Svein Lie

Bilde av Svein Lie
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo
Emneord: EKVA, Læring og utdanning

Publikasjoner

 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2012). Norske jenters og gutters framtidsplaner om realfagrelaterte yrker sett i et internajonalt perspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. s. 491–505.
 • Lie, Svein (2012). Noen hornsignaler fra skoleveggen. I Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02004-4. s. 276–292.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Throndsen, Inger; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2012). Assessment with distinctly defined citeria: A research study of a national project. Policy Futures in Education. ISSN 1478-2103. 10(4), s. 422–433. doi: 10.2304/pfie.2012.10.4.421.
 • Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2012). Interpreting the Norwegian and Swedish trend data for physics in the TIMSS Advanced Study. Nordic Studies in Education. ISSN 1891-5914. 32(3/4), s. 177–195.
 • Angell, Carl; Lie, Svein & Rohatgi, Anubha (2011). TIMSS Advanced 2008: Fall i fysikkompetanse i Norge og Sverige. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 7(1), s. 17–31. doi: 10.5617/nordina.244.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2011). Students' Preference for Science Careers: International comparisons based on PISA 2006. International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. 33(1), s. 121–144. doi: 10.1080/09500693.2011.518642.
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2011). Profiles of Students' Interest in Science Issues around the World: Analysis of data from PISA 2006. International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. 33(1), s. 97–120. doi: 10.1080/09500693.2011.518638.
 • Lie, Svein (2010). Måling av kunnskap og holdninger i et krysskulturelt perspektiv. I Martinussen, Monica (Red.), Kvantitativ forskningsmetodologi i samfunns- og helsefag. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0888-3. s. 121–150.
 • Lie, Svein & Olsen, Rolf Vegar (2009). Everyday conceptions around the world. I Bybee, Rodger W. & McCrae, Barry J. (Red.), PISA science 2006: implications for science teachers and teaching. NSTA Press. ISSN 978-1-933531-31-1. s. 101–110.
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2009). Knowledge of and about science. I Bybee, Rodger W. & McCrae, Barry J. (Red.), PISA science 2006: implications for science teachers and teaching. NSTA Press. ISSN 978-1-933531-31-1. s. 59–67.
 • Roe, Astrid & Lie, Svein (2009). Nasjonale leseprøver i et didaktisk og testteoretisk perspektiv. I Dobson, Stephen; Eggen, Astrid Birgitte & Smith, Kari (Red.), Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39173-4. s. 145–165.
 • Lavonen, Jari; Lie, Svein; Macdonald, Allyson; Oscarsson, Magnus; Reistrup, Claus & Sørensen, Helene (2009). Science Education, the science curriculum and PISA 2006. I Matti, Tomas (Red.), Northern Lights on PISA 2006. Differences and similarities in the Nordic countries,. Nordisk ministerråd. ISSN 978-92-893-1881-5. s. 31–58.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2009). Science Performance: The Nordic Countries from an International Perspective. I Matti, Tomas (Red.), Northern Lights on PISA 2006. Differences and similarities in the Nordic countries,. Nordisk ministerråd. ISSN 978-92-893-1881-5. s. 75–95.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2008). Country Profiles of Scientific Competence in TIMSS 2003. Educational Research and Evaluation. ISSN 1380-3611. 14(1), s. 73–85.
 • Turmo, Are & Lie, Svein (2007). Cross-country comparability of students' self-reports: Evidence from the PISA 2003 study. Nordisk Pedagogik. ISSN 0901-8050. 27, s. 352–365.
 • Lie, Svein (2007). Evaluering av de nasjonale prøvene og hva vi kan lære av dem. I Tveit, Sverre (Red.), Elevvurdering i skolen. Grunnlag for kulturendring. Universitetsforlaget. ISSN 9788215010380. s. 85–92.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Matematikk, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 156–177.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Lesing, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 128–154.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Resultater for naturfag, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 57–76.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). PISA 2006 - sentrale funn, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 13–34.
 • Narvhus, Eva Kristin; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Elevers databruk hjemme og på skolen, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 178–190.
 • Narvhus, Eva Kristin; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Skoledata, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 191–211.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Undervisning og læringsstrategier i naturfag, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 110–118.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Drøfting og perspektiver, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 247–262.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Forskjeller mellom elvever og skoler, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 213–245.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Elevenes holdninger til naturfag, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 77–107.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Naturfag: rammeverk og oppgaver, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 36–53.
 • Turmo, Are & Lie, Svein (2006). Vurdering av naturfagkompetanse på PC- Norske resultater fra generalprøven i PISA CBAS. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 2(4), s. 3–15.
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2006). Les évaluations internationales et la recherche en éducation:principaux objectifs et perspectives. Revue française de pédagogie. ISSN 0556-7807. s. 11–26.
 • Bybee, Rodger; Bartnik, Ewa; Fensham, peter; Korsnakova, Paulina; Laurie, Robert & Lie, Svein [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2006). Scientific Literacy. I OECD, Publishing (Red.), Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy. A Framework for PISA 2006. OECD Publishing. ISSN 92-64-02639-8. s. 19–44.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2006). TIMSS og PISA: Prinsipper og hovedfunn fra studiene i 2003. I Brock-Utne, Birgit & Bøyesen, Liv (Red.), Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør. Innføring i flerkulturell og komparativ pedagogikk, utdanning og utvikling. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0396-4. s. 149–160.
 • Lie, Svein & Kjærnsli, Marit (2006). How Similar are We? Similarities and Differences Between the Nordic Countries in Cognitive, Affective and Contextualised Measures in PISA 2003. I Mejding, Jan & Roe, Astrid (Red.), Northern Lights on PISA 2003- a reflection from the Nordic countries. Nordisk ministerråd. ISSN 92-893-1300-5. s. 73–87.
 • Angell, Carl; Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2006). Curricular Effects in Patterns of Student Responses to TIMSS Science Items. I Howie, Sarah J. & Plomp, Tjeerd (Red.), Contexts of Learning Mathematics and Science. Routledge. ISSN 0-415-36225-3. s. 277–290.
 • Karlsson, Karl-Göran; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein & Åström, Maria (2006). Scientific Competence and Educational Reforms in Norway and Sweden. I Mejding, Jan & Roe, Astrid (Red.), Northern Lights on PISA 2003- a reflection from the Nordic countries. Nordisk ministerråd. ISSN 92-893-1300-5. s. 173–185.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein & Turmo, Are (2005). TIMSS og PISA: Hva sier resultatene om naturfag i norsk skole? Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. s. 17–30.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein & Turmo, Are (2005). Kan elevene mindre enn før? Naturfagkompetanse i Norden i perioden 1995-2003. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 1(2), s. 51–60.
 • Lie, Svein (2005). How can large international comparative studies contribute to the quality of science education? I Goedhart, Martin; Boersma, Kerst; De Jong, Onno & Eijkelhof, Harrie (Red.), Research and the Quality of Science Education. Springer. ISSN 1402036728. s. 27–40.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2010). Fysikk i fritt fall? TIMSS Advanced 2008 i videregående skole. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-468-1. 233 s.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01146-2. 313 s.
 • Lie, Svein; Garden, Robert; Angell, Carl; Martin, Michael O.; Mullis, Ina V.S. & Foy, Pierre [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2006). TIMSS Advanced 2008 Assessment Frameworks. TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College. ISBN 1-889938-42-4. 43 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2012). Naturfag i PISA. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 110–114.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2011). Students' Preference for science Careers. An International Comparison based on Data from PISA 2006.
 • Lie, Svein (2011). Discussant paper on: Symposium about different Perspectives on Large Scale Studies (PELS);.
 • Angell, Carl; Lie, Svein & Rohatgi, Anubha (2011). The role of mathematics in physics- findingd from TIMSS Advanced.
 • Lie, Svein (2010). Metodisk grunnlag. I Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (Red.), På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01735-8. s. 258–727.
 • Lie, Svein & Throndsen, Inger (2010). Kjennetegn på hva? Om "kjennetegn på måloppnåelse" i matematikk. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 35–40.
 • Lie, Svein (2010). Hva kan vi lære av fysikkresultatene i TIMSS Advanced 2008?
 • Lie, Svein (2010). Fysikk i fritt fall: Svenske og norske fysikkresultater i TIMSS Advanced 2008.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Throndsen, Inger; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2009). Bedre vurdering for læring Rapport fra ”Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag”.
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2009). Profiles of Interest Across the World.
 • Lie, Svein & Kjærnsli, Marit (2009). Predictors for students’ choice of science careers.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Throndsen, Inger; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2009). Standardizing innovation in assessments: Students' voices, learning communities and criteria development. Results from a Norwegian Assessment Project.
 • Guttersrud, Øystein & Lie, Svein (2009). Nordiske elevers forståelse av og interesse for biologisk evolusjon. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 22–24.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lie, Svein; Dale, Erling Lars & Throndsen, Inger (2009). En bedre vurderingspraksis. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 8–13.
 • Bybee, Rodger W.; Lie, Svein; McCrae, Barry J. & Olsen, Rolf Vegar (2009). Everyday Science Conceptions: A Review of PISA 2006 for Misconceptions and Common Errors.
 • Throndsen, Inger; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2009). Towards a Standardized National Assessment System? Results from a Norwegian Evaluation study of teachers' development and use of assessment criteria in the classroom.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lie, Svein; Dale, Erling Lars & Throndsen, Inger (2009). Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag. Hva sier forskningen?
 • Lie, Svein (2009). Kan TIMSS lære oss noe om hva som trengs i lærerutdanningen?
 • Lie, Svein (2008). En oppgaveenhet i PISA. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. ISSN 0802-8192. s. 50–53.
 • Lie, Svein (2008). Noen sentrale funn og perspektiver i naturfag i PISA 2006. Naturfag. ISSN 1504-4564. 2, s. 22–24.
 • Lie, Svein & Olsen, Rolf Vegar (2008). Naturfag og matematikk i PISA.
 • Lie, Svein (2008). Motivasjon, læringsinnsats og holdninger hos norske elever.
 • Lie, Svein (2008). Noen resultater og perspektiver fra PISA 2006.
 • Lie, Svein (2008). PISA-målingene: Utfordringer for videregående opplæring i Vest-Agder.
 • Lie, Svein (2008). PISA - Prestasjoner og konsekvenser. Tid for tunge løft.
 • Lie, Svein (2008). Tid for tunge løft. Norske (og sørlandske) elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk.
 • Lie, Svein (2008). Fra feilfinning til mestring - ved hjelp av PISA.
 • Lie, Svein (2008). PISA og nasjonale prøver - Utfordringer for skolen i Aust-Agder.
 • Lie, Svein (2008). PISA: Litt om resultatene bak overskriftene - og noen fortolkninger.
 • Lie, Svein (2008). TIMSS, PISA og fysikk.
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2007). Skjeve utfall mot PISA. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Bybee, Rodger; Fensham, peter; Lie, Svein; Millar, Robin; Prenzel, Manfred & Tiberghien, Andree (2007). Scientific Lieracy in PISA 2006.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim & Lie, Svein (2007). Assessing Metacognition: Developing Potentials for Learning to Learn.
 • Lie, Svein (2007). Scientific Literacy: Hvordan defineres det, og hvordan måles det i PISA 2006?
 • Lie, Svein (2007). Noen metodiske problemer knyttet til studien LSA-VET.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2007). Science achievement across the word: Similarities and differences between countries in the TIMSS 2003 study.
 • Lie, Svein & Olsen, Rolf Vegar (2007). A comparison of the measures of science achievement in PISA and TIMSS.
 • Lie, Svein (2007). Forbedret resultat på de nasjonale prøvene.
 • Lie, Svein (2007). PISA 2006.
 • Lie, Svein (2007). Hva får vi vite fra PISA 2006?
 • Lie, Svein (2007). Hvordan lage gode tester når vi skal teste studenter?
 • Lie, Svein (2006). La competencia cientifica en l'estudi PISA 2006. Quaderns d'avaluacio. ISSN 1885-9038. s. 48–60.
 • Lie, Svein (2006). Suggested Items for TIMSS Advanced.
 • Lie, Svein (2006). Sekundære analyser av data fra TIMSS og PISA. Erfaringer og planer.
 • Lie, Svein (2006). Coding science items in PISA.
 • Lie, Svein (2006). Suggested Physics Items for the Field Trial for TIMSS Advanced Assessment 2008.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2006). Profiles of scientific competence in TIMSS 2003: Similarities and differences between countries.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2005). Hva forteller PISA-undersøkelsen om norsk skole? Horisont : næringspolitisk skriftserie. ISSN 1502-3699. s. 22–31.
 • Lie, Svein (2005). Perspektiver og framdrift i prosjektet PISA+.
 • Lie, Svein (2005). PISA undersøkelsen � konsekvenser for ledelse i skolen.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Pedersen, Ida Friestad; Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2009). Mathematics and Physics in Upper Secondary School. "One step back". Institutt for lærerutdannng og skoleutvikling.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Pedersen, Ida Friestad; Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2009). Matematikk og fysikk i videregående skole. "Et skritt tilbake". Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.
 • Throndsen, Inger; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2009). Bedre vurdering for læring. Rapport fra "Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag". Universitetet i Oslo.
 • Throndsen, Inger; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2009). Skolerapport 2 Noen resultater fra intervju og spørreundersøkelse i evalueringen av prosjektet Bedre vurderingspraksis. EKVA/Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.
 • Stokke, Kjersti Hage; Throndsen, Inger; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2008). Skolerapport 1. Evaluering av kjennetegn på måloppnåelse i fag i prosjektet "Bedre vurderingspraksis". Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.
 • Klette, Kirsti; Lie, Svein; Ødegaard, Marianne; Anmarkrud, Øistein; Bergem, Ole Kristian & Arnesen, Nina Elisabeth [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Rapport fra prosjektet PISA+. Norges forskningsråd.
 • Stokke, Kjersti Hage; Throndsen, Inger; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2008). Evaluering av vurdering for læring. Underveisrapport fra følgeforskningen "Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag". Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.
 • Turmo, Are & Lie, Svein (2006). PISA's Computer-based Assessment of Science (CBAS): Gjennomføring og norske resultater våren 2005. Unipub forlag. ISSN 82-90904-83-5. 2006(2).
 • Klette, Kirsti; Lie, Svein; Anmarkrud, Øistein; Arnesen, Nina Elisabeth; Bergem, Ole Kristian & Ødegaard, Marianne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2005). Categories for video analysis of classroom activites with a focus on the teacher. Universitetet i Oslo.
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2005). Achievement tests from an item perspective. An exploration of single item data from the PISA and TIMSS studies, and how such data can inform us about students' knowledge and thinking in science. Unipub forlag. ISSN 1501-8962.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. nov. 2012 13:50

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter