Joke Dewilde

Bilde av Joke Dewilde
English version of this page
Rom 306
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Flerspråklighet i utdanning 
 • Stemmer fra grenseland, sosial rettferdighet og myndiggjøring
 • Flerspråklige personale og samarbeid med annet personale
 • Flerspråklig literacy og identitet, translanguaging, oversettelse, transnasjonale skrivepraksiser, skriving i og utenfor skolen
 • Flerkulturelle skole- og samfunnsarrangement som pedagogisk verktøy for inkludering
 • Deltaker- og kontekstsensitive metoder, lingvistisk etnografi, sosiolingvistikk i utdanningskontekster, diskursanalyse, diskursiv skygging, lingvistisk landskaping

  Undervisning og veiledning

  Undervisning knyttet til flerspråklighet i utdanning og kvalitative metoder:

  Ph.d.-kurs: forskning av flerspråklighet i utdanningskontekster (våren 2021våren 2019, våren 2018), observasjonsmetodologi (UV9118

  Masteremner: fordypning i flerspråklighet i ulike skolefag (PROF4045), forskningmetode i didaktisk masteroppgaver (DIFO4001DIFO4015)

  Lærerutdanning: innføring i flerspråklighet i opplæring (PPU3220PPU3520D)

  Veiledning av stipendiater. Pågående: Sara Snoder (Stockholm Universitet). Avsluttet: Ingrid Rodrick Beiler (UiO, 2021), Jonas Yassin Iversen (Høgskolen i Innlandet, 2020)

  Veiledning av masterstudenter knyttet til forsknings og utviklingsprogrammet Mi Lenga som skriver om flerspråklighet i sitt skolefag

  Mobilitet

  2019: Gjesteforsker, Ghent University, Belgia
  2017: GjesteforskerUniversity of Birmingham, England
  2017: Erasmus+ ansattmobilitet, Universitetet i Strasbourg, Frankrike
  2008: GjesteforskerUniversity of Birmingham, England

    Andre verv og funksjoner

    2021–2025: Medlem for de fast vitenskapelig ansatte Instituttstyret ILS/UiO 
    2020–2023: Panelmedlem Vetenskapsrådet Sverige 
    2019–2021: Nestleder for forskningsgruppa SISCO
    2016–2017Postdok. vararepresentant Rådet for forskningssaker ved UV/UiO
    2015
    –2021: Områderedaktør for Acta Didactica Norden
    2013–2014Studieleder Faglærerutdanning for tospråklige HH
    2009–2011: Stipendiatenes representant FoU-utvalget HH

    Bakgrunn

    2013: Ph.d. fra UV-fakultetet, UiO (finansiert av HH)
    2003: Cand.philol. med hovedfag i engelsk språk og litteratur fra HF/UiO
    2003: Cand.Mag. med fagkretsen engelsk, norsk, migrasjonspedagogikk og Nord-Amerikakunnskap fra HF/UiO

    Emneord: Flerspråklighet, Lingvistisk etnografi, Sosiolingvistikk, Literacy
    Publisert 29. juli 2021 15:37 - Sist endret 30. juli 2021 11:07