mettevav

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde
Emneord: Læring og utdanning

Publikasjoner

  • Aas, Marit & Vavik, Mette Eline (2015). Group coaching: A new way of constructing leadership identity?. School Leadership and Management.  ISSN 1363-2434.  35(3), s 251- 265 . doi: 10.1080/13632434.2014.962497
  • Aas, Marit & Vavik, Mette Eline (2014). Kontekstbasert profesjonsutvikling for skoleledere, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 14.  s 261 - 276

Se alle arbeider i Cristin

  • Aas, Marit & Vavik, Mette Eline (2014). Reflection as a learning tool in leadership training.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. sep. 2010 14:36 - Sist endret 29. nov. 2011 14:54

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter