Svein Lie

{## [call[person:affiliation, {, position, :, true, ,, subunits, :, false, }]] ##}
Bilde av Svein Lie
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo
{## [call[person:affiliation, {, primaryunit, :, false, ,, hidestudentaff, :, false, }]] ##}
Emneord: EKVA, Læring og utdanning

Publikasjoner

 • Lie, Svein (2012). Noen hornsignaler fra skoleveggen. I Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02004-4. s. 276–292.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2012). Norske jenters og gutters framtidsplaner om realfagrelaterte yrker sett i et internajonalt perspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. s. 491–505.
 • Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2012). Interpreting the Norwegian and Swedish trend data for physics in the TIMSS Advanced Study. Nordic Studies in Education. ISSN 1891-5914. 32(3/4), s. 177–195.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Throndsen, Inger; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2012). Assessment with distinctly defined citeria: A research study of a national project. Policy Futures in Education. ISSN 1478-2103. 10(4), s. 422–433. doi: 10.2304/pfie.2012.10.4.421.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2011). Students' Preference for Science Careers: International comparisons based on PISA 2006. International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. 33(1), s. 121–144. doi: 10.1080/09500693.2011.518642.
 • Angell, Carl; Lie, Svein & Rohatgi, Anubha (2011). TIMSS Advanced 2008: Fall i fysikkompetanse i Norge og Sverige. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 7(1), s. 17–31. doi: 10.5617/nordina.244.
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2011). Profiles of Students' Interest in Science Issues around the World: Analysis of data from PISA 2006. International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. 33(1), s. 97–120. doi: 10.1080/09500693.2011.518638.
 • Lie, Svein (2010). Måling av kunnskap og holdninger i et krysskulturelt perspektiv. I Martinussen, Monica (Red.), Kvantitativ forskningsmetodologi i samfunns- og helsefag. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0888-3. s. 121–150.
 • Roe, Astrid & Lie, Svein (2009). Nasjonale leseprøver i et didaktisk og testteoretisk perspektiv. I Dobson, Stephen; Eggen, Astrid Birgitte & Smith, Kari (Red.), Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39173-4. s. 145–165.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2009). Science Performance: The Nordic Countries from an International Perspective. I Matti, Tomas (Red.), Northern Lights on PISA 2006. Differences and similarities in the Nordic countries,. Nordisk ministerråd. ISSN 978-92-893-1881-5. s. 75–95.
 • Lavonen, Jari; Lie, Svein; Macdonald, Allyson; Oscarsson, Magnus; Reistrup, Claus & Sørensen, Helene (2009). Science Education, the science curriculum and PISA 2006. I Matti, Tomas (Red.), Northern Lights on PISA 2006. Differences and similarities in the Nordic countries,. Nordisk ministerråd. ISSN 978-92-893-1881-5. s. 31–58.
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2009). Knowledge of and about science. I Bybee, Rodger W. & McCrae, Barry J. (Red.), PISA science 2006: implications for science teachers and teaching. NSTA Press. ISSN 978-1-933531-31-1. s. 59–67.
 • Lie, Svein & Olsen, Rolf Vegar (2009). Everyday conceptions around the world. I Bybee, Rodger W. & McCrae, Barry J. (Red.), PISA science 2006: implications for science teachers and teaching. NSTA Press. ISSN 978-1-933531-31-1. s. 101–110.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2008). Country Profiles of Scientific Competence in TIMSS 2003. Educational Research and Evaluation. ISSN 1380-3611. 14(1), s. 73–85.
 • Narvhus, Eva Kristin; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Elevers databruk hjemme og på skolen, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 178–190.
 • Narvhus, Eva Kristin; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Skoledata, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 191–211.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). PISA 2006 - sentrale funn, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 13–34.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Naturfag: rammeverk og oppgaver, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 36–53.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Resultater for naturfag, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 57–76.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Elevenes holdninger til naturfag, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 77–107.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Undervisning og læringsstrategier i naturfag, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 110–118.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Lesing, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 128–154.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Matematikk, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 156–177.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Forskjeller mellom elvever og skoler, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 213–245.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Drøfting og perspektiver, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 247–262.
 • Lie, Svein (2007). Evaluering av de nasjonale prøvene og hva vi kan lære av dem. I Tveit, Sverre (Red.), Elevvurdering i skolen. Grunnlag for kulturendring. Universitetsforlaget. ISSN 9788215010380. s. 85–92.
 • Turmo, Are & Lie, Svein (2007). Cross-country comparability of students' self-reports: Evidence from the PISA 2003 study. Nordisk Pedagogik. ISSN 0901-8050. 27, s. 352–365.
 • Lie, Svein & Kjærnsli, Marit (2006). How Similar are We? Similarities and Differences Between the Nordic Countries in Cognitive, Affective and Contextualised Measures in PISA 2003. I Mejding, Jan & Roe, Astrid (Red.), Northern Lights on PISA 2003- a reflection from the Nordic countries. Nordisk ministerråd. ISSN 92-893-1300-5. s. 73–87.
 • Karlsson, Karl-Göran; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein & Åström, Maria (2006). Scientific Competence and Educational Reforms in Norway and Sweden. I Mejding, Jan & Roe, Astrid (Red.), Northern Lights on PISA 2003- a reflection from the Nordic countries. Nordisk ministerråd. ISSN 92-893-1300-5. s. 173–185.
 • Angell, Carl; Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2006). Curricular Effects in Patterns of Student Responses to TIMSS Science Items. I Howie, Sarah J. & Plomp, Tjeerd (Red.), Contexts of Learning Mathematics and Science. Routledge. ISSN 0-415-36225-3. s. 277–290.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2006). TIMSS og PISA: Prinsipper og hovedfunn fra studiene i 2003. I Brock-Utne, Birgit & Bøyesen, Liv (Red.), Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør. Innføring i flerkulturell og komparativ pedagogikk, utdanning og utvikling. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0396-4. s. 149–160.
 • Bybee, Rodger; Bartnik, Ewa; Fensham, peter; Korsnakova, Paulina; Laurie, Robert & Lie, Svein [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2006). Scientific Literacy. I OECD, Publishing (Red.), Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy. A Framework for PISA 2006. OECD Publishing. ISSN 92-64-02639-8. s. 19–44.
 • Turmo, Are & Lie, Svein (2006). Vurdering av naturfagkompetanse på PC- Norske resultater fra generalprøven i PISA CBAS. Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. 2(4), s. 3–15.
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2006). Large-scale international comparative achievement studies in education: Their primary purposes and beyond. Revue française de pédagogie. ISSN 0556-7807. s. 11–26.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2010). Fysikk i fritt fall? TIMSS Advanced 2008 i videregående skole. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-468-1. 233 s.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01146-2. 313 s.
 • Lie, Svein; Garden, Robert; Angell, Carl; Martin, Michael O.; Mullis, Ina V.S. & Foy, Pierre [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2006). TIMSS Advanced 2008 Assessment Frameworks. TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College. ISBN 1-889938-42-4. 43 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2012). Naturfag i PISA. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 110–114.
 • Lie, Svein (2011). Discussant paper on: Symposium about different Perspectives on Large Scale Studies (PELS);.
 • Angell, Carl; Lie, Svein & Rohatgi, Anubha (2011). The role of mathematics in physics- findingd from TIMSS Advanced.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2011). Students' Preference for science Careers. An International Comparison based on Data from PISA 2006.
 • Lie, Svein (2010). Fysikk i fritt fall: Svenske og norske fysikkresultater i TIMSS Advanced 2008.
 • Lie, Svein (2010). Hva kan vi lære av fysikkresultatene i TIMSS Advanced 2008?
 • Lie, Svein (2010). Metodisk grunnlag. I Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (Red.), På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01735-8. s. 258–727.
 • Lie, Svein & Throndsen, Inger (2010). Kjennetegn på hva? Om "kjennetegn på måloppnåelse" i matematikk. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 35–40.
 • Guttersrud, Øystein & Lie, Svein (2009). Nordiske elevers forståelse av og interesse for biologisk evolusjon. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 22–24.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lie, Svein; Dale, Erling Lars & Throndsen, Inger (2009). En bedre vurderingspraksis. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 8–13.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Throndsen, Inger; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2009). Standardizing innovation in assessments: Students' voices, learning communities and criteria development. Results from a Norwegian Assessment Project.
 • Lie, Svein & Kjærnsli, Marit (2009). Predictors for students’ choice of science careers.
 • Throndsen, Inger; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2009). Towards a Standardized National Assessment System? Results from a Norwegian Evaluation study of teachers' development and use of assessment criteria in the classroom.
 • Bybee, Rodger W.; Lie, Svein; McCrae, Barry J. & Olsen, Rolf Vegar (2009). Everyday Science Conceptions: A Review of PISA 2006 for Misconceptions and Common Errors.
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2009). Profiles of Interest Across the World.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Throndsen, Inger; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2009). Bedre vurdering for læring Rapport fra ”Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag”.
 • Lie, Svein (2009). Kan TIMSS lære oss noe om hva som trengs i lærerutdanningen?
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lie, Svein; Dale, Erling Lars & Throndsen, Inger (2009). Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag. Hva sier forskningen?
 • Lie, Svein (2008). En oppgaveenhet i PISA. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. ISSN 0802-8192. s. 50–53.
 • Lie, Svein (2008). Noen sentrale funn og perspektiver i naturfag i PISA 2006. Naturfag. ISSN 1504-4564. 2, s. 22–24.
 • Lie, Svein (2008). Motivasjon, læringsinnsats og holdninger hos norske elever.
 • Lie, Svein & Olsen, Rolf Vegar (2008). Naturfag og matematikk i PISA.
 • Lie, Svein (2008). Fra feilfinning til mestring - ved hjelp av PISA.
 • Lie, Svein (2008). TIMSS, PISA og fysikk.
 • Lie, Svein (2008). PISA og nasjonale prøver - Utfordringer for skolen i Aust-Agder.
 • Lie, Svein (2008). PISA - Prestasjoner og konsekvenser. Tid for tunge løft.
 • Lie, Svein (2008). PISA: Litt om resultatene bak overskriftene - og noen fortolkninger.
 • Lie, Svein (2008). PISA-målingene: Utfordringer for videregående opplæring i Vest-Agder.
 • Lie, Svein (2008). Tid for tunge løft. Norske (og sørlandske) elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk.
 • Lie, Svein (2008). Noen resultater og perspektiver fra PISA 2006.
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2007). Skjeve utfall mot PISA. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Bybee, Rodger; Fensham, peter; Lie, Svein; Millar, Robin; Prenzel, Manfred & Tiberghien, Andree (2007). Scientific Lieracy in PISA 2006.
 • Lie, Svein (2007). Noen metodiske problemer knyttet til studien LSA-VET.
 • Lie, Svein (2007). PISA 2006.
 • Lie, Svein (2007). Forbedret resultat på de nasjonale prøvene.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2007). Science achievement across the word: Similarities and differences between countries in the TIMSS 2003 study.
 • Lie, Svein & Olsen, Rolf Vegar (2007). A comparison of the measures of science achievement in PISA and TIMSS.
 • Lie, Svein (2007). Scientific Literacy: Hvordan defineres det, og hvordan måles det i PISA 2006?
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim & Lie, Svein (2007). Assessing Metacognition: Developing Potentials for Learning to Learn.
 • Lie, Svein (2007). Hvordan lage gode tester når vi skal teste studenter?
 • Lie, Svein (2007). Hva får vi vite fra PISA 2006?
 • Lie, Svein (2006). La competencia cientifica en l'estudi PISA 2006. Quaderns d'avaluacio. ISSN 1885-9038. s. 48–60.
 • Lie, Svein (2006). Sekundære analyser av data fra TIMSS og PISA. Erfaringer og planer.
 • Lie, Svein (2006). Suggested Items for TIMSS Advanced.
 • Lie, Svein (2006). Suggested Physics Items for the Field Trial for TIMSS Advanced Assessment 2008.
 • Lie, Svein (2006). Coding science items in PISA.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2006). Profiles of scientific competence in TIMSS 2003: Similarities and differences between countries.
 • Lie, Svein (2005). PISA og TIMSS: To forskjellige undersøkelser med ett felles budskap.
 • Lie, Svein (2005). PISA og TIMSS: Resultater og perspektiver.
 • Lie, Svein (2005). Noen slutninger fra PISA- og TIMSS-studiene med tanke på trening av grunnleggende ferdigheter.
 • Lie, Svein (2005). The evaluation of science in the PISA project.
 • Lie, Svein (2005). Etter TIMSS og PISA: Hvordan komme på sporet av bedre læring?
 • Lie, Svein (2005). TIMSS- og PISA-undersøkelsene: Resultater og fortolkninger.
 • Lie, Svein (2005). PISA og TIMSS - Resultater og konsekvenser.
 • Lie, Svein (2005). Felles budskap fra PISA og TIMSS.
 • Throndsen, Inger; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2009). Bedre vurdering for læring. Rapport fra "Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag". Universitetet i Oslo.
 • Throndsen, Inger; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2009). Skolerapport 2 Noen resultater fra intervju og spørreundersøkelse i evalueringen av prosjektet Bedre vurderingspraksis. EKVA/Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Pedersen, Ida Friestad; Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2009). Matematikk og fysikk i videregående skole. "Et skritt tilbake". Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Pedersen, Ida Friestad; Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2009). Mathematics and Physics in Upper Secondary School. "One step back". Institutt for lærerutdannng og skoleutvikling.
 • Klette, Kirsti; Lie, Svein; Ødegaard, Marianne; Anmarkrud, Øistein; Bergem, Ole Kristian & Arnesen, Nina Elisabeth [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Rapport fra prosjektet PISA+. Norges forskningsråd.
 • Stokke, Kjersti Hage; Throndsen, Inger; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2008). Evaluering av vurdering for læring. Underveisrapport fra følgeforskningen "Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag". Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.
 • Stokke, Kjersti Hage; Throndsen, Inger; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2008). Skolerapport 1. Evaluering av kjennetegn på måloppnåelse i fag i prosjektet "Bedre vurderingspraksis". Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.
 • Turmo, Are & Lie, Svein (2006). PISA's Computer-based Assessment of Science (CBAS): Gjennomføring og norske resultater våren 2005. Unipub forlag. ISSN 82-90904-83-5. 2006(2).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. nov. 2012 13:50

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter