solvili

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglig interesse

 • Læring og ledelse i skolen.
 • Vurdering.
 • IKT og læring.

Bakgrunn

Professor i pedagogikk (2004). Dr. Philos. (2000)

Verv

 • Leder av Nasjonalt Fagråd for Utdanningsvitenskap (2007-2010)
 • Medlem av Det psykologiske fakultets styre UiB(2005-2008)
 • Leder forskerskolen WNGER (Western Norway Graduate School of Educational Research). Finansiert av Norges Forskningsråd 2007-2010
 • Leder forskningsgruppen Productive Learning Practice (2005-2009)
 • Leder for det NUFU -finansierte prosjektet "Productive Learning Cultures" (2007 - 2011)
 • Medlem av Norges Forskningsråds fagkomité for samfunnsvitenskapelig forskning (FRISAM) (2007-2010)

 

Emneord: Læring og utdanning, Leder

Publikasjoner

Dysthe, O. & Lillejord, S. (in press): From Humboldt to Bologna: Using peer-feedback to foster productive writing practices among online master students, in: International Journal of Web Based Communities, invited article in special issue: Participation in online learning communities.

Lillejord, S., Manger, T. & Nordahl, T, (2010): Livet i skolen II. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Lærerprofesjonalitet. Bergen: Fagbokforlaget. Own contribution: Chapter 1. Teacher professionalism (with T. Manger), Chapter 4: School leadership (with T. Nordahl), Chapter 8: Professional practice (with T. Manger).

Dysthe O., Lillejord, S., Wasson B. and Vines A. (2010): “Productive E-feedback in Higher Education – Two models and Some Critical Issues” in: Ludvigsen, S., A. Lund & R. Säljö (Eds.): Learning in social practices. ICT and new artefacts – transformation of social and cultural practices. Routledge.

Jenssen, E. and Lillejord, S. (2009): Tilpasset opplæring: Politisk dragkamp om pedagogisk praksis. Acta Didactica. Vol. 3, no. 1, pp. 1-15.

Manger, T., Lillejord, S., Nordahl, T. & Helland, T. (2009): Livet i skolen I. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Bergen: Fagbokforlaget. Own contribution (80 pages): Chapter 1 (with T. Manger): Introduction; Chapter 2: Socialisation; Chapter 4: Inclusive school and Chapter 8: Sociocultural theory.

Lillejord, S. & Dysthe, O. (2009): “Productive Horizontal Learning: Epilogue”, in: Krumsvik, R. (ed.): Learning in the Network Society and the Digitized School. Nova Science Publishers.

Lillejord, S. & Kirkerud, G. (2009): ”Produktive læringsprosesser og ledelse av skoleutvikling” i: Monsen, L., Bjørnsrud, H., Nyhus, L. og Aasland, B. (red.): Kvalitet i skolen. Forskning, erfaringer og utvikling. Oslo: Cappelen Damm, pp.148-164.

Lillejord, S. & Dysthe, O. (2008): “Productive Learning Practice. A theoretical discussion based on two cases” in: Journal of Education and Work. 21 (1) pp. 75-89
 

Publikasjoner i Frida

 • Børte, Kristin; Nesje, Katrine & Lillejord, Sølvi (2020). Barriers to student active learning in higher education. Teaching in Higher Education. ISSN 1356-2517. s. 1–20. doi: 10.1080/13562517.2020.1839746.
 • Lillejord, Sølvi (2020). From "unintelligent" to intelligent accountability. Journal of educational change. ISSN 1389-2843. 21(1), s. 1–18. doi: 10.1007/s10833-020-09379-y.
 • Lillejord, Sølvi & Børte, Kristin (2019). Middle leaders and the teaching profession: building intelligent accountability from within. Journal of educational change. ISSN 1389-2843. s. 1–25. doi: 10.1007/s10833-019-09362-2.
 • Tolo, Astrid; Lillejord, Sølvi; Flórez Petour, María Teresa & Hopfenbeck, Therese N. (2019). Intelligent accountability in schools: A study of how school leaders work with the implementation of assessment for learning. Journal of educational change. ISSN 1389-2843. s. 1–24. doi: 10.1007/s10833-019-09359-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lillejord, Sølvi & Børte, Kristin (2019). Trapped Between accountability and professional learning? School leaders and teacher evaluation. Professional Development in Education. ISSN 1941-5257. doi: 10.1080/19415257.2019.1585384.
 • Lillejord, Sølvi; Elstad, Eyvind & Kavli, Håkon (2018). Teacher evaluation as a wicked policy problem. Assessment in education: Principles, Policy & Practice. ISSN 0969-594X. 25(3), s. 291–309. doi: 10.1080/0969594X.2018.1429388. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lillejord, Sølvi (2017). Hva er relevant kunnskap i skolen? . Nordisk tidskrift för allmän didaktik (NoAD). ISSN 2002-2832. 3(1), s. 96–101.
 • Lillejord, Sølvi & Børte, Kristin (2016). Partnership in teacher education - a research mapping. European Journal of Teacher Education. ISSN 0261-9768. 39(5), s. 550–563. doi: 10.1080/02619768.2016.1252911.
 • Olsen, Rolf Vegar; Hopfenbeck, Therese Nerheim & Lillejord, Sølvi (2013). Elevenes læringssituasjon etter Kunnskapsløftet. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 97(6), s. 355–369.
 • Dysthe, Olga & Lillejord, Sølvi (2012). From Humboldt to Bologna: Using peer-feedback to foster productive writing practices among online master students. International Journal of Web Based Communities. ISSN 1477-8394. 8(4), s. 471–485. doi: 10.1504/IJWBC.2012.049561.
 • Dysthe, Olga; Lillejord, Sølvi; Wasson, Barbara & Vines, Arne (2011). Productive e-feedback in higher education - Some critical issues. I Ludvigsen, Sten Runar; Lund, Andreas; Rasmussen, Ingvill & Säljö, Roger (Red.), Learning across sites : new tools, infrastructures and practices. Cambridge University Press. ISSN 978-0-415-58176-9. s. 243–258.
 • Dysthe, Olga; Lillejord, Sølvi; Wasson, Barbara & Vines, Arne (2011). Productive e-feedback in higher education : two models and some critical issues. I Ludvigsen, Sten Runar; Lund, Andreas; Rasmussen, Ingvill & Säljö, Roger (Red.), Learning across sites : new tools, infrastructures and practices. Cambridge University Press. ISSN 978-0-415-58176-9. s. 243–258.
 • Hattingh, Annemarie & Lillejord, Sølvi (2011). A networked pathway to the PhD: The African-Norwegian case of Productive Learning Cultures. Perspectives in Education. ISSN 0258-2236. 29(3), s. 100–110.
 • Riese, Hanne; Samara, Akylina & Lillejord, Sølvi (2011). Peer relations in peer learning. International Journal of Qualitative Studies in Education. ISSN 0951-8398. 25(5), s. 601–624. doi: 10.1080/09518398.2011.605078.
 • Lillejord, Sølvi (2011). Kunsten å være rektor. I Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (Red.), Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01797-6. s. 284–299.
 • Lillejord, Sølvi & Manger, Terje (2010). Å bli lærer. I Lillejord, Sølvi; Manger, Terje & Nordahl, Thomas (Red.), Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0846-3. s. 9–31.
 • Manger, Terje; Nordahl, Thomas & Lillejord, Sølvi (2010). Rett til læring i et fellesskap. I Lillejord, Sølvi; Manger, Terje & Nordahl, Thomas (Red.), Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0846-3. s. 33–63.
 • Nordahl, Thomas; Lillejord, Sølvi & Manger, Terje (2010). Den profesjonelle lærer i møte med andre. I Lillejord, Sølvi; Manger, Terje & Nordahl, Thomas (Red.), Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0846-3. s. 227–258.
 • Lillejord, Sølvi & Manger, Terje (2010). Å utvikle seg som lærer. I Lillejord, Sølvi; Manger, Terje & Nordahl, Thomas (Red.), Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0846-3. s. 261–282.
 • Jenssen, Eirik S. & Lillejord, Sølvi (2009). Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 3(1).
 • Manger, Terje & Lillejord, Sølvi (2009). Livet i skolen. Introduksjon til boken, Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0845-6. s. 9–31.
 • Lillejord, Sølvi (2009). Å vokse inn i samfunnet, Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0845-6. s. 33–57.
 • Lillejord, Sølvi (2009). En skole for alle, Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0845-6.
 • Lillejord, Sølvi (2009). En skole for alle, Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0845-6. s. 91–115.
 • Lillejord, Sølvi (2009). Læring som en praksis vi deltar i, Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0845-6. s. 217–245.
 • Lillejord, Sølvi & Dysthe, Olga (2009). Productive Horizontal Learning and Digital Tools. I Krumsvik, Rune Johan (Red.), Learning in the network society and the digitized school. Nova Science Publishers. ISSN 978-1-60741-172-7. s. 311–315.
 • Jenssen, Eirik & Lillejord, Sølvi (2009). Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 3(1).
 • Lillejord, Sølvi & Dysthe, Olga (2008). Productive Learning Practice - A Theoretical Discussion. Journal of Education and Work. ISSN 1363-9080. 21(1), s. 75–89. doi: 10.1080/13639080801957154.
 • Westrheim, Kariane & Lillejord, Sølvi (2007). A Zone for Deliberation? Methodological challenges in fields of political unrest. Policy Futures in Education. ISSN 1478-2103. 5(3), s. 173–185.
 • Lillejord, Sølvi (2006). "Dialogen tar aldri slutt". Sosial læring i nettbasert undervisning. I Bjørnsrud, Halvor; Monsen, Lars & Overland, Bjørn (Red.), Utdanning for utvikling av skolen. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-35923-7. s. 120–144.
 • Lillejord, Sølvi (2006). Hvordan fremmer vi god læring i skolen? I Midtbø, Ragnhild (Red.), Lærerkvalifisering og godt lærerarbeid. Bedre skole. ISSN 82-91684-19-7. s. 59–73.
 • Lillejord, Sølvi & Westrheim, Kariane (2006). På nett? Veiledning i IKT-basert master. I Dysthe, Olga & Samara, Akylina (Red.), Forskningsveiledning på master - og doktorgradsnivå. Abstrakt forlag. ISSN 82-7935-207-4. s. 183–206.
 • Tolo, Astrid & Lillejord, Sølvi (2006). Ledelse i en multikulturell skole. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 90(2), s. 120–130.
 • Lillejord, Sølvi (2006). Knowledge production and higher education in the 21st Century. South African Journal of Higher Education. ISSN 1011-3487. 19, s. 1315–1320.
 • Hattingh, Annemarie & Lillejord, Sølvi (2005). Productive Learning Cultures: An African-Norwegian collaboration balancing academic quality with substantial support. Journal of International Cooperation in Education. ISSN 1344-2996. 8(1), s. 99–110.
 • Lillejord, Sølvi (2005). Hva er pedagogisk kunnskap? Et eksempel fra praktisk-pedagogisk utdanning. Nordisk Pedagogik. ISSN 0901-8050. 25(2), s. 81–94.
 • Lillejord, Sølvi (2005). Hva er pedagogisk kunnskap? Et eksempel fra praktisk-pedagogisk utdanning. Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk. ISSN 0048-0509. 25, s. 81–94.
 • Lillejord, Sølvi & Mkabela, Queeneth (2004). Indigenous and popular narratives - the educational use of myths in a comparative perspective. South African Journal of Higher Education. ISSN 1011-3487. 18(3), s. 257–269.
 • Lillejord, Sølvi (2004). Ledelse i en lærende skole - kunnskap, læring og undervisning. Magasin for ledere. ISSN 1501-5904.
 • Lillejord, Sølvi & Søreide, Gunn Elisabeth (2003). "Tell Me Your Story. Using Narratives from Interviews to Understand Indigenous Knowledge". Indilinga: African Journal of Indigenous Knowledge Systems. ISSN 1683-0296. 2(1), s. 89–97.
 • Lillejord, Sølvi & Søreide, Gunn Elisabeth (2003). Tell Me Your Story. Using Narratives to Understand Indigenous Knowledge. Indilinga: African Journal of Indigenous Knowledge Systems. ISSN 1683-0296. 2(1), s. 89–97.
 • Lillejord, Sølvi & Søreide, Gunn Elisabeth (2003). Tell Me Your Story. Using narratives from interviews to understand indigenous knowledge. Indilinga: African Journal of Indigenous Knowledge Systems. ISSN 1683-0296. II.
 • Lillejord, Sølvi (2002). School evaluation, knowledge construction and organisational learning. I Fataar, Aslam; Meerkotter, Dirk; Fuglestad, Otto L. & Lillejord, Sølvi (Red.), Learning from each other: School Development and Social Transformation in South Africa. Wyvern publ. company.
 • Lillejord, Sølvi (2002). School evaluation, knowledge construction and organisational learning. I Meerkotter, Aslam; Fuglestad, Otto L. & Lillejord, Sølvi (Red.), Learning from each other: School Development and Social Transformation in South Africa. Wyvern publ. company.
 • Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi; Meerkotter, Dirk & Fataar, Aslam (2002). Learning from each other: School development and social transformation. I Fataar, Aslam; Meerkotter, Dirk; Fuglestad, Otto L. & Lillejord, Sølvi (Red.), Learning from each other: School Development and Social Transformation in South Africa. Wyvern publ. company. s. 1–12.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje & Mausethagen, Sølvi (2022). Livet i skolen. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. ISBN 9788245038170. 317 s.
 • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje & Nordahl, Thomas (2013). Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Læreprofesjonalitet. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1393-1. 321 s.
 • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas & Helland, Turid (2013). Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Undervisning og læring. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1391-7. 352 s.
 • Dale, Erling Lars; Gilje, Nils & Lillejord, Sølvi (2011). Gjennomføring av utdanningsreformer i kunnskapssamfunnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-34509-9. 250 s.
 • Nordahl, Thomas; Lillejord, Sølvi & Manger, Terje (2010). Livet I Skolen 2 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245008463. 292 s.
 • Nordahl, Thomas; Manger, Terje & Lillejord, Sølvi (2010). Livet I Skolen 2 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245008463. 292 s.
 • Lillejord, Sølvi; Manger, Terje & Nordahl, Thomas (2010). Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0846-3. 292 s.
 • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi & Nordahl, Thomas (2009). Livet i skolen 1 Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. ISBN 9788245008456. 346 s.
 • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas & Helland, Turid (2009). Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0845-6. 346 s.
 • Lillejord, Sølvi & Fevolden, Trond (2005). Kvalitetsarbeid i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00809-7. 187 s.
 • Lillejord, Sølvi (2003). Ledelse i en lærende skole. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00140-8. 255 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lillejord, Sølvi (2019). Intelligent Accountability in Education.
 • Tolo, Astrid; Lillejord, Sølvi & Hopfenbeck, Therese Nerheim (2018). School Leaders Transforming Accountability Information into Actionable Knowledge: Balancing Trust and Control.
 • Frøjd, Elise Koppang; Lillejord, Sølvi & Smeby, Jens-Christian (2018). – God digital undervisning krever bedre pedagogikk. [Internett]. Forskning.no.
 • Lillejord, Sølvi & Johansson, Lotta (2016). Effekten av fysisk aktivitet i skolen – mange uavklarte spørsmål. . Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 4, s. 11–14.
 • Lillejord, Sølvi & Børte, Kristin (2015). Partnership in teacher education – a research mapping.
 • Jenssen, Eirik S. & Lillejord, Sølvi (2010). Hvorfor tilpasset opplæring er så vanskelig. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 8–12.
 • Lillejord, Sølvi; Hopfenbeck, Therese Nerheim & Dale, Erling Lars (2010). Et kunnskapsløft for kunnskapssamfunnet? Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 4(1), s. 1–9.
 • Trippestad, Tom Are & Lillejord, Sølvi (2009). Pedagogikk og elevkunnskap.
 • Dysthe, Olga & Lillejord, Sølvi (2009). Using feedback to foster productive writing practices among master students.
 • Lillejord, Sølvi (2009). Læreren i en lærende skole.
 • Lillejord, Sølvi (2007). Behovet for faglig skoleledelse.
 • Lillejord, Sølvi (2007). Spenningen mellom politisk styring og profesjonell frihet.
 • Lillejord, Sølvi (2007). Er demonstrasjonsskoler lærende organisasjoner?
 • Lillejord, Sølvi (2007). Betydningen av god ledelse i skolen.
 • Lillejord, Sølvi (2006). Ledelse av lærende skoler: Kampen om tiden. Tid til å arbeide. Kommentarer til FAFO-undersøkelsen om lærerens arbeidstid.
 • Tolo, Astrid & Lillejord, Sølvi (2006). Teacher student's construction of teacher competence.
 • Lillejord, Sølvi & Dysthe, Olga (2005). Productive Learning Practice - A Theoretical Discussion Paper based on two cases.
 • Valle, Roald; Lillejord, Sølvi & Roald, Knut (2005). Integrated learning? The development of web-based productive learning practices.
 • Lillejord, Sølvi (2004). Kultur og læring. Dagbladet. ISSN 0805-3766. s. 48–48.
 • Lillejord, Sølvi (2004). Ledelse i lærende organisasjoner. Magasin for ledere. ISSN 1501-5904.
 • Lillejord, Sølvi; Søreide, Gunn Elisabeth & Westrheim, Kariane (2004). "Tilpasset opplæring - et kvalitativt intervju" (undervisningsvideo i kvalitativ metode).
 • Lillejord, Sølvi (2004). "Mythological Narratives - the educational use of mythologies in a comparative perspective".
 • Lillejord, Sølvi (2003). "Ledelse i en lærende skole - kunnskap, læring og undervisning". Magasin for ledere. ISSN 1501-5904. s. 20–23.
 • Lillejord, Sølvi & Børte, Kristin (2018). Mellomledere i skolen: Arbeidsoppgaver og opplæringsbehov – en systematisk kunnskapsoversikt. Kunnskapssenter for utdanning, Norges Forskningsråd. ISSN 978-82-12-03668-0.
 • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin & Nesje, Katrine (2018). De yngste barna i skolen - lek og læring, arbeidsmåter og arbeidsmiljø. En forskningskartlegging. Kunnskapssenter for utdanning. ISSN 978-82-12-03741-0.
 • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Nesje, Katrine & Ruud, Erik (2018). Learning and teaching with technology in higher education. A systematic review. Kunnskapssenter for utdanning. ISSN 978-82-12-03703-8.
 • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Ruud, Erik & Morgan, Konrad (2017). Stress i skolen – en systematisk kunnskapsoversikt. Kunnskapssenter for utdanning, Norges Forskningsråd. ISSN 978-82-12-03638-3.
 • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Halvorsrud, Kristoffer; Ruud, Erik & Freyr, Tor (2017). Transition from kindergarten to school: A systematic review . Kunnskapssenter for utdanning, Norges Forskningsråd. ISSN 978-82-12-03458-7.
 • Lillejord, Sølvi; Johansson, Lotta; Canrinus, Esther Tamara; Ruud, Erik & Børte, Kristin (2017). Kunnskapsbasert språkarbeid i barnehager med flerspråklige barn – en systematisk forskningskartlegging. Kunnskapssenter for utdanning, Norges Forskningsråd. ISSN 978-82-12-03577-5.
 • Lillejord, Sølvi & Børte, Kristin (2017). Lærerutdanning som profesjonsutdanning - forutsetninger og prinsipper fra forskning. Et kunnskapsgrunnlag. Kunnskapssenter for utdanning, Norges Forskningsråd. ISSN 978-82-12-03565-2.
 • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Nesje, Katrine & Ruud, Erik (2017). Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring - en systematisk kunnskapsoversikt. Kunnskapssenter for utdanning. ISSN 978-82-12-03652-9.
 • Børte, Kristin; Lillejord, Sølvi & Johansson, Lotta (2016). Evnerike elever og elever med stort læringspotensial: En forskningsoppsummering. Kunnskapssenter for utdanning, Norges Forskningsråd. ISSN 978-82-12-03494-5.
 • Børte, Kristin; Lillejord, Sølvi & Johansson, Lotta (2016). Evnerike elever og elever med stort læringspotensial: En forskningsoppsummering. Norges forskningsråd. ISSN 978-82-12-03494-5.
 • Lillejord, Sølvi; Vågan, Andre; Johansson, Lotta; Børte, Kristin & Ruud, Erik (2016). Hvordan fysisk aktivitet i skolen kan fremme elevers helse, læringsmiljø og læringsutbytte. KUNNSKAPSSENTER FOR UTDANNING VED NORSK FORSKNINGSRÅD. ISSN 9788212035171.
 • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Halvorsrud, Kristoffer & Freyr, Tor (2015). Tiltak med positiv innvirkning på barns overgang fra barnehage til skole: En systematisk kunnskapsoversikt. Kunnskapssenter for utdanning, Norges Forskningsråd. ISSN 978-82-12-03458-7.
 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Søreide, Gunn Elisabeth; Tolo, Astrid & Lillejord, Sølvi (2015). Narrating the relationship between leadership and learning outcomes. Universitetet i Bergen. ISSN 978-82-308-2627-0.
 • Lillejord, Sølvi; Halvorsrud, Kristoffer; Ruud, Erik; Morgan, Konrad; Freyr, Tor & Fischer-Griffiths, Peder [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Frafall i videregående opplæring. En systematisk kunnskapsoversikt. Kunnskapssenter for utdanning, Norges forskningsråd.
 • Lillejord, Sølvi; Ruud, Erik; Fischer-Griffiths, Peder Erik; Børte, Kristin & Haukaas, Asle (2014). Forhold ved skolen med betydning for mobbing. Forskningsoppsummering. Kunnskapssenter for utdanning. ISSN 978-82-12-03359-7.
 • Lillejord, Sølvi & Børte, Kristin (2014). Partnerskap i lærerutdanningen – en forskningskartlegging. Kunnskapssenter for utdanning. ISSN 978-82-12-03384-9.
 • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Ruud, Erik; Hauge, Trond Eiliv; Hopfenbeck, Therese Nerheim & Tolo, Astrid [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet. En systematisk kunnskapsoversikt. Kunnskapssenter for utdanning. Norges forskningsråd. ISSN 978-82-12-03332-0.
 • Lillejord, Sølvi; Kristin, Børte; Erik, Ruud; Hauge, Trond Eiliv; Therese N., Hopfenbeck & Astrid, Tolo [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet: En systematisk kunnskapsoversikt. Kunnskapssenter for utdannning: Oslo.
 • Olsen, Rolf Vegar; Hopfenbeck, Therese N.; Lillejord, Sølvi & Roe, Astrid (2012). Elevenes læringssituasjon etter innføringen av ny reform. Synteserapport fra evalueringen av Kunnskapsløftet. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-90904-98-7. 2012(1).
 • Krumsvik, Rune Johan; Westrheim, Kariane; Engelsen, Knut Steinar; Smith, Kari; Cronjé, Johannes & Hertzberg, Frøydis [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2011). A Tribute To Professor Olga Dysthe. With this booklet colleagues, research collaborators and friends, honour Olga Dysthe on her 70th year anniversary and also mark her retirement from the Department of Education, University of Bergen. Universitetet i Bergen.
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Haug, Peder; Imsen, Gunn; Lillejord, Sølvi; Munthe, Elaine & Nergård, Jens-Ivar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2006). En nasjonal strategi for norsk pedagogisk forskning. Oppfølgingsutvalgets anbefalinger etter Forskningsrådets evaluering i 2004. Norges forskningsråd. ISSN 82-12-02295-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:13 - Sist endret 29. nov. 2011 14:29