Judit Novak

Bilde av Judit Novak
English version of this page
Mobiltelefon +46 70 734 84 83
Rom 511
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Judit Novak tok sin doktorgrad ved Uppsala universitet 2018 med den første avhandlingen i Norden om rettsliggjøringen av skolen. Siden 2019 er hun førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, der hun er emneansvarlig på masterprogrammet i utdanningsledelse samt underviser og veileder i forskerutdanningen.

Novaks forskningsinteresser er særlig knyttet til spenningsfeltet mellom juss og pedagogikk med vekt på ansvarliggjøring av skolens profesjonelle, men også til styring av utdanningssystem og utdanningspolitikk i bred forstand. Hun er involvert i flere internasjonale forskningsnettverk og har publisert en rekke artikler om rettsliggjøring av skolen og høyere utdanning, men også om internasjonale styringstrender knyttet til ekstern vurdering via skoleinspeksjon og nasjonale prøver. Novak er medlem av styret for Institutet för utbildningsrätt (IFU) ved Uppsala universitet, og styret for Utdanningsrett ved Universitet i Oslo.
 

Undervisning

Veiledning

Doktorgrad

 

For mer informasjon, vennligst gå til Judit Novaks presentasjon på engelsk.
 

Emneord: Styring, Utdanningrett, Policyanalyser, Læreplanreformer, Markedisering av skole og høyere utdanning.
Publisert 27. apr. 2019 21:12 - Sist endret 1. feb. 2021 13:53