Kaja Granum Skarpaas

Bilde av Kaja Granum Skarpaas
English version of this page
Rom NHA hus, 406
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Engelskdidaktikk, yrkesretting, FYR, yrkesfaglig engelskundervisning, fagdidaktikk.

Undervisning og veiledning

 • Høst 2020: PPU3210 Engelskdidaktikk
 • Tidligere: PROF3025, PROF4045, PPU3220, PPU3510D, PPU3520D 

Doktorgradsprosjekt:

Vocational orientation in the English instruction of vocational programmes in Norwegian upper secondary school [arbeidstittel]

Prosjektet, som benytter Mixed Methods (observasjoner, intervjuer, spørreundersøkelse), undersøker hvordan engelsklærere i yrkesfaglige utdanningsprogram tilpasser sin undervisning til elevenes utdanningsprogram gjennom såkalt yrkesretting. Prosjektet studerer også elevenes oppfattelse av denne yrkesrettingen. 

Veileder: Glenn Ole Hellekjær

Biveileder: Kari Anne Rødnes

Bakgrunn

 • 2017- d.d Stipendiat i engelskdidaktikk ved Universitetet i Oslo
 • 2014-2017 Universitetslektor i engelskdidaktikk ved Universitetet i Oslo
 • 2011-2014 engelsklærere i videregående skole
 • Mastergrad i engelskdidaktikk fra Universitetet i Oslo
 • Lektorprogrammet, Universitetet i Oslo
 • Bachelorgrad i kultur- og idestudier, Universitetet i Oslo
Emneord: Engelskdidaktikk, Yrkesretting, FYR, Yrkesfaglig engelskundervisning, Fagdidaktikk, skole, læring, undervisning

Publikasjoner

 • Skarpaas, Kaja Granum & Rødnes, Kari Anne (2022). Vocabulary Teaching Practices of L2 English in Upper Secondary Vocational Classrooms. Languages. ISSN 2226-471X. 7(1). doi: 10.3390/languages7010055.
 • Skarpaas, Kaja Granum & Hellekjær, Glenn Ole (2021). Vocational orientation – A supportive approach to teaching L2 English in upper secondary school vocational programmes. International Journal of Educational Research Open. ISSN 2666-3740. 2-2. doi: 10.1016/j.ijedro.2021.100064. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brevik, Lisbeth M.; Lund, Andreas; Skarpaas, Kaja Granum & Røkenes, Fredrik Mørk (2020). Language and technology: Digital competence in English . I Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (Red.), Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget. ISSN 9788215032283. s. 43–64.
 • Brevik, Lisbeth M.; Skarpaas, Kaja Granum & Ramfjord Isaksen, Anja (2020). Vocational English. Building vocational orientation and relevance . I Brevik, Lisbeth M. & Rindal, Ulrikke Elisabeth (Red.), Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget. ISSN 9788215032283. s. 65–90.
 • Skarpaas, Kaja Granum; Wiese, Eline F. & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Utilizing MOOC technology in a campus based Teacher Education Programme. I Ho, Curtis P. & Lin, Grace (Red.), E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2015. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). ISSN 978-1-939797-20-9. s. 664–669.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skarpaas, Kaja Granum (2021). L2 English in vocational study programmes: Comparing teacher and student views.
 • Skarpaas, Kaja Granum (2021). Conference paper: Vocational students and the English school subject – engaging and disengaging classroom practices .
 • Skarpaas, Kaja Granum (2018). How do you VOI - Vocationally oriented instruction in Norway and Sweden.
 • Skarpaas, Kaja Granum (2018). Practical and relevant? Vocationally oriented English instruction in Norwegian upper secondary school.
 • Skarpaas, Kaja Granum & Brevik, Lisbeth M. (2018). Engelskfaget: Relevans som forutsetning for god yrkesretting. Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
 • Brevik, Lisbeth M. & Skarpaas, Kaja Granum (2016). Digitale ferdigheter i engelsk: Forskning og praksiseksempler fra seks klasserom . Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 64–69.
 • Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill & Kluge, Anders [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). Med ARK&APP. Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer. Reprosentralen, Universitetet i Oslo.
 • Skarpaas, Kaja Granum; Ingulfsen, Line & Gilje, Øystein (2015). "In my spare time I like to..." - En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 5. klasse. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-569-7019-3.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. okt. 2014 09:20 - Sist endret 10. sep. 2021 10:41

Prosjekter