Frøydis Hertzberg

Professor emerita

Frøydis Hertzberg er professor i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), der hun arbeider med undervisning og veiledning av master- og PhD-studenter. Hovedområdet hennes er skriveforskning knyttet til sjangerlæring på ulike utdanningsnivåer, ved siden av muntlighet, retorikk og lesing. Hun leder den tverrfakultære forskningssatsingen Kunnskap i skolen (KiS, uio.no\kis) og er med i ledelsen av Centre for Professional learning in Teacher education (ProTed) ved UiO.

 

For fullstendig CV, se presentasjon på engelsk

 

Emneord: Skriveforskning, Retorikk, Fagdidaktikk, Muntlige ferdigheter, Kunnskap i skolen, Sjangerundervisning, Akademisk skriving, Norskdidaktikk

Publikasjoner

  • Dysthe, Olga; Hertzberg, Frøydis; Krogh, Ellen & Brorsson, Birgitta Norberg (2017). Writing in The Content Areas: A Scandinavian Perspective combining Macro, Meso, and Micro Levels, In Sylvie Plane; Charles Bazerman; Fabienne Rondelli; Christiane Donahue; Arthur N Applebee; Catherine Bore; Paula Carlino; Martine Marquillo Larruy; Paul M. Rogers & David Russell (ed.),  Research on Writing: Multiple Perspectives.  The WAC Clearinghouse.  ISBN 978-3-16-148410-0.  Kapittel 12.  s 225 - 241
  • Saliu-Abdulahi, Drita; Hellekjær, Glenn Ole & Hertzberg, Frøydis (2017). Teachers' (Formative)Feedback Practices in EFL Writing Classes in Norway. Journal of Response to Writing.  ISSN 2575-9809.  3(1), s 31- 55 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Hertzberg, Frøydis (2015). Innledning: Undervisning i fag, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 2.  s 39 - 44
  • Hertzberg, Frøydis & Roe, Astrid (2015). Writing in the content areas: a Norwegian case study. Reading and writing.  ISSN 0922-4777.  29(3), s 555- 576 . doi: 10.1007/s11145-015-9607-7

Se alle arbeider i Cristin

  • Penne, Sylvi & Hertzberg, Frøydis (2015). Muntlige tekster i klasserommet. 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02536-0.  146 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Roe, Astrid & Hertzberg, Frøydis (2016). Fra FoU-arbeid til vitenskapelig publisering. Et case knyttet til feltet Skriving i fagene..
  • Blikstad-Balas, Marte & Hertzberg, Frøydis (2015). Fra sjangerformalisme til sjangeranarki?. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  1, s 47- 51
  • Dysthe, Olga & Hertzberg, Frøydis (2014). Skriveopplæring med vekt på prosess og produkt, I: Kåre Kverndokken (red.),  101 skrivegrep: om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245015775.  Kap 1.  s 13 - 35
  • Hellne-Halvorsen, Ellen Beate & Hertzberg, Frøydis (2014). Skrivepraksiser i yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 212.
  • Hertzberg, Frøydis (2014). Grammatikken i skolen - klart for en omkamp?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (10), s 80- 83

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:12 - Sist endret 18. mars 2015 09:40