ingrieik

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Undervisning

PPU3120 Naturfagsdidaktikk

Bakgrunn

Lektorutdanning i realfag ved Universitetet for miljø -og biovitenskap

Emneord: Læring og utdanning, Naturfagdidaktikk
Publisert 22. aug. 2011 12:27 - Sist endret 19. aug. 2014 14:10