Nayla Joelle Naoufal

Bilde av Nayla Joelle Naoufal
English version of this page
Mobiltelefon 4748622583
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Nayla Naoufal er postdoktor ved forskingsprogrammet LOCUMS, der hun vil undersøke blant annet integrasjon av økomedborgerskap, miljørettferdighet  og teater i programmet. Hun undersøker også integrasjonen av naturen i økomedborgerskap praksis og utdanning. Utdannet som danser, har Nayla skapt prosjekter med studenter og voksne, der de forbindes med miljø, og de andre gjennom dans og bevegelse. Hun har en Ph-D i miljøstudier fra Université du Québec à Montréal (UQAM) i Canada. Doktoravhandlingen hennes handler om miljøutdanningens bidrag til konstruksjon av en fredsdynamikk. Hun er også  medlem i Research Center in Environmental and Ecocitizenship Education på UQAM, og avsluttet i 2016 et postdoktorprosjekt om økomedborgerskap, miljørettferdighet og utdanning ved Laval University (Canada). I tillegg har hun arbeidet som forfatter ved Montreal Museum of Fine Arts og andre kunstneriske kontekster, og har jobbet som journalist i kultur og dans i fem år i Montreal (blant annet i avisen Le Devoir, teatertidsskriftet Jeu og tidsskriftet Esse).

Faglige interesser

Miljøutdanning, miljørettferdighet og økologisk medborgerskap, miljøhumaniora, miljøsosiologi, utdanning basert på kunst, interkulturell pedagogikk, fredsutdanning, kritisk pedagogikk

Bakgrunn

Ph-d.i miljøufag fra  Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada (2006-2011). Emne: Miljøutdanningens bidrag til konstruksjon av en fredsdynamik - http://www.archipel.uqam.ca/4953/ (På fransk. Sammendragen på engelsk er tilgjengelig ved anmodning).

Utvalgt tilsettinger

Postdoktor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO (2017-2020)

Forsker og forfatter, Musée des Beaux Arts à Montréal (2016-2017)

Journalist, Le Devoir, Montréal (2014-2016)

Postdoktor ved Leadership Chair in Science Education and Sustainable Development at the Faculty of Educational Sciences at Laval University, Quebec City (2014-2016)

Universitetslektor i miljøfag og miljøutdanning, UQAM, Montréal, Canada (2007-2016).

Forsker ved Research Center in Environmental and Ecocitizenship Education, UQAM, Montréal, Canada, flere kontrakter (2014-2016)

Forskningskoordinator ved CRICIS - Research Center on communication, information and society, UQAM, Montréal, Canada (2012-2015).

Andre tilknytninger

Associate professor ved Research Center in Environmental and Ecocitizenship Education, UQAM, Montréal, Canada (fra og med 2017).

Rådgiver ved forskningsprosjekt med Canada og Quebec (ANR-FRQSC) "Éducation interculturelle à l’environnement et au développement durable (EIEDD) : Rapports aux savoirs scientifiques et aux territoires et engagement écocitoyen de jeunes de la fin du secondaire en France et au Québec" (fra og med 2016). 

Utvalgt priser

Lucie-Samson-Turcotte Prize in Environmental Education, 2013

Three Excellence Scholarships for Graduate Studies from UQAM (FARE), 2008-2009, 2008-2007 et 2006-2007

Intercultural Fund Scholarship, 2008

Research Excellence Award in 2007 from the Canada Research Chair in Environmental Education at UQAM

 

Emneord: Miljøutdanning, Naturfagutdanning, Kristik pedagogikk, Transformerende bærekraftighetsutdanning, Flerkulturell pedagogikk, Kunst pedagogikk
Publisert 21. apr. 2017 13:24 - Sist endret 7. mai 2018 13:47