Ole Kristian Bergem

Bilde av Ole Kristian Bergem
English version of this page
Telefon +47 22844125
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo
Emneord: Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, Klasseromsforskning, EKVA

Publikasjoner

 • Teig, Nani; Bergem, Ole Kristian; Nilsen, Trude & Senden, Bas (2021). Gir utforskende arbeidsmåter i naturfag bedre læringsutbytte? I Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Red.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021. Universitetsforlaget. ISSN 9788215045092. s. 46–72. doi: https%3A/doi.org/10.18261/9788215045108-2021-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Trude & Bergem, Ole Kristian (2020). Teacher Competence and Equity in the Nordic Countries. Mediation and moderation of the relation between SES and achievement . Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 14(1). doi: 10.5617/adno.7946. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergem, Ole Kristian; Nilsen, Trude; Mittal, Oleksandra & Ræder, Henrik Galligani (2020). Can teachers’ instruction increase low-SES students’ motivation to learn mathematics? . I Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (Red.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer. ISSN 9783030616472. s. 251–272. doi: 10.1007/978-3-030-61648-9_10.
 • Canrinus, Esther Tamara; Klette, Kirsti; Hammerness, Karen & Bergem, Ole Kristian (2019). Opportunities to enact practice in campus courses: Taking a student perspective. Teachers and Teaching: theory and practice. ISSN 1354-0602. 25(1), s. 110–124. doi: 10.1080/13540602.2018.1526171. Fulltekst i vitenarkiv
 • Klette, Kirsti; Hammerness, Karen & Bergem, Ole Kristian (2019). Diversity in coherence: Strengths and opportunities of three programs. Journal of Teacher Education. ISSN 0022-4871. 25(1), s. 110–124. doi: 10.1080/13540602.2018.1526171. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergem, Ole Kristian (2018). Undervisningskvalitet i norsk skole: status, trender og utfordringer. Analyser basert på data fra PISA og TIMSS i perioden 2000-2015. I Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. s. 199–218. doi: 10.18261/9788215030067-2018-10. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergem, Ole Kristian; Nilsen, Trude & Scherer, Ronny (2016). Undervisningskvalitet i Matematikk. I Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (Red.), Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02798-2. s. 120–136. doi: 10.18261/97882150279999-2016-08. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (2016). TIMSS 2015. I Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (Red.), Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02798-2. s. 11–21. doi: 10.18261/97882150279999-2016-01.
 • Bergem, Ole Kristian (2016). Vi kan lykkes i realfag - viktige funn fra TIMSS 2015. I Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (Red.), Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02798-2. s. 173–177. doi: 10.18261/97882150279999-2016-11.
 • Bergem, Ole Kristian (2016). Hovedresultater i matematikk. I Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (Red.), Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02798-2. s. 22–43. doi: 10.18261/97882150279999-2016-03.
 • Nilsen, Trude & Bergem, Ole Kristian (2016). Hjemmebakgrunn. I Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (Red.), Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02798-2. s. 158–172. doi: 10.18261/97882150279999-2016-01.
 • Bergem, Ole Kristian (2016). Hovedresultater i naturfag. I Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (Red.), Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02798-2. s. 44–62. doi: 10.18261/97882150279999-2016-04.
 • Canrinus, Esther Tamara; Bergem, Ole Kristian; Klette, Kirsti & Hammerness, Karen Moore (2015). Coherent teacher education programmes: taking a student perspective. Journal of Curriculum Studies. ISSN 0022-0272. 49(3), s. 313–333. doi: 10.1080/00220272.2015.1124145.
 • Bergem, Ole Kristian (2015). "Usually We Are Not Where the Teacher is", Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-319-17301-6. s. 47–62.
 • Bergem, Ole Kristian & Klette, Kirsti (2015). Conversations as Learning Tools in Mathematics: What Do Pupils Actually Learn? Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-319-17301-6. s. 129–148. doi: 10.1007/978-3-319-17302-3_9.
 • Bergem, Ole Kristian (2015). "I Prefer to Take One Subject a Day", Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-319-17301-6. s. 149–164.
 • Bergem, Ole Kristian (2015). "Mathematics Is My Favorite Subject!", Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-319-17301-6. s. 165–180.
 • Pepin, Birgit; Bergem, Ole Kristian & Klette, Kirsti (2014). Rethinking Algebra Teaching in the Light of "Orchestration of Signs" - Exploring the "Equal Sign" in a Norwegian Mathematics Classroom. I Leung, Frederick Koon Shing; Park, Kyungmee; Holton, Derek & Clarke, David (Red.), Algebra Teaching around the World. Brill|Sense. ISSN 9789462097063. s. 39–57. doi: 10.1007/978-94-6209-707-0_3.
 • Bergem, Ole Kristian (2014). The Cate-study; developing a student survey to measure coherence between theory and practice in teacher education programs. Revista Congreso Universidad. ISSN 2306-918X. 3(3).
 • Bergem, Ole Kristian & Pepin, Birgit (2013). Developing mathematical proficiency and democratic agency through participation : an analysis of teacher-student dialogues in a Norwegian 9th grade classroom. I Kaur, Berinderjeet; Anthony, Glenda; Ohtani, Minoru & Clarke, David (Red.), Student voice in mathematics classrooms around the world. Brill|Sense. ISSN 978-94-6209-348-5. s. 143–160. doi: 10.1007/978-94-6209-350-8_9.
 • Bergem, Ole Kristian (2012). Arbeidsplaner, lærerstøtte og elevinnsats. I Rønning, Frode; Diesen, Rolf; Hoveid, Halvor & Pareliussen, Ingar (Red.), FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2918-9. s. 35–47.
 • Bergem, Ole Kristian & Klette, Kirsti (2012). Samtaler som læringsverktøy i matematikk: Hva lærer elevene? I Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02004-4. s. 223–237.
 • Dalland, Cecilie & Bergem, Ole Kristian (2010). Arbeidsplaner alle forstår. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 42–45.
 • Bergem, Ole Kristian & Klette, Kirsti (2010). Mathematical Tasks as Catalysts for Student Talk: Analysing Discourse in a Norwegian Mathematics Classroom. I Shimizu, Yoshinori; Kaur, Berinderjeet; Huang, Rongjin & Clarke, Davdid (Red.), Mathematical Tasks in Classrooms Around The World. Brill|Sense. ISSN 978-94-6091-148-4.
 • Grønmo, Liv Sissel & Bergem, Ole Kristian (2009). Prestasjoner i matematikk. I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), TIMSS 2007: Tegn til bedring?. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-385-1.
 • Bergem, Ole Kristian & Grønmo, Liv Sissel (2009). Undervisning i matematikk. I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), TIMSS 2007: Tegn til bedring?. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-385-1.
 • Grønmo, Liv Sissel & Bergem, Ole Kristian (2009). Et matematikkdidaktisk perspektiv på TIMSS. I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), TIMSS 2007: Tegn til bedring?. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-385-1.
 • Grønmo, Liv Sissel; Bergem, Ole Kristian; Nylehn, Jorun & Onstad, Torgeir (2009). Tegn til bedring - fortsatt store utfordringer. I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), TIMSS 2007: Tegn til bedring?. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-385-1.
 • Bergem, Ole Kristian; Nylehn, Jorun & Grønmo, Liv Sissel (2009). Undervisning i naturfag. I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), TIMSS 2007: Tegn til bedring?. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-385-1.
 • Bergem, Ole Kristian; Grønmo, Liv Sissel & Olsen, Rolf Vegar (2005). PISA 2003 og TIMSS 2003: Hva forteller disse undersøkelsene om norske elevers kunnskaper og ferdigheter i matematikk? Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. s. 31–44.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergem, Ole Kristian; Kaarstein, Hege & Nilsen, Trude (2016). Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02798-2. 206 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Klette, Kirsti; Bergem, Ole Kristian & Roe, Astrid (2015). Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company. ISBN 978-3-319-17301-6. 195 s.
 • Bergem, Ole Kristian & Dalland, Cecilie (2010). Arbeidsplaner, læringsmål og vurdering. Hva gjør vi? Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01599-6. 110 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jenset, Inga Staal; Klette, Kirsti; Hammerness, Karen; Bergem, Ole Kristian; Dossil, Cristina González & Pedroso, Sergio Ballester (2017). Panel: Coherencia entre la teoría y la práctica en la formación de profesores.
 • Canrinus, Esther Tamara; Klette, Kirsti; Bergem, Ole Kristian & Hammerness, Karen Moore (2017). A student perspective: Opportunities to enact practice in campus courses.
 • Canrinus, Esther Tamara; Bergem, Ole Kristian; Klette, Kirsti; Hammerness, Karen Moore; Ballester Pedroso, S. & Gonzalez Dosil, C. (2017). Opportunities to enact practice: Taking a student perspective.
 • Canrinus, Esther Tamara; Klette, Kirsti; Hammerness, Karen Moore & Bergem, Ole Kristian (2016). Diversity in coherence: A comparison of coherence across three teacher education programs.
 • Bergem, Ole Kristian; Canrinus, Esther Tamara; Klette, Kirsti & Hammerness, Karen Moore (2015). Opportunities to enact practice, taking a student perspective.
 • Canrinus, Esther Tamara; Bergem, Ole Kristian; Klette, Kirsti & Hammerness, Karen Moore (2015). Coherentie binnen de lerarenopleiding, de perceptie van de student.
 • Nilsen, Trude; Scherer, Ronny; Gustafsson, Jan-Eric; Bergem, Ole Kristian & Lehre, Anne- Catherine W G (2014). Quality of Instruction and Teacher Motivation mediating the effect of School Emphasis on Academic Success on achievement.
 • Maugesten, Marianne; Bergem, Ole Kristian; Wæge, Kjersti & Sanne, Anders (2012). God regneopplæring-for lærere på ungdomstrinnet.
 • Bergem, Ole Kristian (2010). Differences in Student Strategies in Work Plan Regulated Mathematics Classrooms in Norway.
 • Bergem, Ole Kristian (2009). Student Strategies in Work Plan Regulated Classrooms.
 • Bergem, Ole Kristian (2009). Arbeidsplaner. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. ISSN 0802-8192.
 • Bergem, Ole Kristian (2009). HVA SKJER I KLASSEROMMETPISA+, FORSKNINGSBASERT OPPFØLGING AV PISA.
 • Bergem, Ole Kristian (2009). Hva forteller studiene TIMSS og PISA+ om norsk matematikkundervisning?
 • Bergem, Ole Kristian (2009). TIMSS og PISA+ , Resultater, analyser og refleksjoner med hovedvekt på matematikkfaget.
 • Bergem, Ole Kristian (2009). Matematikk og arbeidsplanmetodikk. Analyser fra det videobaserte klasseromsprosjektet PISA+.
 • Bergem, Ole Kristian (2009). Hva skjer i matematikklasserommet i norsk skole?
 • Bergem, Ole Kristian (2009). Et kritisk blikk på arbeidsplaner. Analyser fra det videobaserte klasseromsprosjektet PISA+.
 • Bergem, Ole Kristian (2008). The use of work plans in six Norwegian 9-th grade mathematics classrooms – a presentation of some problematic aspects in relation to students’ opportunities for appropriating mathematical knowledge.
 • Kaarstein, Hege; Radišić, Jelena; Lehre, Anne- Catherine W G; Nilsen, Trude & Bergem, Ole Kristian (2020). TIMSS 2019 - Kortrapport. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.
 • Bergem, Ole Kristian; Goodchild, Simon; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Nortvedt, Guri A. & Reikerås, Elin Kristi Lie (2015). REALFAG. Relevante-Engasjerende-Attraktive-Lærerike. Rapport fra ekspertgruppa for realfagene. Kunnskapsdepartementet.
 • Maugesten, Marianne; Bergem, Ole Kristian; Wæge, Kjersti & Sanne, Anders (2012). God regneopplæring-for lærere på ungdomstrinnet. Utdanningsdirektoratet.
 • Klette, Kirsti & Bergem, Ole Kristian (2012). TALIS Video Study: Report Backround Paper. OECD.
 • Sanne, Anders; Bergem, Ole Kristian; Leer, Lene Grøterud; Maugesten, Marianne; Randahl, Mira & Settemsdal, May Renate [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med regning på ungdomstrinnet. Utdanningsdirektoratet.
 • Klette, Kirsti; Lie, Svein; Anmarkrud, Øistein; Arnesen, Nina Elisabeth; Bergem, Ole Kristian & Ødegaard, Marianne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2005). Categories for video analysis of classroom activites with a focus on the teacher. Universitetet i Oslo.
 • Grønmo, Liv Sissel; Bergrem, Ole Kristian; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein & Turmo, Are (2004). TIMSS 2003 med få ord. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.
 • Grønmo, Liv Sissel; Bergrem, Ole Kristian; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein & Turmo, Are (2004). Hva i all verden har skjedd i realfagene? Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2003. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo. ISSN 82-90904-80-0.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. sep. 2010 06:52 - Sist endret 11. juni 2018 10:33