Line Ingulfsen

English version of this page
Telefon +47-22852920
Mobiltelefon +4797599159
Rom 1114
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Undervisning og læring med digitale læringsressurser
 • Multimodalitet og nye tekstpraksiser i skolefag
 • Læremiddelforskning
 • Mediekompetanse

Pågående aktiviteter

Undervisning på PPU3220

Doktorgradsprosjekt om læreres profesjonsfaglige digitale kompetanse

Bakgrunn

Master i pedagogikk fra IPED, UIO, 2014

Vitenskapelig assistent i forskningsprosjektet Ark&App, IPED, 2013-2015

 

 

Emneord: Pedagogikk, sosiokulturell teori, Multimodalitet, Literacy, IKT og læring, Læremidler

Publikasjoner

 • Ingulfsen, Line & Furberg, Anniken Larsen (2017). Supporting students' conceptual sense-making with multimodal representations in science learning.
 • Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill; Kluge, Anders; Knain, Erik; Mørch, Anders Irving; Naalsund, Margrethe & Skarpaas, Kaja Granum (2016). Med ARK&APP. Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer.
 • Ingulfsen, Line & Furberg, Anniken Larsen (2016). Teachers’ orchestration of resources to support students’ conceptual sense-making in computer-supported science learning.
 • Furberg, Anniken Larsen; Dolonen, Jan Arild & Ingulfsen, Line (2015). Lærerrollen i teknologitette klasserom - En casestudie i prosjektet ARK&APP, naturfag, 5. klasse.
 • Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line & Swensen, Kaja Vembe (2015). Kartlære og begreper i Østlandets geografi - En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, 5. klasse.
 • Skarpaas, Kaja Granum; Ingulfsen, Line & Gilje, Øystein (2015). "In my spare time I like to..." - En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 5. klasse.
 • Gilje, Øystein; Silseth, Kenneth & Ingulfsen, Line (2014). Tømmerfløtingens tradisjoner som digital historie - En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, 8. klasse.
 • Ingulfsen, Line (2014). Literacy-praksiser på tvers av kontekster - En studie av MK-elevers medieproduksjon tverrfaglige prosjekter.
 • Ingulfsen, Line & Gilje, Øystein (2014). Mediekompetanse 2014 - En systematisk oversikt over studier av mediekompetanse i befolkningen.
 • Rasmussen, Ingvill; Gilje, Øystein; Ferguson, Leila Eve; Ingulfsen, Line & Bakkene, Hildur (2014). Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie: En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, videregående.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. nov. 2015 10:50 - Sist endret 6. des. 2016 14:24

Prosjekter