Jeffrey B. Hall

Postdoktor
Bilde av Jeffrey B.  Hall
English version of this page
Telefon +4722857617
Mobiltelefon Skype for Business: jeffreyh@uio.no
Rom 508
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus Moltke Moes vei 35 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Biografi

Jeffrey B. Hall er postdoktor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Han har en doktorgrad i pedagogikk fra UiO (2016), og tittel på avhandlingen er State School Inspection: The Norwegian Example (Sammendrag). For tiden arbeider han med prosjektet Profesjonelle normer, skoleledelse og utdanningsrett: En sammenliknende studie av Norge og Sverige (PRONLED), der hovedfokus er styring, tilsyn. utdanningsrett og profesjonelle normer. Hall underviser i kvalitativ forskningsmetode, styring og ledelse på masterprogrammet i utdanningsledelse samt rektorutdanningen ved ILS. 

Erfaring

 • Vår 2017 - : Postdoktor ved ILS, UIO
 • Høst 2016: Universitetslektor ved ILS, UiO
 • Høst 2012 - vår 2016: Stipendiat ved ILS, UiO. Deltaker i NFR-prosjektet Legal Standards and Professional Judgment in Educational Leadership 
 • Vår 2012: Universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo (UiO)
 • 1994 - 2012: Lærer, rådgiver, praksisveileder og mellomleder i grunnskolen 

Undervisning

Utdanning 

 • PhD i pedagogikk (2016), Universitetet i Oslo 
 • Master i utdanningsledelse (2010), Universitetet i Oslo
 • Cand.mag. (1993) og PPU (1995), Universitetet i Oslo

Gjesteforskeropphold

Samarbeidspartnere

 

 


 

Emneord: Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Tilsyn, Policy, Utdanningsrett, Organisasjonsteori

Publikasjoner

Hall, J. B., Lindgren, J. & Sowada, M. (in press). The role of school inspectors as information-seekers. I: S. Van de Walle & N. Raaphorst (red.), Inspectors and enforcement at the front line of government. London: Palgrave Macmillan.

Johansson, L. & Hall, J. B. (in press). Research Ethics of Becoming: Approaches Beyond Moral Laws. International Review of Qualitative Research.

Hall, J. B. (2018). The performative shift: middle leadership 'in the line of fire'. Journal of Educational Administration and History. http://dx.doi.org/10.1080/00220620.2018.1518317. pp. 1-15.  

Hall, J. B. (2018). Processes of reforming: The case of the Norwegian state school inspection policy frameworks. Education Inquiry (Open Access). http://dx.doi.org/10.1080/20004508.2017.1416247. s. 1-18.   

Hall, J. B. (2017). Statlig tilsyn av skoler i Norge: sikring av likeverdig opplæring?. I: S. Scheutz (red.)  En likvärdig skola för alla (3). Uppsala: Iustus Förlag. ISBN 9789176789940. s. 37-56.

Hall, J. B. & Sivesind. K. (2017). State school inspection policy in Norway and Sweden (2002–2012): a reconfiguration of governing modes?. I: S. J. Ball (red.). Governing by numbers - Education, governance, and the tyranny of numbers. Oxon: Routledge.  ISBN 9781138701151. s. 131-160. 

Hall, J. B. (2017). "Governing by templates" through new modes of school inspection in Norway. Journal of Educational Change, 18(2), 161-182. http://dx.doi.org/10.1007/s10833-017-9295-y

Hall, J. B. (2017). Examining School Inspectors and Educational Directors within the Organisation of School Inspection Policy: Perceptions and Views. Scandinavian Journal of Educational Research, 61(1), 112-126. http://dx.doi.org/10.1080/00313831.2015.1120234

Hall, J. B. (2016). Nasjonalt tilsyn: et skritt fra lovregulering til evaluering av innhold? I: K. Andenæs & J. Møller (red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215026671. s. 279-296.

Sivesind, K., Skedsmo, G. & Hall, J. B. (2016). Et felles nasjonalt tilsyn: Om rammeverk og reformbaner gjennom historien. I: K. Andenæs & J. Møller (red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215026671. s. 99-122.

Hall, J. B. & Sivesind, K. (2015). State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012): a reconfiguration of governing modes? Journal of Education Policy, 30(3), 429-458. http://dx.doi.org/doi:10.1080/02680939.2014.945488

Gunnulfsen, A. E. & Hall, J. B. (2015). En skoleleders dagbok - profesjonell praksis og juridisk skjønn. [A school leader's diary - professional practice and legal discretion]. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205459489. 232 s.

Hall, J. B. (2013). Henrik Berggren Jessen & Claus Madsen: Ildfast i krydsild Standhaftig skoleledelse i brændpunktet. Bokanmeldelse. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  7(1).  s. 1-3.

 

 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). Processes of reforming: The case of the Norwegian state school inspection policy frameworks. Education Inquiry.  ISSN 2000-4508. . doi: http://dx.doi.org/10.1080/20004508.2017.1416247 Vis sammendrag
 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). The performative shift: middle leadership 'in the line of fire'. Journal of Educational Administration & History.  ISSN 0022-0620.  s 1- 15 . doi: http://dx.doi.org/10.1080/00220620.2018.1518317
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). "Governing by templates" through new modes of school inspection in Norway. Journal of educational change.  ISSN 1389-2843.  18(2), s 161- 182 . doi: 10.1007/s10833-017-9295-y Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). Statlig tilsyn av skoler i Norge: sikring av likeverdig opplæring?, I: Sverker Scheutz (red.),  En likvärdig skola för alla.  Iustus förlag.  ISBN 9789176789940.  2.  s 37 - 55 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2017). State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012): A reconfiguration of governing modes?, In Stephen Ball (ed.),  Governing by numbers: Education, governance, and the tyranny of numbers.  Routledge.  ISBN 9781138701151.  7.  s 131 - 160
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Examining school inspectors and education directors within the organisation of school inspection policy: perceptions and views. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  61(1), s 112- 126 . doi: 10.1080/00313831.2015.1120234
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Nasjonalt tilsyn: et skritt fra lovregulering til evaluering av innhold?, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  15.  s 279 - 296
 • Sivesind, Kirsten; Skedsmo, Guri & Hall, Jeffrey Brooks (2016). Et felles nasjonalt tilsyn: Om rammeverk og reformbaner gjennom historien, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 5.  s 99 - 119
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2015). State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012): a reconfiguration of governing modes?. Journal of education policy.  ISSN 0268-0939.  30(3), s 429- 458 . doi: 10.1080/02680939.2014.945488 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hall, Jeffrey Brooks & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). En skoleleders dagbok: Profesjonell praksis og juridisk skjønn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205459489.  232 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). Nasjonalt tilsyn: skolens plikter og sikring av elevenes rettigheter. Dialog, råd og veiledning under tilsynet.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). Supervising formative assessment routines and leadership in public schools: Ensuring legal rights and equal opportunities for all students?.
 • Colbjørnsen, Tor & Hall, Jeffrey Brooks (2017). Perceptions of the future and the past: A study of students' expectations in the National Leadership Program in Norway, and conducted leadership after having finished the program.
 • Ehren, Melanie & Hall, Jeffrey Brooks (2017). Examples of inspections networks across Europe - an interactive map. State inspection of municipal and county school authorities in Norway.. [html ]. Vis sammendrag
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). "Moving through the checkout line?" Legal standards, performance and state inspection policy.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). Shifting modes of governing: Reflecting upon state school inspection in Norway.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). The changing appearance of state school inspection: The Norwegian case.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). Utdanningsrett og profesjonelle normer: En presentasjon av PRONLED-prosjektet.
 • Nielsen, Sandra Rebekka; Smestad, Trine & Hall, Jeffrey Brooks (2017, 16. mai). Mener myndighetene ikke utnytter skoletilsynet godt nok. [Internett].  http://www.uv.uio.no/ils/forskning/aktuelt.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). “Moving towards the checkout line”? Norwegian school inspection policy in a process of change.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Nasjonalt tilsyn - mellom fag, juss og politikk.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Ny tilsynspraksis - tett på skoler og klasserom.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). State School Inspection - The Norwegian Example. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. No. 259.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Statlig tilsyn av skoler i Norge: hvor er vi, og hvor går vi?.
 • Johansson, Lotta & Hall, Jeffrey Brooks (2016). Blurred roles and an ethic of tagging along.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2015). Governing by feedback through the new state inspection handbook in Norway.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2015). Interpreting modes of governing - a conceptual, comparative-historical approach to education policy analysis.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2015). Juridisk styring i og av skolen.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2015). Juridiske og pedagogiske utfordringer i skolen og barnehagen.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2015). State School Inspection in Norway and Sweden: A comparative study of key actors' legal practices, legal statutes, and policy.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2014). Skoleledelse og juss.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2014). State School Inspection Policy in Norway and Sweden: a reconfiguration of governing modes?.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2014). State School Inspection as a Regulatory Tool - Institutional Expectations from the CGO Inspectors' and Leaders' Point of View.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2014). State School Inspection as a Regulatory Tool: Institutional expectations from the County Governor inspectors’ and leaders’ point of view.
 • Hall, Jeffrey (2013). Skoleledelse, juss og legal styring.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2013). Felles nasjonalt tilsyn - valget mellom kontroll og hjelp til selvhjelp. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4)
 • Hall, Jeffrey Brooks (2013). Governing modes, social networks and enactment - A comparative study of state school inspection in Norway and Sweden.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2013). Henrik Berggren Jessen & Claus Madsen: Ildfast i krydsild - Standhaftig skoleledelse i brændpunktet. Bokanmeldelse. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  7(1)
 • Hall, Jeffrey Brooks (2013). Nasjonalt tilsyn: Hva trenger vi det for? - Nye funn fra en komparativ tekstanalyse av nasjonale tilsyn i Sverige og Norge.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2013). State Inspectoral Systems in Norway and Sweden: a reconfiguration of governing modes? Conference Paper. NW 23: School Inspection - Policies and Practices.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2013). State Inspectoral Systems in Norwegian and Swedish Education: From Politics to Practice - Preliminary Results.
 • Welstad, Trond-Erik & Hall, Jeffrey Brooks (2013). Digital Legal Resources for Use in the Education of School Leaders and Teachers.
 • Hall, Jeffrey (2012). Ledelsesrelasjoner under ekstern intervensjon - Om en casestudie i Storbritannia.
 • Hall, Jeffrey (2012). Nasjonalt tilsyn i Norge og Sverige; "Jerngrep eller silkehanske"?.
 • Hall, Jeffrey (2012). Taking off the rose tinted spectacles? Organizational Relationships through National Inspection; A Case Study in the U.K. Conference Paper, ECER 2012, Cádiz.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. jan. 2012 08:52 - Sist endret 19. sep. 2018 15:34