Ida Cheyenne Martinez Lunde

Bilde av Ida Cheyenne Martinez Lunde
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

  •  Utdanningsledelse (generell)
  •  Styring i skolen av ulike aktører
  •  Profesjonsarbeid, autonomi og ansvarliggjøring i skolen (lærere og skoleledere)
  • Aktør-nettverks teori og sosiomaterielle perspektiver

PhD Prosjekt

Digital Governance in Education: How School Leaders’ Practices in Ireland and Norway are Assembled by Social and Material Entities.

Doktorgradsprosjektet er et komparativt og internasjonalt studie som vil undersøke bruken av digitale verktøy i ledelsespraksis i Norge og Irland. Det er høye forventninger om bruk av digitale verktøy i organisering, planlegging og gjennomgøring av undervisning som settes på dagsordenen når begge land nå gjennomgår omfattende skolereformer. Dette stiller krav til skoleledere for å planlegge og støtte opp under kompetanse-og organisasjonsutvikling, både innad i skolen som organisasjon, men også i samarbeid med andre aktører. 

Studie tar utgangspunkt i et økende fokus på elevvurdering gjennom digitale teknologier som tilbyr avanserte læringsanalyser og læringsprognoser som videre gjør skoleledere istand til å dokumentere og analysere store mengder med skoledata. Denne praksisen transformerer enkelte aspekt ved vurderingspraksis til digitale data, og kan senere presenteres ved hjelp av ulike visualiseringer på hver skole for analyse av hver enkelt elevs progresjon (faglig og emosjonelt). Dette betyr et økende fokus på evidensbasert styring som forsterkes ved hjelp av digitale teknologier. Hvordan disse digitale programvarene sammen med skoleledere og andre sosiale og materielle aktører former ledelsespraksiser er et av hovedfokusene i prosjektet.

Prosjektet bygger på et sosiomaterielt perspektiv som vil analysere både menneskelige og ikke-menneskelige aktører i samspillet som utformes og etableres mellom digitale programvarer og skoleledelse. Doktorgradsavhandlingen vil bidra til i feltene til digital governance feltet, policy og utdanningsledelse. Både nasjonalt og internasjonalt har kombinasjonen mellom utdanningsledelse og digital styring  fått lite oppmerksomhet tidligere. Veiledere på prosjektet er hovedveileder Professor Eli Ottesen (ILS, UiO) og biveileder Professor Gerry Mac Ruairc (NUI Galway).

Undervisning

UTLED4226B - Ledelse av lærings-og læreplanarbeid 

Forskeropphold

2020: PhD forskningsopphold, Autonomous University of Barcelona

Verv og oppnevnelser

2020-2021: Stipendiatrepresentant i Instituttstyret ved ILS

2019-: Stipendiatrepresentant i Programrådet for forskerutdanning, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, UiO. 

 

Publikasjoner

  • Lunde, Ida & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2021). Governance Through Digital Formations – The Case of ‘What Works’ in a Norwegian Education Context, In John Benedicto Krejsler & Lejf Moos (ed.),  What Works in Nordic School Policies?.  Springer.  ISBN 978-3-030-66629-3.  Kapittel 10.  s 195 - 212
  • Lunde, Ida & Ottesen, Eli (2020). Digital technologies in policy assemblages in Ireland and Norway: A visual network analysis. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041. . doi: 10.1177/1474904120972291 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Lunde, Ida (2020). Karakterrot i IB-systemet: et skrekkeksempel på bruk av algoritmer som vurderingsform. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
Publisert 8. okt. 2018 15:09 - Sist endret 20. apr. 2021 09:42