Line Ingulfsen

English version of this page
Telefon +47 22852920
Mobiltelefon +4797599159
Rom 1114
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus Moltke Moes vei 35

Faglige interesser

 • Undervisning og læring med digitale læringsressurser
 • Multimodalitet og nye tekstpraksiser i skolefag
 • Læremiddelforskning
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse
 • Sosiokulturelle og dialogiske perspektiver
 • Interaksjonsanalyse

Pågående forskningsprosjekter

2015-2019: PhD-prosjektet Lærerrollen i teknologistøttet undervisning og læring. Prosjektet søker å utvikle kunnskap om betydningen av lærerstøtte i klasseromssettinger der digitale verktøy og representasjoner er sentrale ressurser i undervisningen. 

2016-2019: Representasjon og deltakelse i naturfag (REDE). Design-basert forskningsprosjekt som undersøker og utvikler undervisningspraksiser med fokus på bruk av ulike representasjonsformer i naturfag (finansiert av Forskningsrådet/FINNUT)

2016-2020: Digitale dialoger på tvers av fag undersøker (DiDiAC). Undersøker hvordan mikrobloggingsverktøyet Samtavla og samtaleverktøyet Thinking Together kan støtte klasseromsdialoger i naturfag, norsk og samfunnsfag (Finansiert av Forskningsrådet/FINNUT)

Avsluttede prosjekter

2014-2016: ARK&APP. Undersøker valg og bruk av læremidler og læringsressurser i undervisning og læring gjennom nasjonale spørreundersøkelser blant skoleeiere, skoleledere og lærere, og 12 casestudier i fire fag (5-10. trinn og VGS) (Finansiert av Utdanningsdirektoratet)

Undervisning

2015-: Undervisning i pedagogikk på PPU og Lektorprogrammet:

Vurdering og tilpasset opplæring (PPU3220

Tilrettelegging for elevers læring (PROF4045)

Ledelse av elevers læring (PROF3025)

Undervisning og læringsforløp (PPU3210)

Bakgrunn

Utdanning

Master i pedagogikk fra IPED, UIO, 2014

Arbeidserfaring

2013-2015: Vitenskapelig assistent i forskningsprosjektet Ark&app

2015-: Stipendiat i pedagogikk ved ILS, UIO

Verv og oppnevnelser

2016-: Stipendiatrepresentant i Programrådet for forskerutdanning ved UV, UIO

 

 

 

Emneord: Pedagogikk, IKT og læring, Multimodalitet, Literacy, Læremidler, sosiokulturell teori

Publikasjoner

 • Ingulfsen, Line; Furberg, Anniken Larsen & Strømme Aanesland, Torunn (2018). Students’ engagement with real-time graphs in CSCL settings: scrutinizing the role of teacher support. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning.  ISSN 1556-1607.  13(4), s 365- 390 . doi: 10.1007/s11412-018-9290-1 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Ingulfsen, Line; Furberg, Anniken Larsen & Knain, Erik (2019). Sensemaking at the intersection of authorized and student-generated representations. Nordic Research Symposium on Dialogical Perspectives in Science Education.
 • Strømme Aanesland, Torunn; Furberg, Anniken Larsen; Knain, Erik & Ingulfsen, Line (2018). Engaging with representations in school science.
 • Strømme Aanesland, Torunn; Furberg, Anniken Larsen; Knain, Erik & Ingulfsen, Line (2018). Students' engagement with representations in Science.
 • Ingulfsen, Line & Furberg, Anniken Larsen (2017). Supporting students' conceptual sense-making with multimodal representations in science learning.
 • Gilje, Øystein & Ingulfsen, Line (2016). Pictures as mediating artefacts in classroom interaction.
 • Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill; Kluge, Anders; Knain, Erik; Mørch, Anders Irving; Naalsund, Margrethe & Skarpaas, Kaja Granum (2016). Med ARK&APP. Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer.
 • Ingulfsen, Line & Furberg, Anniken Larsen (2016). Teachers’ orchestration of resources to support students’ conceptual sense-making in computer-supported science learning.
 • Furberg, Anniken Larsen; Dolonen, Jan Arild & Ingulfsen, Line (2015). Lærerrollen i teknologitette klasserom - En casestudie i prosjektet ARK&APP, naturfag, 5. klasse.
 • Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line & Swensen, Kaja Vembe (2015). Kartlære og begreper i Østlandets geografi - En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, 5. klasse.
 • Skarpaas, Kaja Granum; Ingulfsen, Line & Gilje, Øystein (2015). "In my spare time I like to..." - En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 5. klasse.
 • Gilje, Øystein; Silseth, Kenneth & Ingulfsen, Line (2014). Tømmerfløtingens tradisjoner som digital historie - En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, 8. klasse.
 • Ingulfsen, Line (2014). Literacy-praksiser på tvers av kontekster - En studie av MK-elevers medieproduksjon tverrfaglige prosjekter.
 • Ingulfsen, Line & Gilje, Øystein (2014). Mediekompetanse 2014 - En systematisk oversikt over studier av mediekompetanse i befolkningen.
 • Rasmussen, Ingvill; Gilje, Øystein; Ferguson, Leila Eve; Ingulfsen, Line & Bakkene, Hildur (2014). Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie: En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, videregående.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. nov. 2015 10:50 - Sist endret 22. okt. 2018 15:38

Prosjekter