petrahan

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

 

Petra Hansson har doktorgrad fra Uppsala universitet og har for tiden en stilling som postdoktor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. I doktorgradsarbeidet studerte hun tilnærmingerer til miljø og bærekraftig utdanning (ESE) i utendørs utdanning og økokritikk. Hun gjennomførte også empiriske analyser av hvordan situasjoner som tekst, sted, mobilitet, sosiale situasjoner og tidligere erfaringer spiller en rolle i miljømessig læring.

I hennes postdok-prosjekt fokuserer hun på politiske, estetiske og emosjonelle dimensjoner ved undervisning og læring kontroversielle og komplekse bærekraftproblemer i formell og uformell opplæring, med særlig fokus på museumsutdanning.

I sin tidligere stilling som seniorlærer ved Uppsala universitet underviste hun på masterprogrammet i utdanning, samt på de ulike lærerutdanningene. Spesielt underviste hun i kurs om teorier og metoder i utdanningsforskning, normer og verdier i utdanning og læringsteorier og didaktikk.

Hansson har også jobbet ved Svensk internasjonalt senter for utdanning for bærekraftig utvikling (SWEDESD), og med faglig utvikling for lærere ved Senter for profesjonell utvikling og internasjonalisering i skoler ved Uppsala universitet.

Hun er også en del av det vitenskapelige nettverket "Public Pedagogy and Sustainability Challenges", som er et europeisk tverrfaglig nettverk som arbeider med utdanningens offentlige rolle i tider med utfordringer knyttet til bærekraft. Her er fokuset på forskning om forholdet mellom utdanning og samfunnsformidling.

Publisert 11. des. 2018 12:57 - Sist endret 20. feb. 2019 14:29