Jonas Bakken

Førsteamanuensis i norskdidaktikk og faglig leder av Lektorprogrammet - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Bilde av Jonas Bakken
English version of this page
Telefon +4722845848
Rom 333
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus Moltke Moes vei 35 0851 Oslo

Undervisning

PROF4045 - Tilrettelegging for elevers læring

NDID4009 - Masteroppgave i norskdidaktikk

Bakgrunn

Utdannet allmennlærer, har hovedfag i nordisk språk og litteratur og doktorgrad i retorikk. Har arbeidet som norsklærer i videregående skole og førsteamanuensis i norsk språk og litteratur ved UiO. Merittert underviser ved UiO fra 2021.

Verv

Faglig leder av Lektorprogrammet ved UiO.

Leder av den vitenskapelige komiteen for tidsskriftet Norsklæreren

Emneord: Norskdidaktikk, retorikk, barnelitteratur, økokritikk, utdanning for bærekraftig utvikling

Publikasjoner

 • Bakken, Jonas (2023). Sámi literature in Norwegian language arts textbooks. Scandinavian Studies. ISSN 0036-5637.
 • Bakken, Jonas & Brevik, Lisbeth M. (2022). Challenging the Notion of CLIL Elitism: A Study of Secondary School Students' Motivation for Choosing CLIL in Norway. TESOL Quarterly. ISSN 0039-8322. doi: 10.1002/tesq.3173.
 • Hogarth, Claire; Matthiesen, Christina & Bakken, Jonas (2021). Advancing citizenship through language arts education: conceptions of rhetoric in Scandinavian national curricula. Journal of Curriculum Studies. ISSN 0022-0272. doi: 10.1080/00220272.2021.1989050. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bakken, Jonas & Andersson-Bakken, Emilia (2021). Innholdsanalyse. I Andersson-Bakken, Emilia & Dalland, Cecilie Pedersen (Red.), Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Universitetsforlaget. ISSN 9788215047508. s. 305–326.
 • Bakken, Jonas & Andersson-Bakken, Emilia (2021). The textbook task as a genre. Journal of Curriculum Studies. ISSN 0022-0272. doi: 10.1080/00220272.2021.1929499. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bakken, Jonas (2020). Kapittel 11. Lesing i norskfaget etter fagfornyelsen. Hva kan vi lære av PISA, og hva kan vi ikke lære? I Frønes, Tove Stjern & Jensen, Fredrik (Red.), Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget. ISSN 9788215040059. s. 250–274. doi: 10.18261/9788215040066-2020-11. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersson-Bakken, Emilia; Jegstad, Kirsti Marie & Bakken, Jonas (2020). Textbook tasks in the Norwegian school subject natural sciences: what views of science do they mediate? International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. doi: 10.1080/09500693.2020.1756516. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jahnsen, Vanja Røkkum & Bakken, Jonas (2020). På vei mot selvstendig tekstrevisjon? En studie av elevers revisjon av tekstutkast i norskfaget i videregående skole. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. doi: 10.5617/adno.7847. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bakken, Jonas (2019). The integration of rhetoric into existing school subjects. Utbildning och Demokrati. ISSN 1102-6472. 8(2), s. 93–108. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bakken, Jonas (2019). Monologiske miljødialoger – Ole Mathismoen og Jenny Jordahls tegneserie Grønne greier. Sakprosa. ISSN 1502-6000. 11(3). doi: 10.5617/sakprosa.6536. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bakken, Jonas (2018). Máret Ánne Saras Mellom verdener og utdanning for bærekraftig utvikling. I Slettan, Svein (Red.), Fantastisk litteratur for barn og unge. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2296-4. s. 231–253.
 • Bakken, Jonas (2018). Hvorfor og hvordan skal elever gjøre retoriske analyser i norskfaget? I Kverndokken, Kåre (Red.), 101 litteraturdidaktiske grep: om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2382-4. s. 89–105.
 • Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd & Bakken, Jonas (2017). Kulturmøter og kulturkonflikter i norsklærebøker. I Bakken, Jonas & Oxfeldt, Elisabeth (Red.), Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03022-7. s. 18–31. doi: 10.18261/9788215030227-2017-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bakken, Jonas & Oxfeldt, Elisabeth (2017). Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. I Bakken, Jonas & Oxfeldt, Elisabeth (Red.), Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03022-7. s. 9–17. doi: 10.18261/9788215030227-2017-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bakken, Jonas (2017). Å vokse ved å kjempe en håpløs kamp. Om norske ungdommers erfaringer med den globale urettferdigheten i Kristín A. Sandbergs og Simon Strangers ungdomsromaner. I Bakken, Jonas & Oxfeldt, Elisabeth (Red.), Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03022-7. s. 65–80. doi: 10.18261/9788215030227-2017-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bakken, Jonas & Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2016). Forståelser av skjønnlitteratur og sakprosa i norskfagets oppgavekultur. Sakprosa. ISSN 1502-6000. 8(3), s. 1–36. doi: 10.5617/sakprosa.3669. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bakken, Jonas (2016). Retorikk og muntlig kreativitet. I Kverndokken, Kåre (Red.), 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1799-1. s. 35–49.
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Hva er profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i lærerutdanningen? I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 117–126.
 • Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd & Bakken, Jonas (2015). Forskere i norske avisers dekning av skole. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 9(1). doi: 10.5617/adno.2215.
 • Lund, Andreas; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). Teacher education as design: technology-rich learning environments and trajectories. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning. ISSN 1504-4831. 10(2).
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). What does professional digital competence mean in teacher education? Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. 2014(4), s. 281–299.
 • Bakken, Jonas (2014). Beretningen om en akademisk omvendelse. I Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (Red.), Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-784-8. s. 25–37.
 • Bakken, Jonas (2014). Disputaser i Edda gjennom 100 år. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 241–254.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund & Bakken, Jonas (2014). Talernes fortolkere. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. s. 55–72.
 • Bakken, Jonas & Sollid, Hilde (2014). Forskende lærerstudenter. I Reinertsen, Anne Beate; Groven, Berit; Knutas, Kerstin Agneta & Holm, Astri (Red.), FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-04215. s. 12–18.
 • Bakken, Jonas; Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2013). Lærerutdanning som design: teknologirike læringsforløp og omgivelser. I Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye & Gjerdrum, Eva (Red.), Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus. Norgesuniversitetet. ISSN 978-82-91308-54-8. s. 157–164.
 • Bakken, Jonas & Graver, Hans Petter (2013). Juss og retorikk. I Bakken, Jonas & Graver, Hans Petter (Red.), Juss, språk og retorikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1485-3. s. 11–17.
 • Bakken, Jonas (2011). Den retoriske forelesningen. I Skodvin, Arne; Flyum, Karl Henrik; Knudsen, Geir & Simonsen, Eva (Red.), Forelesningens kunst. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-499-5. s. 15–27.
 • Bakken, Jonas (2010). Edda og litteraturhistorikernes skjulte kritikk. I Furuseth, Sissel; Thon Holljen, Jahn & Vassenden, Eirik (Red.), Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter etter 1880. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2718-5. s. 169–177.
 • Bakken, Jonas (2010). Hvordan velge tekster til en sakprosakanon. I Kalleberg, Kirsten & Kleiveland, Astrid (Red.), Sakprosa i skolen. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0921-7. s. 19–25.
 • Bakken, Jonas (2010). Sakprosakritikk og kriterier. Anmeldelsenes funksjon i norsk dagspresse. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bakken, Jonas & Oxfeldt, Elisabeth (2017). Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03022-7. 233 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bakken, Jonas (2014). Retorikk i skolen. 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215021447. 138 s.
 • Bakken, Jonas & Graver, Hans Petter (2013). Juss, språk og retorikk. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1485-3. 224 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bakken, Jonas (2022). The role of rhetoric in democratic education.
 • Bakken, Jonas (2022). Den samiske litteraturens plass i norskfaget.
 • Bakken, Jonas (2021). Sámi literature in the Norwegian school canon.
 • Bakken, Jonas (2021). Yrkesfaglig norsk som ferdighets- og danningsfag. Norsklæreren. ISSN 0332-7264.
 • Andersson-Bakken, Emilia & Bakken, Jonas (2021). Lærebokoppgavene er ikke (fag)fornyet. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 33(4), s. 12–16.
 • Brevik, Lisbeth M.; Doetjes, Gerke (Gerard); Bakken, Jonas; Hartvigsen, Kirsten Marie; Sylvén, Liss Kerstin & Olsson, Eva (2021). CLIL instruction in Norway and Sweden: Challenges and benefits.
 • Bakken, Jonas (2021). Ingen lektorstudenter å miste. Universitas. Norges største studentavis.
 • Bakken, Jonas (2021). Critical literacy in Norwegian language arts classrooms.
 • Bakken, Jonas (2021). The role of Norwegian in CLIL instruction.
 • Bakken, Jonas (2021). Læreplanen skal ikke leses som fanden leser Bibelen. Norsklæreren. ISSN 0332-7264.
 • Bakken, Jonas (2021). Eksamenssjangrene er definert i læreplanen. Norsklæreren. ISSN 0332-7264.
 • Bakken, Jonas & Furevikstrand, Tor Egil (2021). Ny eksamen i norsk glemmer halve faget. Utdanningsnytt.no.
 • Bakken, Jonas; Brevik, Lisbeth M. & Aashamar, Peter Nicolai (2020). Myter om læreboka. Utdanningsnytt.no.
 • Bakken, Jonas (2019). Fra ett til tre nye norskfag?
 • Bakken, Jonas (2019). Norsk i fagfornyelsen.
 • Bakken, Jonas (2019). The rhetoric of the thesis defense.
 • Bakken, Jonas (2019). Disputasforsvarets retorikk.
 • Bakken, Jonas (2019). Går det an å tolke sakprosa?
 • Bakken, Jonas (2019). Kildebevissthet i det nye norskfaget.
 • Bakken, Jonas (2019). Hva er nytt i det fornyede norskfaget? I Blikstad-Balas, Marte & Solbu, Kjersti Rognes (Red.), Det (nye) nye norskfaget. Fagbokforlaget. ISSN 9788245033267. s. 27–46.
 • Bakken, Jonas (2018). Norskfaget i fagfornyelsens støpeskje.
 • Bakken, Jonas (2018). Prosessen og utvikling av ny læreplan for norskfaget .
 • Bakken, Jonas (2018). Norskfaget i fagfornyelsen.
 • Oxfeldt, Elisabeth; Bakken, Jonas; Tønnesson, Johan & Sæther, Elin (2018). "Boklunsj: Åpne dører mot verden".
 • Bakken, Jonas (2017). The Integration of Rhetoric into Existing School Subjects.
 • Bakken, Jonas & Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2017). Norsklærebøkene følgjer ikkje med i tida. [Fagblad]. Apollon.
 • Bakken, Jonas & Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd (2017). Lærebøkene bryt med læreplanen. [Avis]. Dag og tid.
 • Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd & Bakken, Jonas (2016). Tekstkulturell dannelse gjennom oppgaver i lærebøker for videregående skole.
 • Bakken, Jonas & Skagestad, Line Harr (2016). Islandsk vinner av Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris. [Internett]. Periskop. Kritikk av kunst for barn og unge.
 • Bakken, Jonas; Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd; Klette, Kirsti & Roe, Astrid (2016). Students Contributions in Whole-Class Teaching.
 • Andersson-Bakken, Emilia & Bakken, Jonas (2015). Skoleforskere bør formidle mer av egen forskning. [Internett]. Forskning.no.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund & Bakken, Jonas (2014). Retorikkeksperter i Skandinavisk presse.
 • Bakken, Jonas & Østli Jacobsen, Hanne (2014). Tellekantenes tyranni. [Avis]. Morgenbladet.
 • Bakken, Jonas & Kjeldsen, Jens E. (2014). Retorikkeksperter til besvær. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikken og det mangfoldige norskfaget. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 56–58.
 • Bakken, Jonas; Mugaas, Hilde & Lowum, Ella Toft (2013). Kåring av Nordens beste barne- og ungdomsbok: omtrent som et pavevalg. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623.
 • Bakken, Jonas (2013). Disputaser i Edda – øyeblikksbilder fra 100 års fagdebatt.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk inn på læreplanen. Utdanning. ISSN 1502-9778. s. 26–27.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk og didaktikk.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk og muntlig kommunikasjon.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk og muntlig kommunikasjon.
 • Bakken, Jonas (2013). Kritikkens funksjoner.
 • Bakken, Jonas & Sollid, Hilde (2013). Forskende lærerstudenter.
 • Bakken, Jonas (2013). Vitenskapsretorikk.
 • Bakken, Jonas (2013). Retorikk i revidert læreplan. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. s. 28–32.
 • Bakken, Jonas; Mose, Gitte & Oxfeldt, Elisabeth (2012). Sammensatte tekster. I Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Red.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8. s. 157–188.
 • Bakken, Jonas & Bliksrud, Liv (2012). Retorikk. I Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Red.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8. s. 110–131.
 • Bakken, Jonas (2012). Retorikk i skolen.
 • Bakken, Jonas (2012). Faglige kilder på nettet.
 • Bakken, Jonas (2012). Vitenskapsretorikk.
 • Bakken, Jonas (2012). Retorikk og didaktikk.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund & Bakken, Jonas (2011). Hva skal vi med retorikkekspertene. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Bakken, Jonas (2011). Vitenskapsretorikk.
 • Bakken, Jonas (2011). Elevforedraget og retorikken.
 • Bakken, Jonas (2010). Arbeid med retorikk i skolen.
 • Bakken, Jonas (2010). Hva gjør Ivar Morken til en god foreleser?
 • Bakken, Jonas (2010). Sakprosakritikk og kriterier. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Bakken, Jonas (2010). Retorikkforskeren som eksperkommentator.
 • Bakken, Jonas (2010). God eller dårlig, men hva så? Kritikkens funksjon i mediene.
 • Bakken, Jonas (2010). Hvorfor lese NS-propaganda og VG-sporten?
 • Brevik, Lisbeth M.; Doetjes, Gerke (Gerard); Bakken, Jonas; Baran, Mukkader; Beiler Rodrick, Ingrid & Brkan-Masud, Altijana [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Tospråklig opplæring på fagenes premisser. Rapport fra evalueringen av tospråklig opplæring i skolen (ETOS-prosjektet). Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO. ISSN 978-82-69249.
 • Brevik, Lisbeth M.; Doetjes, Gerke; Bakken, Jonas; Baran, Mukadder; Beiler, Ingrid Rodrick & Brkan-Musad, Altijana [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Tospråklig opplæring på fagenes premisser. Rapport fra evalueringen av tospråklig opplæring i skolen (ETOS-prosjektet). Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-69249. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. aug. 2012 09:03 - Sist endret 1. apr. 2022 13:53