kirstefo

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Nåværende stilling:

Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo (UiO). Studiekoordinator, underviser, veileder på Rektorutdanningen som instituttet gjennomfører på oppdrag av Utdanningsdirektoratet.

Utdanning:

2015: PhD, ILS, UiO
2000: Master of Management: Handelshøyskolen BI 
          Oslo.
1988: Bedriftsøkonom: Handelshøyskolen BI 
          Oslo.
1981: Allmennlærer: Tromsø lærerhøgskole,
          Tromsø.

Arbeidserfaring:

2016 - →     : Førsteamanuensis, (ILS), UiO
                     (Fungerende prosjektleder for Rektorutdanningen,
                     01.15 - 06.16)
2014 - 2015: Førstelektor, ILS, UiO.
2014 - 2008: Stipendiat, ILS, UiO.
2008 - 2005: Universitetslektor, ILS, UiO.
2005 - 1999: Rektor ved to barneskoler i Oslo 
                     (Svendstuen og Vinderen) og en privat skole på nivå
                     mellom vgs og høyskole, Trondheim
1999 - 1997: Seksjonsleder, Statskonsult,
                     nå en del av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 

Forskningsinteresser:

Utdanningsledelse, innovasjon og digitalisering i utdanning, arbeidsplasslæring og skolelederutdanning.

Avsluttede prosjekter:

The Norwegian Background Report i the OECD prosjektet Improving School Leadership, 2007. Prosjektmedarbeider.

Digital Learning Resources for School Leadership Training (DLP), 2006-2007. Prosjektmedarbeider.

Innovativ ledelse: Kunnskap, teknologi og nye praksiser. Et 2-årig prosjekt og case-studie om ledelse og skoleutvikling i en kommune hvor IKT ble tatt i bruk for å utvikle nye praksiser knyttet til tilpasset opplæring, 2007 - 2009. Prosjektmedarbeider.

PhD-prosjekt:
School Leadership in Innovative Work. Places and Spaces.

Veiledere:
Førsteamanuensis Eli Ottesen,
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning,
Universitetet i Oslo.

Professor Rune Krumsvik,
Institutt for pedagogikk,
Universitetet i Bergen.

Deltagelse i nettverk og forskningsgrupper:

2008-2012:      Medlem av National Graduate School in Educational
                        Research (NATED)
2008-2014:      Medlem av forskergruppen FALK (Research on
                        Workplace Learning in the Knowledge Society) 
2014 - →         Medlem av forskergruppen CLEG (Curriculum Studies,
                        Educational leadership and Governance)         
2006 - →         Medlem av Nordic Educational Research Association
                        (NERA), network Educational Leadership
2010 - →         Medlem av og co-convenor (fra 2016) of European
                        Educational Research Association (EERA),
                        network Educational Leadership                       
2014 - →         Medlem av American Education Research Association
                        (AERA
2009 - →         Medlem av programkomitéen for  konferansen
                       Skolen i digital utvikling 
2009 og 2010: Prosjektleder Skolelederdagene

Emneord: innovasjon, arbeidsplasslæring, Utdanningsledelse, skolelederutdanning, digitalisering

Publikasjoner

 • Aas, Marit; Andersen, Fred Carlo; Vennebo, Kirsten Foshaug & Dehlin, Erlend (2022). Ledelse av skoleutvikling - en kunnskapsoversikt. I Aas, Marit & Paulsen, Jan Merok (Red.), Ledelse i fremtidens skole 2. utgave. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3796-8. s. 73–91.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Aas, Marit (2021). Case-based Instruction for Leadership Learning in the Norwegian National School Leadership Program. Journal of Research on Leadership Education (JRLE). ISSN 1942-7751. doi: 10.1177/19427751211029334.
 • Aas, Marit & Vennebo, Kirsten Foshaug (2021). Oppsummering og veien videre - profesjonelle læringsfellesskap på norsk. I Aas, Marit & Vennebo, Kirsten Foshaug (Red.), Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. Fagbokforlaget. ISSN 9788245035575. s. 281–297.
 • Aas, Marit & Vennebo, Kirsten Foshaug (2021). Profesjonelle læringsfellesskap - en litteraturgjennomgang. I Aas, Marit & Vennebo, Kirsten Foshaug (Red.), Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. Fagbokforlaget. ISSN 9788245035575. s. 13–33.
 • Aas, Marit & Vennebo, Kirsten Foshaug (2021). Building leadership capacity in school leadership groups: an action research project. Educational Action Research. ISSN 0965-0792. doi: 10.1080/09650792.2021.1934710.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Emstad, Anne Berit & Nilsen, Nils Ole (2020). Hvordan opplever og vurderer førstegangsrektorer veiledning i nasjonale rektorutdanninger? . I Dons, Carl Fredrik; Nilsen, Nils Ole & Skrøvset, Siw (Red.), Ledelse innenfra. Fagbokforlaget. ISSN 9788245034349. s. 195–219.
 • Aas, Marit; Andersen, Fred Carlo & Vennebo, Kirsten Foshaug (2020). How school leaders can gain role clarity and grow their leadership identity. Research in Educational Administration and Leadership. ISSN 2564-7261. doi: 10.30828/real/2020.2.7.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Aas, Marit (2020). Leadership and change in a Norwegian school context: Tensions as productive driving forces. . Educational Management Administration & Leadership. ISSN 1741-1432.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Aas, Marit (2020). A supportive tool for principals in guiding professional group discussions. . Educational Research. ISSN 0013-1881. doi: 10.1080/00131881.2020.1796518.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug (2020). A study of case-based problem-solving work in groups of principals participating in a school leadership programme. I Postholm, May Britt & Vennebo, Kirsten Foshaug (Red.), Applying Cultural Historical Activity Theory in Educational Settings. Routledge. ISSN 978-0-367-32131-4. s. 108–125.
 • Postholm, May Britt & Vennebo, Kirsten Foshaug (2020). The texts in context. I Postholm, May Britt & Vennebo, Kirsten Foshaug (Red.), Applying Cultural Historical Activity Theory in Educational Settings. Routledge. ISSN 978-0-367-32131-4. s. 1–12.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Aas, Marit (2019). Leading professional group discussions: a challenge for principals? International Journal of Leadership in Education. ISSN 1360-3124. s. 1–15. doi: 10.1080/13603124.2018.1562099. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug & Halvorsen, Kjell Atle (2019). Benchlearning - an action research program for transforming leadership and school practices. Educational Action Research. ISSN 0965-0792. s. 1–17. doi: 10.1080/09650792.2019.1566084. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Aas, Marit (2018). Krav om praksisorientering i rektorutdanningen: Hvordan omtales dette på tilbydernes hjemmesider? . FoU i praksis. ISSN 1504-6893. s. 51–68. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aas, Marit; Helstad, Kristin & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). Når rektor stilles til ansvar: Krise eller gyllen mulighet? Om resultatstyring i rektorutdanningen. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(4), s. 145–165.
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). How school leadership development evolves: crossing timescales and settings. Journal of Workplace Learning. ISSN 1366-5626. 28(6), s. 338–354. doi: 10.1108/JWL-06-2015-0048.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). Innovative work in school development: exploring leadership enactment. Educational Management Administration & Leadership. ISSN 1741-1432. doi: 10.1177/1741143215617944.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2014). The emergence of innovative work in School development. Journal of educational change. ISSN 1389-2843. doi: 10.1007/s10833-014-9234-0.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2011). School leadership: constitution and distribution. International Journal of Leadership in Education. ISSN 1360-3124. doi: 10.1080/13603124.2011.624642.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2007). Developing net-based resources for educational leaders. Challenges of design. I Koch, Susanne Anette Kjekshus (Red.), Ringer i vann. Fem år med Fleksibel læring ved UiO. Fleksibel læring, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-997407-1-5. s. 151–164.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aas, Marit & Vennebo, Kirsten Foshaug (2021). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. Fagbokforlaget. ISBN 9788245035575. 302 s.
 • Postholm, May Britt & Vennebo, Kirsten Foshaug (2020). Applying Cultural Historical Activity Theory in Educational Settings. Routledge. ISBN 978-0-367-32131-4. 150 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vennebo, Kirsten Foshaug (2021). A study of case-based problem-solving work in groups of principals participating in a school leadership programme.
 • Aas, Marit & Vennebo, Kirsten Foshaug (2021). Ledelse for fremtidens skole og Mellomlederen.
 • Aas, Marit & Vennebo, Kirsten Foshaug (2021). Ledelse av profesjonsfellesskap.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Aas, Marit (2021). Ledelse av profesjonelle gruppediskusjoner. I Aas, Marit & Vennebo, Kirsten Foshaug (Red.), Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen. Fagbokforlaget. ISSN 9788245035575. s. 191–210.
 • Andersen, Fred Carlo; Vennebo, Kirsten Foshaug & Aas, Marit (2019). Group coaching for school leadership development .
 • Aas, Marit & Vennebo, Kirsten Foshaug (2018). Aksjonsforskning.
 • Aas, Marit & Vennebo, Kirsten Foshaug (2018). Presentasjon områdemøte - Ullensaker kommune.
 • Emstad, Anne Berit & Vennebo, Kirsten Foshaug (2018). Mentoring and Coaching in National School Leadership Programmes: The Experience of Participating School Leaders in Norway, Sweden and New Zealand.
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2017). Causation in Qualitative Research: An Empirical Example from the Perspective of CHAT .
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2016). Case based Teaching and Learning in School Leadership Development .
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). The role of qualitative research as a basis for developing school leadership - Causality in qualitative research.
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). How "soft power" becomes visible in leadership development of principals .
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2016). Authentic cases derived from school practices: Learning resources in school leadership development .
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug; Helstad, Kristin & Jensen, Ruth (2015). Cased based instruction in school leadership education: Exploring how principals deal with complex leadership challenges .
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2015). The use of authentic cases in school leadership program .
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2011). Negotiating objects of inquiry in innovative work in schools.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2011). Professional development: Providing tools or rules for professional action?
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2011). Innovative work in school projects: Negotiating objects of inquiry.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2010). Quality development in schools: Issues of power, authority, and influence.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug (2009). Innovative work in schools: The function and distribution of leadership.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Implementing or innovating? Challenges of design for innovative practice in schools.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Analysing Innovations in Schools: the Distribution of Leadership.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Implementing or innovating? Challenges of leadership.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Prosjektledelse.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Evaluering i og av prosjekter.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2007). Net based learning for educational leaders: challenges of design and organisation.
 • Aas, Marit; Andersen, Fred Carlo; Vennebo, Kirsten Foshaug & Dehlin, Erlend (2021). Forskning på den nasjonale skolelederutdanningen. Delrapport 1. Oslo Metropolitan University - Storbyuniversitetet.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Ottesen, Eli & Krumsvik, Rune Johan (2015). School Leadership in Innovative Work. Places and Spaces. Faculty of Educational Sciences, University in Oslo .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:13 - Sist endret 19. okt. 2017 14:00

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter