Marit Kjærnsli

Bilde av Marit Kjærnsli
English version of this page
Telefon +47-22854153
Mobiltelefon +47-97726569
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Emneord: EKVA, Læring og utdanning

Publikasjoner

  • Hopfenbeck, Therese Nerheim & Kjærnsli, Marit (2016). Students' test motivation in PISA: the case of Norway. Curriculum Journal.  ISSN 0958-5176.  27(3), s 406- 422 . doi: 10.1080/09585176.2016.1156004
  • Jensen, Fredrik & Kjærnsli, Marit (2016). Elevers oppfatninger av naturfagsundervisning, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 5.  s 94 - 107
  • Jensen, Fredrik & Kjærnsli, Marit (2016). Holdninger til naturfag, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 4.  s 72
  • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2016). Naturfag i PISA: Definisjon og oppgaver, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 2.  s 32 - 49
  • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2016). PISA 2015 - Gjennomføring og noen sentrale funn, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 1.  s 11 - 32
  • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (2016). Resultater i naturfag, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 3.  s 49 - 72
  • Kjærnsli, Marit & Rohatgi, Anubha (2016). Læringsmiljøet i skolen, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 8.  s 172 - 190
  • Müller, Katharina; Prenzel, Manfred; Seidel, Tina; Schiepe-Tiska, Anja & Kjærnsli, Marit (2016). Theoretical and Empirical Foundations for Investigating Classroom-Level Processes, In Susanne Kuger; Ekchard Klieme; Nina Jude & David Kaplan (ed.),  Assessing Contexts of Learning. An International Perspective.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-45356-9.  Kapittel 17.  s 423 - 447

Se alle arbeider i Cristin

  • Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (red.) (2016). Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  227 s. Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

  • Kjærnsli, Marit; Nortvedt, Guri A. & Jensen, Fredrik (2014). Norske elevers kompetanse i problemløsing i PISA 2012.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:09 - Sist endret 17. feb. 2012 13:56