Roar Bakken Stovner

Bilde av Roar Bakken Stovner
English version of this page
Rom 6. etasje, rom 601
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels Hus
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Jeg forsker på sammenhenger mellom undervisningskvalitet i matematikk og elevers læring.

Undervisning ved UiO

Matematikkdidaktikk på UiOs Lektorprogram.

Bakgrunn

2016 - nå   Doktorgradsstipendiat

2015 - 2016   Deltidsstudium i skoleledelse på BI.

2014 - 2018 Lærer på Kuben VGS. Ansvar for utvikling av "Teknologilinja" (2014-2016) og fagkoordinator i matematikk (2014-2016)

2012 - 2014   Kandidat i TeachFirst på Rommen Ungdomsskole. Teamleder (2013-2014).

2007 - 2012   Sivilingeniør med spesialisering i industriell matematikk. Spesialisering i topologisk analyse av big data. Mastergrad: https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/259088

Publikasjoner

  • Luoto, Jennifer Maria; Stovner, Roar Bakken; Nortvedt, Guri A. & Buchholtz, Nils (2018). Methodological challenges when scaling up research on instructional quality in mathematics, In Johan Häggström (ed.),  Perspectives on professional development of mathematics teachers. Proceedings of MADIF 11 The eleventh research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education. Karlstad, January 23–24, 2018.  SMDF.  ISBN 978-91-984024-2-1.  Symposium.  s 211 - 220

Se alle arbeider i Cristin

  • Martin, Christie; Radišić, Jelena; Stovner, Roar Bakken; Blikstad-Balas, Marte & Klette, Kirsti (2019). Exploring the use of mathematics observation tools across contexts - How do these tools shape our understanding of instructional quality when applied in different school settings?. Vis sammendrag
  • Stovner, Roar Bakken (2019). Conceptual and Procedural Feedback across 164 Norwegian Mathematics Lessons.
  • Stovner, Roar Bakken & Nortvedt, Guri A. (2019). Using video data to research teachers’ feedback practices – a matched comparison approach. Vis sammendrag
  • Stovner, Roar Bakken (2018). Do Mathematics-Specific and General Observation Instruments Capture Different Aspects of Instruction?. Vis sammendrag
  • Stovner, Roar Bakken (2018). Får elevene gruble nok? Dilemmaer ved å gi støtte i matematikktimene.
  • Stovner, Roar Bakken; Nortvedt, Guri A.; Buchholtz, Nils & Luoto, Jennifer Maria (2018). Symposium of Researching the Quality of Mathematics Teaching.
  • Stovner, Roar Bakken (2017). How Do Norwegian Mathematics Teachers Provide Feedback During Their Lessons in Lower Secondary Schools?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2016 12:51 - Sist endret 23. juni 2020 12:13