Julie Casoli Uvsløkk

Bilde av Julie Casoli Uvsløkk
English version of this page
Rom NHA hus, 406
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Engelskdidaktikk, fremmedspråkdidaktikk, interkulturell kompetanse

Undervisning

Tidligere: PPU deltid - engelskdidaktikk, fremmedspråkdidaktikk (fellesdel) og franskdidaktikk

Bakgrunn

  • 2020- d.d: Stipendiat i engelsk- og fremmedspråkdidaktikk tilknyttet LISE-prosjektet ved Universitetet i Oslo
  • 2018-2020: Forlagsredaktør fremmedspråk, Aschehoug Undervisning
  • 2010-2018: Fransk- og engelsklærer på videregående og ungdomstrinnet ved Fyrstikkalleen skole (F21), Oslo: Engelsk fellesfag, programfag internasjonal engelsk og samfunnsfaglig engelsk, fransk nivå I og II
  • 2018: Mastergrad Fremmedspråk i skolen (fransk), Høgskolen i Østfold
  • 2010: Praktisk-pedagogisk utdanning, engelsk og fransk fagdidaktikk, ILS, Universitetet i Oslo

  • 2005: Bachelorgrad i engelsk språk, litteratur og kultur, med fransk som fremmedspråk som bifag, Université Nancy 2, France

 

 

Emneord: Engelsk, Engelskdidaktikk, Fremmedspråk, Fremmedspråkdidaktikk, Fransk fagdidaktikk, Fagdidaktikk, Klasseromsforskning, Skole, Undervisning, Interkulturell kompetanse

Publikasjoner

  • Casoli Uvsløkk, Julie; Vold, Eva Thue & Brevik, Lisbeth M. (2022). Intercultural Competence in Language Subjects in Norwegian Lower Secondary Schools: A Classroom Video Observation Study.
  • Uvsløkk, Julie Casoli (2021). Conference paper: Intercultural Competence and Critical Thinking in Lower Secondary English and French Classrooms in Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2020 08:50 - Sist endret 19. jan. 2022 09:27