Kirsti Lyngvær Engelien

Utdanningsleder
Bilde av Kirsti Lyngvær Engelien
English version of this page
Telefon 47394552
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35
Postadresse postboks 1099 Blindern 0317 Oslo
Emneord: Læring og utdanning

Publikasjoner

 • Hatlevik, Ida Katrine R; Engelien, Kirsti Lyngvær & Jorde, Doris (2020). Universitetsskolers bidrag til utvikling av lærerutdanningen ved Universitetet i Oslo. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 14(2). doi: 10.5617/adno.7913. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2017). Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo. Assessment in education: Principles, Policy & Practice. ISSN 0969-594X. 24(2), s. 164–184. doi: 10.1080/0969594X.2016.1239611. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo . Assessment in education: Principles, Policy & Practice. ISSN 0969-594X. 24(2), s. 164–184. doi: 10.1080/0969594X.2016.1239611.
 • Skarpaas, Kaja Granum; Wiese, Eline F. & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Utilizing MOOC technology in a campus based Teacher Education Programme. I Ho, Curtis P. & Lin, Grace (Red.), E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2015. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). ISSN 978-1-939797-20-9. s. 664–669.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Hunskaar, Tove Seiness (2015). Video-based Assessment for Learning in Teacher Education. I Ho, Curtis P. & Lin, Grace (Red.), E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2015. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). ISSN 978-1-939797-20-9. s. 581–581.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær; Eriksen, Tone Malmstedt & Jakhelln, Rachel Elise (2015). Integrerte studiedesign for fremragende lærerutdanning. I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 157–169.
 • Lund, Andreas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Oppgaver og vurdering i digitale omgivelser. I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 136–148.
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Hva er profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i lærerutdanningen? I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 117–126.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2015). Innledning: Digitale læringsomgivelser. I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 113–116.
 • Lund, Andreas; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). Teacher education as design: technology-rich learning environments and trajectories. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning. ISSN 1504-4831. 10(2).
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). What does professional digital competence mean in teacher education? Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. 2014(4), s. 281–299.
 • Bakken, Jonas; Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2013). Lærerutdanning som design: teknologirike læringsforløp og omgivelser. I Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye & Gjerdrum, Eva (Red.), Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus. Norgesuniversitetet. ISSN 978-82-91308-54-8. s. 157–164.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær; Johannesen, Monica & Nore, Hæge (2011). Læringslandskap i endring - en utfordring for skoleutvikling. I Erstad, Ola & Hauge, Trond Eiliv (Red.), Skoleutvikling og digitale medier - kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205361157. s. 211–230.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2011). Teacher education meets the 2.0 students. AACE Journal. ISSN 1551-3696. s. 1813–1818.
 • Nore, Hæge; Engelien, Kirsti Lyngvær & Johannesen, Monica (2010). TPACK as shared, distributed knowledge. I Gibson, David & Dodge, Bernie (Red.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2010. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). ISSN 1-880094-78-9. s. 3920–3925.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Stundal, Kjersti (2010). Using TPACK as a model for school development. I Gibson, David & Dodge, Bernie (Red.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2010. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). ISSN 1-880094-78-9. s. 3818–3823.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Stundal, Kjersti (2010). Et digitalt sprang! I Ekholm, Mats; Lund, Torbjørn; Roald, Knut & Tislevoll, Beate (Red.), Skoleutvikling i praksis. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01596-5. s. 35–55.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær; Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Klevenberg, Bente; Knain, Erik & Nore, Hæge (2009). TPACK Analysis of Communities of Practice: The Context of the Norwegian Knowledge Promotion Curriculum Reform. I Gibson, Ian; Weber, Roberta; McFerrin, Karen; Carlsen, Roger & Willis, Dee Anna (Red.), Proceedings of SITE 2009. 20th International Conference. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). ISSN 1-880094-67-3. s. 4062–4068.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Skram, Harald Frode (2009). Å tenke historie og å skape historie. I Mikkelsen, Rolf & Fladmoe, Henrik (Red.), Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01455-5. s. 273–289.
 • Skram, Harald Frode & Engelien, Kirsti Lyngvær (2009). Å tenke historie og å skape historie. I Mikkelsen, Rolf & Fladmoe, Henrik (Red.), Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01455-5. s. 273–290.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Skram, Harald Frode (2007). Å tenke historie og å skape historie. I Mikkelsen, Rolf & Fladmoe, Henrik (Red.), Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01182-0. s. 269–286.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Conference symposium: Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Conference paper: Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo .
 • Engelien, Kirsti Lyngvær (2005). Grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær (2005). Grunnleggende ferdigheter som faglige ferdigheter. Tolkning og operasjonalisering av kompetansemål. Eksempler fra historieplanen.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær (2005). Bruk av IKT i historieundervisningen.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær (2005). Methodological challenges - researcher as participant.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær (2005). A researcher’s identity.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. sep. 2010 09:20 - Sist endret 9. sep. 2021 09:53