Kaja Granum Skarpaas

Bilde av Kaja Granum Skarpaas
English version of this page
Rom NHA hus, 406
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1161 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Engelskdidaktikk, yrkesretting, FYR, yrkesfaglig engelskundervisning, fagdidaktikk.

Undervisning og veiledning

 • Høst 2020: PPU3210 Engelskdidaktikk
 • Tidligere: PROF3025, PROF4045, PPU3220, PPU3510D, PPU3520D 

Doktorgradsprosjekt:

Vocational orientation in the English instruction of vocational programmes in Norwegian upper secondary school [arbeidstittel]

Prosjektet, som benytter Mixed Methods (observasjoner, intervjuer, spørreundersøkelse), undersøker hvordan engelsklærere i yrkesfaglige utdanningsprogram tilpasser sin undervisning til elevenes utdanningsprogram gjennom såkalt yrkesretting. Prosjektet studerer også elevenes oppfattelse av denne yrkesrettingen. 

Veileder: Glenn Ole Hellekjær

Biveileder: Kari Anne Rødnes

Bakgrunn

 • 2017- d.d Stipendiat i engelskdidaktikk ved Universitetet i Oslo
 • 2014-2017 Universitetslektor i engelskdidaktikk ved Universitetet i Oslo
 • 2011-2014 engelsklærere i videregående skole
 • Mastergrad i engelskdidaktikk fra Universitetet i Oslo
 • Lektorprogrammet, Universitetet i Oslo
 • Bachelorgrad i kultur- og idestudier, Universitetet i Oslo
Emneord: Engelskdidaktikk, Yrkesretting, FYR, Yrkesfaglig engelskundervisning, Fagdidaktikk, skole, læring, undervisning

Publikasjoner

 • Skarpaas, Kaja Granum & Rødnes, Kari Anne (2022). Vocabulary Teaching Practices of L2 English in Upper Secondary Vocational Classrooms. Languages. ISSN 2226-471X. 7(1). doi: 10.3390/languages7010055.
 • Skarpaas, Kaja Granum & Hellekjær, Glenn Ole (2021). Vocational orientation – A supportive approach to teaching L2 English in upper secondary school vocational programmes. International Journal of Educational Research Open. ISSN 2666-3740. 2-2. doi: 10.1016/j.ijedro.2021.100064. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brevik, Lisbeth M.; Lund, Andreas; Skarpaas, Kaja Granum & Røkenes, Fredrik Mørk (2020). Language and technology: Digital competence in English . I Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (Red.), Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget. ISSN 9788215032283. s. 43–64.
 • Brevik, Lisbeth M.; Skarpaas, Kaja Granum & Ramfjord Isaksen, Anja (2020). Vocational English. Building vocational orientation and relevance . I Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (Red.), Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget. ISSN 9788215032283. s. 65–90.
 • Skarpaas, Kaja Granum; Wiese, Eline F. & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Utilizing MOOC technology in a campus based Teacher Education Programme. I Ho, Curtis P. & Lin, Grace (Red.), E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2015. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). ISSN 978-1-939797-20-9. s. 664–669.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skarpaas, Kaja Granum (2021). L2 English in vocational study programmes: Comparing teacher and student views.
 • Skarpaas, Kaja Granum (2021). Conference paper: Vocational students and the English school subject – engaging and disengaging classroom practices .
 • Skarpaas, Kaja Granum (2018). How do you VOI - Vocationally oriented instruction in Norway and Sweden.
 • Skarpaas, Kaja Granum (2018). Practical and relevant? Vocationally oriented English instruction in Norwegian upper secondary school.
 • Skarpaas, Kaja Granum & Brevik, Lisbeth M. (2018). Engelskfaget: Relevans som forutsetning for god yrkesretting. Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
 • Brevik, Lisbeth M. & Skarpaas, Kaja Granum (2016). Digitale ferdigheter i engelsk: Forskning og praksiseksempler fra seks klasserom . Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 64–69.
 • Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill & Kluge, Anders [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). Med ARK&APP. Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer. Reprosentralen, Universitetet i Oslo.
 • Skarpaas, Kaja Granum; Ingulfsen, Line & Gilje, Øystein (2015). "In my spare time I like to..." - En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 5. klasse. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-569-7019-3.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. okt. 2014 09:20 - Sist endret 10. sep. 2021 10:41

Prosjekter