oveeh

Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Mine faglige interesserer er motivasjon og læringsstrategiar i skule og arbeidsliv. Vidare har eg vore involvert i fleire studier av skulen sin digitale tilstand. Eg har delteke i utvikling av testar for å identifisera ulike sider ved digitale ferdigheiter mellom anna digital dømmekraft, kildekritikk og opphavsrett.

 

Bakgrunn

Eg har doktorgrad i pedagogikk fra Universitet i Oslo. Eg har tidligere arbeid ved Senter for IKT i utdanningen (2008 - 2016), Nokut (2007 - 2008) og Institutt for pedagogikk (2000 - 2007).

Eg er utdanna lærar, og har undervisningserfaring frå vidaregående skule.

Emneord: EKVA, Læringsstrategier, Psykometri, Læring og utdanning, Motivasjon

Publikasjoner

 • Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny & Hatlevik, Ove Edvard (2019). Perspectives on teachers' professional digital competence, In L. Gómez Chova (ed.),  ICERI2019 Proceedings.  IATED Academy.  ISBN 978-84-09-14755-7.  kapittel.
 • Throndsen, Inger & Hatlevik, Ove Edvard (2019). Elevenes skoleprestasjoner sett i lys av IKT-bruk på fritiden. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  39(1), s 5- 23 . doi: 10.18261/issn.1891-2019-01-02
 • Flo, Jill; Landmark, Bjørg Thomassen; Hatlevik, Ove Edvard & Fagerström, Lisbeth (2018). Using a new interrater reliability method to test the modified Oulu Patient Classification instrument in home health care. Nursing Open.  ISSN 2054-1058.  5(2), s 167- 175 . doi: 10.1002/nop2.126 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2018). Newly qualified teachers' professional digital competence: implications for teacher education. European Journal of Teacher Education.  ISSN 0261-9768.  41(2), s 214- 231 . doi: 10.1080/02619768.2017.1416085 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hatlevik, Ida Katrine R & Hatlevik, Ove Edvard (2018). Examining the relationship between teachers' ICT self-efficacy for educational purposes, collegial collaboration, lack of facilitation and the use of ICT in teaching practice. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  9(935), s 1- 8 . doi: 10.3389/fpsyg.2018.00935 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hatlevik, Ida Katrine R & Hatlevik, Ove Edvard (2018). Students' evaluation of digital information: The role teachers play and factors that influence variability in teacher behaviour. Computers in Human Behavior.  ISSN 0747-5632.  83, s 56- 63 . doi: 10.1016/j.chb.2018.01.022 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Rohatgi, Anubha & Björnsson, Julius Kristjan (2018). Skoleledernes syn på skoleklima: noen erfaringer fra PISA og TIMSS fra 2003 og 2015, I: Julius Kristjan Björnsson & Rolf Vegar Olsen (red.),  Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03006-7.  8.  s 173 - 198 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger; Loi, Massimo & Gudmundsdottir, Greta Björk (2018). Students’ ICT self-efficacy and computer and information literacy: Determinants and relationships. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  118, s 107- 119 . doi: 10.1016/j.compedu.2017.11.011
 • Hatlevik, Ove Edvard (2017). Examining the Relationship between Teachers’ Self-Efficacy, their Digital Competence, Strategies to Evaluate Information, and use of ICT at School. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  61(5), s 555- 567 . doi: 10.1080/00313831.2016.1172501
 • Hatlevik, Ove Edvard & Ingrid, Radtke (2017). Standard Setting in a Formative Assessment of Digital Responsibility Among Norwegian Eighth Graders, In Sigrid Blömeke & Jan-Eric Gustafsson (ed.),  Standard Setting in Education. The Nordic Countries in an International Perspective..  Springer.  ISBN 978-3-319-50855-9.  12.  s 205 - 223
 • Hatlevik, Ove Edvard; Scherer, Ronny & Christophersen, Knut-Andreas (2017). Moving beyond the study of gender differences: An analysis of measurement invariance and differential item functioning of an ICT literacy scale. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  113, s 280- 293 . doi: 10.1016/j.compedu.2017.06.003 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Scherer, Ronny & Hatlevik, Ove Edvard (2017). "Sore eyes and distracted" or "excited and confident"? – The role of perceived negative consequences of using ICT for perceived usefulness and self-efficacy. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  115, s 188- 200 . doi: 10.1016/j.compedu.2017.08.003 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Scherer, Ronny; Rohatgi, Anubha & Hatlevik, Ove Edvard (2017). Students' profiles of ICT use: Identification, determinants, and relations to achievement in a computer and information literacy test. Computers in Human Behavior.  ISSN 0747-5632.  70, s 486- 499 . doi: 10.1016/j.chb.2017.01.034 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tømte, Karoline; Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2017). Hvordan forstå og forebygge digital mobbing? Fra holdning til handling, I: Bård Ketil Engen; Tonje Hilde Giæver & Louise Mifsud (red.),  Digital Dømmekraft.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205491809.  .Kapittel 10.  s 146 - 167
 • Flo, Jill; Hatlevik, Ove Edvard; Tønnessen, Siri; Fagerström, Lisbeth & Landmark, Bjørg Thomassen (2016). Testing of the Content Validity of a Modified OPCq Instrument - A pilot study in Norwegian Home Health Care. Open Journal of Nursing.  ISSN 2162-5336.  s 1012- 1027 . doi: 10.4236/ojn.2016.612097 Vis sammendrag
 • Hatlevik, Ove Edvard (2016). NINTH GRADERS’ USE OF AND TRUST IN WIKIPEDIA, TEXTBOOKS, AND DIGITAL RESOURCES FROM TEXTBOOK PUBLISHERS, In Eyvind Elstad (ed.),  Digital Expectations and Experiences in Education.  Sense Publishers.  ISBN 9789463006460.  12.  s 205 - 219
 • Hatlevik, Ove Edvard & Rohatgi, Anubha (2016). Skoleleders svar på spørsmål i skolespørreskjemaet, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 9.  s 191 - 208
 • Rohatgi, Anubha; Scherer, Ronny & Hatlevik, Ove Edvard (2016). The role of ICT self-efficacy for students' ICT use and their achievement in a computer and information literacy test. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  102, s 103- 116 . doi: 10.1016/j.compedu.2016.08.001
 • Siddiq, Fazilat; Hatlevik, Ove Edvard; Olsen, Rolf Vegar; Throndsen, Inger & Scherer, Ronny (2016). Taking a future perspective by learning from the past - A systematic review of assessment instruments that aim to measure primary and secondary school students' ICT literacy. Educational Research Review.  ISSN 1747-938X.  19, s 58- 84 . doi: 10.1016/j.edurev.2016.05.002
 • Throndsen, Inger & Hatlevik, Ove Edvard (2016). Examining gender differences in ICT literacy, interest, and use: Norwegian results from ICILS 2013, In Eyvind Elstad (ed.),  Digital Expectations and Experiences in Education.  Sense Publishers.  ISBN 9789463006460.  13.  s 221 - 240
 • Hatlevik, Ove Edvard; Gudmundsdottir, Greta Björk & Loi, Massimo (2015). Examining factors predicting students' digital competence. Journal of Information Technology Education: Research (JITE: Research).  ISSN 1547-9714.  14, s 123- 137
 • Hatlevik, Ove Edvard; Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Loi, Massimo (2015). Digital diversity among upper secondary students: A multilevel analysis of the relationship between cultural capital, self-efficacy, strategic use of information and digital competence. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  81(February), s 345- 353
 • Hatlevik, Ove Edvard; Ottestad, Geir & Throndsen, Inger (2015). Predictors of digital competence in 7th grade: a multilevel analysis. Journal of Computer Assisted Learning.  ISSN 0266-4909.  31(3), s 220- 231 . doi: 10.1111/jcal.12065
 • Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (2015). Digitale ferdigheter og kompetanse - aktuelle perspektiver, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 2.  s 28 - 48
 • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger; Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Olsen, Rolf Vegar (2015). Oppsummering og veien videre, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 9.  s 171 - 193
 • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger & Loi, Massimo (2015). Kartlegging av digitale ferdigheter, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 3.  s 49 - 78
 • Olsen, Rolf Vegar; Hatlevik, Ove Edvard & Loi, Massimo (2015). Digitale skiller, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 8.  s 146 - 170
 • Throndsen, Inger & Hatlevik, Ove Edvard (2015). Elevenes selvoppfatning og holdning til IKT, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 6.  s 111 - 124
 • Throndsen, Inger; Hatlevik, Ove Edvard & Loi, Massimo (2015). Norske elevers digitale ferdigheter i et internasjonalt perspektiv, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 4.  s 79 - 92
 • Egeberg, Gunstein & Hatlevik, Ove Edvard (2014). Challenges Arising When Using Field Notes and Video Observations: A Close Study of Teachers’ Use of Interactive Whiteboards in a Norwegian School, In Greta Bjørk Gudmundsdottir & Kristin Beate Vasbø (ed.),  Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6209-736-0.  Part 2, chapter 6.  s 79 - 97
 • Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Gudmundsdottir, Greta Bjørk; Hatlevik, Ove Edvard; Mifsud, Louise & Tømte, Karoline (2014). Digital Natives: Digitally Competent?, In Michael Searson & Marilyn N. Ochoa (ed.),  Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014.  Association for the Advancement of Computing in Education.  ISBN 978-1-939797-07-0.  SITE 2014.  s 2010 - 2016 Vis sammendrag
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Dalaaker, Dina; Egeberg, Gunstein; Hatlevik, Ove Edvard & Tømte, Karoline (2014). Interactive technology. Traditional practice? Two case studies of teachers' commencing with interactive whiteboards and tablets. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  9(1), s 23- 43
 • Hatlevik, Ove Edvard & Arnseth, Hans Christian (2014). Social Networking at School: Examining the role of 9th Graders’ Mastery Orientation, Prior Achievements and their use of Computers in Student-Led Activities. International Journal of Technology, Knowledge and Society.  ISSN 1832-3669.  9(4), s 73- 85
 • Hatlevik, Ove Edvard & Tømte, Karoline (2014). Using Multilevel Analysis to Examine the Relationship between Upper Secondary Students Internet Safety Awareness, Social Background and Academic Aspirations. Future Internet.  ISSN 1999-5903.  6, s 717- 734 . doi: 10.3390/fi6040717
 • Slåtten, Kari; Hatlevik, Ove Edvard & Fagerström, Lisbeth (2014). Validation of a New Instrument for the Self-assessment of Nurses’ Core Competencies in Palliative Care. Nursing Research and Practice.  ISSN 2090-1429. . doi: 10.1155/2014/615498
 • Christophersen, Knut-Andreas & Hatlevik, Ove Edvard (2013). Digital competence at the beginning of upper secondary school: Identifying factors explaining digital inclusion. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  63, s 240- 247 . doi: 10.1016/j.compedu.2012.11.015
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2013). Digital Competence and Students' Productive Use of Computers in School: Observing the Role of Motivation and Family Background, In Elisabeth Bjørnestad & Janicke Heldal Stray (ed.),  New Voices in Norwegian Educational Research.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6209-462-8.  6.  s 69 - 82
 • Hatlevik, Ove Edvard & Gudmundsdottir, Greta Björk (2013). An emerging digital divide in urban school children´s information literacy: Challenging equity in the Norwegian school system. First Monday.  ISSN 1396-0466.  18(4) . doi: 10.5210/fm.v18i4.4232
 • Nergård, Vegard & Hatlevik, Ove Edvard (2013). Attendance in absence: Digital communities as an alternative to the classroom, In Elisabeth Bjørnestad & Janicke Heldal Stray (ed.),  New Voices in Norwegian Educational Research.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6209-462-8.  7.  s 83 - 99
 • Hatlevik, Ove Edvard (2012). Analyzing Factors Influencing Students’ Productive Use of Computers: A Structural Equation Model. International Journal of Technology, Knowledge and Society.  ISSN 1832-3669.  7(4), s 11- 2/ . doi: http://ijt.cgpublisher.com/product/pub.42/prod.787
 • Hatlevik, Ove Edvard & Arnseth, Hans Christian (2012). ICT, teaching and leadership : how do teachers experience the importance of ICT-supportive school leaders?. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  (1), s 55- 70
 • Egeberg, Gunstein; Hatlevik, Ove Edvard; Wølner, Tor Arne; Dalaaker, Dina & Pettersen, Geir Olaf (2011). "Bored or Board?" - a Nordic collaborative project on interactive whiteboards. Digital kompetanse.  ISSN 0809-6724.  6(1-2), s 102- 112
 • Nergård, Vegard; Hatlevik, Ove Edvard; Martinussen, Monica & Lervåg, Arne (2011). An airman's personal attitude: Pilots' point of view. Aviation.  ISSN 1648-7788.  15(4), s 101- 111
 • Tømte, Cathrine Edelhard & Hatlevik, Ove Edvard (2011). Gender-differences in Self-efficacy ICT related to various ICT-user profiles in Finland and Norway. How do self-efficacy, gender and ICT-user profiles relate to findings from PISA 2006. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  57(1), s 1416- 1424 . doi: 10.1016/j.compedu.2010.12.011
 • Arnseth, Hans Christian & Hatlevik, Ove Edvard (2010). Challenges in Aligning Pedagogical Practices and Pupils Competencies with Demands of the Information Society: The Case of Norway, In Siran Mukerji & Purnendu Tripathi (ed.),  Cases on Interactive Technology Environments and Transnational Collaboration. Concerns and Perspectives.  IGI Global.  ISBN 978-1-61520-910-1.  14.  s 266 - 280
 • Slåtten, Kari; Fagerstrøm, Lisbeth & Hatlevik, Ove Edvard (2010). Clinical competence in palliative nursing in Norway: the importance of good care routines. International Journal of Palliative Nursing.  ISSN 1357-6321.  16(2), s 80- 6 Vis sammendrag
 • Hatlevik, Ove Edvard & Arnseth, Hans Christian (2008). Vurdering av digital kompetanse – kartlegging av digital kompetanse ved bruk av flervalgsoppgaver. Digital kompetanse.  ISSN 0809-6724.  3(4), s 285- 293

Se alle arbeider i Cristin

 • Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (red.) (2015). Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  193 s. Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny & Hatlevik, Ove Edvard (2019). Perspectives on teachers´ professional digital competence.
 • Mifsud, Louise; Hatlevik, Ove Edvard; Giæver, Tonje Hilde & Engen, Bård Ketil (2019). The Cyber Ethics Divide: Addressing Cyber Ethics in Initial Teacher Education.
 • Engen, Bård Ketil; Hatlevik, Ove Edvard; Giæver, Tonje Hilde & Mifsud, Louise (2018). Student teachers’ attitude towards ICT: An analysis of perceived usefulness.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2018). Conference paper: Student teachers, ICT and cyber ethics across four European countries.
 • Hatlevik, Ida Katrine R & Hatlevik, Ove Edvard (2017). Antecedents of teachers’ self-efficacy for using ICT in their teaching practice.
 • Flo, Jill; Landmark, Bjørg; Hatlevik, Ove Edvard; Tønnessen, Siri & Fagerström, Lisbeth (2016). Pleieintensitet i hjemmesykepleien –det modifiserte OPCqinstrumentets validitet og reliabilitet.
 • Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (2016). Digital responsibility - a required literacy for citizenship: How to understand and measure the concept?.
 • Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Gudmundsdottir, Greta Bjørk; Hatlevik, Ove Edvard; Mifsud, Louise & Tømte, Karoline (2015). Conference paper: Student teachers’ attitudes towards ICT use in teaching and learning.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Loi, Massimo; Gudmundsdottir, Greta Björk & Throndsen, Inger (2015). Computer and information literacy and self-efficacy: The cases of Denmark, Norway and Poland.
 • Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Gudmundsdottir, Greta Bjørk; Hatlevik, Ove Edvard; Mifsud, Louise & Tømte, Karoline (2014). Pre-Service Student Teachers’ Awareness of their Digital Responsibility.
 • Ottestad, Geir; Throndsen, Inger; Hatlevik, Ove Edvard & Rohatgi, Anubha (2014). Digitale ferdigheter for alle? Norske resultater fra ICILS 2013.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Egeberg, Gunstein; Gudmundsdottir, Greta Björk; Loftsgarden, Marit & Loi, Massimo (2013). Monitor skole 2013. Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen.
 • Dalaaker, Dina; Egeberg, Gunstein; Gudmundsdottir, Greta Björk; Guttormsgaard, Vibeke; Hatlevik, Ove Edvard; Ottestad, Geir & Ulimoen-Pettersen, Stine (2012). Monitor 2012. Elever skal synes. Hvordan kan IKT utvikle kompetansen i skolen?.
 • Egeberg, Gunstein; Gudmundsdottir, Greta Björk; Hatlevik, Ove Edvard; Ottestad, Geir; Skaug, Jørund Høie & Tømte, Karoline (2012). Monitor 2011. Skolens digitale tilstand.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger & Ottestad, Geir (2012). Goal orientation, family background and school leadership predicting students' digital literacy.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Pettersen, Geir Olaf & Berg, Monica (2011). På hvilken måte påvirker programdesignet matematikkundervisningen?.
 • Tømte, Cathrine Edelhard & Hatlevik, Ove Edvard (2011). Selvtillit, IKT og kjønn.
 • Berge, Ola; Hatlevik, Ove Edvard; Kløvstad, Vibeke; Ottestad, Geir & Skaug, Jørund Høie (2009). ITU Monitor 2009.
 • Arnseth, Hans Christian & Hatlevik, Ove Edvard (2008). Om bruk av resultater fra prøve i digital kompetanse.
 • Arnseth, Hans Christian & Hatlevik, Ove Edvard (2008). Osloprøven i digital kompetanse for elever på 5. trinn og i VG 1 Analyse og diskusjon av elevers besvarelser på flervalsoppgaver.
 • Arnseth, Hans Christian & Hatlevik, Ove Edvard (2008). Prøve i digital kompetanse.
 • Arnseth, Hans Christian; Hatlevik, Ove Edvard; Kløvstad, Vibeke; Kristiansen, Tove & Ottestad, Geir (2007). ITU Monitor.
 • Beck, Eevi Elisabeth; Hatlevik, Ove Edvard & Stokke, Mona Helene (2006). Experience-Based Faculty Development Seminars. Vis sammendrag
 • Hatlevik, Ove Edvard (2006). Kunnskapsutvikling gjennom erfaringsseminar? Et eksempel fra UiOs satsning på fleksibel læring.
 • Hatlevik, Ove Edvard (2006). Læringsstrategier i arbeidslivet : en studie av strategibruk ved organisert, bedriftsintern opplæring i et flyselskap. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 54.
 • Hatlevik, Ove Edvard (2003). Learning strategies and motivation among pilots.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. sep. 2016 14:15 - Sist endret 19. okt. 2016 12:27