Joke Dewilde

Bilde av Joke Dewilde
English version of this page
Rom 306
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Flerspråklighet i utdanning 
 • Stemmer fra grenseland, sosial rettferdighet
 • Flerspråklige personale og samarbeid med annet personale
 • Flerspråklig literacy og identitet, translanguaging, oversettelse, transnasjonale skrivepraksiser, skriving i og utenfor skolen
 • Flerkulturelle skole- og samfunnsarrangement som pedagogisk verktøy for inkludering
 • Deltaker- og kontekstsensitive metoder, lingvistisk etnografi, kritisk sosiolingvistikk i utdanningskontekster, diskursanalyse, diskursiv skygging, lingvistisk landskaping

  Undervisning og veiledning

  Undervisning knyttet til flerspråklighet i skolen og kvalitative metoder:

  Ph.d.-kurs: forskning av flerspråklighet i utdanningskontekster (våren 2021våren 2018våren 2019), samt observasjonsmetodologi (UV9118

  Masteremner: fordypning i flerspråklighet i ulike skolefag (PROF4045), samt forskningmetode i didaktisk masteroppgaver (DIFO4001 og DIFO4015)

  Lærerutdanning: innføring i flerspråklighet i opplæring (PPU3220 og PPU3520D)

  Veiledning av stipendiater som skriver avhandling om flerspråklighet i utdanning. Pågående: Maxime Van Raemdonck (University of Ghent), Sara Snoder (Stockholm Universitet). Avsluttet: Ingrid Rodrick Beiler (UiO, 2021), Jonas Yassin Iversen (Høgskolen i Innlandet, 2020)

  Veiledning av masterstudenter som skriver oppgave om flerspråklighet i sitt skolefag knyttet til Mi Lenga-programmet

  Mobilitet

  2019: Gjesteforsker, Ghent University, Belgia
  2017: Gjesteforsker, University of Birmingham, England
  2017: Erasmus+ ansattmobilitet, Universitetet i Strasbourg, Frankrike
  2008: GjesteforskerUniversity of Birmingham, England

    Andre verv og funksjoner

    2021–2025: Medlem for de fast vitenskapelig ansatte Instituttstyret ILS/UiO 
    2020–2023: Panelmedlem Vetenskapsrådet i Sverige 
    2019–2021: Nestleder for forskningsgruppa SISCO
    2016–2017: Postdok. vararepresentant i Rådet for forskningssaker ved UV/UiO
    2015
    –2021: Områderedaktør for tidsskriftet Acta Didactica Norden
    2013–2014: Studieleder Faglærerutdanning for tospråklige ved HH
    2009–2011: Stipendiatenes representant i FoU-utvalget ved HH

    Bakgrunn

    2013: Ph.d. fra UV-fakultetet, UiO (finansiert av HH)
    2003: Cand.philol. med hovedfag i engelsk språk og litteratur fra HF/UiO og fagkretsen engelsk, norsk, migrasjonspedagogikk og Nord-Amerikakunnskap

    Emneord: Flerspråklighet, Lingvistisk etnografi, Sosiolingvistikk, Literacy
    Publisert 7. apr. 2015 12:01 - Sist endret 8. okt. 2021 11:49