Kristin Helstad

Bilde av Kristin Helstad
English version of this page
Telefon +47 22854066
Mobiltelefon +47 95273101 95273101
Rom 511
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser:

Mine faglige interesser er knyttet til fagdidaktikk, profesjonslæring, ledelse og skoleutvikling. Jeg er spesielt interessert i læreres arbeid med skriving i og på tvers av fag og måter lærere og skoleledere arbeider på for å utvikle kollektiv kunnskap i skolen som organisasjon.

Doktorgradsprosjekt:

Kunnskapsutvikling blant lærere i videregående skole; skriving i fagene
Doktorgradsprosjektet bygger på en intervensjonsstudie fra videregående skole der en gruppe lærere samarbeider med skoleledere og forskere om å utvikle kunnskap knyttet til skriving i og på tvers av fag. Utviklingsarbeidet er særlig knyttet til diskusjoner der deltakerne drøfter elevtekster med tanke på å bygge opp en felles og eksplisitt veilednings- og vurderingskultur. I prosjektet studeres skoleledernes og ekspertdeltakernes rolle og bidrag som bakteppe for å identifisere og forstå kunnskapsutvikling blant lærerne. Datamaterialet hentes primært fra lydopptak og observasjoner av møter i skrivegruppa der lærere og ekspertdeltakere deltar, i skolens ledergruppe, samt intervjuer med og oppfølging av utvalgte lærere.
PhD –tilknytning: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet I Oslo 
 

Bakgrunn 
 

Kort om tidligere utdanning:
2008- 2012: PhD student

1994 - 1996: Master i norskdidaktikk

1981 - 1986: Cand. Mag fra UIO og HIO med nordisk, sosiologi og drama.
 

Skoleledelse og skoleutvikling
 

Kort om tidligere arbeidserfaring:

2008 - 2012: Doktorgradsstipendiat, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet I Oslo

2005 - 2008: Universitetslektor , Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet I Oslo

1998 - 2006: Seniorredaktør og redaksjonssjef , Universitetsforlaget, Oslo

2004-2005: Studieleder for allmennlærerutdanningen, Høgskolen I Oslo
1987-1998: Lærer, veileder og skoleleder i grunnskolen i Oslo, Enebakk, Ski og Oppegård kommuner
 

Undervisning:

Underviser og veileder studenter på masterprogrammet i Utdanningsledelse, ILS, UIO

Samarbeid:

Medlem av forskergruppen CLEG
 

Emneord: Utdanningsledelse, Læring og utdanning, Norskdidaktikk, Skoleutvikling
Publisert 6. aug. 2010 09:13 - Sist endret 22. jan. 2016 11:49

Prosjekter