Ove Edvard Hatlevik

English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Mine faglige interesserer er motivasjon og læringsstrategiar i skule og arbeidsliv. Vidare har eg vore involvert i fleire studier av skulen sin digitale tilstand. Eg har delteke i utvikling av testar for å identifisera ulike sider ved digitale ferdigheiter mellom anna digital dømmekraft, kildekritikk og opphavsrett.

 

Bakgrunn

Eg har doktorgrad i pedagogikk fra Universitet i Oslo. Eg har tidligere arbeid ved Senter for IKT i utdanningen (2008 - 2016), Nokut (2007 - 2008) og Institutt for pedagogikk (2000 - 2007).

Eg er utdanna lærar, og har undervisningserfaring frå vidaregående skule.

Emneord: EKVA, Læringsstrategier, Psykometri, Læring og utdanning, Motivasjon

Publikasjoner

 • Rohatgi, Anubha; Hatlevik, Ove Edvard & Bjørnsson, Julius Kristjan (2022). Supportive climates and science achievement in the Nordic countries: lessons learned from the 2015 PISA study. Large-scale Assessments in Education. ISSN 2196-0739. 10(1), s. 1–28. doi: 10.1186/s40536-022-00123-x.
 • Ramlo, Siri Husa; Hatlevik, Ove Edvard & Utvær, Britt Karin Støen (2022). Didaktisk bruk av MOOC som digital læringsressurs innenfor yrkesfaglærerutdanning . I Utvær, Britt Karin Støen; Morud, Elin Bø; Hansen, Kari; Rokkones, Klara & Firing, Kristian (Red.), Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag . Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-04925-0. s. 72–89.
 • Haugen, Anders L. Hage; Riiser, Kirsti; Esser-Noethlichs, Marc & Hatlevik, Ove Edvard (2022). Developing Indicators to Measure Critical Health Literacy in the Context of Norwegian Lower Secondary Schools. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 19(5). doi: 10.3390/ijerph19053116.
 • Imenes, Olav Gravir; Bjarnø, Vibeke & Hatlevik, Ove Edvard (2021). Student teachers' use of Monte Carlo simulation to solve probability problems: An analysis of 16 group answers. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 15(3), s. 1–26. doi: 10.5617/ADNO.8180.
 • Imenes, Olav Gravir; Bjarnø, Vibeke & Hatlevik, Ove Edvard (2021). Lærerstudenters bruk av Monte Carlo-simulering for å løse oppgaver om sannsynlighet: En analyse av 16 gruppebesvarelser. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 15(3). doi: 10.5617/adno.8180.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Gudmundsdottir, Greta Björk & Rohatgi, Anubha (2021). Digital downsides in teacher education. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). ISSN 2535-4051. 5(4), s. 123–139. doi: 10.7577/njcie.4227. Fulltekst i vitenarkiv
 • Camilleri, Patrick; Engen, Bård Ketil; Hatlevik, Ove Edvard; Colomer Rubio, Juan Carlos & Gassó, Héctor Hernández (2021). Student teachers and their attitudes towards ICT Lesson learned from three different countries. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). ISSN 2535-4051. doi: 10.7577/njcie.4207. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tømte, Karoline; Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2021). Hvordan forstå og forebygge digital mobbing? I Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde & Mifsud, Louise (Red.), Digital dømmekraft. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205554467. s. 149–171.
 • Hatlevik, Ove Edvard & Bjarnø, Vibeke (2021). Examining the relationship between resilience to digital distractions, ICT self-efficacy, motivation, approaches to studying, and time spent on individual studies. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 102. doi: 10.1016/j.tate.2021.103326.
 • Rohatgi, Anubha; Bundsgaard, Jeppe & Hatlevik, Ove Edvard (2020). Digital inclusion in Norwegian and Danish schools: Analysing variation in teachers’ collaboration, attitudes, ICT use and students’ ICT literacy. . I Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (Red.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer. ISSN 9783030616472. s. 139–172. doi: 10.1007/978-3-030-61648-9_6.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2020). “I just Google it” - Developing professional digital competence and preparing student teachers to exercise responsible ICT use. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). ISSN 2535-4051. 4(3), s. 39–55. doi: 10.7577/njcie.3752. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Gassó, Héctor Hernández; Rubio, Juan Carlos Colomer & Hatlevik, Ove Edvard (2020). Student teachers’ responsible use of ICT: Examining two samples in Spain and Norway. Computers & Education. ISSN 0360-1315. 152(July 2020). doi: 10.1016/j.compedu.2020.103877.
 • Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny & Hatlevik, Ove Edvard (2019). Perspectives on teachers' professional digital competence. I Chova, L. Gómez (Red.), ICERI2019 Proceedings. IATED Academy. ISSN 978-84-09-14755-7. doi: 10.21125/iceri.2019.0365.
 • Throndsen, Inger & Hatlevik, Ove Edvard (2019). Elevenes skoleprestasjoner sett i lys av IKT-bruk på fritiden. Nordic Studies in Education. ISSN 1891-5914. 39(1), s. 5–23. doi: 10.18261/issn.1891-2019-01-02.
 • Flo, Jill; Landmark, Bjørg Thomassen; Hatlevik, Ove Edvard & Fagerström, Lisbeth (2018). Using a new interrater reliability method to test the modified Oulu Patient Classification instrument in home health care. Nursing Open. ISSN 2054-1058. 5(2), s. 167–175. doi: 10.1002/nop2.126. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hatlevik, Ove Edvard; Rohatgi, Anubha & Björnsson, Julius Kristjan (2018). Skoleledernes syn på skoleklima: noen erfaringer fra PISA og TIMSS fra 2003 og 2015. I Björnsson, Julius Kristjan & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03006-7. s. 173–198. doi: 10.18261/9788215030067-2018-09. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hatlevik, Ida Katrine R & Hatlevik, Ove Edvard (2018). Examining the relationship between teachers' ICT self-efficacy for educational purposes, collegial collaboration, lack of facilitation and the use of ICT in teaching practice. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 9(935), s. 1–8. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00935. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hatlevik, Ida Katrine R & Hatlevik, Ove Edvard (2018). Students' evaluation of digital information: The role teachers play and factors that influence variability in teacher behaviour. Computers in Human Behavior. ISSN 0747-5632. 83, s. 56–63. doi: 10.1016/j.chb.2018.01.022. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger; Loi, Massimo & Gudmundsdottir, Greta Björk (2018). Students’ ICT self-efficacy and computer and information literacy: Determinants and relationships. Computers & Education. ISSN 0360-1315. 118, s. 107–119. doi: 10.1016/j.compedu.2017.11.011.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2018). Newly qualified teachers' professional digital competence: implications for teacher education. European Journal of Teacher Education. ISSN 0261-9768. 41(2), s. 214–231. doi: 10.1080/02619768.2017.1416085. Fulltekst i vitenarkiv
 • Scherer, Ronny & Hatlevik, Ove Edvard (2017). "Sore eyes and distracted" or "excited and confident"? – The role of perceived negative consequences of using ICT for perceived usefulness and self-efficacy. Computers & Education. ISSN 0360-1315. 115, s. 188–200. doi: 10.1016/j.compedu.2017.08.003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hatlevik, Ove Edvard (2017). Examining the Relationship between Teachers’ Self-Efficacy, their Digital Competence, Strategies to Evaluate Information, and use of ICT at School. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 61(5), s. 555–567. doi: 10.1080/00313831.2016.1172501.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Scherer, Ronny & Christophersen, Knut-Andreas (2017). Moving beyond the study of gender differences: An analysis of measurement invariance and differential item functioning of an ICT literacy scale. Computers & Education. ISSN 0360-1315. 113, s. 280–293. doi: 10.1016/j.compedu.2017.06.003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hatlevik, Ove Edvard & Ingrid, Radtke (2017). Standard Setting in a Formative Assessment of Digital Responsibility Among Norwegian Eighth Graders. I Blömeke, Sigrid & Gustafsson, Jan-Eric (Red.), Standard Setting in Education. The Nordic Countries in an International Perspective.. Springer. ISSN 978-3-319-50855-9. s. 205–223.
 • Scherer, Ronny; Rohatgi, Anubha & Hatlevik, Ove Edvard (2017). Students' profiles of ICT use: Identification, determinants, and relations to achievement in a computer and information literacy test. Computers in Human Behavior. ISSN 0747-5632. 70, s. 486–499. doi: 10.1016/j.chb.2017.01.034. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tømte, Karoline; Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2017). Hvordan forstå og forebygge digital mobbing? Fra holdning til handling. I Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde & Mifsud, Louise (Red.), Digital Dømmekraft. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205491809. s. 146–167.
 • Flo, Jill; Hatlevik, Ove Edvard; Tønnessen, Siri; Fagerström, Lisbeth & Landmark, Bjørg Thomassen (2016). Testing of the Content Validity of a Modified OPCq Instrument - A pilot study in Norwegian Home Health Care. Open Journal of Nursing. ISSN 2162-5336. s. 1012–1027. doi: 10.4236/ojn.2016.612097.
 • Hatlevik, Ove Edvard & Rohatgi, Anubha (2016). Skoleleders svar på spørsmål i skolespørreskjemaet. I Kjærnsli, Marit & Jensen, Fredrik (Red.), Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027470. s. 191–208.
 • Hatlevik, Ove Edvard (2016). NINTH GRADERS’ USE OF AND TRUST IN WIKIPEDIA, TEXTBOOKS, AND DIGITAL RESOURCES FROM TEXTBOOK PUBLISHERS. I Elstad, Eyvind (Red.), Digital Expectations and Experiences in Education. Brill|Sense. ISSN 9789463006460. s. 205–219. doi: 10.1007/978-94-6300-648-4_12.
 • Rohatgi, Anubha; Scherer, Ronny & Hatlevik, Ove Edvard (2016). The role of ICT self-efficacy for students' ICT use and their achievement in a computer and information literacy test. Computers & Education. ISSN 0360-1315. 102, s. 103–116. doi: 10.1016/j.compedu.2016.08.001.
 • Throndsen, Inger & Hatlevik, Ove Edvard (2016). Examining gender differences in ICT literacy, interest, and use: Norwegian results from ICILS 2013. I Elstad, Eyvind (Red.), Digital Expectations and Experiences in Education. Brill|Sense. ISSN 9789463006460. s. 221–240. doi: 10.1007/978-94-6300-648-4_13.
 • Siddiq, Fazilat; Hatlevik, Ove Edvard; Olsen, Rolf Vegar; Throndsen, Inger & Scherer, Ronny (2016). Taking a future perspective by learning from the past - A systematic review of assessment instruments that aim to measure primary and secondary school students' ICT literacy. Educational Research Review. ISSN 1747-938X. 19, s. 58–84. doi: 10.1016/j.edurev.2016.05.002.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Gudmundsdottir, Greta Björk & Loi, Massimo (2015). Examining factors predicting students' digital competence. Journal of Information Technology Education: Research (JITE: Research). ISSN 1547-9714. 14, s. 123–137. doi: 10.28945/2126.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Gudmundsdottir, Greta Björk & Loi, Massimo (2015). Digital diversity among upper secondary students: A multilevel analysis of the relationship between cultural capital, self-efficacy, strategic use of information and digital competence. Computers & Education. ISSN 0360-1315. 81(February), s. 345–353. doi: 10.1016/j.compedu.2014.10.019.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger; Gudmundsdottir, Greta Björk & Olsen, Rolf Vegar (2015). Oppsummering og veien videre. I Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (Red.), Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02654-1. s. 171–193.
 • Olsen, Rolf Vegar; Hatlevik, Ove Edvard & Loi, Massimo (2015). Digitale skiller. I Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (Red.), Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02654-1. s. 146–170.
 • Throndsen, Inger & Hatlevik, Ove Edvard (2015). Elevenes selvoppfatning og holdning til IKT. I Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (Red.), Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02654-1. s. 111–124.
 • Throndsen, Inger; Hatlevik, Ove Edvard & Loi, Massimo (2015). Norske elevers digitale ferdigheter i et internasjonalt perspektiv. I Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (Red.), Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02654-1. s. 79–92.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger & Loi, Massimo (2015). Kartlegging av digitale ferdigheter. I Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (Red.), Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02654-1. s. 49–78.
 • Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (2015). Digitale ferdigheter og kompetanse - aktuelle perspektiver. I Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (Red.), Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02654-1. s. 28–48.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Ottestad, Geir & Throndsen, Inger (2015). Predictors of digital competence in 7th grade: a multilevel analysis. Journal of Computer Assisted Learning. ISSN 0266-4909. 31(3), s. 220–231. doi: 10.1111/jcal.12065.
 • Hatlevik, Ove Edvard & Tømte, Karoline (2014). Using Multilevel Analysis to Examine the Relationship between Upper Secondary Students Internet Safety Awareness, Social Background and Academic Aspirations. Future Internet. ISSN 1999-5903. 6, s. 717–734. doi: 10.3390/fi6040717.
 • Hatlevik, Ove Edvard & Arnseth, Hans Christian (2014). Social Networking at School: Examining the role of 9th Graders’ Mastery Orientation, Prior Achievements and their use of Computers in Student-Led Activities. International Journal of Technology, Knowledge and Society. ISSN 1832-3669. 9(4), s. 73–85. doi: 10.18848/1832-3669/cgp/v09i04/56403.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Dalaaker, Dina; Egeberg, Gunstein; Hatlevik, Ove Edvard & Tømte, Karoline (2014). Interactive technology. Traditional practice? Two case studies of teachers' commencing with interactive whiteboards and tablets. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. 9(1), s. 23–43.
 • Egeberg, Gunstein & Hatlevik, Ove Edvard (2014). Challenges Arising When Using Field Notes and Video Observations: A Close Study of Teachers’ Use of Interactive Whiteboards in a Norwegian School. I Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (Red.), Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education. Brill|Sense. ISSN 978-94-6209-736-0. s. 79–97. doi: 10.1007/978-94-6209-737-7_6.
 • Slåtten, Kari; Hatlevik, Ove Edvard & Fagerström , Lisbeth (2014). Validation of a New Instrument for the Self-assessment of Nurses’ Core Competencies in Palliative Care. Nursing Research and Practice. ISSN 2090-1429. doi: 10.1155/2014/615498.
 • Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Gudmundsdottir, Greta Björk; Hatlevik, Ove Edvard; Mifsud, Louise & Tømte, Karoline (2014). Digital Natives: Digitally Competent? I Searson, Michael & Ochoa, Marilyn N. (Red.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). ISSN 978-1-939797-07-0. s. 2010–2016.
 • Hatlevik, Ove Edvard & Gudmundsdottir, Greta Björk (2013). An emerging digital divide in urban school children´s information literacy: Challenging equity in the Norwegian school system. First Monday. ISSN 1396-0466. 18(4). doi: 10.5210/fm.v18i4.4232.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2013). Digital Competence and Students' Productive Use of Computers in School: Observing the Role of Motivation and Family Background. I Bjørnestad, Elisabeth & Stray, Janicke Heldal (Red.), New Voices in Norwegian Educational Research. Brill|Sense. ISSN 978-94-6209-462-8. s. 69–82. doi: 10.1007/978-94-6209-464-2_6.
 • Nergård, Vegard & Hatlevik, Ove Edvard (2013). Attendance in absence: Digital communities as an alternative to the classroom. I Bjørnestad, Elisabeth & Stray, Janicke Heldal (Red.), New Voices in Norwegian Educational Research. Brill|Sense. ISSN 978-94-6209-462-8. s. 83–99.
 • Christophersen, Knut-Andreas & Hatlevik, Ove Edvard (2013). Digital competence at the beginning of upper secondary school: Identifying factors explaining digital inclusion. Computers & Education. ISSN 0360-1315. 63, s. 240–247. doi: 10.1016/j.compedu.2012.11.015.
 • Hatlevik, Ove Edvard & Arnseth, Hans Christian (2012). ICT, teaching and leadership : how do teachers experience the importance of ICT-supportive school leaders? Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. s. 55–70.
 • Hatlevik, Ove Edvard (2012). Analyzing Factors Influencing Students’ Productive Use of Computers: A Structural Equation Model. International Journal of Technology, Knowledge and Society. ISSN 1832-3669. 7(4), s. 11–2/. doi: 10.18848/1832-3669/cgp/v07i04/56222.
 • Tømte, Cathrine Edelhard & Hatlevik, Ove Edvard (2011). Gender-differences in Self-efficacy ICT related to various ICT-user profiles in Finland and Norway. How do self-efficacy, gender and ICT-user profiles relate to findings from PISA 2006. Computers & Education. ISSN 0360-1315. 57(1), s. 1416–1424. doi: 10.1016/j.compedu.2010.12.011.
 • Egeberg, Gunstein; Hatlevik, Ove Edvard; Wølner, Tor Arne; Dalaaker, Dina & Pettersen, Geir Olaf (2011). "Bored or Board?" - a Nordic collaborative project on interactive whiteboards. Digital kompetanse. ISSN 0809-6724. 6(1-2), s. 102–112.
 • Nergård, Vegard; Hatlevik, Ove Edvard; Martinussen, Monica & Lervåg, Arne (2011). An airman's personal attitude: Pilots' point of view. Aviation. ISSN 1648-7788. 15(4), s. 101–111. doi: 10.3846/16487788.2011.651789.
 • Slåtten, Kari; Fagerstrøm , Lisbeth & Hatlevik, Ove Edvard (2010). Clinical competence in palliative nursing in Norway: the importance of good care routines. International Journal of Palliative Nursing. ISSN 1357-6321. 16(2), s. 80–6.
 • Arnseth, Hans Christian & Hatlevik, Ove Edvard (2010). Challenges in Aligning Pedagogical Practices and Pupils Competencies with Demands of the Information Society: The Case of Norway. I Mukerji, Siran & Tripathi, Purnendu (Red.), Cases on Interactive Technology Environments and Transnational Collaboration. Concerns and Perspectives. IGI Global. ISSN 978-1-61520-910-1. s. 266–280.
 • Hatlevik, Ove Edvard & Arnseth, Hans Christian (2008). Vurdering av digital kompetanse – kartlegging av digital kompetanse ved bruk av flervalgsoppgaver. Digital kompetanse. ISSN 0809-6724. 3(4), s. 285–293.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2022). Professional digital competence in Norwegian teacher education .
 • Øgrim, Leikny; Johannesen, Monica & Hatlevik, Ove Edvard (2022). Teachers´ professional digital competence, between policy, theory and practice.
 • Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny & Hatlevik, Ove Edvard (2021). The role of materiality in the conceptual understanding of professional knowledge.
 • Bjørnestad, Elisabeth; Hatlevik, Ove Edvard; Sandvik, Margareth; Hegna, Maren Meyer & Trouiller, Thomas finnøy (2021). Informasjonswebinar - GoBaN studien.
 • Øgrim, Leikny & Hatlevik, Ove Edvard (2021). PfDK og klasseledelse - er TPACK og DeCompEdu svaret?
 • Øgrim, Leikny; Johannesen, Monica & Hatlevik, Ove Edvard (2021). The Role of the University and the Placement Schools in the Development of Student Teachers' Professional Digital Competence.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Johannesen, Monica & Øgrim, Leikny (2020). Student teachers’ perspectives on teachers’ professional digital competence, ethical issues and their ICT self-efficacy.
 • Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny & Hatlevik, Ove Edvard (2020). Teachers´ professional digital competence – management of technology-rich classrooms.
 • Mifsud, Louise; Hatlevik, Ove Edvard; Giæver, Tonje Hilde & Engen, Bård Ketil (2019). The Cyber Ethics Divide: Addressing Cyber Ethics in Initial Teacher Education.
 • Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny & Hatlevik, Ove Edvard (2019). Perspectives on teachers´ professional digital competence.
 • Engen, Bård Ketil; Hatlevik, Ove Edvard; Giæver, Tonje Hilde & Mifsud, Louise (2018). Student teachers’ attitude towards ICT: An analysis of perceived usefulness.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2018). Conference paper: Student teachers, ICT and cyber ethics across four European countries.
 • Hatlevik, Ida Katrine R & Hatlevik, Ove Edvard (2017). Antecedents of teachers’ self-efficacy for using ICT in their teaching practice .
 • Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (2016). Digital responsibility - a required literacy for citizenship: How to understand and measure the concept?
 • Flo, Jill; Landmark, Bjørg; Hatlevik, Ove Edvard; Tønnessen, Siri & Fagerström, Lisbeth (2016). Pleieintensitet i hjemmesykepleien –det modifiserte OPCqinstrumentets validitet og reliabilitet.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Loi, Massimo; Gudmundsdottir, Greta Björk & Throndsen, Inger (2015). Computer and information literacy and self-efficacy: The cases of Denmark, Norway and Poland.
 • Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Gudmundsdottir, Greta Björk; Hatlevik, Ove Edvard; Mifsud, Louise & Tømte, Karoline (2015). Conference paper: Student teachers’ attitudes towards ICT use in teaching and learning.
 • Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Gudmundsdottir, Greta Björk; Hatlevik, Ove Edvard; Mifsud, Louise & Tømte, Karoline (2014). Pre-Service Student Teachers’ Awareness of their Digital Responsibility.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger & Ottestad, Geir (2012). Goal orientation, family background and school leadership predicting students' digital literacy.
 • Tømte, Cathrine Edelhard & Hatlevik, Ove Edvard (2011). Selvtillit, IKT og kjønn.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Pettersen, Geir Olaf & Berg, Monica (2011). På hvilken måte påvirker programdesignet matematikkundervisningen?
 • Arnseth, Hans Christian & Hatlevik, Ove Edvard (2008). Om bruk av resultater fra prøve i digital kompetanse.
 • Arnseth, Hans Christian & Hatlevik, Ove Edvard (2008). Prøve i digital kompetanse.
 • Beck, Eevi Elisabeth; Hatlevik, Ove Edvard & Stokke, Mona Helene (2006). Experience-Based Faculty Development Seminars.
 • Hatlevik, Ove Edvard (2006). Kunnskapsutvikling gjennom erfaringsseminar? Et eksempel fra UiOs satsning på fleksibel læring.
 • Hatlevik, Ove Edvard (2003). Learning strategies and motivation among pilots.
 • Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise; Engen, Bård Ketil; Gudmundsdottir, Greta Björk; Hatlevik, Ove Edvard & Camilleri, Patrick [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2020). DiCTE Questionnaire Report - Output 2. OsloMet.
 • Bjarnø, Vibeke; Hatlevik, Ove Edvard & Standal, Øyvind Førland (2018). ILD - Integrerte læringsarenaer gjennom digitalisering. OsloMet-UiO.
 • Ottestad, Geir; Throndsen, Inger; Hatlevik, Ove Edvard & Rohatgi, Anubha (2014). Digitale ferdigheter for alle? Norske resultater fra ICILS 2013. Senter for IKT i utdanningen/Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. ISSN 978-82-93378-09-9.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Egeberg, Gunstein; Gudmundsdottir, Greta Björk; Loftsgarden, Marit & Loi, Massimo (2013). Monitor skole 2013. Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen. Senter for IKT i utdanningen. ISSN 9788299869867.
 • Egeberg, Gunstein; Gudmundsdottir, Greta Björk; Hatlevik, Ove Edvard; Ottestad, Geir; Skaug, Jørund Høie & Tømte, Karoline (2012). Monitor 2011. Skolens digitale tilstand. Senter for IKT i utdanningen. ISSN 9788299869812.
 • Dalaaker, Dina; Egeberg, Gunstein; Gudmundsdottir, Greta Björk; Guttormsgaard, Vibeke; Hatlevik, Ove Edvard & Ottestad, Geir [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Monitor 2012. Elever skal synes. Hvordan kan IKT utvikle kompetansen i skolen? Senter for IKT i utdanningen. ISSN 9788299869843.
 • Berge, Ola; Hatlevik, Ove Edvard; Kløvstad, Vibeke; Ottestad, Geir & Skaug, Jørund Høie (2009). ITU Monitor 2009. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning.
 • Arnseth, Hans Christian & Hatlevik, Ove Edvard (2008). Osloprøven i digital kompetanse for elever på 5. trinn og i VG 1 Analyse og diskusjon av elevers besvarelser på flervalsoppgaver. ITU.
 • Arnseth, Hans Christian; Hatlevik, Ove Edvard; Kløvstad, Vibeke; Kristiansen, Tove & Ottestad, Geir (2007). ITU Monitor. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01219-3.
 • Hatlevik, Ove Edvard (2006). Læringsstrategier i arbeidslivet : en studie av strategibruk ved organisert, bedriftsintern opplæring i et flyselskap. Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 1501-8962.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. sep. 2016 14:15 - Sist endret 19. okt. 2016 12:27