Harald Eriksen

Bilde av Harald Eriksen
English version of this page
Telefon +47 22844341
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Vurdering, formativ vurdering og tilbakemeldinger, lærerutdanning, lærerprofesjonalitet, norskdidaktikk og historiedidaktikk.

Doktorgradsavhandlingen undersøker norsklæreres skriftlige tilbakemeldingspraksis i et Vurdering for læring-perspektiv. Tre artikler beskriver 1) Norsklæreres skriftlige tilbakemeldinger til egne elever gjennom ett skoleår, 2) Elevenes oppfatninger av norsklærers tilbakemeldingspraksis, analysert med strukturell likningsmodellering og 3) lærernes refleksjoner over egen vurderingspraksis og kontekstens betydning for dette arbeidet.

Undervisning

Historiedidaktikk PPU3310, 3220 og 3510/20D.

Forskningsmetode og oppgaveforberedelse, DIDMET4200.

Norsk på Den internasjonale sommerskolen: NORA0110, NORA0120, NORA0130.

Veiledning, master norskdidaktikk.

Bakgrunn

Cand.philol i nordisk, særlig norsk språk og litteratur, PPU og Cand.mag med fagene historie, idéhistorie, litteraturvitenskap og nordisk.

Lektor ved Elvebakken videregående skole, som språklærer ved Den internasjonale sommerskolen (UiO), tidligere som litteraturkritiker, språkkonsulent og mer.

Verv

Stipendiatrepresentant i Fagråd for PhD-utdanningen, ILS. (2016–dd)

Hovedverneombud, Elvebakken videregående skole 2005–2011.

Emneord: Formativ vurdering, historiedidaktikk, norskdidaktikk, tilbakemelding
Publisert 9. okt. 2013 14:35 - Sist endret 15. sep. 2017 13:23