magdak

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Please go to my English presentation or take a look at my homepage

 

Emneord: Fysikk, Matematikk, Fysikkdidaktikk, Teknologibasert læring

Publikasjoner

 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Kersting, Magdalena; Karlsen, Solveig; Lunde, Mai Lill Suhr & Olufsen, Magne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Diskusjon - tettere på naturfag i klasserommet. I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Kersting, Magdalena; Ødegaard, Marianne & Sæleset, Johannes (2021). Hvordan fremme fantasi og kreativitet i naturfag. I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Karlsen, Solveig; Kersting, Magdalena & Lunde, Mai Lill Suhr (2021). Elevdeltakelse i et aldersblandet klasserom. I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Kersting, Magdalena; Karlsen, Solveig & Lunde, Mai Lill Suhr (2021). Hvordan lykkes med å integrere nettbrett i praktiske forsøk? I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Karlsen, Solveig & Kersting, Magdalena (2021). Hva kan vi forske på? Om å utvikle forskbare spørsmål i klasserommet. I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Karlsen, Solveig; Kersting, Magdalena & Ødegaard, Marianne (2021). Læreres tilrettelegging for faglig fordypning i naturfag. I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Ødegaard, Marianne & Kersting, Magdalena (2021). Kjennetegn på undervisning som skårer høyt på kunnskap og læringsmiljø. I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Kersting, Magdalena; Karlsen, Solveig; Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Olufsen, Magne & Lunde, Mai Lill Suhr [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Ulike dilemmaer knyttet til utforskende undervisning i naturfag. I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Karlsen, Solveig; Kersting, Magdalena; Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Olufsen, Magne & Lunde, Mai Lill Suhr [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Kjennetegn på utforskende undervisning i naturfag. I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Sæleset, Johannes; Kjærnsli, Marit; Kersting, Magdalena; Karlsen, Solveig & Olufsen, Magne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Forskningsdesign og metode. I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Sæleset, Johannes; Karlsen, Solveig; Kjærnsli, Marit; Kersting, Magdalena & Olufsen, Magne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Hvordan vurdere undervisningskvalitet i naturfag. I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (2021). En studie av kvalitet i naturfagundervisning. I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Blair, David & Kersting, Magdalena (2021). The difficult birth of gravitational wave astronomy. I Kersting, Magdalena & Blair, David (Red.), Teaching Einsteinian Physics in Schools: An Essential Guide for Teachers in Training and Practice. Routledge. ISSN 9781760877712. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kersting, Magdalena (2021). Using the language of gravity to teach about space, time, and matter in general relativity. I Kersting, Magdalena & Blair, David (Red.), Teaching Einsteinian Physics in Schools: An Essential Guide for Teachers in Training and Practice. Routledge. ISSN 9781760877712. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kersting, Magdalena (2021). Standing on the shoulders of giants: How historical perspectives on gravity can inform modern physics education. I Kersting, Magdalena & Blair, David (Red.), Teaching Einsteinian Physics in Schools: An Essential Guide for Teachers in Training and Practice. Routledge. ISSN 9781760877712. s. 133–144. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kersting, Magdalena; Schrocker, Gretchen & Papantoniou, Sandra (2021). ‘I loved exploring a new dimension of reality’ – a case study of middle-school girls encountering Einsteinian physics in the classroom. International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. doi: 10.1080/09500693.2021.1950943. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kersting, Magdalena; Haglund, Jesper & Steier, Rolf (2021). A growing body of knowledge. Science & Education. ISSN 0926-7220. doi: 10.1007/s11191-021-00232-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Julia, Woithe & Kersting, Magdalena (2021). Bend it like dark matter! Physics Education. ISSN 0031-9120. 56. doi: 10.1088/1361-6552/abe09c. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hughes, Theo & Kersting, Magdalena (2021). The invisibility of time dilation. Physics Education. ISSN 0031-9120. doi: 10.1088/1361-6552/abce02.
 • Kersting, Magdalena; Steier, Rolf & Venville, Grady (2020). Exploring participant engagement during an astrophysics virtual reality experience at a science festival. International Journal of Science Education, Part B: Communication and Public Engagement (IJSE). ISSN 2154-8455. doi: 10.1080/21548455.2020.1857458. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kersting, Magdalena (2020). Visualizing Four Dimensions in Special and General Relativity. I Sriraman, Bharath (Red.), Handbook of the Mathematics of the Arts and Sciences. Springer Nature. ISSN 978-3-319-70658-0. doi: 10.1007/978-3-319-70658-0_120-1.
 • Kersting, Magdalena; Toellner, Richard; Blair, David & Burman, Ron (2020). Gravity and warped time – clarifying conceptual confusions in general relativity. Physics Education. ISSN 0031-9120. 55:55 015023, s. 1–13. doi: 10.1088/1361-6552/ab56d7.
 • Choudhary, Rahul; Kraus, Ute; Kersting, Magdalena; Blair, David; Zahn, Corvin & Zadnik, Marjan [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Einsteinian Physics in the Classroom: Integrating Physical and Digital Learning Resources in the Context of an International Research Collaboration. The Physics Educator. ISSN 2661-3409. 1(4). doi: 10.1142/S2661339519500161.
 • Kersting, Magdalena (2019). Navigating four dimensions – upper secondary students' understanding of movement in spacetime. Journal of Physics: Conference Series (JPCS). ISSN 1742-6588. 1287(1). doi: 10.1088/1742-6596/1287/1/012007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steier, Rolf; Kersting, Magdalena & Silseth, Kenneth (2019). Imagining with improvised representations in CSCL environments. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. 14(1), s. 109–136. doi: 10.1007/s11412-019-09295-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steier, Rolf & Kersting, Magdalena (2019). Metaimagining and embodied conceptions of spacetime. Cognition and Instruction. ISSN 0737-0008. 37(2), s. 145–168. doi: 10.1080/07370008.2019.1580711. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kersting, Magdalena (2019). Free fall in curved spacetime—how to visualise gravity in general relativity. Physics Education. ISSN 0031-9120. 54(3), s. 1–9. doi: 10.1088/1361-6552/ab08f5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kersting, Magdalena & Steier, Rolf (2018). Understanding Curved Spacetime: The Role of the Rubber Sheet Analogy in Learning General Relativity. Science & Education. ISSN 0926-7220. 27(7-8), s. 593–623. doi: 10.1007/s11191-018-9997-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2018). General relativity in upper secondary school: Design and evaluation of an online learning environment using the model of educational reconstruction. Physical Review Physics Education Research. ISSN 2469-9896. 14(1). doi: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.14.010130. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (2021). Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245038439. 290 s.
 • Kersting, Magdalena & Blair, David (2021). Teaching Einsteinian Physics in Schools: An Essential Guide for Teachers in Training and Practice. Routledge. ISBN 9781760877712. 450 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kersting, Magdalena (2021). Primary students see the big picture with Einsteinian physics. [Radio]. The Science Show (ABC).
 • Kersting, Magdalena (2021). Eine didaktische Rekonstruktion der Allgemeinen Relativitätstheorie für den Oberstufenunterricht. Astronomie und Raumfahrt. ISSN 1437-8639. 4/2021.
 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (2021). Forord. I Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit & Kersting, Magdalena (Red.), Tettere på naturfag i klasserommet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038439.
 • Kersting, Magdalena (2021). Spaces without and within. New Philosopher. ISSN 2201-7151.
 • Kersting, Magdalena (2021). The interplay between nature and ourselves. New Philosopher. ISSN 2201-7151.
 • Kersting, Magdalena & Blair, David (2021). Teaching Einsteinian Physics in Schools: Preface. I Kersting, Magdalena & Blair, David (Red.), Teaching Einsteinian Physics in Schools: An Essential Guide for Teachers in Training and Practice. Routledge. ISSN 9781760877712.
 • Kersting, Magdalena (2021). Engaging students to science through Einstein. [Internett]. PhysicsHigh Podcast YouTube.
 • Kersting, Magdalena (2021). Engaging the Public with Astrophysics Virtual Reality Experiences.
 • Kersting, Magdalena (2020). Sag mal du als Physiker: Die relativ sensationelle 100. Folge . [Internett]. Podcast Audible.
 • Kersting, Magdalena (2020). Grundlagen der Allgemeinen Relativitätstheorie.
 • Kersting, Magdalena (2020). General Relativity in Secondary Schools.
 • Kersting, Magdalena (2020). Impact in Einsteinian Physics Education.
 • Kersting, Magdalena (2020). Instructional Strategies to Foster Motivation for Einsteinian Physics Among Middle School Girls.
 • Kersting, Magdalena (2020). Learning Processes of Embodied Interaction with Disembodied Concepts in CSCL Environments.
 • Kersting, Magdalena (2020). Einsteinian Physics in the Classroom.
 • Kersting, Magdalena (2019). THE TRANSFORMATIONAL POWER OF EDUCATIONAL RESEARCH COLLABORATIONS .
 • Kamphorst, Floor & Kersting, Magdalena (2019). DESIGN BASED RESEARCH AND THE MODEL OF EDUCATIONAL RECONSTRUCTION – A COMBINED APPROACH TO DESIGN SUCCESSFUL SCIENCE INSTRUCTION.
 • Kersting, Magdalena & Bondell, Jackie (2019). MODERNISING SCIENCE TEACHING: BRINGING THE VIRTUAL UNIVERSE INTO THE CLASSROOM.
 • Kersting, Magdalena (2019). SCIENTIFIC CONCEPTS AND THE ROLE OF IMAGINATION IN THE LANGUAGE GAMES OF THE SCIENCE CLASSROOM.
 • Kersting, Magdalena (2019). Free Fall in Curved Spacetime.
 • Kersting, Magdalena (2019). Bringing general relativity to secondary schools: Design and evaluation of a digital learning environment.
 • Kersting, Magdalena (2019). Curved Spacetime: Investigating Students' Conceptual Understanding in General Relativity.
 • Kersting, Magdalena (2018). Modernising Physics Teaching.
 • Kersting, Magdalena (2018). General Relativity in Upper Secondary School.
 • Steier, Rolf & Kersting, Magdalena (2018). When a sandwich becomes the earth: imagination and creativity with improvised representations.
 • Kersting, Magdalena (2018). Generell relativitetsteori.
 • Kersting, Magdalena (2018). The Role of Imagination in the Language Games of the Science Classroom.
 • Kersting, Magdalena (2018). How history and philosophy of science can inform teaching and learning of general relativity in upper secondary school.
 • Kersting, Magdalena (2018). How history and philosophy of science can inform teaching and learning of general relativity in upper secondary school.
 • Kersting, Magdalena (2018). Navigating four dimensions – upper secondary students’ understanding of movement in spacetime.
 • Kersting, Magdalena (2018). International perspectives on Einsteinian Physics at upper secondary school level.
 • Kersting, Magdalena & Steier, Rolf (2018). Gravity, imagination and embodied conceptions of spacetime.
 • Kersting, Magdalena (2018). Navigating Four Dimensions. Lateral Magazine.
 • Kersting, Magdalena (2018). General Relativity in Upper Secondary School: How Philosophy of Science Can Inform Physics Education of the 21st century.
 • Kersting, Magdalena (2018). General Relativity – Why high school students should learn about Einstein’s most revolutionary idea. Titan.uio.no.
 • Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter & Angell, Carl (2017). Educational Reconstruction of General Relativity Through a Collaborative Online Learning Environment.
 • Kersting, Magdalena & Steier, Rolf (2017). GRAVITY, IMAGINATION AND EMBODIED CONCEPTIONS OF SPACETIME.
 • Kersting, Magdalena & Myhrehagen, Henning Vinjusveen (2017). A Relatively Modern Physics Lesson.
 • Kersting, Magdalena; Zadnik, Marjan; Stannard, Warren; Moschilla, John & Blair, David (2017). An International Research Collaboration in the Teaching and Learning of Einsteinian Physics.
 • Kersting, Magdalena (2017). Teaching General Relativity in Upper Secondary Schools: an Educational Reconstruction.
 • Kersting, Magdalena; Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Introduction to ReleQuant: Developing online learning resources in modern physics.
 • Kersting, Magdalena (2016). General Relativity: Making Einstein’s Theory Teachable.
 • Kersting, Magdalena (2016). Curved space and warped time: Students’ understanding of gravity.
 • Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Frågåt, Thomas & Kersting, Magdalena (2016). ReleKvant - læring og undervisning i kvantefysikk og relativitetsteori.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Frågåt, Thomas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). ReleKvant - undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Karlsen, Solveig; Kersting, Magdalena; Lunde, Mai Lill Suhr & Olufsen, Magne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Tett på naturfag i klasserommet (Linking Instruction in Science & Student Impact). Utdanningsdirektoratet.
 • Kersting, Magdalena (2019). General Relativity in Secondary School -Research-Based Development of Learning Resources and Analyses of Students’ Conceptual Understanding Using the Model of Educational Reconstruction. Series of dissertations submitted to the The Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.
 • Kersting, Magdalena (2019). General Relativity in Secondary School. Research-Based Development of Learning Resources & Analyses of Students' Conceptual Understanding Using the Model of Educational Reconstrucion. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. mars 2020 10:39 - Sist endret 20. okt. 2020 22:32

Prosjekter