Jeffrey B. Hall

Førsteamanuensis
Bilde av Jeffrey B.  Hall
English version of this page
Telefon (+47) 22857617
Rom 508
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus Moltke Moes vei 35 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Biografi

Jeffrey B. Hall er førsteamanuensis i utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), med særlig innretning mot utdanningsrettslige problemstillinger. Siden 2021 er han faglig leder for faggruppen i utdanningsledelse. Doktoravhandlingen (2016) undersøkte hvordan skolen er gjenstand for rettslig styring gjennom nasjonalt tilsyn. Som medlem av LE@DS-nettverket (ledet av prof. Helen Gunter ved Manchester University) er Hall involvert i komparativt arbeid med New Public Management (NPM) og utdanningsreformer. Hans primære forskningsinteresser er i tillegg utdanningspolicy, styring, utdanningsrett, ledelse, og tilsyn av skolen. Undervisning og veiledning er særlig tilknyttet styring av utdanningssektoren, ledelse og kvalitativ forskningsmetode på masterprogrammet i utdanningsledelse og etter- og videreutdanningsmodulen "Juss for ledere". 

Erfaring

 • Førsteamanuensis i utdanningsledelse (2019-).
 • Faglig leder, faggruppen i utdanningsledelse (2021-)
 • Emneansvarlig for UTLED4228B i masterprogrammet (2021-)
 • Prosjektleder for EVU-modulen "Juss for ledere" (2021-2025)
 • Medleder, faggruppen i utdanningsledelse (2020-2021)
 • Postdoktor ved ILS, UIO (2017-2019)
 • Universitetslektor i utdanningsledelse (2016-2017)
 • Stipendiat og deltaker i NFR-prosjektet Legal Standards and Professional Judgment in Educational Leadership (08/2012-06/2016)
 • Universitetslektor i utdanningsledelse (V2012)
 • Lærer, rådgiver, praksisveileder og mellomleder i grunnskolen (1994-2012)

Undervisning og veiledning

UTLED4228UTLED4228BUTLED4090SPED2200  

Tidligere: 

UTLED4225UTLED4111UV9119, UTLED4301UTLED4302DIDMET4000PPU,  VEIL4020UTLED4221UTLED4223,   UTLED4111B, UTLED4111SUTLED4226BUV9920,   PED4301/PED4302/PED4302 

Utdanning 

 • PhD i utdanningsvitenskap (2016), Universitetet i Oslo 
 • Master i utdanningsledelse (2010), Universitetet i Oslo
 • Cand.mag. (1993) og PPU (1995), Universitetet i Oslo

Gjesteforskeropphold

Verv og bistilling

 • Kjernemedlem av LE@DS-nettverket, ledet av prof. Helen Gunter ved Manchester University (2022-)
 • Førsteamanuensis II, Det samfunns- og utdanningsvitenskapelige fakultet, NTNU (2022-)
 • Varamedlem, Fakultetsstyret, Det utdanningsvitenskapelige fakultet (2021-2024)
 • Medlem, Arbeidsgruppe 3 (organisasjon) for utvikling av bærekraftstrategi ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (2021-2022)
 • Oppnevnt programsensor, Bachelor- og masterprogrammene i pedagogikk, Universitetet i Bergen (2019-2022)
 • Medlem av styringsgruppen, Prosjektgruppe for etablering av utdanningsrett ved UiO, UV/JUSS (2017-2019)
Emneord: Utdanningsledelse, Utdanningsrett, Styring av utdanning, Tilsyn

Publikasjoner

 

Ottesen, E., Colbjørnsen, T., Gunnulfsen, A. E., Hall, J.B. & Jensen, R. (2021). Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger. Rapport nr. 2, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ISBN 978-82-93847-02-1. 112 s.

Johansson, L. & Hall, J. B. (2020). Research Ethics of Becoming: Approaches Beyond Moral Laws. International Review of Qualitative Research 12(4), 413-432. 

Hall, J. B. (2019). Rettslig styring og rettsliggjøring av grunnopplæringen – konsekvenser for skoleledere som juridiske aktører. I: R. Jensen, B. Karseth & E. Ottesen (red.), Styring og ledelse i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202605544, s. 39-55. 

Hall, J. B., Lindgren, J. & Sowada, M. (2019). Inspectors as information-seekers. I: S. Van de Walle & N. Raaphorst (Eds.), Inspectors and enforcement at the front line of government. Cham: Palgrave Macmillan. ISBN 978303004057-4, s. 35-58. 

Hall, J. B. (2018). The performative shift: middle leadership 'in the line of fire'. Journal of Educational Administration and History 50(4), 364 - 378

Hall, J. B. (2018). Processes of reforming: The case of the Norwegian state school inspection policy frameworks. Education Inquiry 9(4), 397-414 (Open Access).

Hall, J. B. (2017). Statlig tilsyn av skoler i Norge: sikring av likeverdig opplæring?. I: S. Scheutz (red.)  En likvärdig skola för alla (3). Uppsala: Iustus Förlag. ISBN 9789176789940, s. 37-56.

Hall, J. B. & Sivesind. K. (2017). State school inspection policy in Norway and Sweden (2002–2012): a reconfiguration of governing modes?. I: S. J. Ball (red.). Governing by numbers - Education, governance, and the tyranny of numbers. Oxon: Routledge.  ISBN 9781138701151, s. 131-160. 

Hall, J. B. (2017). "Governing by templates" through new modes of school inspection in Norway. Journal of Educational Change, 18(2), 161-182. 

Hall, J. B. (2017). Examining School Inspectors and Educational Directors within the Organisation of School Inspection Policy: Perceptions and Views. Scandinavian Journal of Educational Research, 61(1), 112-126. 

Hall, J. B. (2016). Nasjonalt tilsyn: et skritt fra lovregulering til evaluering av innhold? I: K. Andenæs & J. Møller (red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215026671, s. 279-296.

Sivesind, K., Skedsmo, G. & Hall, J. B. (2016). Et felles nasjonalt tilsyn: Om rammeverk og reformbaner gjennom historien. I: K. Andenæs & J. Møller (red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215026671, s. 99-122.

Hall, J. B. (2016).  State School Inspection: The Norwegian Example. (Avhandling for graden PhD). Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 

Gunnulfsen, A. E. & Hall, J. B. (2015). En skoleleders dagbok - profesjonell praksis og juridisk skjønn. Oslo. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205459489. 232 s.

Hall, J. B. & Sivesind, K. (2015). State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012): a reconfiguration of governing modes? Journal of Education Policy, 30(3), 429-458 (Open Access). 

Hall, J. B. (2013). H. B. Jessen & C. Madsen. Ildfast i krydsild - Standhaftig skoleledelse i brændpunktet. Bokanmeldelse. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 

 

 

 • Johansson, Lotta & Hall, Jeffrey Brooks (2020). Research Ethics of Becoming: Approaches Beyond Moral Laws. International review of Qualitative Research. ISSN 1940-8447. 12(4), s. 413–432. doi: 10.1525/irqr.2019.12.4.413. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hall, Jeffrey Brooks (2019). Rettslig styring og rettsligjøring av grunnopplæringen - konsekvenser for skoleledere som juridiske aktører, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. s. 39–55.
 • Hall, Jeffrey Brooks; Lindgren, Joakim & Sowada, Moritz (2019). Inspectors as information-seekers. I Van de Walle, Steven & Raaphorst, Nadine (Red.), Inspectors and Enforcement at the Front Line of Government. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-04057-4. s. 35–58. doi: 10.1007/978-3-030-04058-1_3.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). The performative shift: middle leadership 'in the line of fire'. Journal of Educational Administration & History. ISSN 0022-0620. 50(4), s. 364–378. doi: 10.1080/00220620.2018.1518317. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). Processes of reforming: The case of the Norwegian state school inspection policy frameworks. Education Inquiry. ISSN 2000-4508. 9(4), s. 397–414. doi: 10.1080/20004508.2017.1416247. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). Statlig tilsyn av skoler i Norge: sikring av likeverdig opplæring? I Scheutz, Sverker (Red.), En likvärdig skola för alla. Iustus förlag. ISSN 9789176789940. s. 37–55. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2017). State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012): A reconfiguration of governing modes? I Ball, Stephen (Red.), Governing by numbers: Education, governance, and the tyranny of numbers. Routledge. ISSN 9781138701151. s. 131–160. doi: 10.4324/9781315203898-8.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). "Governing by templates" through new modes of school inspection in Norway. Journal of educational change. ISSN 1389-2843. 18(2), s. 161–182. doi: 10.1007/s10833-017-9295-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Kirsten; Skedsmo, Guri & Hall, Jeffrey Brooks (2016). Et felles nasjonalt tilsyn: Om rammeverk og reformbaner gjennom historien. I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. s. 99–119.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Nasjonalt tilsyn: et skritt fra lovregulering til evaluering av innhold? I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. s. 279–296.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Examining school inspectors and education directors within the organisation of school inspection policy: perceptions and views. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 61(1), s. 112–126. doi: 10.1080/00313831.2015.1120234. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2015). State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012): a reconfiguration of governing modes? Journal of Education Policy. ISSN 0268-0939. 30(3), s. 429–458. doi: 10.1080/02680939.2014.945488. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Hall, Jeffrey Brooks & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). En skoleleders dagbok: Profesjonell praksis og juridisk skjønn. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205459489. 232 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hall, Jeffrey Brooks; Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jensen, Ruth (2022). Organizational tensions in the planning and enactment of the renewed state curriculum: the entrepreneurial role of school principals and superintendents in Norway.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2022). Skolinspektion ur ett jamförande perspektiv.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2022). School Leaders' Planning for Curriculum Reform in Norwegian Schools: Something Old, Something New, Something Borrowed, Something True?
 • Hall, Jeffrey Brooks & Novak, Judit (2022). Current Policy Expectations on Norwegian School Leaders: State policy on the professional work of retaining students in secondary education.
 • Bjermeland, Monica; Hall, Jeffrey Brooks; Akre, Bente; Colvin, Shane David & Heie, Magnus (2021). Episode 18: Må du være jurist for å være skoleleder? Podcast "Læring", Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo . [Internett]. https://open.spotify.com/episode/2322eD21QDpTbow43K1TAx?si=2.
 • Hall, Jeffrey Brooks; Heie, Magnus & Akre, Bente (2021). Må du være jurist for å være skoleleder? [Internett]. https://www.uv.uio.no/forskning/aktuelt/podkast/laering/juri.
 • Hall, Jeffrey Brooks; Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jensen, Ruth (2021). School principals and school superintendents as institutional entrepreneurs: Handling organizational tensions in the planning and enactment of the renewed state curriculum .
 • Hall, Jeffrey Brooks & Novak, Judit (2021). Current Policy Expectations on Norwegian School Leaders: State policy and the professional work of retaining students in secondary education.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2021). Forberedelse til fagfornyelse - andre vurderingsrapport . [Fagblad]. Bedre Skole 2/2021.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2021). Evaluering av fagfornyelsens intensjoner, prosesser og praksiser EVA2020 Rapport 2.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2021). Rapport 2: Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Lomsdalen, Christian (2021). LL-325: Jeffrey Hall om utdanningsrett og skoleleders ansvar (Podcast). [Internett]. https://open.spotify.com/episode/1AlYpkMekCs0hlMhAhl8CG .
 • Hall, Jeffrey Brooks & Nielsen, Sandra Rebecca (2021). ILS er tildelt to nye oppdrag for videreutdanninger. . [Internett]. https://www.uv.uio.no/ils/om/aktuelt/aktuelle-saker/2021/ils.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Johansson, Lotta (2020). Student Learning Environment: Regulation in Transition and Challenges for School Leaders as Enactors of the Law .
 • Hall, Jeffrey Brooks (2020). Lærerprofesjonen – styring og skjønn [The teaching profession: governance and discretion]. .
 • Hall, Jeffrey Brooks & Johansson, Lotta (2020). School Environment Regulation in Transition: Strengthening Individual Rights?
 • Hall, Jeffrey Brooks (2020). Styring handler ikke bare om kontroll og sanksjoner. [Fagblad]. utdanningsnytt.no .
 • Heie, Magnus & Hall, Jeffrey Brooks (2019). Forskerprofilen: Mellom pedagogikken og jussen. [Internett]. https://www.uv.uio.no/ils/forskning/aktuelt/profiler/2019/.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2019). Legal knowledge and the enactment of educational law - challenges and possibilities for school professionals.
 • Hall, Jeffrey Brooks; Lindgren, Joakim & Sowada, Moritz (2019). Information-seeking practices of school inspectors: navigating through state policy .
 • Hall, Jeffrey Brooks & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Skolen og personvern: Dilemmaer for ledere og lærere .
 • Hall, Jeffrey Brooks (2019). Ledelse i skolen: Elevenes rettigheter og skolens plikter i forhold til nytt kapittel 9A i opplæringsloven .
 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). Ledelse i skolen: elevenes rettigheter og skolens plikter.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). The role of school inspectors as information-seekers.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2018). Ledelse av læreplanarbeid i et juridisk perspektiv.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). Supervising formative assessment routines and leadership in public schools: Ensuring legal rights and equal opportunities for all students?
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). Utdanningsrett og profesjonelle normer: En presentasjon av PRONLED-prosjektet.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). The changing appearance of state school inspection: The Norwegian case.
 • Ehren, Melanie & Hall, Jeffrey Brooks (2017). Examples of inspections networks across Europe - an interactive map. State inspection of municipal and county school authorities in Norway.
 • Nielsen, Sandra Rebekka; Smestad, Trine & Hall, Jeffrey Brooks (2017). Mener myndighetene ikke utnytter skoletilsynet godt nok. [Internett]. http://www.uv.uio.no/ils/forskning/aktuelt .
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). "Moving through the checkout line?" Legal standards, performance and state inspection policy.
 • Colbjørnsen, Tor & Hall, Jeffrey Brooks (2017). Perceptions of the future and the past: A study of students' expectations in the National Leadership Program in Norway, and conducted leadership after having finished the program.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Statlig tilsyn av skoler i Norge: hvor er vi, og hvor går vi?
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Nasjonalt tilsyn - mellom fag, juss og politikk.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). “Moving towards the checkout line”? Norwegian school inspection policy in a process of change.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Ny tilsynspraksis - tett på skoler og klasserom.
 • Johansson, Lotta & Hall, Jeffrey Brooks (2016). Blurred roles and an ethic of tagging along.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2015). Juridisk styring i og av skolen.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2015). Interpreting modes of governing - a conceptual, comparative-historical approach to education policy analysis.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2015). State School Inspection in Norway and Sweden: A comparative study of key actors' legal practices, legal statutes, and policy.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2015). Governing by feedback through the new state inspection handbook in Norway .
 • Hall, Jeffrey Brooks (2015). Juridiske og pedagogiske utfordringer i skolen og barnehagen.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2014). State School Inspection as a Regulatory Tool: Institutional expectations from the County Governor inspectors’ and leaders’ point of view.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2014). State School Inspection as a Regulatory Tool - Institutional Expectations from the CGO Inspectors' and Leaders' Point of View.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2014). State School Inspection Policy in Norway and Sweden: a reconfiguration of governing modes?
 • Hall, Jeffrey Brooks (2014). Skoleledelse og juss.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2013). Governing modes, social networks and enactment - A comparative study of state school inspection in Norway and Sweden.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2013). Felles nasjonalt tilsyn - valget mellom kontroll og hjelp til selvhjelp. Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2013). State Inspectoral Systems in Norway and Sweden: a reconfiguration of governing modes? Conference Paper. NW 23: School Inspection - Policies and Practices.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2013). Nasjonalt tilsyn: Hva trenger vi det for? - Nye funn fra en komparativ tekstanalyse av nasjonale tilsyn i Sverige og Norge.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2013). Henrik Berggren Jessen & Claus Madsen: Ildfast i krydsild - Standhaftig skoleledelse i brændpunktet. Bokanmeldelse. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 7(1).
 • Welstad, Trond-Erik & Hall, Jeffrey Brooks (2013). Digital Legal Resources for Use in the Education of School Leaders and Teachers.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2013). State Inspectoral Systems in Norwegian and Swedish Education: From Politics to Practice - Preliminary Results.
 • Hall, Jeffrey (2013). Skoleledelse, juss og legal styring.
 • Hall, Jeffrey (2012). Taking off the rose tinted spectacles? Organizational Relationships through National Inspection; A Case Study in the U.K. Conference Paper, ECER 2012, Cádiz.
 • Hall, Jeffrey (2012). Nasjonalt tilsyn i Norge og Sverige; "Jerngrep eller silkehanske"?
 • Hall, Jeffrey (2012). Ledelsesrelasjoner under ekstern intervensjon - Om en casestudie i Storbritannia.
 • Ottesen, Eli; Colbjørnsen, Tor; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Hall, Jeffrey Brooks & Jensen, Ruth (2021). Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger. Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-93847-02-1. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. jan. 2012 08:52 - Sist endret 9. juni 2022 12:02