ma

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser:

 • Skoleledelse og skoleutvikling

 • Coaching 

 • Aksjonsforskning/intervensjon 

 • Aktivitetsteori

Undervisning:

 • Rektorutdanningen

Har tidligere undervist på

 • Masterprogrammet i Utdanningsledelse

Bakgrunn:

Utdanning

2009:    Doktorgrad i pedagogikk

2003:    Veiledningsmetodikk og ledelse, Høgskolen i Vestfold

2002:    Hovedfag i pedagogikk, Universitetet i Oslo

1999:    Skoleledelse, semesteremne 3, Universitetet i Oslo

1995:    Skoleledelse, semesteremne 2, Universitetet i Oslo

1987:    Sosialpedagogikk grunnfag, Universitetet i Oslo

1974:   Lærerutdanning, Elverum lærerskole

Pedagogikk hovedfag, Universitetet i Oslo, 2002

PhD i pedagogikk, Universitetet i Oslo, 2011

Arbeidserfaring

2016-2017: Professor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

2009-2016:  Førsteamanuensis i utdanningsledelse, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

2004-2009: Førstelektor i utdanningsledelse, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo

2003-2004: Rådgiver, Fylkesmannen i Buskerud

2003-2004: Leder for støtteenhet Barn og Unge, Røyken kommune

2001-2002: Pedagogisk veileder, Røyken kommune

1994-2001: Rektor barnetrinnet, Røyken kommune

1988-1994: Leder Buskerud lærerlag

1987-1988: Pedagogisk veileder, Røyken kommune

1977-1987: Lærer barnetrinnet, Røyken kommune

1976-1977: Lærer barnetrinnet/ungdomstrinnet, Måsøy kommune

Akademiske ledelsesoppgaver

 • 2016: Leder for EVU (rektorutdanning og Ungdomstrinn i utvikling) 
 • 2009-2012: Leder for Masterprogrammet i Utdanningsledelse ved Institutt for Lærerutdanning og skoleforskning, UiO
 • 2009- : Leder for Rektorutdanningen ved Institutt for Lærerutdanning og skoleforskning, UiO

 

Adjunct Professor Institute for Education Research Griffith University Brisbane

 

Ledelse av Internasjonale forskningsnettverk

•     2012 – 2014: Nasjonal prosjektleder for “Professional Learning through Reflection promoted by Feedback and Coaching (PROFLEC) http://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/proflec/index.html

Veiledning

Veileder for masterstudenter og PhD kandidater i den nasjonale forskerskolen, National Graduate School, NATED. http://www.uv.uio.no/english/research/doctoral-degree/schools/nated/tracks/track-3/

 

Emneord: Coaching, Aktivitetsteori, Skoleutvikling, Utdanningsledelse, Læring og utdanning

Publikasjoner

 

 • Aas, M., & Paulsen, J. M. (2017). Ledelse i fremtidens skole. Oslo: Fagbokforlaget.
 • Aas, M., & Blom, T. (2017). Benchlearning as Professional Development of School Leaders in Norway and Sweden Professional Development. doi:http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19415257.2017.1355840.
 • Aas, M. (2016). Bli en bedre skoleleder. Gruppecoaching som verktøy. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Aas, M. (2016). Leaders as learners: developing new leadership practices. Professional Development. doi:10.1080/19415257.2016.1194878.
 • Aas, M., & Fluckiger, B. (2016). The role of a group coach in the professional learning of school leaders. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 9(1), 38-52. doi:10.1080/17521882.2016.1143022
 • Aas, M., & Törnsen, M. (2016). Educational Leadership in Nordic countries. Nordic Studies in Education, Special Issue, 36(2). doi:10.18261/issn.1891-5949-2016-02-01
 • Aas, M., & Törnsen, M. (2016). Examining Norwegian and Swedish Leadership training programs in light of international research. Nordic Studies in Education, Special Issue: Educational Leadership in Nordic countries, 36(2), 173-187. doi:10.18261/issn.1891-5949-2016-02-01.
 • Aas, M., & Brandmo, C. (2016). Revisiting instructional and transformational leadership: The contemporary Norwegian context of school leadership. Journal of Educational Administration, 54(1). doi:10.1108/JEA-08-2014-0105.
 • Aas, Marit (2015): How to Construct Leadership Identity through Collective Process of Knowledge Building: National Training Programme for Principals at the University of Oslo/Norway. I: Schule gemeinsam gestalten - Entwicklung von Kompetenzen für pädagogische Führung - Beitrage zu Leadership in der Lehrerbuildung. Waxmann Verlag 2015 ISBN 978-3-8309-3324-3. s. 316-320.
 • Aas, M., & Vavik, M. (2015). Group coaching: a new way of constructing leadership identity? School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 35(3), 251-265. doi:10.1080/13632434.2014.962497.
 • Aas, M. (2015). Understanding leadership and change in schools: expansive learning and tensions. International Journal of Leadership in Education. doi:10.1080/13603124.2015.1082630.
 • Aas, M. (2014). Towards a reflection repertoire: using a thinking tool to understand tensions in an action research project. Educational Action Research, 22(3), 441-454. doi:10.1080/09650792.2013.872572.
 • Aas, M. (2013). Ledelse av skoleutvikling. Oslo: Universitetsforlaget
 • Se alle arbeider i Cristin 
 •  
 • Aas, Marit & Paulsen, Jan Merok (2019). National strategy for supporting school principal’s instructional leadership. A Scandinavian approach. Journal of Educational Administration.  ISSN 0957-8234.  57(5), s 540- 553 . doi: DOI 10.1108
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug & Halvorsen, Kjell Atle (2019). Benchlearning - an action research program for transforming leadership and school practices. Educational Action Research.  ISSN 0965-0792.  s 1- 17 . doi: 10.1080/09650792.2019.1566084
 • Brandmo, Christian; Aas, Marit; Colbjørnsen, Tor & Olsen, Rolf (2019). Group coaching that promotes self-Efficacy and role clarity among school leaders. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  s 1- 17 . doi: 10.1080/00313831.2019.1659406 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Aas, Marit (2019). Leading professional group discussions: a challenge for principals?. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124.  s 1- 15 . doi: 10.1080/13603124.2018.1562099
 • Aas, Marit & Brandmo, Christian (2018). Assessment results for transforming practice: School leaders’ role.. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  38(2), s 174- 193 . doi: 10.18261/issn.1891-5949-2018-02-06 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Aas, Marit (2018). Krav om praksisorientering i rektorutdanningen: Hvordan omtales dette på tilbydernes hjemmesider?. FoU i praksis.  ISSN 1504-6893.  (3), s 51- 68
 • Aas, Marit (2017). Leaders as learners: developing new leadership practices. Professional Development in Education.  ISSN 1941-5257.  43(3), s 439- 453 . doi: 10.1080/19415257.2016.1194878
 • Aas, Marit (2017). Skolelederes læring: Gruppecoaching som verktøy, I: Marit Aas & Jan Merok Paulsen (red.),  Ledelse i fremtidens skole.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2016-8.  Kapittel 14.  s 317 - 332
 • Aas, Marit; Ballangrud, Brit Bolken & Paulsen, Jan Merok (2017). Ledelse i utfordrende omgivelser, I: Marit Aas & Jan Merok Paulsen (red.),  Ledelse i fremtidens skole.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2016-8.  8.  s 171 - 191
 • Aas, Marit & Blom, Thomas (2017). Benchlearning as professional development of school leaders in Norway and Sweden. Professional Development in Education.  ISSN 1941-5257.  44(1), s 62- 75 . doi: 10.1080/19415257.2017.1355840 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brandmo, Christian & Aas, Marit (2017). Med skråblikk på ledelsesmodeller: «instructional» og «transformational» ledelse i norsk kontekst., I: Marit Aas & Jan Merok Paulsen (red.),  Ledelse i fremtidens skole.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2016-8.  Kapittel 3.  s 53 - 72
 • Skedsmo, Guri & Aas, Marit (2017). Selvvurdering og gruppecoaching: Nye muligheter for refleksjon og læring for skoleledere, I: Marit Aas & Jan Merok Paulsen (red.),  Ledelse i fremtidens skole.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2016-8.  Kapittel 15.  s 333 - 356
 • Aas, Marit & Brandmo, Christian (2016). Revisiting instructional and transformational leadership: The contemporary Norwegian context of school leadership. Journal of Educational Administration.  ISSN 0957-8234.  54(1), s 92- 110 . doi: 10.1108/JEA-08-2014-0105
 • Aas, Marit & Flückiger, Bev (2016). The role of a group coach in the professional learning of school leaders. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice.  ISSN 1752-1882.  9(1), s 38- 52 . doi: 10.1080/17521882.2016.1143022
 • Aas, Marit; Helstad, Kristin & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). Når rektor stilles til ansvar: Krise eller gyllen mulighet? Om resultatstyring i rektorutdanningen. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  10(4), s 145- 165 . doi: 1504-9922
 • Aas, Marit & Törnsen, Monika (2016). Examining Norwegian and Swedish Leadership training programs in light of international research.. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  36(2), s 173- 187 . doi: 10.18261/issn.1891-5949-2016-02-07
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland & Aas, Marit (2016). School leadership for the future: heroic or distributed? Translating international discourses in Norwegian policy documents. Journal of Educational Administration & History.  ISSN 0022-0620.  48(1), s 68- 88 . doi: 10.1080/00220620.2016.1092426
 • Flückiger, Bev; Aas, Marit; Nicolaidou, Maria; Johnson, Greer & Lovett, Susan (2016). The potential of group coaching for leadership learning. Professional Development in Education.  ISSN 1941-5257.  43(4), s 612- 629 . doi: 10.1080/19415257.2016.1223736
 • Aas, Marit (2015). How to Construct leadership Identity through collective process of knowledge building: National Training Programme for Principals at the University of Oslo/Norway, In Stephan Gerhard Huber (ed.),  Schule gemeinsam gestalten - Entwicklung von Kompetenzen für pädagogische Führung - Beitrage zu Leadership in der Lehrerbuildung.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-3324-3.  Del 2.  s 316 - 320
 • Aas, Marit (2015). Understanding leadership and change in schools: expansive learning and tensions. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124.  20(3), s 278- 296 . doi: 10.1080/13603124.2015.1082630
 • Aas, Marit & Vavik, Mette Eline (2015). Group coaching: A new way of constructing leadership identity?. School Leadership and Management.  ISSN 1363-2434.  35(3), s 251- 265 . doi: 10.1080/13632434.2014.962497
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland; Aas, Marit & Hellekjær, Glenn Ole (2015). How do principals make sense of school leadership in Norwegian reorganised leadership teams?. School Leadership and Management.  ISSN 1363-2434.  35(1), s 62- 78 . doi: 10.1080/13632434.2014.992775
 • Aas, Marit (2014). Towards a reflection repertoire: using a thinking tool to understand tensions in an action research project. Educational Action Research.  ISSN 0965-0792.  22(3), s 441- 454 . doi: 10.1080/09650792.2013.872572
 • Aas, Marit & Skedsmo, Guri (2014). Kollektiv kunnskapsbygging og profesjonalisering av lederteam, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 15.  s 278 - 291
 • Aas, Marit & Vavik, Mette Eline (2014). Kontekstbasert profesjonsutvikling for skoleledere, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 14.  s 261 - 276
 • Abrahamsen, Hedvig & Aas, Marit (2014). Avdelingsledere – en ny profesjon innenfor skoleledelse?, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 16.  s 300 - 314
 • Ottesen, Eli; Lund, Birthe; Grams, Sarah; Aas, Marit & Prøitz, Tine Sophie (2013). Educational Methods as Commodities within European Education: a Norwegian–Danish case. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  12(4), s 463- 479 . doi: 10.2304/eerj.2013.12.4.463
 • Aas, Marit (2011). Forskeren som virksomhetens premissgiver og fortolker? : en kritisk vurdering av Cultural-Historical Activ[i]ty Theory (CHAT). Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  31(4), s 275- 286
 • Aas, Marit (2011). Spenninger i ledelse av skoleutvikling. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (5), s 374- 385
 • Møller, Jorunn; Sivesind, Kirsten; Skedsmo, Guri & Aas, Marit (2006). Skolelederundersøkelsen 2005. Om arbeidsforhold, evalueringspraksis og ledelse i skolen. Acta Didactica.  ISSN 1502-2013.  (1)

Se alle arbeider i Cristin

 • Abrahamsen, Hedvig Neerland & Aas, Marit (2019). Mellomleder i skolen. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2154-7.  142 s.
 • Aas, Marit & Paulsen, Jan Merok (red.) (2017). Ledelse i fremtidens skole. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2016-8.  391 s.
 • Aas, Marit (2016). Bli en bedre skoleleder. Gruppecoaching som verktøy. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027562.  176 s.
 • Aas, Marit (2013). Ledelse av skoleutvikling. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02240-6.  167 s.
 • Aas, Marit (2013). Å utforske prakasis - videregående. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-33807-7.  227 s.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2012). Å utforske praksis- videregående. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-33807-7.  227 s.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2011). Å utforske praksis - grunnskolen. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202338060.  199 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aas, Marit (2018). Change! Lede innovasjonsprosesser.
 • Aas, Marit (2018). Den ekspansive læringsmodellen som modell for skuleutvikling.
 • Aas, Marit (2018). Leading professional group discussions: A challenge for principals?.
 • Aas, Marit & Halvorsen, Kjell-Atle (2018). Forskningsbasert evaluering av Benchlearning - rapport 2.
 • Aas, Marit & Vennebo, Kirsten Foshaug (2018). Aksjonsforskning.
 • Aas, Marit & Vennebo, Kirsten Foshaug (2018). Presentasjon områdemøte - Ullensaker kommune.
 • Aas, Marit & Paulsen, Jan Merok (2017). Å lede i fremtidens skole, I: Marit Aas & Jan Merok Paulsen (red.),  Ledelse i fremtidens skole.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2016-8.  1.  s 13 - 30
 • Møller, Jorunn & Aas, Marit (2017). Improving low-performing schools– the interplay of district and school leadership, culture and student achievement – A Norwegian example.
 • Paulsen, Jan Merok & Aas, Marit (2017). Fremtidens skoler ledes nå, I: Marit Aas & Jan Merok Paulsen (red.),  Ledelse i fremtidens skole.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2016-8.  17.  s 373 - 386
 • Aas, Marit; Brandmo, Christian; Colbjørnsen, Tor & Olsen, Rolf (2016). Group coaching that promotes self-efficacy and role clarity among school leaders.
 • Aas, Marit & Törnsén, Monika (2016). Editorial: Nordic studies in education: Special issue: Educational leadership in nordic countries. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  36(2), s 81- 85 . doi: 10.18261/issn.1891-5949-2016-02-01
 • Aas, Marit & Törnsen, Monika (2016). Norske og svenske skolelederprogram - en sammenlikning. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 56- 61
 • Aas, Marit (2015). Skolebasert kompetanseutvikling og læreres læring i skolen som organisasjon.
 • Aas, Marit (2015). Utvikling av veilederrollen gjennom gruppecoaching.
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug; Helstad, Kristin & Jensen, Ruth (2015). Cased based instruction in school leadership education: Exploring how principals deal with complex leadership challenges.
 • Møller, Jorunn; Aas, Marit; Johansson, Olof; Ârlestig, Helene; Ahlström, Björn & Norberg, Katarina (2015). Leadership in Low- and Underperforming Schools – A Scandinavian Example.
 • Møller, Jorunn; Ballangrud, Brit Bolken; Paulsen, Jan Merok; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else & Aas, Marit (2015). Low performing Schools in Transition - A Norwegian Case Study.
 • Aas, Marit (2014). Benchlearning og aksjonsforskning, prosessledelse.
 • Aas, Marit (2014). Group Coaching: A New Way Of Constructing Leadership Identity?.
 • Aas, Marit (2014). Ledelse av skoler i utvikling.
 • Aas, Marit (2014). Ledelse av skoleutvikling.
 • Aas, Marit (2014). Ledelse av skoleutvikling.
 • Aas, Marit (2014). Teacher and Leadership development for School Improvement”.
 • Aas, Marit (2014). The Norwegian National Principal Training Programme: Linking Theory and Practice.
 • Aas, Marit (2014). Å utforske praksis.
 • Aas, Marit; Flückiger, Bev; Törnsen, Monika; Nicolaidou, Maria; López-Yáñez, Julián; Sánchez-Moreno, Marita; Lovett, Susan & Lazarová, Bohumíra (2014). Reflection through coaching: Approach and first findings.
 • Aas, Marit & Jensen, Ruth (2014). Ledelse av læringsarbeid. Å utforske praksis.
 • Aas, Marit; Møller, Jorunn; Paulsen, Jan Merok; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else & Ballangrud, Britt (2014). Facilitating High Expectations for a Diverse Student Population – a Norwegian Case.
 • Aas, Marit & Ottesen, Eli (2014). A Norwegian strategy for “soft governance”? ‘The advisory team program’ as a case.
 • Aas, Marit; Ottesen, Eli; Dyrkorn, Kristian; Nilsen, Øystein & Gram, Ida (2014). Forskningsbasert evaluering av ordningen med Veilederkorps. Sluttrapport.
 • Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok; Møller, Jorunn; Ballangrud, Brit Bolken; Stjernstrøm, Else & Skrøvset, Siw (2014). Methodological challenges in comparative studies of leadership in under-performing schools.
 • Aas, Marit & Vavik, Mette Eline (2014). Reflection as a learning tool in leadership training.
 • Aas, Marit & Brandmo, Christian (2013). Does the Taxonomy of Instructional and Transformational Leadership fit the Norwegian Context of School Leadership.
 • Aas, Marit (2012). Dialog og ledelse. Presentasjonsteknikk for skoleledere.
 • Aas, Marit (2012). Educational methods and transnational trends.
 • Aas, Marit (2012). Endringsledelse.
 • Aas, Marit (2012). Fra individuell til kollektiv læring, eksempel fra Reggio Emilia.
 • Aas, Marit (2012). Hva er mulige konsekvenser av programdesign i forhold til å skape endrings- og utviklingsprosesser hos lederne og på deres skoler?Kopling teori og praksis: Opplegg og innhold i ferdighetstrening og arbeidskrav i programtilbudene.
 • Aas, Marit (2012). Hva sier forskningen om et helhetlig læringsmiljø?.
 • Aas, Marit (2012). National Governance and Local Development.
 • Aas, Marit (2012). School Leadership: Between National Governance and Local Development.
 • Aas, Marit (2012). Å utforske praksis.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2012). Å utforske praksis - videregående skole. [Video ].
 • Aas, Marit (2011). Activity Theory and Educational Leadership: A Story of Overcoming Individualism.
 • Aas, Marit (2011). Analyzing School Leadership Practice from a CHAT perspective.
 • Aas, Marit (2011). Developing School reading instruction: An Action research project.
 • Aas, Marit (2011). Fra individuell til kollektiv læring, ett eksempel fra praksis.
 • Aas, Marit (2011). Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap, I: Jorunn Møller & Eli Ottesen (red.),  Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  8.  s 186 - 201
 • Aas, Marit (2011). Skoleledelse og kunnskapsutvikling.
 • Aas, Marit (2011). Språk, kommunikasjon og endring.
 • Aas, Marit (2011). The National Leadership program at ILS.
 • Aas, Marit (2011). Utfordringer knyttet til ledelse i offentlig sektor. Om å lede i spenningsfeltet mellom ansvarliggjøring, kunnskapsbasert praksis og profesjonsforståelse.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2011). Å utforske peaksis- grunnskolen. [Video ].
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2010). Å utforske praksis-barnehagen. [Video ].
 • Aas, Marit (2009). Diskusjonens kraft.En longitudinell studie av et skoleutviklingsprosjekt der leseeksperter/forskere støtter rektorer og lærere ved sju skoler i utvikling av skolens leseundervisning. Vis sammendrag
 • Aas, Marit (2008). Discourse and collaboration: Introducing new ideas into schools.
 • Aas, Marit (2008). Discussions - a strategy for school development?.
 • Aas, Marit (2008). NÅR STARTEN ER GOD – veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.
 • Aas, Marit (2007). Partnership - a strategy for school development?.
 • Aas, Marit (2007). Partnership as a successful strategy for improving literacy education in schools.
 • Aas, Marit (2007). Partnership as a successful strategy for improving teaching practice.
 • Skedsmo, Guri & Aas, Marit (2007). Building Professional Knowledge in Leadership Teams – the case of Hedmark.
 • Aas, Marit; Aubert, Vera Grønborg; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Piltingsrud, Kirsten (2006). Hvordan løfte en hel skole? Aksjonslæring som utviklingsstrategi for å få en bedre leseundervisning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:13 - Sist endret 1. nov. 2017 08:21

Prosjekter