Marthe Wiseth Fundingsrud

Bilde av Marthe Wiseth Fundingsrud
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Som stipendiat er jeg tilknyttet: EVA2020 - Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser, Delprosjekt 3.1: Fagfornyelsen i møtet med klasseromspraksiser: tverrfaglighet, dybdelæring og digitale læringsressurser.

Faglige interesser

  • Sosiokulturell læringsteori
  • Interaksjonsanalyse
  • Arbeid med representasjoner
  • Dybdelæring
  • Tverrfaglig undervisning og læring
  • Fagfornyelsen (LK20)

Undervisning

PROF3025 - Ledelse av elevers læring

Bakgrunn

  • Lærer i matematikk og naturfag ved Holmlia skole 2018-2021.
  • Lektorprogrammet ved UiO, ILS (2013-2018) med spesialisering i naturfagdidaktikk. Mastergraden fokuserte på konseptuell meningsdannelse gjennom arbeid med representasjoner i naturfag, som en del av REDE-prosjektet.
  • Bachelor i kognitiv psykologi fra UiO (2010-2013)
Publisert 16. feb. 2021 21:01 - Sist endret 12. apr. 2021 11:24