Jonas Bakken

Bilde av Jonas Bakken
English version of this page
Telefon +47 22845848
Rom 323
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus Moltke Moes vei 35 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Undervisning

NDID4002 - Tekstarbeid i norskfaget

NDID4009 - Masteroppgave i norskdidaktikk

Bakgrunn

Utdannet allmennlærer, har hovedfag i nordisk språk og litteratur og doktorgrad i retorikk. Har arbeidet som norsklærer i videregående skole og førsteamanuensis i norsk språk og litteratur ved UiO.

Verv

Undervisningsnestleder ved ILS med særlig ansvar for fagdidaktiske masterstudier

Leder av den vitenskapelige komiteen for tidsskriftet Norsklæreren

Medlem av læreplangruppa for norsk

Emneord: Norskdidaktikk, retorikk, barnelitteratur, økokritikk, utdanning for bærekraftig utvikling

Publikasjoner

 • Aashamar, Peter Nicolai; Bakken, Jonas & Brevik, Lisbeth M. (2021). Fri fra lærebokas tøyler. Om bruk av læreboka og andre tekster i norsk, engelsk og samfunnsfag på 9. og 10. trinn. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  3
 • Bakken, Jonas & Andersson-Bakken, Emilia (2021). The textbook task as a genre. Journal of Curriculum Studies.  ISSN 0022-0272. . doi: https://doi.org/10.1080/00220272.2021.1929499 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andersson-Bakken, Emilia; Jegstad, Kirsti Marie & Bakken, Jonas (2020). Textbook tasks in the Norwegian school subject natural sciences: what views of science do they mediate?. International Journal of Science Education.  ISSN 0950-0693. . doi: 10.1080/09500693.2020.1756516 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bakken, Jonas (2020). Kapittel 11. Lesing i norskfaget etter fagfornyelsen. Hva kan vi lære av PISA, og hva kan vi ikke lære?, I: Tove Stjern Frønes & Fredrik Jensen (red.),  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040059.  s 250 - 274 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jahnsen, Vanja Røkkum & Bakken, Jonas (2020). På vei mot selvstendig tekstrevisjon? En studie av elevers revisjon av tekstutkast i norskfaget i videregående skole. Acta Didactica Norden (ADNO).  ISSN 2535-8219. . doi: https://doi.org/10.5617/adno.7847 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bakken, Jonas (2019). Monologiske miljødialoger – Ole Mathismoen og Jenny Jordahls tegneserie Grønne greier. Sakprosa.  ISSN 1502-6000.  11(3) . doi: 10.5617/sakprosa.6536 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bakken, Jonas (2019). The integration of rhetoric into existing school subjects. Utbildning och Demokrati.  ISSN 1102-6472.  8(2), s 93- 108 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bakken, Jonas (2018). Hvorfor og hvordan skal elever gjøre retoriske analyser i norskfaget?, I: Kåre Kverndokken (red.),  101 litteraturdidaktiske grep: om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2382-4.  Kapittel 5.  s 89 - 105
 • Bakken, Jonas (2018). Máret Ánne Saras Mellom verdener og utdanning for bærekraftig utvikling, I: Svein Slettan (red.),  Fantastisk litteratur for barn og unge.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2296-4.  Kapittel 15.  s 231 - 253
 • Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd & Bakken, Jonas (2017). Kulturmøter og kulturkonflikter i norsklærebøker, I: Jonas Bakken & Elisabeth Oxfeldt (red.),  Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03022-7.  Kap. 2.  s 18 - 31 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bakken, Jonas (2017). Å vokse ved å kjempe en håpløs kamp. Om norske ungdommers erfaringer med den globale urettferdigheten i Kristín A. Sandbergs og Simon Strangers ungdomsromaner, I: Jonas Bakken & Elisabeth Oxfeldt (red.),  Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03022-7.  Kap. 5.  s 65 - 80 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bakken, Jonas & Oxfeldt, Elisabeth (2017). Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier, I: Jonas Bakken & Elisabeth Oxfeldt (red.),  Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03022-7.  Kap. 1.  s 9 - 17 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bakken, Jonas (2016). Retorikk og muntlig kreativitet, I: Kåre Kverndokken (red.),  101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1799-1.  Kapittel 2.  s 35 - 49
 • Bakken, Jonas & Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2016). Forståelser av skjønnlitteratur og sakprosa i norskfagets oppgavekultur. Sakprosa.  ISSN 1502-6000.  8(3), s 1- 36 . doi: 10.5617/sakprosa.3669 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd & Bakken, Jonas (2015). Forskere i norske avisers dekning av skole. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  9(1), s 19 . doi: 10.5617/adno.2215
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Hva er profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i lærerutdanningen?, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kap 10.  s 117 - 126
 • Bakken, Jonas (2014). Beretningen om en akademisk omvendelse, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  Del I, kapittel 1.  s 25 - 37
 • Bakken, Jonas (2014). Disputaser i Edda gjennom 100 år. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (3), s 241- 254
 • Bakken, Jonas & Sollid, Hilde (2014). Forskende lærerstudenter, I: Anne Beate Reinertsen; Berit Groven; Kerstin Agneta Knutas & Astri Holm (red.),  FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-04215.  Kapittel 2.  s 12 - 18 Vis sammendrag
 • Kjeldsen, Jens Elmelund & Bakken, Jonas (2014). Talernes fortolkere. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  (65), s 55- 72 Vis sammendrag
 • Lund, Andreas; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). Teacher education as design: technology-rich learning environments and trajectories. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning.  ISSN 1504-4831.  10(2)
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). What does professional digital competence mean in teacher education?. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  2014(4), s 281- 299
 • Bakken, Jonas; Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2013). Lærerutdanning som design: teknologirike læringsforløp og omgivelser, I: Trine Fossland; Kirsti Rye Ramberg & Eva Gjerdrum (red.),  Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus.  Norgesuniversitetet.  ISBN 978-82-91308-54-8.  Kapittel 14.  s 157 - 164
 • Bakken, Jonas & Graver, Hans Petter (2013). Juss og retorikk, I: Jonas Bakken & Hans Petter Graver (red.),  Juss, språk og retorikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1485-3.  Innledning.  s 11 - 17
 • Bakken, Jonas (2011). Den retoriske forelesningen, I: Arne Skodvin; Karl Henrik Flyum; Geir Knudsen & Eva Simonsen (red.),  Forelesningens kunst.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-499-5.  Kapittel 2.  s 15 - 27
 • Bakken, Jonas (2010). Edda og litteraturhistorikernes skjulte kritikk, I: Sissel Furuseth; Jahn Thon Holljen & Eirik Vassenden (red.),  Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2718-5.  Kapittel 11.  s 169 - 177
 • Bakken, Jonas (2010). Hvordan velge tekster til en sakprosakanon, I: Kirsten Kalleberg & Astrid Kleiveland (red.),  Sakprosa i skolen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0921-7.  Kapittel 1.  s 19 - 25
 • Bakken, Jonas (2010). Sakprosakritikk og kriterier. Anmeldelsenes funksjon i norsk dagspresse. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (2)
 • Bakken, Jonas (2009). Dobbelt fleksibel etter- og videreutdanning, I: Susanne Anette Kjekshus Koch (red.),  Ringer i vann. Lenge leve fleksibel læring ved Universitetet i Oslo.  Fleksibel læring, UiO.  ISBN 978-82-997407-3-9.  Kapittel 4.
 • Bakken, Jonas (2009). Retorisk skrivepedagogikk. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  2, s 32- 40
 • Bakken, Jonas (2008). Framveksten av det flerkulturelle norskfaget. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (2), s 16- 25

Se alle arbeider i Cristin

 • Bakken, Jonas & Oxfeldt, Elisabeth (red.) (2017). Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03022-7.  233 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bakken, Jonas (2014). Retorikk i skolen. 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021447.  138 s.
 • Bakken, Jonas & Graver, Hans Petter (red.) (2013). Juss, språk og retorikk. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1485-3.  224 s.
 • Bakken, Jonas (2009). Retorikk i skolen. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01519-4.  128 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bakken, Jonas (2021). Critical literacy in Norwegian language arts classrooms.
 • Bakken, Jonas (2021). Eksamenssjangrene er definert i læreplanen. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (2)
 • Bakken, Jonas (2021). Læreplanen skal ikke leses som fanden leser Bibelen. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (2)
 • Bakken, Jonas (2021). The role of Norwegian in CLIL instruction.
 • Bakken, Jonas & Furevikstrand, Tor Egil (2021). Ny eksamen i norsk glemmer halve faget. Utdanningsnytt.no.
 • Bakken, Jonas; Brevik, Lisbeth M. & Aashamar, Peter Nicolai (2020). Myter om læreboka. Utdanningsnytt.no.
 • Brevik, Lisbeth M.; Doetjes, Gerke; Bakken, Jonas; Baran, Mukadder; Beiler, Ingrid Rodrick; Brkan-Musad, Altijana; Buchholtz, Nils; Hartvigsen, Kirsten Marie; Ødegaard, Marianne & Aashamar, Peter Nicolai (2020). Tospråklig opplæring på fagenes premisser. Rapport fra evalueringen av tospråklig opplæring i skolen (ETOS-prosjektet).. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bakken, Jonas (2019). Disputasforsvarets retorikk.
 • Bakken, Jonas (2019). Fra ett til tre nye norskfag?.
 • Bakken, Jonas (2019). Går det an å tolke sakprosa?.
 • Bakken, Jonas (2019). Hva er nytt i det fornyede norskfaget?, I: Marte Blikstad-Balas & Kjersti Rognes Solbu (red.),  Det (nye) nye norskfaget.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245033267.  Kapittel 2.  s 27 - 46
 • Bakken, Jonas (2019). Kildebevissthet i det nye norskfaget.
 • Bakken, Jonas (2019). Norsk i fagfornyelsen.
 • Bakken, Jonas (2019). The rhetoric of the thesis defense.
 • Bakken, Jonas (2018). Norskfaget i fagfornyelsen.
 • Bakken, Jonas (2018). Norskfaget i fagfornyelsens støpeskje.
 • Bakken, Jonas (2018). Prosessen og utvikling av ny læreplan for norskfaget.
 • Oxfeldt, Elisabeth; Bakken, Jonas; Tønnesson, Johan & Sæther, Elin (2018). "Boklunsj: Åpne dører mot verden".
 • Bakken, Jonas (2017). The Integration of Rhetoric into Existing School Subjects.
 • Bakken, Jonas & Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2017, 09. juni). Lærebøkene bryt med læreplanen.  Dag og tid.
 • Bakken, Jonas & Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2017, 24. mai). Norsklærebøkene følgjer ikkje med i tida. [Fagblad].  Apollon.
 • Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd & Bakken, Jonas (2016). Tekstkulturell dannelse gjennom oppgaver i lærebøker for videregående skole.
 • Bakken, Jonas (2016). Innledning til debatt om norskfagets framtid.
 • Bakken, Jonas; Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2016). Students Contributions in Whole-Class Teaching.
 • Bakken, Jonas & Skagestad, Line Harr (2016, 01. november). Islandsk vinner av Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris. [Internett].  Periskop. Kritikk av kunst for barn og unge.
 • Andersson-Bakken, Emilia & Bakken, Jonas (2015, 29. november). Skoleforskere bør formidle mer av egen forskning. [Internett].  Forskning.no.
 • Bakken, Jonas & Kjeldsen, Jens E. (2014). Retorikkeksperter til besvær. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Bakken, Jonas & Østli Jacobsen, Hanne (2014, 17. januar). Tellekantenes tyranni.  Morgenbladet.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund & Bakken, Jonas (2014). Retorikkeksperter i Skandinavisk presse.
 • Bakken, Jonas (2013). Disputaser i Edda – øyeblikksbilder fra 100 års fagdebatt.
 • Bakken, Jonas (2013). Kritikkens funksjoner.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk i revidert læreplan. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (1), s 28- 32
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk inn på læreplanen. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (11), s 26- 27
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk og didaktikk.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk og muntlig kommunikasjon.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk og muntlig kommunikasjon.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikken og det mangfoldige norskfaget. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 56- 58
 • Bakken, Jonas (2013). Vitenskapsretorikk.
 • Bakken, Jonas; Mugaas, Hilde & Lowum, Ella Toft (2013). Kåring av Nordens beste barne- og ungdomsbok: omtrent som et pavevalg. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (2)
 • Bakken, Jonas & Sollid, Hilde (2013). Forskende lærerstudenter.
 • Bakken, Jonas (2012). Faglige kilder på nettet.
 • Bakken, Jonas (2012). Retorikk i skolen.
 • Bakken, Jonas (2012). Retorikk og didaktikk.
 • Bakken, Jonas (2012). Vitenskapsretorikk.
 • Bakken, Jonas & Bliksrud, Liv (2012). Retorikk, I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  5.  s 110 - 131
 • Bakken, Jonas; Mose, Gitte & Oxfeldt, Elisabeth (2012). Sammensatte tekster, I: Per Thomas Andersen; Gitte Mose & Thorstein Norheim (red.),  Litterær analyse - en innføring.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3492-8.  7.  s 157 - 188
 • Bakken, Jonas (2011). Elevforedraget og retorikken.
 • Bakken, Jonas (2011). Vitenskapsretorikk.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund & Bakken, Jonas (2011). Hva skal vi med retorikkekspertene. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.  s 7
 • Bakken, Jonas (2010). Arbeid med retorikk i skolen.
 • Bakken, Jonas (2010). Fra helter i trikåt til fotballgale bussjåfører.
 • Bakken, Jonas (2010). God eller dårlig, men hva så? Kritikkens funksjon i mediene.
 • Bakken, Jonas (2010). Hva gjør Ivar Morken til en god foreleser?.
 • Bakken, Jonas (2010). Hvorfor lese NS-propaganda og VG-sporten?.
 • Bakken, Jonas (2010). Retorikkforskeren som eksperkommentator.
 • Bakken, Jonas (2010). Sakprosakritikk og kriterier. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Bakken, Jonas (2009). Retorikk på 30 minutter.
 • Bakken, Jonas (2009). Retorisk skrivepedagogikk.
 • Bakken, Jonas (2009, 22. april). Røkke, en klynkende maktperson.  Dagbladet.
 • Bakken, Jonas (2008). Bjørge Lillelien og Arne Scheie – monomodal og multimodal formidling av fotball.
 • Bakken, Jonas (2008). Bokomtale av Leiv Egil Breivik & Orm Øverland (red.): The Power of Language. A collection of Essays. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  (1), s 53- 57
 • Bakken, Jonas (2008). Ekko fra fortiden. Barnebokkritikk.no. Vis sammendrag
 • Bakken, Jonas (2008). Innføring i retorikk.
 • Bakken, Jonas (2008). Innføring i vitenskapsretorikk.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. aug. 2012 09:03 - Sist endret 23. okt. 2020 14:43