simenjb

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglege interesser

Går på Lektorprogrammet i nordisk med historie som 60-gruppe. Skal skrive masteroppgåve om reflekterande skriving på ungdomssteget, med data frå ETOS.

Arbeidsområde

  • Koordinator for forskingsassistentar i VIST, eit etterutdanningsprosjekt der forskarar og lærarar på utvalde skular i Oslo samarbeider om å utvikle lærarane sin praksis og kompetanse. Prosjektet blir leia av Institutt for lærarutdanning og skuleforsking (ILS).
  • Ansvarleg for planlegging og gjennomføring av studieorienteringsdagar for vidaregåande skuler i Oslo. Hovudoppgåver er planlegging, oppfølging og formidling.

Bakgrunn

  • 2016-d.d. Lektorprogrammet i nordisk (60-gruppe i historie), Universitetet i Oslo
  • 2013-2016 Europastudium, Universitetet i Oslo

 

Emneord: VIST, studentrekruttering

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 18. nov. 2020 14:42 - Sist endret 14. apr. 2021 12:04