of Literacy Research. ISSN 2464-1596. 3. doi: 10.23865/njlr.v3.683. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Harald (2017). Vurdering for læring i norskfaget: Om lærerens skriftlige tilbakemeldinger på skriftlige tekster. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 11(1), s. 1–26. doi: 10.5617/adno.4078. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lejonberg, Eli; Eriksen, Harald; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2016). Undervisningsvurdering som utgangspunkt for lærerstudenters profesjonelle vekst: Kan elevers vurdering av lærerstudenter være nyttig? I Ulvik, Marit; Riese, Hanne & Roness, Dag (Red.), Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2005-2. s. 133–157.
 • Vold, Eva Thue; Eriksen, Harald; Kvamme, Ole Andreas & Scheie, Janne T. (2015). Integrerte uker ved ILS - intensjon, evaluering og videreføring. I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 170–185.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksen, Harald; Garthus Kvåle, Karen Marie & Schulze, Anne-Marie (2020). Intertekst. Norsk Vg1, studieforberedende . Fagbokforlaget. ISBN 9788211031082.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lind, Andreas Reichelt & Eriksen, Harald (2020). Tverrfaglige tema og vurdering i samfunnsfag.
 • Eriksen, Harald (2017). Elevers oppfatning av lærers tilbakemeldingspraksis: om forhold som kan forklare elevenes opplevde nytte av lærers skriftlige tilbakemeldinger i skriftlig norsk.
 • Eriksen, Harald; Lejonberg, Eli; Christophersen, Knut-Andreas & Elstad, Eyvind (2017). When Pupils Evaluate Student Teachers: Does Anonymous Evaluation by Pupils Provide Useful Information?
 • Eriksen, Harald (2016). Vurdering for læring i skriveopplæringen: norsklæreres tilbakemeldinger til egne elever.
 • Eriksen, Harald & Elstad, Eyvind (2015). Antecedents for teacher student’s perceived usefulness of teacher evaluation.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. okt. 2013 14:35 - Sist endret 15. sep. 2017 13:23