Simen Jansen Blokkhus

English version of this page
Mobiltelefon +47 915 80 881
Rom 602
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Går på Lektorprogrammet i nordisk med historie som 60-gruppe. Skal skrive masteroppgåve om reflekterande skriving på ungdomssteget, med data frå ETOS.

Arbeidsområde

  • Koordinator for forskingsassistentar i VIST, eit etterutdanningsprosjekt der forskarar og lærarar på utvalde skular i Oslo samarbeider om å utvikle lærarane sin praksis og kompetanse. Prosjektet blir leia av Institutt for lærarutdanning og skuleforsking (ILS).
  • Ansvarleg for planlegging og gjennomføring av studieorienteringsdagar for vidaregåande skuler i Oslo. Hovudoppgåver er planlegging, oppfølging og formidling.

Bakgrunn

  • 2016-d.d. Lektorprogrammet i nordisk (60-gruppe i historie), Universitetet i Oslo
  • 2013-2016 Europastudium, Universitetet i Oslo

 

Emneord: VIST, studentrekruttering
Publisert 18. nov. 2020 14:42 - Sist endret 18. nov. 2020 15:44