kirstefo

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Nåværende stilling:

Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo (UiO). Studiekoordinator, underviser, veileder på Rektorutdanningen som instituttet gjennomfører på oppdrag av Utdanningsdirektoratet.

Utdanning:

2015: PhD, ILS, UiO
2000: Master of Management: Handelshøyskolen BI 
          Oslo.
1988: Bedriftsøkonom: Handelshøyskolen BI 
          Oslo.
1981: Allmennlærer: Tromsø lærerhøgskole,
          Tromsø.

Arbeidserfaring:

2016 - →     : Førsteamanuensis, (ILS), UiO
                     (Fungerende prosjektleder for Rektorutdanningen,
                     01.15 - 06.16)
2014 - 2015: Førstelektor, ILS, UiO.
2014 - 2008: Stipendiat, ILS, UiO.
2008 - 2005: Universitetslektor, ILS, UiO.
2005 - 1999: Rektor ved to barneskoler i Oslo 
                     (Svendstuen og Vinderen) og en privat skole på nivå
                     mellom vgs og høyskole, Trondheim
1999 - 1997: Seksjonsleder, Statskonsult,
                     nå en del av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 

Forskningsinteresser:

Utdanningsledelse, innovasjon og digitalisering i utdanning, arbeidsplasslæring og skolelederutdanning.

Avsluttede prosjekter:

The Norwegian Background Report i the OECD prosjektet Improving School Leadership, 2007. Prosjektmedarbeider.

Digital Learning Resources for School Leadership Training (DLP), 2006-2007. Prosjektmedarbeider.

Innovativ ledelse: Kunnskap, teknologi og nye praksiser. Et 2-årig prosjekt og case-studie om ledelse og skoleutvikling i en kommune hvor IKT ble tatt i bruk for å utvikle nye praksiser knyttet til tilpasset opplæring, 2007 - 2009. Prosjektmedarbeider.

PhD-prosjekt:
School Leadership in Innovative Work. Places and Spaces.

Veiledere:
Førsteamanuensis Eli Ottesen,
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning,
Universitetet i Oslo.

Professor Rune Krumsvik,
Institutt for pedagogikk,
Universitetet i Bergen.

Deltagelse i nettverk og forskningsgrupper:

2008-2012:      Medlem av National Graduate School in Educational
                        Research (NATED)
2008-2014:      Medlem av forskergruppen FALK (Research on
                        Workplace Learning in the Knowledge Society) 
2014 - →         Medlem av forskergruppen CLEG (Curriculum Studies,
                        Educational leadership and Governance)         
2006 - →         Medlem av Nordic Educational Research Association
                        (NERA), network Educational Leadership
2010 - →         Medlem av og co-convenor (fra 2016) of European
                        Educational Research Association (EERA),
                        network Educational Leadership                       
2014 - →         Medlem av American Education Research Association
                        (AERA
2009 - →         Medlem av programkomitéen for  konferansen
                       Skolen i digital utvikling 
2009 og 2010: Prosjektleder Skolelederdagene

Emneord: innovasjon, arbeidsplasslæring, Utdanningsledelse, skolelederutdanning, digitalisering

Publikasjoner

 • Aas, Marit; Andersen, Fred Carlo & Vennebo, Kirsten Foshaug (2020). How school leaders can gain role clarity and grow their leadership identity. Research in Educational Administration and Leadership.  ISSN 2564-7261. . doi: 10.30828/real/2020.2.7
 • Postholm, May Britt & Vennebo, Kirsten Foshaug (2020). The texts in context, In May Britt Postholm & Kirsten Foshaug Vennebo (ed.),  Applying Cultural Historical Activity Theory in Educational Settings.  Routledge.  ISBN 978-0-367-32131-4.  1.  s 1 - 12
 • Vennebo, Kirsten Foshaug (2020). A study of case-based problem-solving work in groups of principals participating in a school leadership programme, In May Britt Postholm & Kirsten Foshaug Vennebo (ed.),  Applying Cultural Historical Activity Theory in Educational Settings.  Routledge.  ISBN 978-0-367-32131-4.  8.  s 108 - 125
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Aas, Marit (2020). A supportive tool for principals in guiding professional group discussions.. Educational Research.  ISSN 0013-1881. . doi: 10.1080/00131881.2020.1796518
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Aas, Marit (2020). Leadership and change in a Norwegian school context: Tensions as productive driving forces.. Educational Management Administration & Leadership.  ISSN 1741-1432.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Emstad, Anne Berit & Nilsen, Nils Ole (2020). Hvordan opplever og vurderer førstegangsrektorer veiledning i nasjonale rektorutdanninger?, I: Carl Fredrik Dons; Nils Ole Nilsen & Siw Skrøvset (red.),  Ledelse innenfra.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245034349.  Kapittel 10.  s 195 - 219
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug & Halvorsen, Kjell Atle (2019). Benchlearning - an action research program for transforming leadership and school practices. Educational Action Research.  ISSN 0965-0792.  s 1- 17 . doi: 10.1080/09650792.2019.1566084 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Aas, Marit (2019). Leading professional group discussions: a challenge for principals?. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124.  s 1- 15 . doi: 10.1080/13603124.2018.1562099 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Aas, Marit (2018). Krav om praksisorientering i rektorutdanningen: Hvordan omtales dette på tilbydernes hjemmesider?. FoU i praksis.  ISSN 1504-6893.  (3), s 51- 68 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aas, Marit; Helstad, Kristin & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). Når rektor stilles til ansvar: Krise eller gyllen mulighet? Om resultatstyring i rektorutdanningen. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(4), s 145- 165 . doi: 1504-9922
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). How school leadership development evolves: crossing timescales and settings. Journal of Workplace Learning.  ISSN 1366-5626.  28(6), s 338- 354 . doi: 10.1108/JWL-06-2015-0048
 • Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). Innovative work in school development: exploring leadership enactment. Educational Management Administration & Leadership.  ISSN 1741-1432. . doi: 10.1177/1741143215617944
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2014). The emergence of innovative work in School development. Journal of educational change.  ISSN 1389-2843. . doi: 10.1007/s10833-014-9234-0
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2011). School leadership: constitution and distribution. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124. . doi: 10.1080/13603124.2011.624642
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2007). Developing net-based resources for educational leaders. Challenges of design, In Susanne Anette Kjekshus Koch (ed.),  Ringer i vann. Fem år med Fleksibel læring ved UiO.  Fleksibel læring, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-997407-1-5.  Kapittel 11.  s 151 - 164

Se alle arbeider i Cristin

 • Postholm, May Britt & Vennebo, Kirsten Foshaug (ed.) (2020). Applying Cultural Historical Activity Theory in Educational Settings. Routledge.  ISBN 978-0-367-32131-4.  150 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersen, Fred Carlo; Vennebo, Kirsten Foshaug & Aas, Marit (2019). Group coaching for school leadership development.
 • Aas, Marit & Vennebo, Kirsten Foshaug (2018). Aksjonsforskning.
 • Aas, Marit & Vennebo, Kirsten Foshaug (2018). Presentasjon områdemøte - Ullensaker kommune.
 • Emstad, Anne Berit & Vennebo, Kirsten Foshaug (2018). Mentoring and Coaching in National School Leadership Programmes: The Experience of Participating School Leaders in Norway, Sweden and New Zealand.
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2017). Causation in Qualitative Research: An Empirical Example from the Perspective of CHAT.
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). How "soft power" becomes visible in leadership development of principals.
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). The role of qualitative research as a basis for developing school leadership - Causality in qualitative research.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2016). Authentic cases derived from school practices: Learning resources in school leadership development.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2016). Case based Teaching and Learning in School Leadership Development.
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug; Helstad, Kristin & Jensen, Ruth (2015). Cased based instruction in school leadership education: Exploring how principals deal with complex leadership challenges.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2015). The use of authentic cases in school leadership program.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Ottesen, Eli & Krumsvik, Rune Johan (2015). School Leadership in Innovative Work. Places and Spaces.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2011). Professional development: Providing tools or rules for professional action?.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2011). Innovative work in school projects: Negotiating objects of inquiry.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2011). Negotiating objects of inquiry in innovative work in schools.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2010). Quality development in schools: Issues of power, authority, and influence.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug (2009). Innovative work in schools: The function and distribution of leadership.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Analysing Innovations in Schools: the Distribution of Leadership.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Implementing or innovating? Challenges of design for innovative practice in schools.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Implementing or innovating? Challenges of leadership.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Prosjektledelse.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Evaluering i og av prosjekter.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2007). Net based learning for educational leaders: challenges of design and organisation.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:13 - Sist endret 19. okt. 2017 14:00

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter