mukaddeb

Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Naturfagsundervisning, spesielt kjemi og kontektsbasert undervisning
 • Problembasert læring og utforskende arbeidsmetoder
 • Lærerutdanning
 • Feiloppfatninger i kjemifaget

Bakgrunn

 • Phd, kjemiutdanning, Atatürk universitetet , Tyrkia
 • M.S, kjemiutdanning, Universitetet i Marmara, Tyrkia
 • B.A, kjemiutdanning,Universitetet i Marmara, Tyrkia
 • Visedekan, Universitetet i Hakkari (2018- 2019)
 • Leder for The Center of Women`s Studies, Universitetet i Hakkari (2017- 2019)
 • Gjesteforsker. Universitetet i Wales, Trinity Saint David  (Swansea-Wales\ UK- 2015-2016)
 • Førsteamanuensis, Universitetet i Hakkari, (December 2013 – 2019)
 • Underviser, Universitetet i Hakkari (January 2010 – December 2013)                                                            
 • Assisterende direktør for helsetjenser på yrkesfag, Universitetet i Hakkari (Oktober 2012– Desember 2013)  
Emneord: Kjemiundervisning, utforskende arbeidsmåter, Lærerutdanning

Publikasjoner

 • Brevik, Lisbeth M.; Doetjes, Gerke; Bakken, Jonas; Baran, Mukadder; Beiler, Ingrid Rodrick; Brkan-Musad, Altijana; Buchholtz, Nils; Hartvigsen, Kirsten Marie; Ødegaard, Marianne & Aashamar, Peter Nicolai (2020). Tospråklig opplæring på fagenes premisser. Rapport fra evalueringen av tospråklig opplæring i skolen (ETOS-prosjektet)..
Publisert 24. mai 2019 09:47 - Sist endret 25. nov. 2019 15:33