Judit Novak

Bilde av Judit Novak
English version of this page
Mobiltelefon +46 70 734 84 83
Rom 511
Brukernavn

Judit Novak tok sin doktorgrad ved Uppsala universitet 2018 med den første avhandlingen i Norden om rettsliggjøringen av skolen. Siden 2019 er hun førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, der hun er emneansvarlig på masterprogrammet i utdanningsledelse samt underviser og veileder i forskerutdanningen.

Novaks forskningsinteresser er særlig knyttet til spenningsfeltet mellom juss og pedagogikk med vekt på ansvarliggjøring av skolens profesjonelle, men også til styring av utdanningssystem og utdanningspolitikk i bred forstand. Hun er involvert i flere internasjonale forskningsnettverk og har publisert en rekke artikler om rettsliggjøring av skolen og høyere utdanning, men også om internasjonale styringstrender knyttet til ekstern vurdering via skoleinspeksjon og nasjonale prøver. Novak er medlem av styret for Institutet för utbildningsrätt (IFU) ved Uppsala universitet, og styret for Utdanningsrett ved Universitet i Oslo.
 

Undervisning

Veiledning

Doktorgrad

 

For mer informasjon, vennligst gå til Judit Novaks presentasjon på engelsk.
 

Emneord: Styring, Utdanningrett, Policyanalyser, Læreplanreformer, Markedisering av skole og høyere utdanning.

Publikasjoner

  • Segerholm, Christina; Lindgren, Joakim & Novak, Judit (2021). Evidence-Based Governing? Educational Research in the Service of the Swedish Schools Inspectorate. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831. . doi: 10.1080/00313831.2021.1897882
  • Nihlfors, Elisabet & Novak, Judit (2020). Institutet för utbildningsrätt och dess föreståndare, I: Hans Eklund; Lotta Lerwall & Anna-Sara Lind (red.),  Vänbok till Sverker Scheutz: om rätt och att undervisa rätt.  Iustus förlag.  ISBN 9789177371106.  Kapitel 32.  s 511 - 514
  • Novak, Judit (2020). On Realizing the World-Class University: Litigation and the State, In Sharon Rider; Michael A. Peters; Mats Hyvönen & Tina Besley (ed.),  World Class Universities. A Contested Concept.  Springer.  ISBN 978-981-15-7598-3.  Chapter 7.  s 93 - 106 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Novak, Judit & Gustafsson, Håkan (2020). God utbildning i lagens namn?, I: Andreas Fejes & Magnus Dahlstedt (red.),  Perspektiv på skolans problem - vad säger forskningen?.  Studentlitteratur AB.  ISBN 9789144133898.  Kapitel 15.  s 237 - 251 Vis sammendrag
  • Nygren, Thomas; Kronlid, David O.; Larsson, Esbjörn; Novak, Judit; Bentrovato, Denise; Wassermann, Johan; Welply, Oakleigh; Guath, Mona & Anamika, . (2020). Global Citizenship Education for global citizenship? Students’ views on learning about, through, and for human rights, peace, and sustainable development in England, India, New Zealand, South Africa, and Sweden. Journal of Social Science Education.  ISSN 1611-9665.  19(4), s 63- 97 . doi: 10.4119/jsse-3464 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Tibbitts, Felisa; Nygren, Thomas; Novak, Judit; Bentrovato, Denise; Wassermann, Johan & Anamika, . (2020). Insights from Students on Human Rights Education in India, South Africa, Sweden and the United States, In Joseph Zajda (ed.),  Human Rights Education Globally.  Springer Netherlands.  ISBN 978-94-024-1913-9.  Chapter 5.  s 51 - 74 Vis sammendrag
  • Novak, Judit (2019). Juridification of educational spheres: The case of Sweden. Educational Philosophy and Theory.  ISSN 0013-1857.  51(12), s 1262- 1272 . doi: 10.1080/00131857.2017.1401464
Publisert 27. apr. 2019 21:12 - Sist endret 1. feb. 2021 13:53