Marit Kjærnsli

Bilde av Marit Kjærnsli
English version of this page
Telefon +47 22854153
Mobiltelefon +47 97726569
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Emneord: EKVA, Læring og utdanning

Publikasjoner

 • Jensen, Fredrik; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2020). Kapittel 2. Lesing i PISA 2000–2018: Norske elevers lesekompetanse i et internasjonalt perspektiv, I: Tove Stjern Frønes & Fredrik Jensen (red.),  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040059.  s 21 - 45 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Björnsson, Julius Kristjan & Pettersen, Andreas (2020). Kapittel 9. Gir norsk skole alle elever like muligheter til å bli gode lesere?, I: Tove Stjern Frønes & Fredrik Jensen (red.),  Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040059.  s 222 - 241 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rasmussen, Ingvill; Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik & Ludvigsen, Sten Runar (2020). Problemløsing ved samarbeid i PISA 2015: En diskusjon av rammeverket og norske elevers resultater. Acta Didactica Norden (ADNO).  ISSN 2535-8219. . doi: https://doi.org/10.5617/adno.7862 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Teig, Nani; Scherer, Ronny & Kjærnsli, Marit (2020). Identifying patterns of students' performance on simulated inquiry tasks using PISA 2015 log‐file data. Journal of Research in Science Teaching.  ISSN 0022-4308.  57, s 1400- 1429 . doi: 10.1002/tea.21657 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jensen, Fredrik; Mork, Sonja Merethe & Kjærnsli, Marit (2018). En sammenligning av naturfagkompetanser i PISA-rammeverket 2015 og den norske læreplanen, I: Julius Kristjan Björnsson & Rolf Vegar Olsen (red.),  Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03006-7.  5.  s 94 - 127
 • Oskarsson, Magnus; Kjærnsli, Marit; Sørensen, Helene & Eklöf, Hanna (2018). Nordic students' interest and self-belief in science, In Nordic Council of Ministers (ed.),  Northern Lights on TIMSS and PISA 2018.  Nordic Council of Ministers:.  ISBN 978-92-893-5565-0.  4.  s 95 - 122
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim & Kjærnsli, Marit (2016). Students' test motivation in PISA: the case of Norway. Curriculum Journal.  ISSN 0958-5176.  27(3), s 406- 422 . doi: 10.1080/09585176.2016.1156004
 • Jensen, Fredrik & Kjærnsli, Marit (2016). Elevers oppfatninger av naturfagsundervisning, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 5.  s 94 - 107
 • Jensen, Fredrik & Kjærnsli, Marit (2016). Holdninger til naturfag, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 4.  s 72
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2016). Naturfag i PISA: Definisjon og oppgaver, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 2.  s 32 - 49
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2016). PISA 2015 - Gjennomføring og noen sentrale funn, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 1.  s 11 - 32
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2016). Resultater i naturfag, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 3.  s 49 - 72
 • Kjærnsli, Marit & Rohatgi, Anubha (2016). Læringsmiljøet i skolen, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 8.  s 172 - 190
 • Müller, Katharina; Prenzel, Manfred; Seidel, Tina; Schiepe-Tiska, Anja & Kjærnsli, Marit (2016). Theoretical and Empirical Foundations for Investigating Classroom-Level Processes, In Susanne Kuger; Ekchard Klieme; Nina Jude & David Kaplan (ed.),  Assessing Contexts of Learning. An International Perspective.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-45356-9.  Kapittel 17.  s 423 - 447
 • Kjærnsli, Marit (2013). Naturfag i PISA, I: Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02323-6.  Kapittel 6.  s 157 - 177
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2013). Læringsmiljøet i skolen, I: Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02323-6.  11.  s 261 - 276
 • Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (2013). PISA 2012 - sentrale funn, I: Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02323-6.  Kapittel 1.  s 13 - 42
 • Roe, Astrid & Kjærnsli, Marit (2013). Resultater fra skolespørreskjemaet, I: Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02323-6.  Kapittel 10.  s 237 - 259
 • Angell, Carl & Kjærnsli, Marit (2012). "Viking Rubrics" - Vurdering og koding av åpne oppgaver i internasjonale komparative studier, I: Therese Nerheim Hopfenbeck; Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02004-4.  kapittel 7.  s 97 - 110
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Eklöf, Hanna & Kjærnsli, Marit (2012). Hva vet vi om elevers testmotivasjon?Erfaringer fra internasjonale og nasjonale undersøkelser i Norge og Sverige, I: Therese Nerheim Hopfenbeck; Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02004-4.  Kapittel 6.  s 84 - 96
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2012). Norske jenters og gutters framtidsplaner om realfagrelaterte yrker sett i et internajonalt perspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (6), s 491- 505
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2011). Students' Preference for Science Careers: International comparisons based on PISA 2006. International Journal of Science Education.  ISSN 0950-0693.  33(1), s 121- 144 . doi: 10.1080/09500693.2011.518642
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim & Kjærnsli, Marit (2010). Er norske elever motivert for å gjennomføre PISA-prøven?, I: Marit Kjærnsli & Astrid Roe (red.),  På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01735-8.  11.  s 226 - 236
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit & Throndsen, Inger (2010). Rektorenes svar på spørsmål i skolelederspørreskjemaet, I: Marit Kjærnsli & Astrid Roe (red.),  På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01735-8.  Kapittel 8.  s 178 - 192
 • Kjærnsli, Marit (2010). Naturfag i PISA, I: Marit Kjærnsli & Astrid Roe (red.),  På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01735-8.  7.  s 159 - 178
 • Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2010). Hva betyr PISA for norsk skole?, I: Marit Kjærnsli & Astrid Roe (red.),  På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01735-8.  Kapittel 12.  s 237 - 244
 • Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2010). PISA 2009 - sentrale funn, I: Marit Kjærnsli & Astrid Roe (red.),  På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01735-8.  Kapittel 1.  s 13 - 30
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2009). Science Performance: The Nordic Countries from an International Perspective, In Tomas Matti (ed.),  Northern Lights on PISA 2006. Differences and similarities in the Nordic countries,.  Nordisk ministerråd.  ISBN 978-92-893-1881-5.  3.1.  s 75 - 95
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2008). Country Profiles of Scientific Competence in TIMSS 2003. Educational Research and Evaluation.  ISSN 1380-3611.  14(1), s 73- 85
 • Kjærnsli, Marit (2007). Hva får vi vite fra PISA 2006?. Acta didactica Norden.  ISSN 1504-9922.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Drøfting og perspektiver, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 11.  s 247 - 262
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Elevenes holdninger til naturfag, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 4.  s 77 - 107
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Forskjeller mellom elvever og skoler, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 10.  s 213 - 245
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Lesing, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 6.  s 128 - 154
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Matematikk, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 7.  s 156 - 177
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Naturfag: rammeverk og oppgaver, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 2.  s 36 - 53
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). PISA 2006 - sentrale funn, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 1.  s 13 - 34
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Resultater for naturfag, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 3.  s 57 - 76
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Undervisning og læringsstrategier i naturfag, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 5.1.  s 110 - 118
 • Narvhus, Eva Kristin; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Elevers databruk hjemme og på skolen, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 8.  s 178 - 190
 • Narvhus, Eva Kristin; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Skoledata, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 9.  s 191 - 211

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (red.) (2016). Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  227 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (red.) (2013). Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02323-6.  324 s.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (red.) (2012). Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02004-4.  294 s. Vis sammendrag
 • Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (red.) (2010). På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01735-8.  274 s.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  313 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Karlsen, Solveig; Kersting, Magdalena; Lunde, Mai Lill Suhr; Olufsen, Magne & Sæleset, Johannes (2021). Tett på naturfag i klasserommet (Linking Instruction in Science & Student Impact).
 • Jensen, Fredrik; Pettersen, Andreas; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha; Eriksen, Anna & Narvhus, Eva Kristin (2019). PISA 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag..
 • Karlsen, Solveig; Suhr Lunde, Mai Lill; Kjærnsli, Marit; Narvhus, Eva Kristin; Sæleset, Johannes & Ødegaard, Marianne (2019). Utforskende aktiviteter og lærerens rolle på barne- og ungdomstrinnet. LISSI – Linking Instruction in Science and Student Impact.
 • Kjærnsli, Marit (2018). Betydningen av PISA. Agenda Magasin.
 • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2018). Gir norsk skole like muligheter for alle?. Agenda Magasin.
 • Kjærnsli, Marit; Nortvedt, Guri A. & Jensen, Fredrik (2014). Norske elevers kompetanse i problemløsing i PISA 2012.
 • Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (2013). Feiltolkninger av PISA-data. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.
 • Kjærnsli, Marit (2012). Om naturfagundervisning i Norge og Verden – fra internasjonale undersøkelser.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2012). Naturfag i PISA. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 110- 114
 • Kjærnsli, Marit (2011). Hva forteller PISA-resultatene oss om rekruttering til realfagene?.
 • Kjærnsli, Marit (2011). Hva kan PISA og andre internasjonale undersøkelser si om norsk skole?.
 • Kjærnsli, Marit (2011). Hva kan vi lære av PISA?.
 • Kjærnsli, Marit (2011). PISA 2009 i et nordisk perspektiv.
 • Kjærnsli, Marit (2011). PISA 2009: Norske resultater i et nordisk og internasjonalt perspektiv.
 • Kjærnsli, Marit (2011). Youth's choice of science and their preference for science careers based on PISA 2006.
 • Kjærnsli, Marit & Hopfenbeck, Therese Nerheim (2011). Students' Test Motivation in PISA.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2011). Students' Preference for science Careers. An International Comparison based on Data from PISA 2006.
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2011). Feilaktig informasjon om Pisa. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 25- 25
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2011). Noen oppgaver må holdes tilbake. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 5- 5
 • Kjærnsli, Marit (2010). På rett spor. resultater fra PISA 2009.
 • Kjærnsli, Marit (2010). Resultater fra PISA 2009.
 • Kjærnsli, Marit (2009). Hva PISA og TIMSS sier om norsk skole.
 • Kjærnsli, Marit (2009). Hva kan de internasjonale undersøkelsene si om norsk skole?.
 • Kjærnsli, Marit (2009). Science Performance in a Nordic and International Perspective.
 • Kjærnsli, Marit (2009). Science Performance: The Nordic Countries from an International Perspective.
 • Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (2009). PISA-debatten. Kommentarer til spørreundersøkelsen om PISA-resultatene. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 28
 • Lie, Svein & Kjærnsli, Marit (2009). Predictors for students’ choice of science careers.
 • Roe, Astrid & Kjærnsli, Marit (2009). Om å løpe fra sitt ansvar. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 91- 92
 • Kjærnsli, Marit (2008). Hva forteller PISA 2006 om norsk skole?. Horisont : næringspolitisk skriftserie.  ISSN 1502-3699.  (1), s 26- 33
 • Kjærnsli, Marit (2008). Hva forteller PISA? Et dypdykk.
 • Kjærnsli, Marit (2008). Hva kan vi lære av PISA? Hva måler undersøkelsen og hva måler den ikke.
 • Kjærnsli, Marit (2008). Hva sier store undersøkelser om jenters og gutters kompetanser i og holdninger til realfag?.
 • Kjærnsli, Marit (2008). Hva sier undesøkelser om jenters og gutters kompetanse i og holdninger til realfag?.
 • Kjærnsli, Marit (2008). PISA - resultater og hva kan vi lære?.
 • Kjærnsli, Marit (2008). PISA 2006 - Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk.
 • Kjærnsli, Marit (2008). PISA, Tid for tunge løft.
 • Kjærnsli, Marit (2008). PISA-resultater.
 • Kjærnsli, Marit (2008). Samling i bånn - PISA 2006.
 • Kjærnsli, Marit (2008). Tid for tunge løft - Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2008). Tid for tunge løft. Presentasjon og diskusjon av resultater fra PISA 2006 med et spesielt blikk på naturfag.
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2008). Tid for tunge løft. Presentasjon og diskusjon av resultater fra PISA 2006 med et spesielt blikk på naturfag.
 • Roe, Astrid & Kjærnsli, Marit (2008). Hvordan kan vi ta i bruk oppgaver og resultater fra PISA 2006 for bedre å tilrettelegge opplæringen i naturfag, matematikk og lesing på ungdomstrinnet?.
 • Kjærnsli, Marit (2007). Hovedfunn fra PISA 2003 og hva får vi vite i PISA 2006?.
 • Kjærnsli, Marit (2007). Hovedfunn fra PISA 2006.
 • Kjærnsli, Marit (2007). Hva har vi lært av PISA? Og hvilken betydning har PISA for vurdering av resultater i norsk skole.
 • Kjærnsli, Marit (2007). Hva vurderes elevene våre i, og hva kan vi får vite?.
 • Kjærnsli, Marit (2007). Hvordan kan PISA-undersøkelsen bidra til fagdidaktisk utvikling og refleksjon? Hva får vi vite i neste undersøkelse.
 • Kjærnsli, Marit (2007). Norske 15-åringers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.
 • Kjærnsli, Marit (2007). PISA 2003 i et nordisk perspektiv. Hva vet vi og hva får vi av nye data.
 • Kjærnsli, Marit (2007). PISA 2006 - Hva vurderes elevene våre i, og hva kan vi få vite?.
 • Kjærnsli, Marit (2007). PISA i et nordisk perspektiv. Hva vurderes elevene i?.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2007). Science achievement across the word: Similarities and differences between countries in the TIMSS 2003 study.
 • Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Tid for tunge løft. En presentasjon av resultater fra PISA 2006.
 • Olsen, Rolf Vegar & Kjærnsli, Marit (2007). Tid for tunge løft. En presentasjon og diskusjon av resultater fra PISA 2006.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:09 - Sist endret 17. feb. 2012 13:56