Ove Edvard Hatlevik

Faglige interesser

Mine faglige interesserer er motivasjon og læringsstrategiar i skule og arbeidsliv. Vidare har eg vore involvert i fleire studier av skulen sin digitale tilstand. Eg har delteke i utvikling av testar for å identifisera ulike sider ved digitale ferdigheiter mellom anna digital dømmekraft, kildekritikk og opphavsrett.

 

Bakgrunn

Eg har doktorgrad i pedagogikk fra Universitet i Oslo. Eg har tidligere arbeid ved Senter for IKT i utdanningen (2008 - 2016), Nokut (2007 - 2008) og Institutt for pedagogikk (2000 - 2007).

Eg er utdanna lærar, og har undervisningserfaring frå vidaregående skule.

Emneord: EKVA, Læringsstrategier, Psykometri, Læring og utdanning, Motivasjon

Publikasjoner

 • Hatlevik, Ove Edvard & Bjarnø, Vibeke (2021). Examining the relationship between resilience to digital distractions, ICT self-efficacy, motivation, approaches to studying, and time spent on individual studies.. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  102 . doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103326 Vis sammendrag
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Gassó, Héctor Hernández; Rubio, Juan Carlos Colomer & Hatlevik, Ove Edvard (2020). Student teachers’ responsible use of ICT: Examining two samples in Spain and Norway. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  152(July 2020) . doi: 10.1016/j.compedu.2020.103877 Vis sammendrag
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2020). “I just Google it” - Developing professional digital competence and preparing student teachers to exercise responsible ICT use. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE).  ISSN 2535-4051.  4(3), s 39- 55 . doi: 10.7577/njcie.3752 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rohatgi, Anubha; Bundsgaard, Jeppe & Hatlevik, Ove Edvard (2020). Digital inclusion in Norwegian and Danish schools: Analysing variation in teachers’ collaboration, attitudes, ICT use and students’ ICT literacy., In Tove Stjern Frønes; Andreas Pettersen; Jelena Radišić & Nils Buchholtz (ed.),  Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education.  Springer.  ISBN 9783030616472.  6.  s 139 - 172 Vis sammendrag
 • Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny & Hatlevik, Ove Edvard (2019). Perspectives on teachers' professional digital competence, In L. Gómez Chova (ed.),  ICERI2019 Proceedings.  IATED Academy.  ISBN 978-84-09-14755-7.  kapittel.
 • Throndsen, Inger & Hatlevik, Ove Edvard (2019). Elevenes skoleprestasjoner sett i lys av IKT-bruk på fritiden. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  39(1), s 5- 23 . doi: 10.18261/issn.1891-2019-01-02
 • Flo, Jill; Landmark, Bjørg Thomassen; Hatlevik, Ove Edvard & Fagerström, Lisbeth (2018). Using a new interrater reliability method to test the modified Oulu Patient Classification instrument in home health care. Nursing Open.  ISSN 2054-1058.  5(2), s 167- 175 . doi: 10.1002/nop2.126 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2018). Newly qualified teachers' professional digital competence: implications for teacher education. European Journal of Teacher Education.  ISSN 0261-9768.  41(2), s 214- 231 . doi: 10.1080/02619768.2017.1416085 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hatlevik, Ida Katrine R & Hatlevik, Ove Edvard (2018). Examining the relationship between teachers' ICT self-efficacy for educational purposes, collegial collaboration, lack of facilitation and the use of ICT in teaching practice. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  9(935), s 1- 8 . doi: 10.3389/fpsyg.2018.00935 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hatlevik, Ida Katrine R & Hatlevik, Ove Edvard (2018). Students' evaluation of digital information: The role teachers play and factors that influence variability in teacher behaviour. Computers in Human Behavior.  ISSN 0747-5632.  83, s 56- 63 . doi: 10.1016/j.chb.2018.01.022 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Rohatgi, Anubha & Björnsson, Julius Kristjan (2018). Skoleledernes syn på skoleklima: noen erfaringer fra PISA og TIMSS fra 2003 og 2015, I: Julius Kristjan Björnsson & Rolf Vegar Olsen (red.),  Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03006-7.  8.  s 173 - 198 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger; Loi, Massimo & Gudmundsdottir, Greta Björk (2018). Students’ ICT self-efficacy and computer and information literacy: Determinants and relationships. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  118, s 107- 119 . doi: 10.1016/j.compedu.2017.11.011
 • Hatlevik, Ove Edvard (2017). Examining the Relationship between Teachers’ Self-Efficacy, their Digital Competence, Strategies to Evaluate Information, and use of ICT at School. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  61(5), s 555- 567 . doi: 10.1080/00313831.2016.1172501
 • Hatlevik, Ove Edvard & Ingrid, Radtke (2017). Standard Setting in a Formative Assessment of Digital Responsibility Among Norwegian Eighth Graders, In Sigrid Blömeke & Jan-Eric Gustafsson (ed.),  Standard Setting in Education. The Nordic Countries in an International Perspective..  Springer.  ISBN 978-3-319-50855-9.  12.  s 205 - 223
 • Hatlevik, Ove Edvard; Scherer, Ronny & Christophersen, Knut-Andreas (2017). Moving beyond the study of gender differences: An analysis of measurement invariance and differential item functioning of an ICT literacy scale. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  113, s 280- 293 . doi: 10.1016/j.compedu.2017.06.003 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Scherer, Ronny & Hatlevik, Ove Edvard (2017). "Sore eyes and distracted" or "excited and confident"? – The role of perceived negative consequences of using ICT for perceived usefulness and self-efficacy. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  115, s 188- 200 . doi: 10.1016/j.compedu.2017.08.003 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Scherer, Ronny; Rohatgi, Anubha & Hatlevik, Ove Edvard (2017). Students' profiles of ICT use: Identification, determinants, and relations to achievement in a computer and information literacy test. Computers in Human Behavior.  ISSN 0747-5632.  70, s 486- 499 . doi: 10.1016/j.chb.2017.01.034 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tømte, Karoline; Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2017). Hvordan forstå og forebygge digital mobbing? Fra holdning til handling, I: Bård Ketil Engen; Tonje Hilde Giæver & Louise Mifsud (red.),  Digital Dømmekraft.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205491809.  .Kapittel 10.  s 146 - 167
 • Flo, Jill; Hatlevik, Ove Edvard; Tønnessen, Siri; Fagerström, Lisbeth & Landmark, Bjørg Thomassen (2016). Testing of the Content Validity of a Modified OPCq Instrument - A pilot study in Norwegian Home Health Care. Open Journal of Nursing.  ISSN 2162-5336.  s 1012- 1027 . doi: 10.4236/ojn.2016.612097 Vis sammendrag
 • Hatlevik, Ove Edvard (2016). NINTH GRADERS’ USE OF AND TRUST IN WIKIPEDIA, TEXTBOOKS, AND DIGITAL RESOURCES FROM TEXTBOOK PUBLISHERS, In Eyvind Elstad (ed.),  Digital Expectations and Experiences in Education.  Brill|Sense.  ISBN 9789463006460.  12.  s 205 - 219
 • Hatlevik, Ove Edvard & Rohatgi, Anubha (2016). Skoleleders svar på spørsmål i skolespørreskjemaet, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 9.  s 191 - 208
 • Rohatgi, Anubha; Scherer, Ronny & Hatlevik, Ove Edvard (2016). The role of ICT self-efficacy for students' ICT use and their achievement in a computer and information literacy test. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  102, s 103- 116 . doi: 10.1016/j.compedu.2016.08.001
 • Siddiq, Fazilat; Hatlevik, Ove Edvard; Olsen, Rolf Vegar; Throndsen, Inger & Scherer, Ronny (2016). Taking a future perspective by learning from the past - A systematic review of assessment instruments that aim to measure primary and secondary school students' ICT literacy. Educational Research Review.  ISSN 1747-938X.  19, s 58- 84 . doi: 10.1016/j.edurev.2016.05.002
 • Throndsen, Inger & Hatlevik, Ove Edvard (2016). Examining gender differences in ICT literacy, interest, and use: Norwegian results from ICILS 2013, In Eyvind Elstad (ed.),  Digital Expectations and Experiences in Education.  Brill|Sense.  ISBN 9789463006460.  13.  s 221 - 240
 • Hatlevik, Ove Edvard; Gudmundsdottir, Greta Björk & Loi, Massimo (2015). Examining factors predicting students' digital competence. Journal of Information Technology Education: Research (JITE: Research).  ISSN 1547-9714.  14, s 123- 137 . doi: 10.28945/2126
 • Hatlevik, Ove Edvard; Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Loi, Massimo (2015). Digital diversity among upper secondary students: A multilevel analysis of the relationship between cultural capital, self-efficacy, strategic use of information and digital competence. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  81(February), s 345- 353 . doi: 10.1016/j.compedu.2014.10.019
 • Hatlevik, Ove Edvard; Ottestad, Geir & Throndsen, Inger (2015). Predictors of digital competence in 7th grade: a multilevel analysis. Journal of Computer Assisted Learning.  ISSN 0266-4909.  31(3), s 220- 231 . doi: 10.1111/jcal.12065
 • Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (2015). Digitale ferdigheter og kompetanse - aktuelle perspektiver, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 2.  s 28 - 48
 • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger; Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Olsen, Rolf Vegar (2015). Oppsummering og veien videre, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 9.  s 171 - 193
 • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger & Loi, Massimo (2015). Kartlegging av digitale ferdigheter, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 3.  s 49 - 78
 • Olsen, Rolf Vegar; Hatlevik, Ove Edvard & Loi, Massimo (2015). Digitale skiller, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 8.  s 146 - 170
 • Throndsen, Inger & Hatlevik, Ove Edvard (2015). Elevenes selvoppfatning og holdning til IKT, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 6.  s 111 - 124
 • Throndsen, Inger; Hatlevik, Ove Edvard & Loi, Massimo (2015). Norske elevers digitale ferdigheter i et internasjonalt perspektiv, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 4.  s 79 - 92
 • Egeberg, Gunstein & Hatlevik, Ove Edvard (2014). Challenges Arising When Using Field Notes and Video Observations: A Close Study of Teachers’ Use of Interactive Whiteboards in a Norwegian School, In Greta Bjørk Gudmundsdottir & Kristin Beate Vasbø (ed.),  Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education.  Brill|Sense.  ISBN 978-94-6209-736-0.  Part 2, chapter 6.  s 79 - 97
 • Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Gudmundsdottir, Greta Bjørk; Hatlevik, Ove Edvard; Mifsud, Louise & Tømte, Karoline (2014). Digital Natives: Digitally Competent?, In Michael Searson & Marilyn N. Ochoa (ed.),  Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014.  Association for the Advancement of Computing in Education.  ISBN 978-1-939797-07-0.  SITE 2014.  s 2010 - 2016 Vis sammendrag
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Dalaaker, Dina; Egeberg, Gunstein; Hatlevik, Ove Edvard & Tømte, Karoline (2014). Interactive technology. Traditional practice? Two case studies of teachers' commencing with interactive whiteboards and tablets. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  9(1), s 23- 43
 • Hatlevik, Ove Edvard & Arnseth, Hans Christian (2014). Social Networking at School: Examining the role of 9th Graders’ Mastery Orientation, Prior Achievements and their use of Computers in Student-Led Activities. International Journal of Technology, Knowledge and Society.  ISSN 1832-3669.  9(4), s 73- 85 . doi: 10.18848/1832-3669/cgp/v09i04/56403
 • Hatlevik, Ove Edvard & Tømte, Karoline (2014). Using Multilevel Analysis to Examine the Relationship between Upper Secondary Students Internet Safety Awareness, Social Background and Academic Aspirations. Future Internet.  ISSN 1999-5903.  6, s 717- 734 . doi: 10.3390/fi6040717
 • Slåtten, Kari; Hatlevik, Ove Edvard & Fagerström, Lisbeth (2014). Validation of a New Instrument for the Self-assessment of Nurses’ Core Competencies in Palliative Care. Nursing Research and Practice.  ISSN 2090-1429. . doi: 10.1155/2014/615498
 • Christophersen, Knut-Andreas & Hatlevik, Ove Edvard (2013). Digital competence at the beginning of upper secondary school: Identifying factors explaining digital inclusion. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  63, s 240- 247 . doi: 10.1016/j.compedu.2012.11.015
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2013). Digital Competence and Students' Productive Use of Computers in School: Observing the Role of Motivation and Family Background, In Elisabeth Bjørnestad & Janicke Heldal Stray (ed.),  New Voices in Norwegian Educational Research.  Brill|Sense.  ISBN 978-94-6209-462-8.  6.  s 69 - 82
 • Hatlevik, Ove Edvard & Gudmundsdottir, Greta Björk (2013). An emerging digital divide in urban school children´s information literacy: Challenging equity in the Norwegian school system. First Monday.  ISSN 1396-0466.  18(4) . doi: 10.5210/fm.v18i4.4232
 • Nergård, Vegard & Hatlevik, Ove Edvard (2013). Attendance in absence: Digital communities as an alternative to the classroom, In Elisabeth Bjørnestad & Janicke Heldal Stray (ed.),  New Voices in Norwegian Educational Research.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6209-462-8.  7.  s 83 - 99
 • Hatlevik, Ove Edvard (2012). Analyzing Factors Influencing Students’ Productive Use of Computers: A Structural Equation Model. International Journal of Technology, Knowledge and Society.  ISSN 1832-3669.  7(4), s 11- 2/ . doi: 10.18848/1832-3669/cgp/v07i04/56222
 • Hatlevik, Ove Edvard & Arnseth, Hans Christian (2012). ICT, teaching and leadership : how do teachers experience the importance of ICT-supportive school leaders?. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  (1), s 55- 70
 • Egeberg, Gunstein; Hatlevik, Ove Edvard; Wølner, Tor Arne; Dalaaker, Dina & Pettersen, Geir Olaf (2011). "Bored or Board?" - a Nordic collaborative project on interactive whiteboards. Digital kompetanse.  ISSN 0809-6724.  6(1-2), s 102- 112
 • Nergård, Vegard; Hatlevik, Ove Edvard; Martinussen, Monica & Lervåg, Arne (2011). An airman's personal attitude: Pilots' point of view. Aviation.  ISSN 1648-7788.  15(4), s 101- 111 . doi: 10.3846/16487788.2011.651789
 • Tømte, Cathrine Edelhard & Hatlevik, Ove Edvard (2011). Gender-differences in Self-efficacy ICT related to various ICT-user profiles in Finland and Norway. How do self-efficacy, gender and ICT-user profiles relate to findings from PISA 2006. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  57(1), s 1416- 1424 . doi: 10.1016/j.compedu.2010.12.011
 • Arnseth, Hans Christian & Hatlevik, Ove Edvard (2010). Challenges in Aligning Pedagogical Practices and Pupils Competencies with Demands of the Information Society: The Case of Norway, In Siran Mukerji & Purnendu Tripathi (ed.),  Cases on Interactive Technology Environments and Transnational Collaboration. Concerns and Perspectives.  IGI Global.  ISBN 978-1-61520-910-1.  14.  s 266 - 280
 • Slåtten, Kari; Fagerstrøm, Lisbeth & Hatlevik, Ove Edvard (2010). Clinical competence in palliative nursing in Norway: the importance of good care routines. International Journal of Palliative Nursing.  ISSN 1357-6321.  16(2), s 80- 6 Vis sammendrag
 • Hatlevik, Ove Edvard & Arnseth, Hans Christian (2008). Vurdering av digital kompetanse – kartlegging av digital kompetanse ved bruk av flervalgsoppgaver. Digital kompetanse.  ISSN 0809-6724.  3(4), s 285- 293

Se alle arbeider i Cristin

 • Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (red.) (2015). Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  193 s. Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise; Engen, Bård Ketil; Gudmundsdottir, Greta Björk; Hatlevik, Ove Edvard; Camilleri, Patrick; Colomer, Juan Carlos; Hernandes, Hector; Insa, José Ramón; McDonagh, Adrian.; McGarr, Oliver.; Milton, Josephine & Rohatgi, Anubha (2020). DiCTE Questionnaire Report - Output 2.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Johannesen, Monica & Øgrim, Leikny (2020). Student teachers’ perspectives on teachers’ professional digital competence, ethical issues and their ICT self-efficacy.
 • Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny & Hatlevik, Ove Edvard (2020). Teachers´ professional digital competence – management of technology-rich classrooms.
 • Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny & Hatlevik, Ove Edvard (2019). Perspectives on teachers´ professional digital competence.
 • Mifsud, Louise; Hatlevik, Ove Edvard; Giæver, Tonje Hilde & Engen, Bård Ketil (2019). The Cyber Ethics Divide: Addressing Cyber Ethics in Initial Teacher Education.
 • Engen, Bård Ketil; Hatlevik, Ove Edvard; Giæver, Tonje Hilde & Mifsud, Louise (2018). Student teachers’ attitude towards ICT: An analysis of perceived usefulness.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2018). Conference paper: Student teachers, ICT and cyber ethics across four European countries.
 • Hatlevik, Ida Katrine R & Hatlevik, Ove Edvard (2017). Antecedents of teachers’ self-efficacy for using ICT in their teaching practice.
 • Flo, Jill; Landmark, Bjørg; Hatlevik, Ove Edvard; Tønnessen, Siri & Fagerström, Lisbeth (2016). Pleieintensitet i hjemmesykepleien –det modifiserte OPCqinstrumentets validitet og reliabilitet.
 • Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (2016). Digital responsibility - a required literacy for citizenship: How to understand and measure the concept?.
 • Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Gudmundsdottir, Greta Bjørk; Hatlevik, Ove Edvard; Mifsud, Louise & Tømte, Karoline (2015). Conference paper: Student teachers’ attitudes towards ICT use in teaching and learning.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Loi, Massimo; Gudmundsdottir, Greta Björk & Throndsen, Inger (2015). Computer and information literacy and self-efficacy: The cases of Denmark, Norway and Poland.
 • Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Gudmundsdottir, Greta Bjørk; Hatlevik, Ove Edvard; Mifsud, Louise & Tømte, Karoline (2014). Pre-Service Student Teachers’ Awareness of their Digital Responsibility.
 • Ottestad, Geir; Throndsen, Inger; Hatlevik, Ove Edvard & Rohatgi, Anubha (2014). Digitale ferdigheter for alle? Norske resultater fra ICILS 2013.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Egeberg, Gunstein; Gudmundsdottir, Greta Björk; Loftsgarden, Marit & Loi, Massimo (2013). Monitor skole 2013. Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen.
 • Dalaaker, Dina; Egeberg, Gunstein; Gudmundsdottir, Greta Björk; Guttormsgaard, Vibeke; Hatlevik, Ove Edvard; Ottestad, Geir & Ulimoen-Pettersen, Stine (2012). Monitor 2012. Elever skal synes. Hvordan kan IKT utvikle kompetansen i skolen?.
 • Egeberg, Gunstein; Gudmundsdottir, Greta Björk; Hatlevik, Ove Edvard; Ottestad, Geir; Skaug, Jørund Høie & Tømte, Karoline (2012). Monitor 2011. Skolens digitale tilstand.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger & Ottestad, Geir (2012). Goal orientation, family background and school leadership predicting students' digital literacy.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Pettersen, Geir Olaf & Berg, Monica (2011). På hvilken måte påvirker programdesignet matematikkundervisningen?.
 • Tømte, Cathrine Edelhard & Hatlevik, Ove Edvard (2011). Selvtillit, IKT og kjønn.
 • Berge, Ola; Hatlevik, Ove Edvard; Kløvstad, Vibeke; Ottestad, Geir & Skaug, Jørund Høie (2009). ITU Monitor 2009.
 • Arnseth, Hans Christian & Hatlevik, Ove Edvard (2008). Om bruk av resultater fra prøve i digital kompetanse.
 • Arnseth, Hans Christian & Hatlevik, Ove Edvard (2008). Osloprøven i digital kompetanse for elever på 5. trinn og i VG 1 Analyse og diskusjon av elevers besvarelser på flervalsoppgaver.
 • Arnseth, Hans Christian & Hatlevik, Ove Edvard (2008). Prøve i digital kompetanse.
 • Arnseth, Hans Christian; Hatlevik, Ove Edvard; Kløvstad, Vibeke; Kristiansen, Tove & Ottestad, Geir (2007). ITU Monitor.
 • Beck, Eevi Elisabeth; Hatlevik, Ove Edvard & Stokke, Mona Helene (2006). Experience-Based Faculty Development Seminars. Vis sammendrag
 • Hatlevik, Ove Edvard (2006). Kunnskapsutvikling gjennom erfaringsseminar? Et eksempel fra UiOs satsning på fleksibel læring.
 • Hatlevik, Ove Edvard (2006). Læringsstrategier i arbeidslivet : en studie av strategibruk ved organisert, bedriftsintern opplæring i et flyselskap. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 54.
 • Hatlevik, Ove Edvard (2003). Learning strategies and motivation among pilots.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. sep. 2016 14:15 - Sist endret 19. okt. 2016 12:27