Ingrid Rodrick Beiler

Bilde av Ingrid Rodrick Beiler
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus 3. etasje
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Engelsk språk og engelskdidaktikk, flerspråklighet, skriving, interkulturell kompetanse, nyankomne elever, sosiolingvistikk i utdanningskontekster, lingvistisk etnografi, klasseromsforskning

Undervisning

PPU3210: Undervisning og læringsforløp
PPU 3220: Vurdering og tilpasset opplæring
PROF4045: Tilrettelegging for elevers læring

Veiledning

Hovedveileder for masterstudent Rakel Ødegaard Skaugen (2018-2019)
Biveileder for masterstudent Kristina Jusufi (2018)
Biveileder for masterstudent Hafsa Warsame (2017-2018)
Biveileder for masterstudent Manuela Ianuzzi (2016-2017)

Bakgrunn

Utdanning

M.A. i engelsk som andrespråk (Teaching English to Speakers of Other Languages), American University, Washington, DC, USA (2010)
B.A. i fransk og frankofoni, grunnfag i internasjonale relasjoner, University of Massachusetts, Amherst, USA (2004)

Tilsettinger

Høgskolelektor i engelsk, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014-2016
Lektor i engelsk og fakultetsleder i Palestina, med oppdrag innen programutvikling og lærerutdanning i Irak, 2010-2014
Engelsklærer innen voksenopplæring og høyere utdanning i USA, 2007-2010

Samt erfaring med bistandsarbeid i Palestina (2010-2014) og organisasjonsarbeid i USA (2004-2008) 

Mobilitet og samarbeid

Ansattmobilitet, ESPE École supérieure du professorat et de l'éducation, Universitetet i Strasbourg, Frankrike, juni og desember 2018 (invitert av prof. Andrea Young)

Planleggingskomité for konferansen Multilingualism and Education: Interdisciplinary and International Perspectives, et samarbeid mellom SISCO og MultiLing Senter for flerspråklighet.

Emneord: Engelskdidaktikk, Flerspråklighet, Klasseromsforskning, Skriving, Læring og utdanning, Sosiolingvistikk, Språktilegnelse, Språkvitenskap og lingvistikk, Lingvistisk etnografi, Engelsk

Publikasjoner

Beiler, I. R. (2010). The modals of possibility and permission in Standard English varieties of England, Scotland, and the United States: A study in dialectal variation. (Masteroppgave). UMI. (1484434)

Beiler, I. R., & Hatch, C. (2010). Dialect variation in number agreement with collective nouns in English. American University TESOL Working Papers, 5. 

 • Beiler, Ingrid Rodrick (2019). Engelskundervisning for ungdommer med sen start i faget.
 • Beiler, Ingrid Rodrick (2019). Negotiating Multilingual Resources in Writing Instruction for Newly Arrived Students in Lower Secondary School.
 • Beiler, Ingrid Rodrick & Dewilde, Joke (2019). Translation as Translingual Writing Practice - Colloquium on Translanguaging Practices in English Language Teaching in Scandinavian Contexts.
 • Beiler, Ingrid Miriam Rodrick (2018). Flerspråklige praksiser i engelsk skriveundervisning for nyankomne elever.
 • Beiler, Ingrid Miriam Rodrick (2018). Multilingualism as a Resource in English Writing Instruction: Methodological Presentation.
 • Beiler, Ingrid Miriam Rodrick (2018). Negotiating Multilingual Practices in English Writing Instruction.
 • Beiler, Ingrid Miriam Rodrick (2018). Negotiating multilingual resources in English writing instruction for newly arrived students in lower secondary school (Forhandling om flerspråklige ressurser i engelsk skriveundervisning for nyankomne elever på ungdomstrinnet).
 • Beiler, Ingrid Miriam Rodrick & Dewilde, Joke (2018). Translation as translingual writing practice in English as an additional language.
 • Beiler, Ingrid Rodrick (2018). Ressources linguistiques personnelles et expression écrite des élèves en contexte multilingue.
 • Beiler, Ingrid Miriam Rodrick (2017). Multilingual Resources in English Writing Instruction.
 • Beiler, Ingrid Miriam Rodrick (2017). Multilingualism as a resource in English writing instruction.
 • Haugen, Hans Morten; Beiler, Ingrid Miriam Rodrick; Kjøllesdal, Helge; Hauger, Tyler Dale; Skjeggestad, Marit; Lorentzen, Kari & Lerdahl, Beate Iren (2017). Til kirkesamfunn i Norge: Rettferdighetsteologi og staten Israel. Dagen : kristelig dagblad.  ISSN 0805-4738.
 • Ianuzzi, Manuela; Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth & Beiler, Ingrid Miriam Rodrick (2017). MA thesis: What to do with pronunciation? Teachers' approaches to English pronunciation in lower secondary school.
 • Beiler, Ingrid M. Rodrick (2016). Intercultural and Digital Competence Development through an Online Global Classroom.
 • Beiler, Ingrid Miriam Rodrick (2015). Cultural Competence Development through an International Online Classroom.
 • Beiler, Ingrid M. Rodrick (2010). Functional uses of the modals of possibility and permission in Standard English varieties of England, Scotland, and the United States.
 • Beiler, Ingrid M. Rodrick & Calvert, Megan (2010). How to improve your classroom activities through formal evaluation.
 • Beiler, Ingrid M. Rodrick (2009). The role of L2 input and interaction in adult second language learning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2016 13:40 - Sist endret 26. mars 2019 09:52