Ida Cheyenne Martinez Lunde

Bilde av Ida Cheyenne Martinez Lunde
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

  •  Utdanningsledelse (generell)
  •  Styring i skolen av ulike aktører
  •  Profesjonsarbeid, autonomi og ansvarliggjøring i skolen (lærere og skoleledere)
  • Aktør-nettverks teori og sosiomaterielle perspektiver

PhD Prosjekt

Digitization in School Leadership and Educational Governance: Examples from Policy and Practice.

Doktorgradsprosjektet er et studie som vil undersøke bruken av digitale verktøy i ledelsespraksis i Norge og Irland, og forventninger til dette på policynivå. Det er høye forventninger om bruk av digitale verktøy i organisering, planlegging og gjennomgøring av undervisning som settes på dagsordenen når begge land nå gjennomgår omfattende skolereformer. Dette stiller krav til skoleledere for å planlegge og støtte opp under kompetanse-og organisasjonsutvikling, både innad i skolen som organisasjon, men også i samarbeid med andre aktører. 

Studie tar utgangspunkt i et økende fokus på bruk av digitale teknologier som tilbyr avanserte læringsanalyser og læringsprognoser som videre gjør skoleledere istand til å dokumentere og analysere store mengder med skoledata. Denne praksisen transformerer enkelte aspekt ved vurderingspraksis til digitale data, og kan senere presenteres ved hjelp av ulike visualiseringer på hver skole for analyse av hver enkelt elevs progresjon (faglig og emosjonelt). Dette betyr et økende fokus på evidensbasert styring som forsterkes ved hjelp av digitale teknologier. Hvordan disse digitale programvarene sammen med skoleledere og andre sosiale og materielle aktører former ledelsespraksiser er et av hovedfokusene i prosjektet.

Prosjektet bygger på et sosiomaterielt perspektiv som vil analysere både menneskelige og ikke-menneskelige aktører i samspillet som utformes og etableres mellom digitale programvarer og skoleledelse. Doktorgradsavhandlingen vil bidra til i feltene til digital governance feltet, policy og utdanningsledelse. Både nasjonalt og internasjonalt har kombinasjonen mellom utdanningsledelse og digital styring  fått lite oppmerksomhet tidligere. Veiledere på prosjektet er hovedveileder Professor Eli Ottesen (ILS, UiO) og biveileder Professor Gerry Mac Ruairc (NUI Galway).

Undervisning

UTLED4226B - Ledelse av lærings-og læreplanarbeid 

UTLED4228 - Utdanningsrett og Ledelse

UTLED4111 - Styring og ledelse av utdanning

Forskeropphold

2020: PhD forskningsopphold, Autonomous University of Barcelona

Nettverk

Governing educational pasts, presents, and futures with data

Verv og oppnevnelser

2020-2021: Stipendiatrepresentant i Instituttstyret ved ILS

2019-2022: Stipendiatrepresentant i Programrådet for forskerutdanning, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, UiO. 

 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Lunde, Ida (2020). Karakterrot i IB-systemet: et skrekkeksempel på bruk av algoritmer som vurderingsform. Khrono.no. ISSN 1894-8995.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. okt. 2018 15:09 - Sist endret 15. aug. 2022 10:26