Liv Sissel Grønmo

Senior
Emneord: Læring og utdanning, EKVA

Publikasjoner

 • Grønmo, Liv Sissel (2018). The Role of Algebra in School Mathematics, In Gabriele Kaiser; Helen Forgasz; Mellony Graven; Alain Kuzniak; Elaine Simmt & Binyan Xu (ed.),  Invited Lectures from the 13th International Congress on Mathematical Education.  Springer.  ISBN 9783319721699.  Kapittel 12.  s 175 - 193
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2018). The dependence on mathematical theory in TIMSS, PISA and TIMSS Advanced test items and its relation to student achievement. Large-scale Assessments in Education.  ISSN 2196-0739.  6(3) . doi: 10.1186/s40536-018-0055-0
 • Grønmo, Liv Sissel (2017). Equity in Access to Tertiary Education. Revista Congreso Universidad.  ISSN 2306-918X.  6(3)
 • Grønmo, Liv Sissel (2017). Et matematikkdidaktisk perspektiv, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 4.  s 45 - 61
 • Grønmo, Liv Sissel & Borge, Inger Christin (2017). Norsk skole og elever med talent eller spesiell interesse for matematikk, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 7.  s 95 - 116 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin & Hole, Arne (2017). Oppgaver i geometri fra TIMSS Advanced 2015, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 10.  s 177 - 200 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Borge, Inger Christin (2017). Oppsummering og drøfting av hovedfunn, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 13.  s 257 - 269 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (2017). Hovedresultater i matematikk i TIMSS Advanced, TIMSS og PISA., I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 3.  s 31 - 44
 • Grønmo, Liv Sissel; Veflingstad, Siren Røst & Hagen, Tor Espen (2017). Oppgaver i kalkulus fra TIMSS Advanced 2015, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 9.  s 149 - 175
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2017). Matematikkinnholdet i TIMSS, TIMSS Advanced og PISA., I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 2.  s 17 - 30
 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2017). Rammeverk og metoder, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 14.  s 271 - 299
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Elevers og læreres bakgrunn og trivsel, I: Liv Sissel Grønmo; Arne Hole & Torgeir Onstad (red.),  Ett skritt fram og ett tilbake.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  Kapittel 5.  s 107 - 131
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Fysikk i videregående skole, I: Liv Sissel Grønmo; Arne Hole & Torgeir Onstad (red.),  Ett skritt fram og ett tilbake.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  Kapittel 3.  s 55 - 78
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Hovedresultater med trender i matematikk og fysikk, I: Liv Sissel Grønmo; Arne Hole & Torgeir Onstad (red.),  Ett skritt fram og ett tilbake.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  Kapittel 1.  s 11 - 29
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Matematikk i videregående skole, I: Liv Sissel Grønmo; Arne Hole & Torgeir Onstad (red.),  Ett skritt fram og ett tilbake.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  Kapittel 2.  s 31 - 54
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Oppsummering og drøfting, I: Liv Sissel Grønmo; Arne Hole & Torgeir Onstad (red.),  Ett skritt fram og ett tilbake.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  Kapittel 6.  s 133 - 148
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Undervisning og prestasjoner, I: Liv Sissel Grønmo; Arne Hole & Torgeir Onstad (red.),  Ett skritt fram og ett tilbake.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  Kapittel 4.  s 79 - 106
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2016). Rammeverk og metoder, I: Liv Sissel Grønmo; Arne Hole & Torgeir Onstad (red.),  Ett skritt fram og ett tilbake.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  Kapittel 7.  s 149 - 173
 • Eklöf, Hanna; Japelj Pavešič, Barbara & Grønmo, Liv Sissel (2014). A cross-national comparison of reported effort and mathematics performance in TIMSS advanced. Applied Measurement in Education.  ISSN 0895-7347.  27(1), s 31- 45 . doi: 10.1080/08957347.2013.853070
 • Grønmo, Liv Sissel (2014). Grunnleggende ferdigheter - regning og matematikk, I: Line Wittek & Janicke Heldal Stray (red.),  Pedagogikk - en grunnbok.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41424-5.  Kapittel 30.  s 521 - 533
 • Grønmo, Liv Sissel (2014). Svikter skolen de flinke elevene?, I:  Matematikktalenter i skolen - Hva med dem?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202420536.  Kapittel 1.  s 9 - 36
 • Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin & Hole, Arne (2014). Mathematics in the Nordic countries - Trends and Challenges in students' achievement in Norway, Sweden, Finland and Denmark, In Hallvard Thorsen (ed.),  Northern Lights on TIMMS and PIRLS 2011.  Nordisk ministerråd.  ISBN 978-92-893-2772-5.  Chapter 6.  s 107 - 135
 • Grønmo, Liv Sissel (2013). Lekser i matematikk og naturfag, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-332-4.  Kapittel 6.  s 119 - 138
 • Grønmo, Liv Sissel (2013). What Characterizes Mathematics Education in the Nordic Countries?, In  Nordic research in didactics of mathematics: Past, present and future.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-39348-9.  Kap.  s 226 - 249
 • Grønmo, Liv Sissel & Borge, Inger Christin (2013). Læringsmuligheter i matematikk og naturfag i småskolen, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-332-4.  Kapittel 3.  s 53 - 71
 • Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin & Onstad, Torgeir (2013). Hvor står vi - hvor går vi?, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-332-4.  Kapittel 8.  s 163 - 169
 • Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin & Rosén, Monica (2013). Læringsmuligheter og prestasjoner i matematikk på 8. trinn, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-332-4.  Kapittel 4.  s 73 - 96
 • Grønmo, Liv Sissel & Nilsen, Trude (2013). Læringsmuligheter og prestasjoner i fysikk på 8. trinn, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-332-4.  Kapittel 5.  s 97 - 117
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2013). Bakgrunn, mål og innhold, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-332-4.  Kapittel 1.  s 9 - 18
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2013). Preface, In Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (ed.),  The significance of TIMSS and TIMSS Advanced. Mathematics Education in Norway, Slovenia and Sweden.  Akademika forlag.  ISBN 9788232102457.  Forord.
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2013). TIMSS in Norway: Challanges in school mathematics as evidenced by TIMSS and TIMSS Advanced, In Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (ed.),  The significance of TIMSS and TIMSS Advanced. Mathematics Education in Norway, Slovenia and Sweden.  Akademika forlag.  ISBN 9788232102457.  Chapter 2.  s 11 - 50
 • Hansen, Kajsa Yang; Aslaksen, Helmer; Borge, Inger Christin & Grønmo, Liv Sissel (2013). Hjemmebakgrunn og prestasjoner, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-332-4.  Kapittel 7.  s 139 - 162
 • Nilsen, Trude; Angell, Carl & Grønmo, Liv Sissel (2013). Mathematical competencies and the role of mathematics in physics education. A trend analysis of TIMSS Advanced 1995 and 2008. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  7(1), s 21
 • Nilsen, Trude; Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2013). Læringstrykk og prestasjoner i matematikk og naturfag, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-332-4.  Kapittel 2.  s 19 - 51
 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2013). What are TIMSS and TIMSS Advanced?, In Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (ed.),  The significance of TIMSS and TIMSS Advanced. Mathematics Education in Norway, Slovenia and Sweden.  Akademika forlag.  ISBN 9788232102457.  Chapter 5.  s 123 - 135
 • Onstad, Torgeir; Grønmo, Liv Sissel & Nilsen, Trude (2013). Om TIMSS og forskningsmetoder, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-332-4.  Kapittel 9.  s 171 - 192
 • Grønmo, Liv Sissel (2012). Lærerstudenters resultater på enkeltoppgaver for barnetrinnet, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-469-8.  Kapittel 5.  s 115 - 142
 • Grønmo, Liv Sissel (2012). Lærerstudenters resultater på enkeltoppgaver for ungdomstrinnet, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-469-8.  Kapittel 6.  s 143 - 173
 • Grønmo, Liv Sissel (2012). Matematikk i Norge - søkelys på aritmetikk og algebra, I: Therese Nerheim Hopfenbeck; Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02004-4.  Kapittel 12.  s 172 - 186
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2012). Hovedresultater i matematikk og matematikkdidaktikk for lærerstudenter, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-469-8.  Kapittel 2.  s 17 - 33
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2012). Hva er TEDS-M 2008?, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-469-8.  Kapittel 1.  s 9 - 16
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2012). Matematikk i norsk skole og lærerutdanning, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-469-8.  Kapittel 7.  s 175 - 196
 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2012). Rammeverk og metoder, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-469-8.  Kapittel 8.  s 197 - 225
 • Goodchild, Simon & Grønmo, Liv Sissel (2010). The Future of Mathematics Education Research in Norway, In Bharath Sriraman; Christer Bergsten; Simon Goodchild; Guðbjörg Pálsdóttir; Bettina Dahl & Lenni Haapasalo (ed.),  The first source book on Nordic research on mathemathics education.  information Age Publishing.  ISBN 978-1-61735-098-6.  kapittel.  s 259 - 266 Vis sammendrag
 • Grønmo, Liv Sissel (2010). Norway : low achievement in mathematics in compulsory school as evidenced by TIMSS and PISA, In Bharath Sriraman; Christer Bergsten; Simon Goodchild; Guðbjörg Pálsdóttir; Bettina Dahl & Lenni Haapasalo (ed.),  The first source book on Nordic research on mathemathics education.  information Age Publishing.  ISBN 978-1-61735-098-6.  kap 4.  s 49 - 69
 • Grønmo, Liv Sissel (2010). The Future of Mathematics Education Research in Norway: Some Indicators, In Bharath Sriraman; Christer Bergsten; Simon Goodchild; Guðbjörg Pálsdóttir; Bettina Dahl & Lenni Haapasalo (ed.),  The first source book on Nordic research on mathemathics education.  information Age Publishing.  ISBN 978-1-61735-098-6.  kap 17.  s 259 - 268
 • Bergem, Ole Kristian & Grønmo, Liv Sissel (2009). Undervisning i matematikk, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  TIMSS 2007: Tegn til bedring?.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-385-1.  Kapittel 4.
 • Bergem, Ole Kristian; Nylehn, Jorun & Grønmo, Liv Sissel (2009). Undervisning i naturfag, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  TIMSS 2007: Tegn til bedring?.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-385-1.  Kapittel 7.
 • Grønmo, Liv Sissel (2009). Hovedfunn og trender i TIMSS 2007, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  TIMSS 2007: Tegn til bedring?.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-385-1.  Kapittel 1.
 • Grønmo, Liv Sissel & Bergem, Ole Kristian (2009). Et matematikkdidaktisk perspektiv på TIMSS, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  TIMSS 2007: Tegn til bedring?.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-385-1.  Kapittel 2.
 • Grønmo, Liv Sissel & Bergem, Ole Kristian (2009). Prestasjoner i matematikk, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  TIMSS 2007: Tegn til bedring?.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-385-1.  Kapittel 3.
 • Grønmo, Liv Sissel; Bergem, Ole Kristian; Nylehn, Jorun & Onstad, Torgeir (2009). Tegn til bedring - fortsatt store utfordringer, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  TIMSS 2007: Tegn til bedring?.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-385-1.  Kapittel 9.
 • Nylehn, Jorun & Grønmo, Liv Sissel (2009). Et naturfagdidaktisk perspektiv på TIMSS, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  TIMSS 2007: Tegn til bedring?.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-385-1.  Kapittel 5.
 • Nylehn, Jorun & Grønmo, Liv Sissel (2009). Prestasjoner i naturfag, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  TIMSS 2007: Tegn til bedring?.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-385-1.  Kapittel 6.
 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2009). Kjønnsforskjeller, faglig selvtillit og holdninger til matematikk og naturfag, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  TIMSS 2007: Tegn til bedring?.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-385-1.  Kapittel 8.
 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2009). Rammeverk og metoder, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  TIMSS 2007: Tegn til bedring?.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-385-1.  Kapittel 10.
 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2008). Norway, In Ina V.S. Mullis; Michael O. Martin; John F. Olson; Debra R. Berger; Dana Milne & Gabrielle M. Stanco (ed.),  TIMSS 2007 Encyclopedia A Guide to Mathematics and Science Education Around the World Volume 2.  TIMSS & PIRLS International Study Center.  ISBN 1-889938-47-5.  Chapter.  s 441 - 451
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir & Pedersen, Vivi (2007). Matematikk som sentralt skolefag, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01182-0.  Kapittel 12.  s 209 - 226
 • Grønmo, Liv Sissel & Olsen, Rolf Vegar (2006). Matematikkprestasjoner i TIMSS og PISA, I: Birgit Brock-Utne & Liv Bøyesen (red.),  Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør. Innføring i flerkulturell og komparativ pedagogikk, utdanning og utvikling.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0396-4.  12.  s 160 - 173
 • Olsen, Rolf Vegar & Grønmo, Liv Sissel (2006). Chapter 4: What are the Characteristics of the Nordic Profile in Mathematical Literacy?, In Jan Mejding & Astrid Roe (ed.),  Northern Lights on PISA 2003- a reflection from the Nordic countries.  Nordisk ministerråd.  ISBN 92-893-1300-5.  4.  s 47 - 57
 • Grønmo, Liv Sissel & Throndsen, Inger (2006). Læringsstrategier i matematikk, I: Eyvind Elstad & Are Turmo (red.),  Læringsstrategier. Søkelys på lærernes praksis.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00943-3.  Kapittel 10.  s 178 - 195
 • Grønmo, Liv Sissel (2005). Ferdighetenes plass i matematikkundervisningen. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning.  ISSN 0348-2723.  32(4), s 38- 44

Se alle arbeider i Cristin

 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (red.) (2017). Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  318 s.
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (red.) (2016). Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  184 s.
 • Grønmo, Liv Sissel; Jahr, Einar; Skogen, Kjell & Wistedt, Inger (2014). Matematikktalenter i skolen - Hva med dem?. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202420536.  160 s.
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (red.) (2013). Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-332-4.  196 s.
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (ed.) (2013). The significance of TIMSS and TIMSS Advanced. Mathematics Education in Norway, Slovenia and Sweden. Akademika forlag.  ISBN 9788232102457.
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (red.) (2012). Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-469-8.  239 s.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Nilsen, Trude; Hole, Arne; Aslaksen, Helmer & Borge, Inger Christin (2012). Framgang, men langt fram. Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2011. Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-3210-187-0.  138 s.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir & Pedersen, Ida Friestad (2010). Matematikk i motvind. TIMSS Advanced 2008 i videregående skole. Unipub forlag.  ISBN 9788274774797.  287 s.
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (red.) (2009). TIMSS 2007: Tegn til bedring?. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-385-1.  250 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2017). Introduksjon, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 1.  s 11 - 15
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Stedøy, Ingvill Merete (2017). Prioritering og nedprioritering av fagområder i matematikk, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 6.  s 79 - 94
 • Grønmo, Liv Sissel; Stedøy, Ingvill Merete & Hole, Arne (2017). Oppgaver i algebra fra TIMSS Advanced 2015, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 8.  s 117 - 148
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2017). Measuring the Amount of Mathematical Theory needed to solve Test Items in TIMSS Advanced Mathematics and Physics.
 • Stedøy, Ingvill Merete; Borge, Inger Christin & Grønmo, Liv Sissel (2017). Et praksisperspektiv. Bruk av TIMSS Advanced i matematikkundervisningen., I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 11.  s 201 - 238
 • Grønmo, Liv Sissel (2016). The Role of Algebra in School Mathematics.
 • Grønmo, Liv Sissel (2014). Internasjonale studier i matematikk - design, relevans, resultater og trender, I: Trond Stølen Gustavsen; Kristin Ran Choi Hinna; Inger Christin Borge & Peer Sverre Andersen (red.),  QED 5-10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42098-7.  Kapittel 8.  s 621 - 650
 • Grønmo, Liv Sissel (2013). Algebra og tall er motoren i matematikken - derfor går matematikkfaget i Norden for halv fart. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  s 17- 22
 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2012). Norway, In Ina V.S. Mullis; Michael O. Martin; Chad A. Minnich; Gabrielle M. Stanco; Alka Arora; Victoria A.S. Centurino & Courtney E. Castle (ed.),  TIMSS 2011 Encyclopedia. Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science, vol 2: L-Z and Benchmarking Participants.  Boston College.  ISBN 978-1-889938-60-8.  Kap.
 • Grønmo, Liv Sissel (2010). Student Achievement in Mathematics - in Norway and Sweden 1995-2008.
 • Pedersen, Ida Friestad & Grønmo, Liv Sissel (2010). Norwegian upper secondary school students' performance in solving algebraic inequalities.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Pedersen, Ida Friestad; Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2009). Matematikk og fysikk i videregående skole. "Et skritt tilbake".
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Pedersen, Ida Friestad; Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2009). Mathematics and Physics in Upper Secondary School. "One step back".
 • Grønmo, Liv Sissel (2007). Grunnleggende ferdigheter i matematikk.
 • Grønmo, Liv Sissel (2007). Lærerutdanning i Norge.
 • Grønmo, Liv Sissel (2007). Læringsstrategier i matematikk. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.
 • Grønmo, Liv Sissel (2006). Resultater fra TIMSS og PISA og Ren versjon anvendt matematikk i skolen.
 • Grønmo, Liv Sissel (2006). TIMSS og PISA - generelle resultater og TIMSS og PISA - Ren matematikk versus anvendt matematikk.
 • Grønmo, Liv Sissel (2006). TIMSS og PISA- generelle resultater og TIMSS og PISA - ren matematikk versus anvendt matematikk.
 • Grønmo, Liv Sissel (2006). TIMSS versus PISA - The case of pure and applied mathematics.
 • Grønmo, Liv Sissel & Olsen, Rolf Vegar (2006). TIMSS versus PISA: The case of pure and applied mathematics.
 • Grønmo, Liv Sissel (2005). Gender and mathematics. Are girls and boys to be taught differently?.
 • Grønmo, Liv Sissel (2005). Hovedresultatene fra TIMSS og PISA. Faglige ferdigheter i ren matematikk versus anvendt matematikk - en diskusjon om matematikkundervisning i Norge.
 • Grønmo, Liv Sissel (2005). Hovedresultater fra TIMSS og PISA. Ferdighetenes plass i matematikkundervisningen.
 • Grønmo, Liv Sissel (2005). Hovedresultater fra TIMSS og PISA. Hva kan vi lære om norsk skole?.
 • Grønmo, Liv Sissel (2005). Hva sier TIMSS og PISA om matematikk i skolen? En diskusjon av faglige ferdigheter versus anvendt matematikk.
 • Grønmo, Liv Sissel (2005). Hva sier TIMSS og PISA om matematikk i skolen. Faglige ferdigheter i ren matematikk versus anvendt matematikk - en diskusjon om matematikkundervisning i Norge.
 • Grønmo, Liv Sissel (2005). Hva sier TIMSS og PISA om realfag i norsk skole? Faglige ferdigheter i ren matematikk versus anvendt matematikk - en diskusjon om matematikkundervisning.
 • Grønmo, Liv Sissel (2005). Hva sier hovedresultatene i TIMSS og PISA om norsk skole? Om faglige ferdigheter i ren matematikk versus anvendt matematikk.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:10 - Sist endret 11. des. 2018 13:44

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter