Jeffrey B. Hall

Førsteamanuensis
Bilde av Jeffrey B.  Hall
English version of this page
Telefon (+47) 22857617
Rom 508
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus Moltke Moes vei 35 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Biografi

Jeffrey B. Hall er førsteamanuensis i utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) med særlig innretning mot utdanningsrettslige problemstillinger. Han er også faglig leder for faggruppen i utdanningsledelse. Hans primære forskningsinteresser er utdanningspolitikk, styring, utdanningsrett, ledelse, læreplanreform og tilsyn. Undervisning og veiledning er først og fremst tilknyttet kvalitativ forskningsmetode, styring og ledelse på masterprogrammet i utdanningsledelse. Han har også lang erfaring som coach på rektorutdanningsprogrammet ved ILS. 

Forskningsprosjekter

Prosjektdeltaker i NFR-prosjektet (Norges forskningsråd) "Professional Actors' Work on Retaining Students in Secondary Education" (PROACT).  Prosjektleder, Arbeidspakke 1  (2020-2024).

Prosjektdeltaker i forskningsprosjektet EVA2020 (Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser, Arbeidspakke 2). Prosjektet er finansiert av Utdannings-direktoratet og skal bidra med kunnskap som er nyttig for beslutningsdeltakere, forvaltning, skolens praksis og elevenes læring (2019-2025).

Prosjektleder (Norge) i Erasmus+-prosjektet ICCEP (Inter-Cultural Community Evaluation and Planning), finansiert av EU.  Prosjektpartnere: Dublin City University (IE), Universitetet i Oslo (N), Johannes Kepler Universität Linz (AT), Pamukkale Üniversitesi (TR), La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura (ES) (2020-2023). 

Erfaring

 • Førsteamanuensis ved ILS, UiO (2019-).
 • Leder av faggruppen i Utdanningsledelse (2021-)
 • Emneansvarlig for UTLED4225 i masterprogrammet (2019-)
 • Medleder i faggruppen i Utdanningsledelse (2020-2021)
 • Postdoktor ved ILS, UIO (2017-2019)
 • Universitetslektor ved ILS, UiO (2016-2017)
 • Stipendiat ved ILS, UiO. Deltaker i NFR-prosjektet Legal Standards and Professional Judgment in Educational Leadership (2012-2016)
 • Universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo (UiO) (V2012)
 • Lærer, rådgiver, praksisveileder og mellomleder i grunnskolen (1994-2012)

Undervisning og veiledning

UTLED4301UTLED4302UTLED4223UTLED4225UTLED4111B,  UTLED4111SUTLED4226BUTLED4090SPED2200UV9920, PED4301/PED4302/PED4302 

Tidligere: UTLED4111UV9119, DIDMET4000PPUVEIL4020UTLED4221 

Utdanning 

 • PhD i pedagogikk (2016), Universitetet i Oslo 
 • Master i utdanningsledelse (2010), Universitetet i Oslo
 • Cand.mag. (1993) og PPU (1995), Universitetet i Oslo

Gjesteforskeropphold

Samarbeidspartnere

Verv

 • Varamedlem, Fakultetsstyret, Det utdanningsvitenskapelige fakultet (2021-2024)
 • Programsensor, Bachelor- og masterprogrammene i pedagogikk, Universitetet i Bergen (2019-2022)
 • Medlem av styringsgruppen, Nordisk nettverk for utdanningsrett, Uppsala Universitet (2018-)
 • Medlem av styringsgruppen, Prosjektgruppe for etablering av utdanningsrett ved UiO, UV/JUSS (2017-)
 • Fagfellevurderer for følgende tidsskrifter: 

  Journal of Education Policy

  Scandinavian Journal of Educational Research

  Educational Assessment, Evaluation and Accountability

  Studies in Educational Evaluation

  Educational Research Journal

  Nordic Journal of Studies in Educational Policy

  Acta Didactica Norden

 

 


 

Emneord: Utdanningsledelse, Utdanningsrett, Styring av utdanning, Tilsyn

Publikasjoner

Artikler og bokkapitler 

Johansson, L. & Hall, J. B. (2020). Research Ethics of Becoming: Approaches Beyond Moral Laws. International Review of Qualitative Research 12(4), 413-432. 

Hall, J. B. (2019). Rettslig styring og rettsliggjøring av grunnopplæringen – konsekvenser for skoleledere som juridiske aktører. I: R. Jensen, B. Karseth & E. Ottesen (red.), Styring og ledelse i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202605544, s. 39-55. 

Hall, J. B., Lindgren, J. & Sowada, M. (2019). Inspectors as information-seekers. I: S. Van de Walle & N. Raaphorst (Eds.), Inspectors and enforcement at the front line of government. Cham: Palgrave Macmillan. ISBN 978303004057-4, s. 35-58. 

Hall, J. B. (2018). The performative shift: middle leadership 'in the line of fire'. Journal of Educational Administration and History 50(4), 364 - 378

Hall, J. B. (2018). Processes of reforming: The case of the Norwegian state school inspection policy frameworks. Education Inquiry 9(4), 397-414.  

Hall, J. B. (2017). Statlig tilsyn av skoler i Norge: sikring av likeverdig opplæring?. I: S. Scheutz (red.)  En likvärdig skola för alla (3). Uppsala: Iustus Förlag. ISBN 9789176789940, s. 37-56.

Hall, J. B. & Sivesind. K. (2017). State school inspection policy in Norway and Sweden (2002–2012): a reconfiguration of governing modes?. I: S. J. Ball (red.). Governing by numbers - Education, governance, and the tyranny of numbers. Oxon: Routledge.  ISBN 9781138701151, s. 131-160. 

Hall, J. B. (2017). "Governing by templates" through new modes of school inspection in Norway. Journal of Educational Change, 18(2), 161-182. 

Hall, J. B. (2017). Examining School Inspectors and Educational Directors within the Organisation of School Inspection Policy: Perceptions and Views. Scandinavian Journal of Educational Research, 61(1), 112-126. 

Hall, J. B. (2016). Nasjonalt tilsyn: et skritt fra lovregulering til evaluering av innhold? I: K. Andenæs & J. Møller (red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215026671, s. 279-296.

Sivesind, K., Skedsmo, G. & Hall, J. B. (2016). Et felles nasjonalt tilsyn: Om rammeverk og reformbaner gjennom historien. I: K. Andenæs & J. Møller (red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215026671, s. 99-122.

Hall, J. B. & Sivesind, K. (2015). State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012): a reconfiguration of governing modes? Journal of Education Policy, 30(3), 429-458. 

Avhandling og bøker

Hall, J. B. (2016).  State School Inspection: The Norwegian Example. (Avhandling for graden PhD). Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 

Gunnulfsen, A. E. & Hall, J. B. (2015). En skoleleders dagbok - profesjonell praksis og juridisk skjønn. Oslo. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205459489. 232 s.

 

 

 • Johansson, Lotta & Hall, Jeffrey Brooks (2020). Research Ethics of Becoming: Approaches Beyond Moral Laws. International review of Qualitative Research.  ISSN 1940-8447.  12(4), s 413- 432 . doi: DOI: 10.1525/irqr.2019.12.4.413 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2019). Rettslig styring og rettsligjøring av grunnopplæringen - konsekvenser for skoleledere som juridiske aktører, I:  Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  3.  s 39 - 55
 • Hall, Jeffrey Brooks; Lindgren, Joakim & Sowada, Moritz (2019). Inspectors as information-seekers, In Steven Van de Walle & Nadine Raaphorst (ed.),  Inspectors and Enforcement at the Front Line of Government.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-04057-4.  3.  s 35 - 58
 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). Processes of reforming: The case of the Norwegian state school inspection policy frameworks. Education Inquiry.  ISSN 2000-4508.  9(4), s 397- 414 . doi: 10.1080/20004508.2017.1416247 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). The performative shift: middle leadership 'in the line of fire'. Journal of Educational Administration & History.  ISSN 0022-0620.  50(4), s 364- 378 . doi: 10.1080/00220620.2018.1518317 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). "Governing by templates" through new modes of school inspection in Norway. Journal of educational change.  ISSN 1389-2843.  18(2), s 161- 182 . doi: 10.1007/s10833-017-9295-y Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). Statlig tilsyn av skoler i Norge: sikring av likeverdig opplæring?, I: Sverker Scheutz (red.),  En likvärdig skola för alla.  Iustus förlag.  ISBN 9789176789940.  2.  s 37 - 55 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2017). State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012): A reconfiguration of governing modes?, In Stephen Ball (ed.),  Governing by numbers: Education, governance, and the tyranny of numbers.  Routledge.  ISBN 9781138701151.  7.  s 131 - 160
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Examining school inspectors and education directors within the organisation of school inspection policy: perceptions and views. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  61(1), s 112- 126 . doi: 10.1080/00313831.2015.1120234 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Nasjonalt tilsyn: et skritt fra lovregulering til evaluering av innhold?, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  15.  s 279 - 296
 • Sivesind, Kirsten; Skedsmo, Guri & Hall, Jeffrey Brooks (2016). Et felles nasjonalt tilsyn: Om rammeverk og reformbaner gjennom historien, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 5.  s 99 - 119
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2015). State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012): a reconfiguration of governing modes?. Journal of Education Policy.  ISSN 0268-0939.  30(3), s 429- 458 . doi: 10.1080/02680939.2014.945488 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hall, Jeffrey Brooks & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2015). En skoleleders dagbok: Profesjonell praksis og juridisk skjønn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205459489.  232 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hall, Jeffrey Brooks (2020). Lærerprofesjonen – styring og skjønn [The teaching profession: governance and discretion]..
 • Hall, Jeffrey Brooks (2020, 30. januar). Styring handler ikke bare om kontroll og sanksjoner. [Fagblad].  utdanningsnytt.no.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Johansson, Lotta (2020). School Environment Regulation in Transition: Strengthening Individual Rights?.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Johansson, Lotta (2020). Student Learning Environment: Regulation in Transition and Challenges for School Leaders as Enactors of the Law.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2019). Ledelse i skolen: Elevenes rettigheter og skolens plikter i forhold til nytt kapittel 9A i opplæringsloven.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2019). Legal knowledge and the enactment of educational law - challenges and possibilities for school professionals.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Gunnulfsen, Ann Elisabeth (2019). Skolen og personvern: Dilemmaer for ledere og lærere.
 • Hall, Jeffrey Brooks; Lindgren, Joakim & Sowada, Moritz (2019). Information-seeking practices of school inspectors: navigating through state policy.
 • Heie, Magnus & Hall, Jeffrey Brooks (2019, 18. desember). Forskerprofilen: Mellom pedagogikken og jussen. [Internett].  https://www.uv.uio.no/ils/forskning/aktuelt/profiler/2019/.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Hall, Jeffrey Brooks (2018). Ledelse av læreplanarbeid i et juridisk perspektiv.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). Ledelse i skolen: elevenes rettigheter og skolens plikter. Vis sammendrag
 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). Nasjonalt tilsyn: skolens plikter og sikring av elevenes rettigheter. Dialog, råd og veiledning under tilsynet.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). Supervising formative assessment routines and leadership in public schools: Ensuring legal rights and equal opportunities for all students?.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2018). The role of school inspectors as information-seekers.
 • Colbjørnsen, Tor & Hall, Jeffrey Brooks (2017). Perceptions of the future and the past: A study of students' expectations in the National Leadership Program in Norway, and conducted leadership after having finished the program.
 • Ehren, Melanie & Hall, Jeffrey Brooks (2017). Examples of inspections networks across Europe - an interactive map. State inspection of municipal and county school authorities in Norway.. [html ]. Vis sammendrag
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). "Moving through the checkout line?" Legal standards, performance and state inspection policy.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). Shifting modes of governing: Reflecting upon state school inspection in Norway.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). The changing appearance of state school inspection: The Norwegian case.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2017). Utdanningsrett og profesjonelle normer: En presentasjon av PRONLED-prosjektet.
 • Nielsen, Sandra Rebekka; Smestad, Trine & Hall, Jeffrey Brooks (2017, 16. mai). Mener myndighetene ikke utnytter skoletilsynet godt nok. [Internett].  http://www.uv.uio.no/ils/forskning/aktuelt.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). “Moving towards the checkout line”? Norwegian school inspection policy in a process of change.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Nasjonalt tilsyn - mellom fag, juss og politikk.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Ny tilsynspraksis - tett på skoler og klasserom.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). State School Inspection - The Norwegian Example. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. No. 259.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2016). Statlig tilsyn av skoler i Norge: hvor er vi, og hvor går vi?.
 • Johansson, Lotta & Hall, Jeffrey Brooks (2016). Blurred roles and an ethic of tagging along.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2015). Governing by feedback through the new state inspection handbook in Norway.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2015). Interpreting modes of governing - a conceptual, comparative-historical approach to education policy analysis.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2015). Juridisk styring i og av skolen.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2015). Juridiske og pedagogiske utfordringer i skolen og barnehagen.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2015). State School Inspection in Norway and Sweden: A comparative study of key actors' legal practices, legal statutes, and policy.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2014). Skoleledelse og juss.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2014). State School Inspection Policy in Norway and Sweden: a reconfiguration of governing modes?.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2014). State School Inspection as a Regulatory Tool - Institutional Expectations from the CGO Inspectors' and Leaders' Point of View.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2014). State School Inspection as a Regulatory Tool: Institutional expectations from the County Governor inspectors’ and leaders’ point of view.
 • Hall, Jeffrey (2013). Skoleledelse, juss og legal styring.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2013). Felles nasjonalt tilsyn - valget mellom kontroll og hjelp til selvhjelp. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4)
 • Hall, Jeffrey Brooks (2013). Governing modes, social networks and enactment - A comparative study of state school inspection in Norway and Sweden.
 • Hall, Jeffrey Brooks (2013). Henrik Berggren Jessen & Claus Madsen: Ildfast i krydsild - Standhaftig skoleledelse i brændpunktet. Bokanmeldelse. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  7(1)
 • Hall, Jeffrey Brooks (2013). Nasjonalt tilsyn: Hva trenger vi det for? - Nye funn fra en komparativ tekstanalyse av nasjonale tilsyn i Sverige og Norge.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2013). State Inspectoral Systems in Norway and Sweden: a reconfiguration of governing modes? Conference Paper. NW 23: School Inspection - Policies and Practices.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2013). State Inspectoral Systems in Norwegian and Swedish Education: From Politics to Practice - Preliminary Results.
 • Welstad, Trond-Erik & Hall, Jeffrey Brooks (2013). Digital Legal Resources for Use in the Education of School Leaders and Teachers.
 • Hall, Jeffrey (2012). Ledelsesrelasjoner under ekstern intervensjon - Om en casestudie i Storbritannia.
 • Hall, Jeffrey (2012). Nasjonalt tilsyn i Norge og Sverige; "Jerngrep eller silkehanske"?.
 • Hall, Jeffrey (2012). Taking off the rose tinted spectacles? Organizational Relationships through National Inspection; A Case Study in the U.K. Conference Paper, ECER 2012, Cádiz.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. jan. 2012 08:52 - Sist endret 11. feb. 2021 10:42