Joke Dewilde

Professor & Forskerutdanningskoordinator - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Bilde av Joke Dewilde
English version of this page
Rom 306
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Flerspråklighet i utdanning 
 • Stemmer fra grenseland, sosial rettferdighet
 • Flerspråklig personale og samarbeid med annet personale
 • Flerspråklig literacy og identitet, transspråking, oversettelse, transnasjonale skrivepraksiser, skriving i og utenfor skolen
 • Flerkulturelle skole- og samfunnsarrangement som pedagogisk verktøy for inkludering
 • Deltaker- og kontekstsensitive metoder, lingvistisk etnografi, kritisk sosiolingvistikk i utdanningskontekster, diskursanalyse, diskursiv skygging, lingvistisk landskaping

  Undervisning og veiledning

  Undervisning knyttet til flerspråklighet i skolen og kvalitative metoder:

  Ph.d.-kurs: forskning av flerspråklighet i utdanningskontekster (våren 2021våren 2018våren 2019), samt observasjonsmetodologi (UV9118

  Masteremner: fordypning i flerspråklighet i ulike skolefag (PROF4045), samt forskningmetode i didaktisk masteroppgaver (DIFO4001 og DIFO4015)

  Lærerutdanning: innføring i flerspråklighet i opplæring (PPU3220 og PPU3520D)

  Veiledning av stipendiater som skriver avhandling om flerspråklighet i utdanning. Pågående: Lekh Baral (Høgskolen i Østfold), Sara Snoder (Stockholms universitet). Avsluttet: Ingrid Rodrick Beiler (UiO, 2021), Jonas Yassin Iversen (Høgskolen i Innlandet, 2020)

  Veiledning av masterstudenter som skriver oppgave om flerspråklighet i sitt skolefag knyttet til Mi Lenga-programmet.

  Mobilitet

  2019: Gjesteforsker, Ghent University, Belgia
  2017: Gjesteforsker, University of Birmingham, England
  2017: Erasmus+ ansattmobilitet, Universitetet i Strasbourg, Frankrike
  2008: GjesteforskerUniversity of Birmingham, England

    Andre verv og funksjoner

    2022–t.d.d.: Forskerutdanningskoordinator ILS/UiO
    2022–t.d.d.: Leder Innstillingsutvalget ILS/UiO
    2022–t.d.d.: Vara eksternt medlem i Doktorgradsutvalget OsloMet
    2022–t.d.d.: Medlem i UHR-Lærerutdannings najonale fagorgan for ph.d.-utdanning
    2021–2025: Medlem for de fast vitenskapelig ansatte Instituttstyret ILS/UiO 
    2020–2023: Panelmedlem Vetenskapsrådet i Sverige 
    2019–2021: Nestleder for forskningsgruppa SISCO
    2016–2017: Postdok. vararepresentant i Rådet for forskningssaker ved UV/UiO
    2015
    –2021: Områderedaktør for tidsskriftet Acta Didactica Norden
    2013–2014: Studieleder Faglærerutdanning for tospråklige ved HH
    2009–2011: Stipendiatenes representant i FoU-utvalget ved HH

    Bakgrunn

    2013: Ph.d. fra UV-fakultetet, UiO (finansiert av HH)
    2003: Cand.philol. med hovedfag i engelsk språk og litteratur fra HF/UiO og fagkretsen engelsk, norsk, migrasjonspedagogikk og Nord-Amerikakunnskap

    Emneord: Flerspråklighet, Lingvistisk etnografi, Sosiolingvistikk, Literacy

    Publikasjoner

    • Dewilde, Joke (2022). Negotiating Minority Language Resources, Practices and Experiences in Norwegian Writing Instruction for Migrant Students. I Norlund Shaswar, Annika & Rosén, Jenny (Red.), Literacies in the Age of Mobility: Literacy Practices of Adult and Adolescent Migrants. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-83319-0. s. 239–262. doi: 10.1007/978-3-030-83317-6. Fulltekst i vitenarkiv
    • Beiler, Ingrid M. Rodrick; De Korne, Haley & Dewilde, Joke (2021). Etnografiske tilnærminger til andrespråksforskning. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 37(1-2), s. 33–57. Fulltekst i vitenarkiv
    • Snoder, Sara; Hedman, Christina & Dewilde, Joke (2021). Legitimized multilingualism in diluted doses - The perspective of multilingual primary school teachers. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 15(2). doi: 10.5617/ADNO.8477.
    • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre & Sæther, Elin (2021). Young people’s experiences and meaning-making at a multicultural festival in Norway. Journal of Peace Education. ISSN 1740-0201. s. 1–19. doi: 10.1080/17400201.2021.1911792. Fulltekst i vitenarkiv
    • Dewilde, Joke & Skrefsrud, Thor Andre (2021). Revisiting studies of multicultural school events from the perspective of strategic essentialism. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN 2387-5739. 7, s. 196–209. doi: 10.23865/ntpk.v7.2145. Fulltekst i vitenarkiv
    • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn & Skrefsrud, Thor Andre (2021). Multicultural school festivals as a creative space for identity construction–the perspective of minority parents. Intercultural Education. ISSN 1467-5986. 32(2), s. 212–229. doi: 10.1080/14675986.2020.1851173. Fulltekst i vitenarkiv
    • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre & Sæther, Elin (2020). «Det er så koselig her at jeg tar av meg skoene»: Om betydningen av sted i en flerkulturell barne- og ungdomsfestival. I Sæther, Knut-Willy & Aschim, Anders (Red.), Rom og sted: Religionfaglige og interdisiplinære bidrag. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-69675-7. s. 93–110. doi: 10.23865/noasp.110. Fulltekst i vitenarkiv
    • Beiler, Ingrid Miriam Rodrick & Dewilde, Joke Ingrid (2020). Translation as Translingual Writing Practice in English as an Additional Language. The Modern Language Journal. ISSN 0026-7902. 104(3), s. 533–549. doi: 10.1111/modl.12660. Fulltekst i vitenarkiv
    • Dewilde, Joke (2019). How Islamic are young Muslim people’s poems? Apples - Journal of Applied Language Studies. ISSN 1457-9863. 13(4), s. 71–87. Fulltekst i vitenarkiv
    • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skaret, Anne & Skrefsrud, Thor-Andre (2018). International week in a Norwegian school. A qualitative study of the participant perspective. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 62(3), s. 474–486. doi: 10.1080/00313831.2017.1306800. Fulltekst i vitenarkiv
    • Dewilde, Joke (2017). Translation and translingual remixing: A young person developing as a writer. International Journal of Bilingualism. ISSN 1367-0069. 23(5), s. 942–953. doi: 10.1177/1367006917740975.
    • Dewilde, Joke (2017). Multilingual Young People as Writers in a Global Age, New Perspectives on Translanguaging and Education. Multilingual Matters. ISSN 9781783097807. s. 56–71. Fulltekst i vitenarkiv
    • Daugaard, Line Møller & Dewilde, Joke (2017). Flerspråklige lærere som opfindere - i danske og norske skoler. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. ISSN 0809-9227. 12(1), s. 6–22. doi: 10.18261/issn.2535-3381-2017-01-02. Fulltekst i vitenarkiv
    • Kulbrandstad, Lars Anders & Dewilde, Joke (2016). Nyankomne barn og unge i den norske utdanningskonteksten. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. ISSN 0809-9227. 11(2), s. 13–33. Fulltekst i vitenarkiv

    Se alle arbeider i Cristin

    • Beiler, Ingrid M. Rodrick & Dewilde, Joke (2022). Flerspråklighet, ressursperspektiv og parallell fag- og språkopplæring.
    • Dewilde, Joke; Adulrahman, Shaz; Ali, Saleha Ayoubi; Dede, Umran; Ellefsrud, Marte Engen & Gashi, Arlinda [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2022). Den opplevde språklige fiaskoen. Periskop (Oslo). ISSN 2535-7034.
    • Beiler, Ingrid M. Rodrick & Dewilde, Joke (2022). When we see that kind of language, "someone is going to jail": Aesthetic interpretation and ethical research encounters.
    • Dewilde, Joke (2022). Flerspråklighet som ressurs i opplæring - med vekt på innføringsklasser.
    • Dewilde, Joke (2022). Flerspråklighet som ressurs i opplæring - med vekt på yrkesfag og voksenopplæring.
    • Dewilde, Joke (2022). Pedagogisk transspråking i voksenopplæring: Fra detektiv til endringsskaper.
    • Dewilde, Joke & Bjermeland, Monica (2022). Norskopplæring for voksne innvandrere: – Vi må hjelpe dem på de språkene vi kan. [Internett]. Forskning.no.
    • Dewilde, Joke (2022). Pedagogisk transspråking i voksenopplæring.
    • Dewilde, Joke (2022). Transspråking som pedagogisk strategi: Et ressursperspektiv på (språk)opplæring.
    • Beiler, Ingrid M. Rodrick & Dewilde, Joke (2022). Epistemological shifts and enduring ideologies of language in a translanguaging project .
    • Dewilde, Joke (2022). Pedagogisk transspråking som ressursorientert tilnærming til språkopplæring i voksenopplæringa.
    • Tonsberg, Signe; Beiler, Ingrid Rodrick & Dewilde, Joke (2021). Ja, det er faktisk helt okay at tale arabisk i dansktimen. [Fagblad]. Magasinet Gymnasieforskning.
    • Dewilde, Joke & Tonsberg, Signe (2021). Ja, det er faktisk helt okay at tale arabisk i dansktimen. [Fagblad]. Magasinet Gymnasieforskning .
    • Dewilde, Joke & Beiler, Ingrid Rodrick (2021). Transspråking i voksenopplæring.
    • Dewilde, Joke (2021). «Læreren må våge å legge fra seg ekspertrollen. Det er elevene som er eksperter på sine egne språk».
    • Dewilde, Joke (2021). Etnografiske studiar.
    • Bjermeland, Monica; Heie, Magnus; Colvin, Shane David; Dewilde, Joke & Ilner, Einar (2021). Episode 21: Det nye språkidealet er språkrikdom. [Radio]. Podcast Læring, UiO.
    • Dewilde, Joke & Hatvik, Karoline (2021). Flerspråklige lesestrategier i undervisning for ungdommer med kort botid.
    • Beiler, Ingrid M. Rodrick & Dewilde, Joke (2021). Transspråking som pedagogisk strategi i grunnodul og modul 1.
    • Dewilde, Joke & Beiler, Ingrid Rodrick (2021). Organisering for flerspråklighet.
    • Dewilde, Joke & Beiler, Ingrid Rodrick (2021). Flerspråklighet i opplæringen.
    • Beiler, Ingrid M. Rodrick & Dewilde, Joke Ingrid (2021). Flerspråklighet og transspråking i opplæring for voksne innvandrere med lite skolegang.
    • Dewilde, Joke (2021). Mi Lenga: A Research & Development programme that will be central in the design of the multilingual school of the future.
    • Beiler, Ingrid M. Rodrick & Dewilde, Joke Ingrid (2021). Location, location, location: Representing difference in regional centres. Ether – Ethics and Aesthetics for Encountering the Other.
    • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre & Lien, Silje Josten (2021). - Skaper tilhørighet: Forskning: Stoppested verden under forskernes lupe fra en gul campingvogn. [Avis]. Hamar arbeiderblad.
    • Dewilde, Joke & Reda, Fatima (2021). Episode 9: Fatima Reda om det å utdanne seg til å bli ekspert innenfor flerspråklighet i opplæring . [Radio]. Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO.
    • Dewilde, Joke; Hatvik, Karoline & Abdulrahman, Shaz (2021). Episode 8: Shaz Abdulrahman og Karoline Hatvik om det å samarbeide med en lærer i forbindelse med datainnsamling. [Radio]. Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO.
    • Dewilde, Joke (2021). Negotiating minority language resource in Norwegian writing instruction for migrant students.
    • Dewilde, Joke (2021). Monolingual and Translingual Orientations to Writing in a Class for Newly Arrived Students.
    • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre & Lien, Silje Josten (2021). Forskerne brukte denne campingvogna ute i felten til sine undersøkelser. [Avis]. Hamar Arbeiderblad.
    • Dewilde, Joke & Beiler, Ingrid Rodrick (2021). Transspråking som pedagogisk strategi i grunnmodul og modul 1.
    • Beiler, Ingrid M. Rodrick & Dewilde, Joke Ingrid (2021). Flerspråklige elevers oversettelsesstrategier og holdninger til oversettelse som ledd i engelsk skriving. Liv i skolen. ISSN 1398-2613. 23(1), s. 44–53.
    • Beiler, Ingrid M. Rodrick & Dewilde, Joke Ingrid (2021). Elevers oversettelsespraksiser. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 33(1), s. 78–83.
    • Beiler, Ingrid Rodrick & Dewilde, Joke (2021). When we see that kind of language, “someone is going to jail”. Ether – Ethics and Aesthetics for Encountering the Other.
    • Iversen, Jonas Yassin; Alisaari, Jenni; Daugaard, Line Møller; Dewilde, Joke; Harju-Autti, Raisa & Heikkola, Leena Maria [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Conceptualising students with a migrant background and their languages in education across the Nordic countries .
    • Dewilde, Joke Ingrid (2021). Mi Lenga: Et studentdrevet FoU-prosjekt som skal styrke flerspråklighet i opplæring ved ILS, UiO.
    • Dewilde, Joke (2020). Flerspråklighet i opplæring.
    • Dewilde, Joke (2020). Translanguaging and using multilingual resources.
    • Dewilde, Joke & Steien, Guri Bordal (2020). Episode 7. Guri Bordal Steien om forskning med flyktninger. [Radio]. Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO.
    • Dewilde, Joke; Iversen, Celine Simers & Roland, Victoria (2020). Episode 6: Celine Simers Iversen og Victoria Roland om å skrive didaktisk masteroppgave om flerspråklighet. [Radio]. Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO.
    • Dewilde, Joke & Iversen, Jonas Yassin (2020). Episode 5. Jonas Yassin Iversen om flerspråklighet i lærerutdanning. [Radio]. Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO.
    • Dewilde, Joke & Aamodt, Sigrun (2020). Episode 3: Sigrun Aamodt, NAFO og flerspråklighet som ressurs. [Radio]. Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO.
    • Dewilde, Joke & Beiler, Ingrid Rodrick (2020). Episode 2. Ingrid Rodrick Beiler om flerspråklighet i engelskdidaktikk. [Radio]. Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO.
    • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Dewilde, Joke (2020). Episode 1. Velkommen til Mi Lenga-podden. Rita Hvistendahl intervjuer Joke Dewilde. [Radio]. Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO.
    • Alnæs, Hege & Dewilde, Joke (2020). FN-dagen i skolen fra et elevperspektiv. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 3, s. 70–74.
    • Dewilde, Joke; Fløgstad, Guro Nore & Tessem, Amalie (2020). Episode 4. Om norsk romani i samfunn og utdanning. [Radio]. Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO.
    • Dewilde, Joke (2019). A young person's discursive strategies in writing in a new language .
    • Daugaard, Line Møller & Dewilde, Joke (2019). Editorial. Apples - Journal of Applied Language Studies. ISSN 1457-9863. 13(4), s. 1–6.
    • Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre & Dewilde, Joke (2019). Å utforske en urfolksstand på en internasjonal barnefestival.
    • Dewilde, Joke (2019). Translation and translingual remixing in multilingual young people's writing.
    • Dewilde, Joke (2019). “It’s just in my heart.” Translation and translingual remixing in writing.
    • Dewilde, Joke (2019). Translation and translingual remixing in writing: A young person developing as a writer.
    • Dewilde, Joke (2019). Translanguaging og bruk av flerspråklige ressurser.
    • Beiler, Ingrid Rodrick & Dewilde, Joke (2019). Translation as Translingual Writing Practice in English as an Additional Language - ISB.
    • Beiler, Ingrid Rodrick & Dewilde, Joke (2019). Translation as Translingual Writing Practice - Colloquium on Translanguaging Practices in English Language Teaching in Scandinavian Contexts.
    • Dewilde, Joke (2019). Klargjøre og publisere i tidsskrift - fra et forfatter-, fagfelle- og redaktørperspektiv.
    • Dewilde, Joke (2019). Tweetalige leerkrachten en de samenwerking met vakleerkrachten in het Noorse onderwijs [Tospråklige lærere og samarbeid med faglærere i norsk skole].
    • Dewilde, Joke (2019). Ethnography. I Lambert, Mike (Red.), Practical Research Methods in Education: An Early Researcher’s Critical Guide. Routledge. ISSN 0815393563.
    • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre & Sæther, Elin (2018). Researching young people's voices at an international children and youth festival. Developing participant- and context-sensitive methodology through "My Memory App".
    • Dewilde, Joke (2018). ‘Bollywood and the Quran. Exploring dialogic approaches to transnational young people's writing practices’.
    • Dewilde, Joke (2018). A transnational young person’s poetry writing.
    • Beiler, Ingrid Miriam Rodrick & Dewilde, Joke (2018). Translation as translingual writing practice in English as an additional language.
    • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn & Skrefsrud, Thor Andre (2018). Multicultural school celebrations: Investigating transnational representations in an international school event in Norway.
    • Dewilde, Joke; Iversen, Jonas & Skrefsrud, Thor Andre (2018). Hamar-skolens opplæring av nyankomne. Hamar arbeiderblad.
    • Dewilde, Joke Ingrid (2018). Oversettelse og transspråklig remiksing i skriving.
    • Dewilde, Joke Ingrid (2018). «It’s just in my heart»: A Portrait of a Translingual Young Person as a Writer of Poetry. I Kulbrandstad, Lars Anders; Engen, Thor Ola & Lied, Sidsel (Red.), Norwegian perspectives on education and cultural diversity. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 9781527505872. s. 103–120.
    • Dewilde, Joke Ingrid (2018). Sosiolingvistisk forskning på flerspråklighet i utdanningskontekster med et enspråklig ideal. Metodiske muligheter og utfordringer .
    • Dewilde, Joke Ingrid (2017). Transnasjonale ungdommers koraninspirerte skrivepraksiser – fra grenseland til sentrum.
    • Dewilde, Joke (2017). Plurilingualism in language education policy in Norway.
    • Dewilde, Joke (2017). Språkvett. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
    • Dewilde, Joke (2017). To flerspråklige ungdommers koran-inspirerte skrivepraksiser i Norge.
    • Dewilde, Joke (2017). Ungdommer som transspråklige skrivere.
    • Dewilde, Joke (2017). En flerspråklig ungdoms utvikling som transspråklig skriver.
    • Dewilde, Joke (2017). Translingual writing and the construction of multiple identities.
    • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skaret, Anne & Skrefsrud, Thor Andre (2017). Internasjonale uker i skolen: Eksotiske happenings eller inkluderende praksiser? . Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 30–35.
    • Kjørven, Ole Kolbjørn; Dewilde, Joke; Skrefsrud, Thor André & Skaret, Anne (2016). Tilpasset opplæring i det flerkulturelle klasserommet.
    • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skaret, Anne & Skrefsrud, Thor-André (2016). Internasjonale uker i skolen – inkluderende praksis eller eksotiske happenings?
    • Beiler, Ingrid Rodrick; Brevik, Lisbeth M. & Dewilde, Joke (2021). Multilingualism as a Resource in English Writing Instruction: Opportunities and Obstacles in Five Linguistically Diverse Classrooms in Norway. Universitetet i Oslo. ISSN 1501-8962. Fulltekst i vitenarkiv
    • Iversen, Jonas Yassin; Dewilde, Joke & Skrefsrud, Thor Andre (2020). Pre-service teachers’ first encounter with multilingualism in field placement. Høgskolen i Innlandet. ISSN 978-82-8380-200-9.

    Se alle arbeider i Cristin

    Publisert 7. apr. 2015 12:01 - Sist endret 6. okt. 2022 08:24