Massimo Loi

Bilde av Massimo Loi
English version of this page
Telefon +47 22844514
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Massimo Loi er prosjektleder for International Computer and Information Literacy Study (ICILS).

Les mer om faglige interesser og kompetanseområder på Massimos engelske side.

Publikasjoner

  • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger; Loi, Massimo & Gudmundsdottir, Greta Björk (2018). Students’ ICT self-efficacy and computer and information literacy: Determinants and relationships. Computers & Education. ISSN 0360-1315. 118, s. 107–119. doi: 10.1016/j.compedu.2017.11.011.
  • Hatlevik, Ove Edvard; Gudmundsdottir, Greta Björk & Loi, Massimo (2015). Examining factors predicting students' digital competence. Journal of Information Technology Education: Research (JITE: Research). ISSN 1547-9714. 14, s. 123–137. doi: 10.28945/2126.
  • Hatlevik, Ove Edvard; Gudmundsdottir, Greta Björk & Loi, Massimo (2015). Digital diversity among upper secondary students: A multilevel analysis of the relationship between cultural capital, self-efficacy, strategic use of information and digital competence. Computers & Education. ISSN 0360-1315. 81(February), s. 345–353. doi: 10.1016/j.compedu.2014.10.019.
  • Olsen, Rolf Vegar; Hatlevik, Ove Edvard & Loi, Massimo (2015). Digitale skiller. I Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (Red.), Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02654-1. s. 146–170.
  • Throndsen, Inger; Hatlevik, Ove Edvard & Loi, Massimo (2015). Norske elevers digitale ferdigheter i et internasjonalt perspektiv. I Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (Red.), Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02654-1. s. 79–92.
  • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger & Loi, Massimo (2015). Kartlegging av digitale ferdigheter. I Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (Red.), Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02654-1. s. 49–78.

Se alle arbeider i Cristin

  • Hatlevik, Ove Edvard; Loi, Massimo; Gudmundsdottir, Greta Björk & Throndsen, Inger (2015). Computer and information literacy and self-efficacy: The cases of Denmark, Norway and Poland.
  • Hatlevik, Ove Edvard; Egeberg, Gunstein; Gudmundsdottir, Greta Björk; Loftsgarden, Marit & Loi, Massimo (2013). Monitor skole 2013. Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen. Senter for IKT i utdanningen. ISSN 9788299869867.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. feb. 2022 15:55 - Sist endret 2. feb. 2022 14:09