Ingrid Rodrick Beiler

Bilde av Ingrid Rodrick Beiler
English version of this page
Telefon +47 93271530
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus 3. etasje
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Engelsk språk og engelskdidaktikk, flerspråklighet, skriving, interkulturell kompetanse, nyankomne elever, sosiolingvistikk i utdanningskontekster, lingvistisk etnografi, klasseromsforskning

Undervisning

PPU3210: Undervisning og læringsforløp

PROF3025: Ledelse av elevers læring

PPU 3220: Vurdering og tilpasset opplæring

PROF4045: Tilrettelegging for elevers læring

Veiledning

Hovedveileder for masterstudent Rakel Ødegaard Skaugen (2020)
Biveileder for masterstudent Kristina Jusufi (2018)
Biveileder for masterstudent Hafsa Warsame (2018)
Biveileder for masterstudent Manuela Ianuzzi (2017)

Bakgrunn

Utdanning

M.A. i engelsk som andrespråk (Teaching English to Speakers of Other Languages), American University, Washington, DC, USA (2010)
B.A. i fransk og frankofoni, grunnfag i internasjonale relasjoner, University of Massachusetts, Amherst, USA (2004)

Tilsettinger

Høgskolelektor i engelsk, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014-2016
Lektor i engelsk og fakultetsleder i Palestina, med oppdrag innen programutvikling og lærerutdanning i Irak, 2010-2014
Engelsklærer innen voksenopplæring og høyere utdanning i USA, 2007-2010

Samt erfaring med bistandsarbeid i Palestina (2010-2014) og organisasjonsarbeid i USA (2004-2008) 

Mobilitet og samarbeid

Ansattmobilitet, ESPE École supérieure du professorat et de l'éducation, Universitetet i Strasbourg, Frankrike, juni og desember 2018 (invitert av prof. Andrea Young)

Planleggingskomité for konferansen Multilingualism and Education: Interdisciplinary and International Perspectives, et samarbeid mellom SISCO og MultiLing Senter for flerspråklighet.

Planleggingskomité for konferansen Explorations in Ethnography, Language and Communication 8, et samarbeid mellom ILS og MultiLing Senter for flerspråklighet, på vegne av Linguistic Ethnography Forum.

Emneord: Engelskdidaktikk, Flerspråklighet, Klasseromsforskning, Skriving, Læring og utdanning, Sosiolingvistikk, Språktilegnelse, Språkvitenskap og lingvistikk, Lingvistisk etnografi, Engelsk

Publikasjoner

  • Beiler, Ingrid Miriam Rodrick & Dewilde, Joke Ingrid (2020). Translation as Translingual Writing Practice in English as an Additional Language. The Modern Language Journal.  ISSN 0026-7902.  104(3), s 533- 549 . doi: 10.1111/modl.12660 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Beiler, Ingrid Rodrick (2020). Marked and Unmarked Translanguaging in Accelerated, Mainstream, and Sheltered English Classrooms. Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communiciation.  ISSN 0167-8507. . doi: 10.1515/multi-2020-0022 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth & Beiler, Ingrid Rodrick (2020). Language use in English lessons: Monolingual, bilingual and multilingual approaches, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 4.  s 92 - 116
  • Rindal, Ulrikke Elisabeth; Beiler, Ingrid Rodrick & Listuen, Sigrid Graedler (2020). Intercultural competence and cultural identities, In Lisbeth M. Brevik & Ulrikke Elisabeth Rindal (ed.),  Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032283.  Chapter 9.  s 217 - 236

Se alle arbeider i Cristin

  • Beiler, Ingrid Rodrick (2020). Monitoring Ethical Decision-Making in Classroom Linguistic Ethnography.
  • Beiler, Ingrid Rodrick (2020). Negotiating Classroom Language Policy for English Teaching Across Three Instructional Settings. Vis sammendrag
  • Beiler, Ingrid Rodrick (2020). Students’ translation practices in linguistically diverse classrooms.
  • Brevik, Lisbeth M.; Flognfeldt, Mona Evelyn & Beiler, Ingrid Rodrick (2020). Livsmestring, mangfold, relevans. Engelskfaget etter fagfornyelsen. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  1, s 46- 51
  • Dewilde, Joke & Beiler, Ingrid Rodrick (2020, 02. mars). Ingrid Rodrick Beiler om flerspråklighet i engelskdidaktikk. [Radio].  Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO.
  • Beiler, Ingrid Miriam Rodrick (2019). Flerspråklige strategier i engelsk skriveundervisning. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  31(4), s 26- 31

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2016 13:40 - Sist endret 1. juli 2020 14:23