Kirsti Lyngvær Engelien

Utdanningsleder
Bilde av Kirsti Lyngvær Engelien
English version of this page
Telefon 47394552
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35
Postadresse postboks 1099 Blindern 0317 Oslo
Emneord: Læring og utdanning

Publikasjoner

 • Hatlevik, Ida Katrine R; Engelien, Kirsti Lyngvær & Jorde, Doris (2020). Universitetsskolers bidrag til utvikling av lærerutdanningen ved Universitetet i Oslo. Acta Didactica Norden (ADNO).  ISSN 2535-8219.  14(2) . doi: http://dx.doi.org/10.5617/adno.7913 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2017). Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo. Assessment in education: Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  24(2), s 164- 184 . doi: https://doi.org/10.1080/0969594X.2016.1239611 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo. Assessment in education: Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  24(2), s 164- 184 . doi: 10.1080/0969594X.2016.1239611 Vis sammendrag
 • Engelien, Kirsti Lyngvær; Eriksen, Tone Malmstedt & Jakhelln, Rachel Elise (2015). Integrerte studiedesign for fremragende lærerutdanning, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 14.  s 157 - 169
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Hunskaar, Tove Seiness (2015). Video-based Assessment for Learning in Teacher Education, In Curtis P. Ho & Grace Lin (ed.),  E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2015.  Association for the Advancement of Computing in Education.  ISBN 978-1-939797-20-9.  103.  s 581 - 581
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2015). Innledning: Digitale læringsomgivelser, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kap 9.  s 113 - 116
 • Lund, Andreas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Oppgaver og vurdering i digitale omgivelser, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kap 12.  s 136 - 148
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Hva er profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i lærerutdanningen?, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kap 10.  s 117 - 126
 • Skarpaas, Kaja Granum; Wiese, Eline F. & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Utilizing MOOC technology in a campus based Teacher Education Programme, In Curtis P. Ho & Grace Lin (ed.),  E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2015.  Association for the Advancement of Computing in Education.  ISBN 978-1-939797-20-9.  119.  s 664 - 669
 • Lund, Andreas; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). Teacher education as design: technology-rich learning environments and trajectories. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning.  ISSN 1504-4831.  10(2)
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). What does professional digital competence mean in teacher education?. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  2014(4), s 281- 299
 • Bakken, Jonas; Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2013). Lærerutdanning som design: teknologirike læringsforløp og omgivelser, I: Trine Fossland; Kirsti Rye Ramberg & Eva Gjerdrum (red.),  Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus.  Norgesuniversitetet.  ISBN 978-82-91308-54-8.  Kapittel 14.  s 157 - 164
 • Engelien, Kirsti Lyngvær; Johannesen, Monica & Nore, Hæge (2011). Læringslandskap i endring - en utfordring for skoleutvikling, I: Ola Erstad & Trond Eiliv Hauge (red.),  Skoleutvikling og digitale medier - kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205361157.  Kapittel 11.  s 211 - 230
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Lund, Andreas (2011). Teacher education meets the 2.0 students. AACE Journal.  ISSN 1551-3696.  s 1813- 1818 Vis sammendrag
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Stundal, Kjersti (2010). Et digitalt sprang!, I: Mats Ekholm; Torbjørn Lund; Knut Roald & Beate Tislevoll (red.),  Skoleutvikling i praksis.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01596-5.  Kapittel 3.  s 35 - 55
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Stundal, Kjersti (2010). Using TPACK as a model for school development, In David Gibson & Bernie Dodge (ed.),  Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2010.  Association for the Advancement of Computing in Education.  ISBN 1-880094-78-9.  Paper.  s 3818 - 3823 Vis sammendrag
 • Nore, Hæge; Engelien, Kirsti Lyngvær & Johannesen, Monica (2010). TPACK as shared, distributed knowledge, In David Gibson & Bernie Dodge (ed.),  Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2010.  Association for the Advancement of Computing in Education.  ISBN 1-880094-78-9.  Paper.  s 3920 - 3925 Vis sammendrag
 • Engelien, Kirsti Lyngvær; Giæver, Tonje Hilde; Johannesen, Monica; Klevenberg, Bente; Knain, Erik & Nore, Hæge (2009). TPACK Analysis of Communities of Practice: The Context of the Norwegian Knowledge Promotion Curriculum Reform, In Ian Gibson; Roberta Weber; Karen McFerrin; Roger Carlsen & Dee Anna Willis (ed.),  Proceedings of SITE 2009. 20th International Conference.  Association for the Advancement of Computing in Education.  ISBN 1-880094-67-3.  Full paper.  s 4062 - 4068 Vis sammendrag
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Skram, Harald Frode (2009). Å tenke historie og å skape historie, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01455-5.  kap.15.  s 273 - 289
 • Skram, Harald Frode & Engelien, Kirsti Lyngvær (2009). Å tenke historie og å skape historie, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01455-5.  kap.15.  s 273 - 290
 • Engelien, Kirsti Lyngvær & Skram, Harald Frode (2007). Å tenke historie og å skape historie, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01182-0.  Kapittel 15.  s 269 - 286

Se alle arbeider i Cristin

 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Conference paper: Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo.
 • Brevik, Lisbeth M.; Blikstad-Balas, Marte & Engelien, Kirsti Lyngvær (2016). Conference symposium: Integrating assessment for learning in the teacher education programme at the University of Oslo..
 • Engelien, Kirsti Lyngvær (2005). A researcher’s identity.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær (2005). Bruk av IKT i historieundervisningen.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær (2005). Grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær (2005). Grunnleggende ferdigheter som faglige ferdigheter. Tolkning og operasjonalisering av kompetansemål. Eksempler fra historieplanen.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær (2005). Methodological challenges - researcher as participant.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. sep. 2010 09:20 - Sist endret 25. jan. 2019 11:53