Rolf Mikkelsen

Senior
Bilde av Rolf  Mikkelsen
English version of this page
Telefon +47-22857718
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Blindern Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Emneord: Samfunnsfagdidaktikk, Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Geografididaktikk

Publikasjoner

 • Mikkelsen, Rolf (2015). Fagdidaktikk i geografi, I: Rolf Mikkelsen & Per Jarle Sætre (red.),  Geografididaktikk for klasserommet : en innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202491468.  Kapittel 1.  s 15 - 39
 • Mikkelsen, Rolf (2015). Kart og atlas i geografiundervisningen, I: Rolf Mikkelsen & Per Jarle Sætre (red.),  Geografididaktikk for klasserommet : en innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202491468.  Kapittel 5.  s 116 - 138
 • Mikkelsen, Rolf (2015). Vurdering i geografi, I: Rolf Mikkelsen & Per Jarle Sætre (red.),  Geografididaktikk for klasserommet : en innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202491468.  Kapittel 12.  s 286 - 314
 • Mikkelsen, Rolf (2014). Læreplanhistorikk og læreplanforståelse, I: Eli Kari Høihilder & Lars Gunnar Lingås (red.),  Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46280-9.  Kapittel 3.  s 39 - 54
 • Mikkelsen, Rolf (2010). Vurdering i geografi, I: Rolf Mikkelsen & Per Jarle Sætre (red.),  Geografididaktikk for klasserommet.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-831-6.  13.  s 302 - 330
 • Mikkelsen, Rolf (2009). Læreplaner og Kunnskapsløftet 2006, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01455-5.  Kapitel 4.  s 71 - 88
 • Mikkelsen, Rolf (2009). Verdensfaget geografi og geografididaktikken, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01455-5.  Kapitel 16.  s 291 - 309
 • Mikkelsen, Rolf & Fjeldstad, Dag (2008). Samfunnsfaglig dannelse som demokratiforberedelse - konvensjon og kritikk, I: Per Arneberg & Lars Gunnar Briseid (red.),  Fag og danning -- mellom individ og fellesskap.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0740-4.  Kapitel 9.  s 125 - 141
 • Mikkelsen, Rolf (2007). Verdensfaget geografi og geografididaktikken, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01182-0.  16.  s 287 - 304
 • Mikkelsen, Rolf (2005). Fagdidaktikk i geografi, I: Rolf Mikkelsen & Per Jarle Sætre (red.),  Geografididaktikk for klasserommet.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-648-0.  1.  s 12 - 32
 • Mikkelsen, Rolf (2005). Kart og atlas i geografiundervisningen, I: Rolf Mikkelsen & Per Jarle Sætre (red.),  Geografididaktikk for klasserommet.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-648-0.  5.  s 93 - 112
 • Mikkelsen, Rolf & Sætre, Per Jarle (2005). Geografi og identitet, side 33 - 54 i: Mikkelsen, Rolf og Per Jarle Sætre (red) (2005) Geografididaktikk for klasserommet. En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere, Kristiansand, HøyskoleForlaget, I:  Geografididaktikk for klasserommet. En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  laerebok.  s 259 Vis sammendrag
 • Fjeldstad, Dag & Mikkelsen, Rolf (2004). Strong democratic competence does not automatically lead to strong engagement and participation. International Journal of Educational Research.  ISSN 0883-0355.  39(6), s 621- 632
 • Mikkelsen, Rolf (2004). Strong democratic competence does not automatically lead to strong engagement and participation. International Journal of Educational Research.  ISSN 0883-0355.  39(6), s 621- 632
 • Mikkelsen, Rolf (2003). Conditions for high democratic awareness and participation in Norwegian schools. Sozialwissenschaftliche Informationen..  ISSN 0932-3244.  (2) Vis sammendrag
 • Mikkelsen, Rolf & Fjeldstad, Dag T Oddssøn (2003). Skole og demokratiopplæring, I: Fredrik Engelstad & Guro Ødegård (red.),  Ungdom, makt og mening.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31533-7.  I.  s 21 - 48
 • Mikkelsen, Rolf (1999). Vurdering og karakterer i ungdomsskolen, I: Otto Laurits Fuglestad; Sølvi Lillejord & Johnny Tobiassen (red.),  Reformperspektiv på skole- og elevvurdering.  Fagbokforlaget, bergen.  ISBN 82-7674-482-6.  s 49 - 70

Se alle arbeider i Cristin

 • Mikkelsen, Rolf & Sætre, Per Jarle (red.) (2015). Geografididaktikk for klasserommet : en innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202491468.  319 s.
 • Mikkelsen, Rolf & Sætre, Per Jarle (red.) (2010). Geografididaktikk for klasserommet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 9788276348316.  336 s. Vis sammendrag
 • Mikkelsen, Rolf & Sætre, Per Jarle (red.) (2010). Geografididaktikk for klasserommet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-831-6.  331 s.
 • Mikkelsen, Rolf & Fladmoe, Henrik (red.) (2009). Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01455-5.  357 s.
 • Mikkelsen, Rolf & Fladmoe, Henrik (red.) (2007). Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01182-0.  345 s.
 • Mikkelsen, Rolf; Mathiesen, Trude; Libæk, Ivar & Stenersen, Øyvind (2007). Globus 6 Samfunnsfag. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 978-82-02-25116-1.  230 s.
 • Mikkelsen, Rolf & Sætre, Per Jarle (red.) (2005). Geografididaktikk for klasserommet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-648-0.  259 s.
 • Mikkelsen, Rolf & Sætre, Per Jarle (red.) (2005). Geografididaktikk for klasserommet : en innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-648-0.  259 s.
 • Sætre, Per Jarle & Mikkelsen, Rolf (red.) (2005). Geografididaktikk for klasserommet.  ISBN 8276346480.
 • Mikkelsen, Rolf (2001). Cappelens atlas for ungdomsskolen. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-19350-8.  136 s.
 • Mikkelsen, Rolf (2001). Cappelens atlas for videregående skole. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-17367-1.  136 s.
 • Mikkelsen, Rolf & Amundsen, Jens (1999). Geografi 10. Verdens geografi. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-17991-2.  149 s.
 • Mikkelsen, Rolf & Mathiesen, Trude (1999). Geografi og samfunnskunnskap 7. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-18064-3.  204 s.
 • Mikkelsen, Rolf; Sveen, Asle; Vatn, Sissel Gråberg & Aastad, S. (1999). Samfunnskunnskap 10. Verdier og valg. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-17993-9.  113 s.
 • Mikkelsen, Rolf & Amundsen, Jens (1998). Geografi 9. Ressurser og næringer. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-16377-3.  136 s.
 • Mikkelsen, Rolf; Amundsen, Jens; Sveen, Asle; Vatn, Sissel Gråberg & Aastad, Svein (1998). Brukerveiledning 9. Historie, geografi og samfunnskunnskap. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-16385-4.  245 s.
 • Mikkelsen, Rolf & Mathiesen, Trude (1998). Geografi og samfunnskunnskap 6. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-16097-9.  197 s.
 • Mikkelsen, Rolf & Mathiesen, Trude (1998). Lærerveiledning geografi og samfunnskunnskap 6. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-17216-0.  85 s.
 • Mikkelsen, Rolf; Sveen, Asle; Vatn, Sissel Gråberg & Aastad, Svein (1998). Samfunnskunnskap 9. Det norske samfunnet. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-16383-8.  116 s.
 • Mikkelsen, Rolf & Amundsen, Jens (1997). Geografi 8. Natur, samfunn og miljø. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-16354-4.  142 s.
 • Mikkelsen, Rolf; Amundsen, Jens; Sveen, Asle; Vatn, Sissel Gråberg & Aastad, Svein (1997). Brukerveiledning 8. Samfunnsfag. Historie. Geografi. Samfunnskunnskap. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-16360-9.
 • Mikkelsen, Rolf & Mathiesen, Trude (1997). Geografi og samfunnskunnskap 5. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-15416-2.  233 s.
 • Mikkelsen, Rolf & Mathiesen, Trude (1997). Lærerveiledning geografi og samfunnskunnskap 5. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-16481-8.  78 s.
 • Mikkelsen, Rolf; Sveen, Asle; Vatn, Sissel Gråberg & Aastad, Svein (1997). Samfunnskunnskap 8. Ungdom og samfunn. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-16358-7.  116 s.
 • Mikkelsen, Rolf (1996). Øvingshefte for Cappelens atlas for barneskolen. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-16394-3.  32 s.
 • Mikkelsen, Rolf & Stamsø, May Britt (1996). Cappelens atlas for barneskolen. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-15427-8.

Se alle arbeider i Cristin

 • Høihilder, Eli Kari & Mikkelsen, Rolf (2015). Skolehistorien i lys av læreplaner og vurderingsprinsipper, I: Eli Kari Høihilder & Ole Alexander Gulbrandsen (red.),  Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205487871.  Kapittel 16.  s 228 - 242
 • Fjeldstad, Dag & Mikkelsen, Rolf (red.) (2013). Demokrati og lærerbevissthet. Konferanserapport Nordisk demokratikonferanse for lærerutdanninger på Voksenåsen i Oslo 22. og 23. oktober 2012.
 • Hernes, Hans-Kristian; Mikkelsen, Rolf; Hestbek, Tine Arntzen & Salvesen, Geir (2012). Forslag til rammeplaner og nasjonale retningslinjer : Rammeplanutvalg for integrert lektorutdanning, adjunktutdanning og PPU.
 • Mikkelsen, Rolf; Fjeldstad, Dag & Lauglo, Jon (2011). Morgendagens samfunnsborgere. Norske ungdomsskolers prestasjoner og svar på spørsmål. Acta Didactica Oslo. 2.
 • Fjeldstad, Dag; Mikkelsen, Rolf & Lauglo, Jon (2010). Demokratisk beredskap. Kortrapport om norske ungdomsskoleelevers prestasjoner og svar på spørsmål i den internasjonale demokratiundersøkelsen International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2009).
 • Mikkelsen, Rolf; Fjeldstad, Dag & Lauglo, Jon (2010). Hva vet og hva mener norske ungdomsskoleelever om Holocaust, nazisme og rasisme?. Acta Didactica Oslo. 1.
 • Mikkelsen, Rolf (2009). Ferdigheter i samfunnsfag - fra synsing gjennom analyse til resonnement og vurdering.
 • Mikkelsen, Rolf (2007). Læreplaner og Kunnskapsløftet 2006, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01182-0.  4.  s 67 - 84
 • Mikkelsen, Rolf (2004). Ny læreplanutvikling i lys av L97-prosessen.
 • Mikkelsen, Rolf (2004). Trender i - og sentral debatt om - lærebokutviklingen i geografi.
 • Mikkelsen, Rolf (2003). Fra synsing til resonnement og vurdering. Demokratiske ferdigheter i klasserommet.
 • Mikkelsen, Rolf; Fjeldstad, Dag T Oddssøn & Ellingsen, Hein (2002). Demokratisk beredskap og engasjement hos elever i videregående skole i Norge og 13 andre land. Civic Education Study Norge 2002. Acta Didactica. 4.
 • Mikkelsen, Rolf; Buk-Berge, Elisabeth; Ellingsen, Hein; Fjeldstad, Dag T Oddssøn & Sund, Annette (2001). Demokratisk beredskap og engasjement hos 9. klassinger i Norge og 27 andre land. Vis sammendrag
 • Mikkelsen, Rolf (1999). Forestillinger om befolkningsutvikling - og en stratgei for undervisning om befolkningsvekst. SUM occasional paper. 26.
 • Mikkelsen, Rolf (1996). Hva vet og hva tror skolelever om miljøspørsmål?. ProSus rapport. 3/96.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:10 - Sist endret 22. sep. 2016 11:17

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter