Julie Casoli Uvsløkk

Bilde av Julie Casoli Uvsløkk
English version of this page
Telefon +47 45288839
Rom NHA hus, 406
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Engelskdidaktikk, fremmedspråkdidaktikk, interkulturell kompetanse

Undervisning

Høst 2021: PPU3520D - engelskdidaktikk

Tidligere: PPU3510D - engelskdidaktikk, fremmedspråkdidaktikk (fellesdel) og franskdidaktikk

Bakgrunn

  • 2020- d.d: Stipendiat i engelsk- og fremmedspråkdidaktikk tilknyttet LISE-prosjektet ved Universitetet i Oslo
  • 2018-2020: Forlagsredaktør fremmedspråk, Aschehoug Undervisning
  • 2010-2018: Fransk- og engelsklærer på videregående og ungdomstrinnet ved Fyrstikkalleen skole (F21), Oslo: Engelsk fellesfag, programfag internasjonal engelsk og samfunnsfaglig engelsk, fransk nivå I og II
  • 2018: Mastergrad Fremmedspråk i skolen (fransk), Høgskolen i Østfold
  • 2010: Praktisk-pedagogisk utdanning, engelsk og fransk fagdidaktikk, ILS, Universitetet i Oslo

  • 2005: Bachelorgrad i engelsk språk, litteratur og kultur, med fransk som fremmedspråk som bifag, Université Nancy 2, France

 

 

Emneord: Engelsk, Engelskdidaktikk, Fremmedspråk, Fremmedspråkdidaktikk, Fransk fagdidaktikk, Fagdidaktikk, Klasseromsforskning, Skole, Undervisning, Interkulturell kompetanse
Publisert 3. nov. 2020 08:50 - Sist endret 29. juni 2021 12:08