Joke Dewilde

Bilde av Joke Dewilde
English version of this page
Rom 306
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Flerspråklighet i utdanning 
 • Stemmer fra grenseland, sosial rettferdighet
 • Flerspråklige personale og samarbeid med annet personale
 • Flerspråklig literacy og identitet, translanguaging, oversettelse, transnasjonale skrivepraksiser, skriving i og utenfor skolen
 • Flerkulturelle skole- og samfunnsarrangement som pedagogisk verktøy for inkludering
 • Deltaker- og kontekstsensitive metoder, lingvistisk etnografi, sosiolingvistikk i utdanningskontekster, diskursanalyse, diskursiv skygging, lingvistisk landskaping

  Undervisning og veiledning

  Undervisning knyttet til flerspråklighet i skolen og kvalitative metoder:

  Ph.d.-kurs: forskning av flerspråklighet i utdanningskontekster (våren 2021våren 2018våren 2019), samt observasjonsmetodologi (UV9118

  Masteremner: fordypning i flerspråklighet i ulike skolefag (PROF4045), samt forskningmetode i didaktisk masteroppgaver (DIFO4001 og DIFO4015)

  Lærerutdanning: innføring i flerspråklighet i opplæring (PPU3220 og PPU3520D)

  Veiledning av stipendiater som skriver avhandling om flerspråklighet i utdanning. Pågående: Maxime Van Raemdonck (University of Ghent), Sara Snoder (Stockholm Universitet). Avsluttet: Ingrid Rodrick Beiler (UiO, 2021), Jonas Yassin Iversen (Høgskolen i Innlandet, 2020)

  Veiledning av masterstudenter som skriver oppgave om flerspråklighet i sitt skolefag knyttet til Mi Lenga-programmet

  Mobilitet

  2019: Gjesteforsker, Ghent University, Belgia
  2017: GjesteforskerUniversity of Birmingham, England
  2017: Erasmus+ ansattmobilitet, Universitetet i Strasbourg, Frankrike
  2008: GjesteforskerUniversity of Birmingham, England

    Andre verv og funksjoner

    2021–2025: Medlem for de fast vitenskapelig ansatte Instituttstyret ILS/UiO 
    2020–2023: Panelmedlem Vetenskapsrådet i Sverige 
    2019–2021: Nestleder for forskningsgruppa SISCO
    2016–2017Postdok. vararepresentant i Rådet for forskningssaker ved UV/UiO
    2015
    –2021: Områderedaktør for tidsskriftet Acta Didactica Norden
    2013–2014Studieleder Faglærerutdanning for tospråklige ved HH
    2009–2011: Stipendiatenes representant i FoU-utvalget ved HH

    Bakgrunn

    2013: Ph.d. fra UV-fakultetet, UiO (finansiert av HH)
    2003: Cand.philol. med hovedfag i engelsk språk og litteratur fra HF/UiO og fagkretsen engelsk, norsk, migrasjonspedagogikk og Nord-Amerikakunnska

    Emneord: Flerspråklighet, Lingvistisk etnografi, Sosiolingvistikk, Literacy

    Publikasjoner

    • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn & Skrefsrud, Thor Andre (2021). Multicultural school festivals as a creative space for identity construction–the perspective of minority parents. Intercultural Education.  ISSN 1467-5986.  32(2), s 212- 229 . doi: 10.1080/14675986.2020.1851173 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
    • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre & Sæther, Elin (2021). Young people’s experiences and meaning-making at a multicultural festival in Norway. Journal of Peace Education.  ISSN 1740-0201.  s 1- 19 . doi: 10.1080/17400201.2021.1911792 Vis sammendrag
    • Dewilde, Joke & Skrefsrud, Thor Andre (2021). Revisiting studies of multicultural school events from the perspective of strategic essentialism. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.  ISSN 2387-5739.  7, s 196- 209 . doi: 10.23865/ntpk.v7.2145 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
    • Beiler, Ingrid Miriam Rodrick & Dewilde, Joke Ingrid (2020). Translation as Translingual Writing Practice in English as an Additional Language. The Modern Language Journal.  ISSN 0026-7902.  104(3), s 533- 549 . doi: 10.1111/modl.12660 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
    • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre & Sæther, Elin (2020). «Det er så koselig her at jeg tar av meg skoene»: Om betydningen av sted i en flerkulturell barne- og ungdomsfestival, I: Knut-Willy Sæther & Anders Aschim (red.),  Rom og sted: Religionfaglige og interdisiplinære bidrag.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-69675-7.  Kapittel 5.  s 93 - 110 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
    • Dewilde, Joke (2019). How Islamic are young Muslim people’s poems?. Apples - Journal of Applied Language Studies.  ISSN 1457-9863.  13(4), s 71- 87 Fulltekst i vitenarkiv.
    • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skaret, Anne & Skrefsrud, Thor-Andre (2018). International week in a Norwegian school. A qualitative study of the participant perspective. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  62(3), s 474- 486 . doi: 10.1080/00313831.2017.1306800 Fulltekst i vitenarkiv.
    • Daugaard, Line Møller & Dewilde, Joke (2017). Flerspråklige lærere som opfindere - i danske og norske skoler. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  12(1), s 6- 22 . doi: 10.18261/issn.2535-3381-2017-01-02 Fulltekst i vitenarkiv.
    • Dewilde, Joke (2017). Multilingual Young People as Writers in a Global Age, In  New Perspectives on Translanguaging and Education.  Multilingual Matters.  ISBN 9781783097807.  5.  s 56 - 71 Fulltekst i vitenarkiv.
    • Dewilde, Joke (2017). Translation and translingual remixing: A young person developing as a writer. International Journal of Bilingualism.  ISSN 1367-0069.  23(5), s 942- 953 . doi: 10.1177/1367006917740975
    • Dewilde, Joke (2016). «Det er bare i hjertet mitt.» Portrett av en transspråklig ungdom som diktskriver. Scandinavian Studies in Language (SSL).  ISSN 1904-7843.  7(2), s 46- 62 Vis sammendrag
    • Dewilde, Joke & Creese, Angela (2016). Discursiv shadowing in linguistic ethnography: Situated practices and circulating discourses in multilingual schools. Anthropology & Education Quarterly.  ISSN 0161-7761.  47(3), s 329- 339 . doi: 10.1111/aeq.12158 Vis sammendrag
    • Dewilde, Joke & Skrefsrud, Thor-Andre (2016). Including alternative stories in the mainstream. How transcultural young people in Norway perform creative cultural resistance in and outside of school. International Journal of Inclusive Education.  ISSN 1360-3116.  20(10), s 1032- 1042 . doi: 10.1080/13603116.2016.1145263 Vis sammendrag
    • Kulbrandstad, Lars Anders & Dewilde, Joke (2016). Nyankomne barn og unge i den norske utdanningskonteksten. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  11(2), s 13- 33 Fulltekst i vitenarkiv.

    Se alle arbeider i Cristin

    • Beiler, Ingrid M. Rodrick & Dewilde, Joke Ingrid (2021). Elevers oversettelsespraksiser. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  33(1), s 78- 83
    • Beiler, Ingrid M. Rodrick & Dewilde, Joke Ingrid (2021). Flerspråklige elevers oversettelsesstrategier og holdninger til oversettelse som ledd i engelsk skriving. Liv i skolen.  ISSN 1398-2613.  23(1), s 44- 53
    • Beiler, Ingrid M. Rodrick & Dewilde, Joke Ingrid (2021). Location, location, location: Representing difference in regional centres. Ether – Ethics and Aesthetics for Encountering the Other.
    • Beiler, Ingrid Rodrick; Brevik, Lisbeth M. & Dewilde, Joke (2021). Multilingualism as a Resource in English Writing Instruction: Opportunities and Obstacles in Five Linguistically Diverse Classrooms in Norway. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 329. Fulltekst i vitenarkiv.
    • Beiler, Ingrid Rodrick & Dewilde, Joke (2021). When we see that kind of language, “someone is going to jail”. Ether – Ethics and Aesthetics for Encountering the Other.
    • Dewilde, Joke (2021). Monolingual and Translingual Orientations to Writing in a Class for Newly Arrived Students.
    • Dewilde, Joke (2021). Negotiating minority language resource in Norwegian writing instruction for migrant students.
    • Dewilde, Joke Ingrid (2021). Mi Lenga: Et studentdrevet FoU-prosjekt som skal styrke flerspråklighet i opplæring ved ILS, UiO.
    • Dewilde, Joke & Beiler, Ingrid Rodrick (2021). Transspråking som pedagogisk strategi i grunnmodul og modul 1.
    • Dewilde, Joke; Hatvik, Karoline & Abdulrahman, Shaz (2021, 16. juni). Episode 8: Shaz Abdulrahman og Karoline Hatvik om det å samarbeide med en lærer i forbindelse med datainnsamling. [Radio].  Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO.
    • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre & Lien, Silje Josten (2021, 26. mai). - Skaper tilhørighet: Forskning: Stoppested verden under forskernes lupe fra en gul campingvogn.  Hamar arbeiderblad. Vis sammendrag
    • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre & Lien, Silje Josten (2021, 02. mai). Forskerne brukte denne campingvogna ute i felten til sine undersøkelser.  Hamar Arbeiderblad.
    • Dewilde, Joke & Reda, Fatima (2021, 16. juni). Episode 9: Fatima Reda om det å utdanne seg til å bli ekspert innenfor flerspråklighet i opplæring. [Radio].  Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO. Vis sammendrag
    • Iversen, Jonas Yassin; Alisaari, Jenni; Daugaard, Line Møller; Dewilde, Joke; Harju-Autti, Raisa; Heikkola, Leena Maria; Kekki, Niina; Pesonen, Sari; Straszer, Boglárka; Reath Warren, Anne & Yli-Jokipii, Maija (2021). Conceptualising students with a migrant background and their languages in education across the Nordic countries.
    • Alnæs, Hege & Dewilde, Joke (2020). FN-dagen i skolen fra et elevperspektiv. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  3, s 70- 74
    • Dewilde, Joke (2020). Flerspråklighet i opplæring.
    • Dewilde, Joke (2020). Translanguaging and using multilingual resources.
    • Dewilde, Joke & Aamodt, Sigrun (2020, 02. mars). Episode 3: Sigrun Aamodt, NAFO og flerspråklighet som ressurs. [Radio].  Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO. Vis sammendrag
    • Dewilde, Joke & Beiler, Ingrid Rodrick (2020, 02. mars). Episode 2. Ingrid Rodrick Beiler om flerspråklighet i engelskdidaktikk. [Radio].  Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO. Vis sammendrag
    • Dewilde, Joke; Fløgstad, Guro Nore & Tessem, Amalie (2020, 18. juni). Episode 4. Om norsk romani i samfunn og utdanning. [Radio].  Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO. Vis sammendrag
    • Dewilde, Joke; Iversen, Celine Simers & Roland, Victoria (2020, 29. juli). Episode 6: Celine Simers Iversen og Victoria Roland om å skrive didaktisk masteroppgave om flerspråklighet. [Radio].  Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO. Vis sammendrag
    • Dewilde, Joke & Iversen, Jonas Yassin (2020, 29. juli). Episode 5. Jonas Yassin Iversen om flerspråklighet i lærerutdanning. [Radio].  Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO. Vis sammendrag
    • Dewilde, Joke & Steien, Guri Bordal (2020, 20. oktober). Episode 7. Guri Bordal Steien om forskning med flyktninger. [Radio].  Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO. Vis sammendrag
    • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Dewilde, Joke (2020, 02. mars). Episode 1. Velkommen til Mi Lenga-podden. Rita Hvistendahl intervjuer Joke Dewilde. [Radio].  Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO. Vis sammendrag
    • Iversen, Jonas Yassin; Dewilde, Joke & Skrefsrud, Thor Andre (2020). Pre-service teachers’ first encounter with multilingualism in field placement.
    • Beiler, Ingrid Rodrick & Dewilde, Joke (2019). Translation as Translingual Writing Practice - Colloquium on Translanguaging Practices in English Language Teaching in Scandinavian Contexts.
    • Beiler, Ingrid Rodrick & Dewilde, Joke (2019). Translation as Translingual Writing Practice in English as an Additional Language - ISB.
    • Daugaard, Line Møller & Dewilde, Joke (2019). Editorial. Apples - Journal of Applied Language Studies.  ISSN 1457-9863.  13(4), s 1- 6
    • Dewilde, Joke (2019). A young person's discursive strategies in writing in a new language.
    • Dewilde, Joke (2019). Ethnography, In Mike Lambert (ed.),  Practical Research Methods in Education: An Early Researcher’s Critical Guide.  Routledge.  ISBN 0815393563.  11.
    • Dewilde, Joke (2019). How bilingual teachers challenge and enforce prevailing language ideologies. Vis sammendrag
    • Dewilde, Joke (2019). “It’s just in my heart.” Translation and translingual remixing in writing.
    • Dewilde, Joke (2019). Klargjøre og publisere i tidsskrift - fra et forfatter-, fagfelle- og redaktørperspektiv.
    • Dewilde, Joke (2019). Translanguaging og bruk av flerspråklige ressurser.
    • Dewilde, Joke (2019). Translation and translingual remixing in multilingual young people's writing.
    • Dewilde, Joke (2019). Translation and translingual remixing in writing: A young person developing as a writer.
    • Dewilde, Joke (2019). Transspråking – Hva i all verden er det?.
    • Dewilde, Joke (2019). Tweetalige leerkrachten en de samenwerking met vakleerkrachten in het Noorse onderwijs [Tospråklige lærere og samarbeid med faglærere i norsk skole].
    • Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre & Dewilde, Joke (2019). Å utforske en urfolksstand på en internasjonal barnefestival.
    • Beiler, Ingrid Miriam Rodrick & Dewilde, Joke (2018). Translation as translingual writing practice in English as an additional language.
    • Dewilde, Joke (2018). A linguistic ethnography of multilingual young people as writers in and outside of school.
    • Dewilde, Joke (2018). A transnational young person’s poetry writing.
    • Dewilde, Joke (2018). ‘Bollywood and the Quran. Exploring dialogic approaches to transnational young people's writing practices’.
    • Dewilde, Joke (2018). Bollywood og Koranen. Å utforske transnasjonale ungdommers skrivepraksiser.
    • Dewilde, Joke (2018, 13. september). Multicultural events – reinforcing differences or building bridges?. [Internett].  JustEd.
    • Dewilde, Joke (2018). Transspråking som pedagogisk strategi.
    • Dewilde, Joke Ingrid (2018). «It’s just in my heart»: A Portrait of a Translingual Young Person as a Writer of Poetry, In Lars Anders Kulbrandstad; Thor Ola Engen & Sidsel Lied (ed.),  Norwegian perspectives on education and cultural diversity.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 9781527505872.  Chapter five.  s 103 - 120
    • Dewilde, Joke Ingrid (2018). Sosiolingvistisk forskning på flerspråklighet i utdanningskontekster med et enspråklig ideal. Metodiske muligheter og utfordringer.
    • Dewilde, Joke Ingrid (2018). Translation and translingual remixing in writing. Vis sammendrag
    • Dewilde, Joke; Iversen, Jonas & Skrefsrud, Thor Andre (2018). Hamar-skolens opplæring av nyankomne. Hamar arbeiderblad.
    • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn & Skrefsrud, Thor Andre (2018). Multicultural school celebrations: Investigating transnational representations in an international school event in Norway. Vis sammendrag
    • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre & Sæther, Elin (2018). Researching young people's voices at an international children and youth festival. Developing participant- and context-sensitive methodology through "My Memory App".
    • Dewilde, Joke (2017). En flerspråklig ungdoms utvikling som transspråklig skriver. Vis sammendrag
    • Dewilde, Joke (2017). Plurilingualism in language education policy in Norway.
    • Dewilde, Joke (2017). Språkvett. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 38
    • Dewilde, Joke (2017). To flerspråklige ungdommers koran-inspirerte skrivepraksiser i Norge.
    • Dewilde, Joke (2017). Translingual writing and the construction of multiple identities.
    • Dewilde, Joke (2017). Ungdommer som transspråklige skrivere. Vis sammendrag
    • Dewilde, Joke Ingrid (2017). Transnasjonale ungdommers koraninspirerte skrivepraksiser – fra grenseland til sentrum. Vis sammendrag
    • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skaret, Anne & Skrefsrud, Thor Andre (2017). Internasjonale uker i skolen: Eksotiske happenings eller inkluderende praksiser?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 30- 35
    • Dewilde, Joke (2016). Bollywood i skolen.
    • Dewilde, Joke (2016). Dikt skrevet av grunnskoleelever i en innføringsklasse.
    • Dewilde, Joke (2016, 16. mars). Flerspråklige ungdommer skriver seg kompetente. [Internett].  forskning.no.
    • Dewilde, Joke (2016). Flerspråklige ungdommer som skrivere på skolen og i fritiden.
    • Dewilde, Joke (2016). "I dine øyne er jeg fortapt". Flerspråklige skrivere i skolen. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 68- 71
    • Dewilde, Joke (2016). “Like in the movies I see, with love and that.” A young person writing Bollywood inspired poems in and outside of school.
    • Dewilde, Joke (2016). "Og så pleide han å lage dikt for meg og sang den høyt" - Sent ankomne ungdommer som skrivere. Lisetten.  ISSN 1101-5128.  1, s 18- 20
    • Dewilde, Joke (2016). "Og så pleide han å lage dikt for meg og sang den høyt". Sent ankomne ungdommer som skrivere.
    • Dewilde, Joke (2016). Sent ankomne ungdommer som skrivere på skolen og i fritiden.
    • Dewilde, Joke (2016). Sluttleser for stipendiat Uffe Ladegaard.
    • Dewilde, Joke (2016). Språktrening med nyankomne voksne - et arbeid med helt spesielle muligheter.
    • Dewilde, Joke (2016). "Trist" - En collage av responsen til nyankomne elever på Andrea Gjestvangs fotoutstilling "Tilbake" om langtidsværende asylbarn som er blitt returnert.
    • Dewilde, Joke (2016). "Trist". Collage med tekster fra elever i grunnskoleklassen for nyankomne som respons på Andrea Gjestvangs fotoutstilling "Tilbake".
    • Dewilde, Joke (2016). Ungdommer med kort botid som skrivere.
    • Dewilde, Joke (2016). Ungdommer med kort botid som skrivere på skolen og på fritiden.
    • Dewilde, Joke (2016). Å bli kjent med ungdommer med kort botid - nye forståelser av skriving.
    • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skaret, Anne & Skrefsrud, Thor-Andre (2016). Hvorfor et seminar om internasjonale uker i skolen? Presentasjon av et forskningsprosjekt. Vis sammendrag
    • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skaret, Anne & Skrefsrud, Thor-André (2016). Internasjonale uker i skolen – inkluderende praksis eller eksotiske happenings?.
    • Kjørven, Ole Kolbjørn; Dewilde, Joke; Skrefsrud, Thor André & Skaret, Anne (2016). Tilpasset opplæring i det flerkulturelle klasserommet.
    • Skrefsrud, Thor-Andre; Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Engen, Thor Ola; Alstad, Gunhild Tomter; Kulbrandstad, Lars Anders; Kulbrandstad, Lise Iversen; Monsen, Marte & Randen, Gunhild Tveit (2016). Nyankomne elever. Hamar arbeiderblad.  s 18 . doi: http://www.h-a.no/debatt/nyankomne-elever
    • Dewilde, Joke (2015). How transcultural youth create places and spaces in writing. Vis sammendrag
    • Dewilde, Joke (2015). “I love you, teiamo, Eg elsker deg og myliu tave». How youth construct place/space in writing. Vis sammendrag
    • Dewilde, Joke (2015). Immigrant young people's writing of autoethnographic texts on Facebook.
    • Dewilde, Joke (2015). Innblikk i sent ankomne ungdommer som skrivere.
    • Dewilde, Joke (2015). Involvering av foreldre.
    • Dewilde, Joke (2015). Perspektiver på det flerspråklige klasserommet. Sent ankomne elever som eksempel.

    Se alle arbeider i Cristin

    Publisert 7. apr. 2015 12:01 - Sist endret 4. aug. 2021 14:15