Jeffrey B. Hall

Førsteamanuensis
Bilde av Jeffrey B.  Hall
English version of this page
Telefon (+47) 22857617
Rom 508
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus Moltke Moes vei 35 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Biografi

Jeffrey B. Hall er førsteamanuensis i utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), med særlig innretning mot utdanningsrettslige problemstillinger. Doktoravhandlingen (2016) undersøkte hvordan skolen er gjenstand for rettslig styring gjennom nasjonalt tilsyn. Som medlem av LE@DS-nettverket (ledet av prof. Helen Gunter ved Manchester University) er Hall involvert i komparativt arbeid med New Public Management (NPM) og utdanningsreformer. Hans primære forskningsinteresser er i tillegg utdanningspolicy, styring, utdanningsrett, ledelse, og tilsyn av skolen. Undervisning og veiledning fokuserer først og fremst på styring av utdanningssektoren, utdanningsreformer kvalitiativ metode og ledelse på masterprogrammet og EVU-modulen "Juss for ledere". Siden 2021 er han faglig leder for faggruppen i utdanningsledelse.

Erfaring

 • Førsteamanuensis i utdanningsledelse (2019-).
 • Faglig leder, faggruppen i utdanningsledelse (2021-)
 • Emneansvarlig for UTLED4228B "Juss for ledere" (2021-)
 • Prosjektleder for EVU-modulen "Juss for ledere" (2021-2025)
 • Medleder, faggruppen i utdanningsledelse (2020-2021)
 • Postdoktor ved ILS, UIO (2017-2019)
 • Universitetslektor, utdanningsledelse (2016-2017)
 • Stipendiat og deltaker i NFR-prosjektet Legal Standards and Professional Judgment in Educational Leadership (08/2012-06/2016)
 • Universitetslektor, utdanningsledelse (V2012)
 • Lærer, rådgiver, praksisveileder og mellomleder i grunnskolen (1994-2012)

Undervisning, veiledning og emneansvar

Medveileder (PhD) for Ragnhild Meland (2022-)

UTLED4228 (emneansvarlig), UTLED4228B (emneansvarlig), UTLED4090SPED2200UTLED4302, PROF3025  

Tidligere: 

UTLED4225UTLED4111UV9119, UTLED4301DIDMET4000PPU,  VEIL4020UTLED4221UTLED4223UTLED4111B, UTLED4111SUTLED4226BUV9920PED4301/PED4302/PED4302 

Utdanning 

 • PhD i utdanningsvitenskap (2016), Universitetet i Oslo 
 • Master i utdanningsledelse (2010), Universitetet i Oslo
 • Cand.mag. (1993) og PPU (1995), Universitetet i Oslo

Gjesteforskeropphold

Verv og bistilling

 • Kjernemedlem av LE@DS-nettverket, ledet av prof. Helen Gunter ved Manchester University (2022-)
 • Førsteamanuensis II, Det samfunns- og utdanningsvitenskapelige fakultet, NTNU (2022-)
 • Varamedlem, Fakultetsstyret, Det utdanningsvitenskapelige fakultet (2021-2024)
 • Medlem, Arbeidsgruppe 3 (organisasjon) for utvikling av bærekraftstrategi ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (2021-2022)
 • Oppnevnt programsensor, Bachelor- og masterprogrammene i pedagogikk, Universitetet i Bergen (2019-2022)
 • Medlem av styringsgruppen, Prosjektgruppe for etablering av utdanningsrett ved UiO, UV/JUSS (2017-2019)
Emneord: Utdanningsledelse, Utdanningsrett, Styring av utdanning, Tilsyn, Læreplanreformer

Publikasjoner

Gunnulfsen, A. E., Jensen, R., Hall, J. B., Abrahamsen, H. N., Kleveland, H. & Olsen, R. V. (2022). Underveis med nytt læreplanverk: Ledelse, styring og støtteressurser. Rapport nr. 5, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ISBN 978-82-93847-09-0. 142 s. 

Ottesen, E., Colbjørnsen, T., Gunnulfsen, A. E., Hall, J.B. & Jensen, R. (2021). Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger. Rapport nr. 2, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ISBN 978-82-93847-02-1. 112 s.

Johansson, L. & Hall, J. B. (2020). Research Ethics of Becoming: Approaches Beyond Moral Laws. International Review of Qualitative Research 12(4), 413-432. 

Hall, J. B. (2019). Rettslig styring og rettsliggjøring av grunnopplæringen – konsekvenser for skoleledere som juridiske aktører. I: R. Jensen, B. Karseth & E. Ottesen (red.), Styring og ledelse i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202605544, s. 39-55. 

Hall, J. B., Lindgren, J. & Sowada, M. (2019). Inspectors as information-seekers. I: S. Van de Walle & N. Raaphorst (Eds.), Inspectors and enforcement at the front line of government. Cham: Palgrave Macmillan. ISBN 978303004057-4, s. 35-58. 

Hall, J. B. (2018). The performative shift: middle leadership 'in the line of fire'. Journal of Educational Administration and History 50(4), 364 - 378

Hall, J. B. (2018). Processes of reforming: The case of the Norwegian state school inspection policy frameworks. Education Inquiry 9(4), 397-414 (Open Access).

Hall, J. B. (2017). Statlig tilsyn av skoler i Norge: sikring av likeverdig opplæring?. I: S. Scheutz (red.)  En likvärdig skola för alla (3). Uppsala: Iustus Förlag. ISBN 9789176789940, s. 37-56.

Hall, J. B. & Sivesind. K. (2017). State school inspection policy in Norway and Sweden (2002–2012): a reconfiguration of governing modes?. I: S. J. Ball (red.). Governing by numbers - Education, governance, and the tyranny of numbers. Oxon: Routledge.  ISBN 9781138701151, s. 131-160. 

Hall, J. B. (2017). "Governing by templates" through new modes of school inspection in Norway. Journal of Educational Change, 18(2), 161-182. 

Hall, J. B. (2017). Examining School Inspectors and Educational Directors within the Organisation of School Inspection Policy: Perceptions and Views. Scandinavian Journal of Educational Research, 61(1), 112-126. 

Hall, J. B. (2016). Nasjonalt tilsyn: et skritt fra lovregulering til evaluering av innhold? I: K. Andenæs & J. Møller (red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215026671, s. 279-296.

Sivesind, K., Skedsmo, G. & Hall, J. B. (2016). Et felles nasjonalt tilsyn: Om rammeverk og reformbaner gjennom historien. I: K. Andenæs & J. Møller (red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215026671, s. 99-122.

Hall, J. B. (2016).  State School Inspection: The Norwegian Example. (Avhandling for graden PhD). Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 

Gunnulfsen, A. E. & Hall, J. B. (2015). En skoleleders dagbok - profesjonell praksis og juridisk skjønn. Oslo. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205459489. 232 s.

Hall, J. B. & Sivesind, K. (2015). State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012): a reconfiguration of governing modes? Journal of Education Policy, 30(3), 429-458 (Open Access). 

Hall, J. B. (2013). H. B. Jessen & C. Madsen. Ildfast i krydsild - Standhaftig skoleledelse i brændpunktet. Bokanmeldelse. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 

 

 

 • Johansson, Lotta & Hall, Jeffrey Brooks (2020). Research Ethics of Becoming: Approaches Beyond Moral Laws. International review of Qualitative Research. ISSN 1940-8447. 12(4), s. 413–432. doi: 10.1525/irqr.2019.12.4.413. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hall, Jeffrey Brooks (2019). Rettslig styring og rettsligjøring av grunnopplæringen - konsekvenser for skoleledere som juridiske aktører, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. s. 39–55.
 • Hall, Jeffrey Brooks; Lindgren, Joakim & Sowada, Moritz (2019). Inspectors as information-seekers. I Van de Walle, Steven & Raaphorst, Nadine (Red.), Inspectors and Enforcement at the Front Line of Government. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-04057-4. s. 35–58. doi: 10.1007/978-3-030-04058-1_3.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). The performative shift: middle leadership 'in the line of fire'. Journal of Educational Administration & History. ISSN 0022-0620. 50(4), s. 364–378. doi: 10.1080/00220620.2018.1518317. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). Processes of reforming: The case of the Norwegian state school inspection policy frameworks. Education Inquiry. ISSN 2000-4508. 9(4), s. 397–414. doi: 10.1080/20004508.2017.1416247. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). Statlig tilsyn av skoler i Norge: sikring av likeverdig opplæring? I Scheutz, Sverker (Red.), En likvärdig skola för alla. Iustus förlag. ISSN 9789176789940. s. 37–55. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2017). State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012): A reconfiguration of governing modes? I Ball, Stephen (Red.), Governing by numbers: Education, governance, and the tyranny of numbers. Routledge. ISSN 9781138701151. s. 131–160. doi: 10.4324/9781315203898-8.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). "Governing by templates" through new modes of school inspection in Norway. Journal of educational change. ISSN 1389-2843. 18(2), s. 161–182. doi: 10.1007/s10833-017-9295-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Kirsten; Skedsmo, Guri & Hall, Jeffrey Brooks (2016). Et felles nasjonalt tilsyn: Om rammeverk og reformbaner gjennom historien. I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. s. 99–119.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Nasjonalt tilsyn: et skritt fra lovregulering til evaluering av innhold? I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. s. 279–296.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Examining school inspectors and education directors within the organisation of school inspection policy: perceptions and views. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 61(1), s. 112–126. doi: 10.1080/00313831.2015.1120234. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2015). State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012): a reconfiguration of governing modes? Journal of Education Policy. ISSN 0268-0939. 30(3), s. 429–458. doi: 10.1080/02680939.2014.945488. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Hall, Jeffrey Brooks & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). En skoleleders dagbok: Profesjonell praksis og juridisk skjønn. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205459489. 232 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hall, Jeffrey Brooks (2022). What research tells about the challenges and opportunities for ICCEP.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2022). Samarbeid mellom aktører rundt elever med migrasjonsbakgrunn: Foreløpige funn fra ICCEP-prosjektet.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2022). Skoleledere som juridiske aktører: en krevende balansegang mellom mange hensyn.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2022). School leaders' planning for curriculum reform in Norway - something old, something new, something borrowed, something true?
 • Hall, Jeffrey Brooks; Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jensen, Ruth (2022). Organizational tensions in the planning and enactment of the renewed state curriculum: the entrepreneurial role of school principals and superintendents in Norway.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2022). Skolinspektion ur ett jamförande perspektiv.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2022). School Leaders' Planning for Curriculum Reform in Norwegian Schools: Something Old, Something New, Something Borrowed, Something True?
 • Hall, Jeffrey Brooks & Novak, Judit (2022). Current Policy Expectations on Norwegian School Leaders: State policy on the professional work of retaining students in secondary education.
 • Bjermeland, Monica; Hall, Jeffrey Brooks; Akre, Bente; Colvin, Shane David & Heie, Magnus (2021). Episode 18: Må du være jurist for å være skoleleder? Podcast "Læring", Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo . [Internett]. https://open.spotify.com/episode/2322eD21QDpTbow43K1TAx?si=2.
 • Hall, Jeffrey Brooks; Heie, Magnus & Akre, Bente (2021). Må du være jurist for å være skoleleder? [Internett]. https://www.uv.uio.no/forskning/aktuelt/podkast/laering/juri.
 • Hall, Jeffrey Brooks; Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jensen, Ruth (2021). School principals and school superintendents as institutional entrepreneurs: Handling organizational tensions in the planning and enactment of the renewed state curriculum .
 • Hall, Jeffrey Brooks & Novak, Judit (2021). Current Policy Expectations on Norwegian School Leaders: State policy and the professional work of retaining students in secondary education.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2021). Forberedelse til fagfornyelse - andre vurderingsrapport . [Fagblad]. Bedre Skole 2/2021.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2021). Evaluering av fagfornyelsens intensjoner, prosesser og praksiser EVA2020 Rapport 2.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2021). Rapport 2: Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Lomsdalen, Christian (2021). LL-325: Jeffrey Hall om utdanningsrett og skoleleders ansvar (Podcast). [Internett]. https://open.spotify.com/episode/1AlYpkMekCs0hlMhAhl8CG .
 • Hall, Jeffrey Brooks & Nielsen, Sandra Rebecca (2021). ILS er tildelt to nye oppdrag for videreutdanninger. . [Internett]. https://www.uv.uio.no/ils/om/aktuelt/aktuelle-saker/2021/ils.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Johansson, Lotta (2020). Student Learning Environment: Regulation in Transition and Challenges for School Leaders as Enactors of the Law .
 • Hall, Jeffrey Brooks (2020). Lærerprofesjonen – styring og skjønn [The teaching profession: governance and discretion]. .
 • Hall, Jeffrey Brooks & Johansson, Lotta (2020). School Environment Regulation in Transition: Strengthening Individual Rights?
 • Hall, Jeffrey Brooks (2020). Styring handler ikke bare om kontroll og sanksjoner. [Fagblad]. utdanningsnytt.no .
 • Heie, Magnus & Hall, Jeffrey Brooks (2019). Forskerprofilen: Mellom pedagogikken og jussen. [Internett]. https://www.uv.uio.no/ils/forskning/aktuelt/profiler/2019/.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2019). Legal knowledge and the enactment of educational law - challenges and possibilities for school professionals.
 • Hall, Jeffrey Brooks; Lindgren, Joakim & Sowada, Moritz (2019). Information-seeking practices of school inspectors: navigating through state policy .
 • Hall, Jeffrey Brooks & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Skolen og personvern: Dilemmaer for ledere og lærere .
 • Hall, Jeffrey Brooks (2019). Ledelse i skolen: Elevenes rettigheter og skolens plikter i forhold til nytt kapittel 9A i opplæringsloven .
 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). Ledelse i skolen: elevenes rettigheter og skolens plikter.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). The role of school inspectors as information-seekers.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2018). Ledelse av læreplanarbeid i et juridisk perspektiv.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). Supervising formative assessment routines and leadership in public schools: Ensuring legal rights and equal opportunities for all students?
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). Utdanningsrett og profesjonelle normer: En presentasjon av PRONLED-prosjektet.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). The changing appearance of state school inspection: The Norwegian case.
 • Ehren, Melanie & Hall, Jeffrey Brooks (2017). Examples of inspections networks across Europe - an interactive map. State inspection of municipal and county school authorities in Norway.
 • Nielsen, Sandra Rebekka; Smestad, Trine & Hall, Jeffrey Brooks (2017). Mener myndighetene ikke utnytter skoletilsynet godt nok. [Internett]. http://www.uv.uio.no/ils/forskning/aktuelt .
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). "Moving through the checkout line?" Legal standards, performance and state inspection policy.
 • Colbjørnsen, Tor & Hall, Jeffrey Brooks (2017). Perceptions of the future and the past: A study of students' expectations in the National Leadership Program in Norway, and conducted leadership after having finished the program.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Statlig tilsyn av skoler i Norge: hvor er vi, og hvor går vi?
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Nasjonalt tilsyn - mellom fag, juss og politikk.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). “Moving towards the checkout line”? Norwegian school inspection policy in a process of change.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Ny tilsynspraksis - tett på skoler og klasserom.
 • Johansson, Lotta & Hall, Jeffrey Brooks (2016). Blurred roles and an ethic of tagging along.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2015). Juridisk styring i og av skolen.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2015). Interpreting modes of governing - a conceptual, comparative-historical approach to education policy analysis.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2015). State School Inspection in Norway and Sweden: A comparative study of key actors' legal practices, legal statutes, and policy.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2015). Governing by feedback through the new state inspection handbook in Norway .
 • Hall, Jeffrey Brooks (2015). Juridiske og pedagogiske utfordringer i skolen og barnehagen.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2014). State School Inspection as a Regulatory Tool: Institutional expectations from the County Governor inspectors’ and leaders’ point of view.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2014). State School Inspection as a Regulatory Tool - Institutional Expectations from the CGO Inspectors' and Leaders' Point of View.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2014). State School Inspection Policy in Norway and Sweden: a reconfiguration of governing modes?
 • Hall, Jeffrey Brooks (2014). Skoleledelse og juss.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2013). Governing modes, social networks and enactment - A comparative study of state school inspection in Norway and Sweden.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2013). Felles nasjonalt tilsyn - valget mellom kontroll og hjelp til selvhjelp. Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2013). State Inspectoral Systems in Norway and Sweden: a reconfiguration of governing modes? Conference Paper. NW 23: School Inspection - Policies and Practices.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2013). Nasjonalt tilsyn: Hva trenger vi det for? - Nye funn fra en komparativ tekstanalyse av nasjonale tilsyn i Sverige og Norge.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2013). Henrik Berggren Jessen & Claus Madsen: Ildfast i krydsild - Standhaftig skoleledelse i brændpunktet. Bokanmeldelse. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 7(1).
 • Welstad, Trond-Erik & Hall, Jeffrey Brooks (2013). Digital Legal Resources for Use in the Education of School Leaders and Teachers.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2013). State Inspectoral Systems in Norwegian and Swedish Education: From Politics to Practice - Preliminary Results.
 • Hall, Jeffrey (2013). Skoleledelse, juss og legal styring.
 • Hall, Jeffrey (2012). Taking off the rose tinted spectacles? Organizational Relationships through National Inspection; A Case Study in the U.K. Conference Paper, ECER 2012, Cádiz.
 • Hall, Jeffrey (2012). Nasjonalt tilsyn i Norge og Sverige; "Jerngrep eller silkehanske"?
 • Hall, Jeffrey (2012). Ledelsesrelasjoner under ekstern intervensjon - Om en casestudie i Storbritannia.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Jensen, Ruth; Hall, Jeffrey Brooks; Abrahamsen, Hedvig Neerland; Kleveland, Heidi Merete & Olsen, Rolf Vegar (2022). Underveis med nytt læreplanverk: Ledelse, styring og støtteressurser. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ISSN 978-82-93847-09-0.
 • Ottesen, Eli; Colbjørnsen, Tor; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Hall, Jeffrey Brooks & Jensen, Ruth (2021). Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger. Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-93847-02-1. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. jan. 2012 08:52 - Sist endret 5. des. 2022 10:47