Kaja Granum Skarpaas

Bilde av Kaja Granum Skarpaas
English version of this page
Rom NHA hus, 406
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Engelskdidaktikk, yrkesretting, FYR, yrkesfaglig engelskundervisning, fagdidaktikk.

Undervisning og veiledning

  • Høst 2020: PPU3210 Engelskdidaktikk
  • Tidligere: PROF3025, PROF4045, PPU3220, PPU3510D, PPU3520D 

Doktorgradsprosjekt:

Vocational orientation in the English instruction of vocational programmes in Norwegian upper secondary school [arbeidstittel]

Prosjektet, som benytter Mixed Methods (observasjoner, intervjuer, spørreundersøkelse), undersøker hvordan engelsklærere i yrkesfaglige utdanningsprogram tilpasser sin undervisning til elevenes utdanningsprogram gjennom såkalt yrkesretting. Prosjektet studerer også elevenes oppfattelse av denne yrkesrettingen. 

Veileder: Glenn Ole Hellekjær

Biveileder: Kari Anne Rødnes

Bakgrunn

  • 2017- d.d Stipendiat i engelskdidaktikk ved Universitetet i Oslo
  • 2014-2017 Universitetslektor i engelskdidaktikk ved Universitetet i Oslo
  • 2011-2014 engelsklærere i videregående skole
  • Mastergrad i engelskdidaktikk fra Universitetet i Oslo
  • Lektorprogrammet, Universitetet i Oslo
  • Bachelorgrad i kultur- og idestudier, Universitetet i Oslo
Emneord: Engelskdidaktikk, Yrkesretting, FYR, Yrkesfaglig engelskundervisning, Fagdidaktikk, skole, læring, undervisning
Publisert 16. okt. 2014 09:20 - Sist endret 10. sep. 2021 10:41

Prosjekter