sveinl

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde
Emneord: EKVA, Læring og utdanning

Publikasjoner

 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Throndsen, Inger; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2012). Assessment with distinctly defined citeria: A research study of a national project. Policy Futures in Education.  ISSN 1478-2103.  10(4), s 422- 433 . doi: 10.2304/pfie.2012.10.4.421
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2012). Norske jenters og gutters framtidsplaner om realfagrelaterte yrker sett i et internajonalt perspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (6), s 491- 505
 • Lie, Svein (2012). Noen hornsignaler fra skoleveggen, I: Therese Nerheim Hopfenbeck; Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02004-4.  Kapittel 20.  s 276 - 292
 • Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2012). Interpreting the Norwegian and Swedish trend data for physics in the TIMSS Advanced Study. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  32(3/4), s 177- 195
 • Angell, Carl; Lie, Svein & Rohatgi, Anubha (2011). TIMSS Advanced 2008: Fall i fysikkompetanse i Norge og Sverige. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  7(1), s 17- 31 . doi: 10.5617/nordina.244
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2011). Students' Preference for Science Careers: International comparisons based on PISA 2006. International Journal of Science Education.  ISSN 0950-0693.  33(1), s 121- 144 . doi: 10.1080/09500693.2011.518642
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2011). Profiles of Students' Interest in Science Issues around the World: Analysis of data from PISA 2006. International Journal of Science Education.  ISSN 0950-0693.  33(1), s 97- 120 . doi: 10.1080/09500693.2011.518638 Vis sammendrag
 • Lie, Svein (2010). Måling av kunnskap og holdninger i et krysskulturelt perspektiv, I: Monica Martinussen (red.),  Kvantitativ forskningsmetodologi i samfunns- og helsefag.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0888-3.  Kapittel 4.  s 121 - 150
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2009). Science Performance: The Nordic Countries from an International Perspective, In Tomas Matti (ed.),  Northern Lights on PISA 2006. Differences and similarities in the Nordic countries,.  Nordisk ministerråd.  ISBN 978-92-893-1881-5.  3.1.  s 75 - 95
 • Lavonen, Jari; Lie, Svein; Macdonald, Allyson; Oscarsson, Magnus; Reistrup, Claus & Sørensen, Helene (2009). Science Education, the science curriculum and PISA 2006, In Tomas Matti (ed.),  Northern Lights on PISA 2006. Differences and similarities in the Nordic countries,.  Nordisk ministerråd.  ISBN 978-92-893-1881-5.  2.1.  s 31 - 58
 • Lie, Svein & Olsen, Rolf Vegar (2009). Everyday conceptions around the world, In Rodger W. Bybee & Barry J. McCrae (ed.),  PISA science 2006: implications for science teachers and teaching.  NSTA Press.  ISBN 978-1-933531-31-1.  10.  s 101 - 110
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2009). Knowledge of and about science, In Rodger W. Bybee & Barry J. McCrae (ed.),  PISA science 2006: implications for science teachers and teaching.  NSTA Press.  ISBN 978-1-933531-31-1.  6.  s 59 - 67
 • Roe, Astrid & Lie, Svein (2009). Nasjonale leseprøver i et didaktisk og testteoretisk perspektiv, I: Stephen Dobson; Astrid Birgitte Eggen & Kari Smith (red.),  Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39173-4.  Kapittel 8.  s 145 - 165
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2008). Country Profiles of Scientific Competence in TIMSS 2003. Educational Research and Evaluation.  ISSN 1380-3611.  14(1), s 73- 85
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Drøfting og perspektiver, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 11.  s 247 - 262
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Elevenes holdninger til naturfag, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 4.  s 77 - 107
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Forskjeller mellom elvever og skoler, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 10.  s 213 - 245
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Lesing, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 6.  s 128 - 154
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Matematikk, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 7.  s 156 - 177
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Naturfag: rammeverk og oppgaver, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 2.  s 36 - 53
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). PISA 2006 - sentrale funn, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 1.  s 13 - 34
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Resultater for naturfag, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 3.  s 57 - 76
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Undervisning og læringsstrategier i naturfag, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 5.1.  s 110 - 118
 • Lie, Svein (2007). Evaluering av de nasjonale prøvene og hva vi kan lære av dem, I: Sverre Tveit (red.),  Elevvurdering i skolen. Grunnlag for kulturendring.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215010380.  Kapittel 7.  s 85 - 92
 • Narvhus, Eva Kristin; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Elevers databruk hjemme og på skolen, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 8.  s 178 - 190
 • Narvhus, Eva Kristin; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Skoledata, I:  Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  Kapittel 9.  s 191 - 211
 • Turmo, Are & Lie, Svein (2007). Cross-country comparability of students' self-reports: Evidence from the PISA 2003 study. Nordisk Pedagogik.  ISSN 0901-8050.  27, s 352- 365
 • Karlsson, Karl-Göran; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein & Åström, Maria (2006). Scientific Competence and Educational Reforms in Norway and Sweden, In Jan Mejding & Astrid Roe (ed.),  Northern Lights on PISA 2003- a reflection from the Nordic countries.  Nordisk ministerråd.  ISBN 92-893-1300-5.  kapittel 13.  s 173 - 185
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2006). TIMSS og PISA: Prinsipper og hovedfunn fra studiene i 2003, I: Birgit Brock-Utne & Liv Bøyesen (red.),  Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør. Innføring i flerkulturell og komparativ pedagogikk, utdanning og utvikling.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0396-4.  kap. 11.  s 149 - 160
 • Lie, Svein & Kjærnsli, Marit (2006). How Similar are We? Similarities and Differences Between the Nordic Countries in Cognitive, Affective and Contextualised Measures in PISA 2003, In Jan Mejding & Astrid Roe (ed.),  Northern Lights on PISA 2003- a reflection from the Nordic countries.  Nordisk ministerråd.  ISBN 92-893-1300-5.  kapittel 6.  s 73 - 87
 • Turmo, Are & Lie, Svein (2006). Vurdering av naturfagkompetanse på PC- Norske resultater fra generalprøven i PISA CBAS. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  2(4), s 3- 15
 • Angell, Carl; Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2006). Curricular Effects in Patterns of Student Responses to TIMSS Science Items, In Sarah J. Howie & Tjeerd Plomp (ed.),  Contexts of Learning Mathematics and Science.  Routledge.  ISBN 0-415-36225-3.  kapittel 18.  s 277 - 290
 • Bybee, Rodger; Bartnik, Ewa; Fensham, peter; Korsnakova, Paulina; Laurie, Robert; Lie, Svein; Malleus, Pierre; Meyer, Micheline; Millar, Robin; Ogura, Yasushi; Prenzel, Manfred & Tiberghien, Andree (2006). Scientific Literacy, In Publishing OECD (ed.),  Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy. A Framework for PISA 2006.  OECD Publishing.  ISBN 92-64-02639-8.  Chapter 1.  s 19 - 44
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2006). Les évaluations internationales et la recherche en éducation:principaux objectifs et perspectives. Revue française de pédagogie.  ISSN 0556-7807.  (157), s 11- 26 Vis sammendrag
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein & Turmo, Are (2005). Kan elevene mindre enn før? Naturfagkompetanse i Norden i perioden 1995-2003. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  1(2), s 51- 60

Se alle arbeider i Cristin

 • Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2010). Fysikk i fritt fall? TIMSS Advanced 2008 i videregående skole. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-468-1.  233 s.
 • Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01146-2.  313 s.
 • Lie, Svein; Garden, Robert; Angell, Carl; Martin, Michael O.; Mullis, Ina V.S.; Foy, Pierre & Arora, Alka (2006). TIMSS Advanced 2008 Assessment Frameworks. TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.  ISBN 1-889938-42-4.  43 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2012). Naturfag i PISA. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 110- 114
 • Angell, Carl; Lie, Svein & Rohatgi, Anubha (2011). The role of mathematics in physics- findingd from TIMSS Advanced.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2011). Students' Preference for science Careers. An International Comparison based on Data from PISA 2006.
 • Lie, Svein (2011). Discussant paper on: Symposium about different Perspectives on Large Scale Studies (PELS);.
 • Lie, Svein (2010). Fysikk i fritt fall: Svenske og norske fysikkresultater i TIMSS Advanced 2008.
 • Lie, Svein (2010). Hva kan vi lære av fysikkresultatene i TIMSS Advanced 2008?.
 • Lie, Svein (2010). Metodisk grunnlag, I: Marit Kjærnsli & Astrid Roe (red.),  På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01735-8.  Vedlegg.  s 258 - 727
 • Lie, Svein & Throndsen, Inger (2010). Kjennetegn på hva? Om "kjennetegn på måloppnåelse" i matematikk. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 35- 40
 • Bybee, Rodger W.; Lie, Svein; McCrae, Barry J. & Olsen, Rolf Vegar (2009). Everyday Science Conceptions: A Review of PISA 2006 for Misconceptions and Common Errors.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Pedersen, Ida Friestad; Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2009). Matematikk og fysikk i videregående skole. "Et skritt tilbake".
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Pedersen, Ida Friestad; Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2009). Mathematics and Physics in Upper Secondary School. "One step back".
 • Guttersrud, Øystein & Lie, Svein (2009). Nordiske elevers forståelse av og interesse for biologisk evolusjon. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 22- 24
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lie, Svein; Dale, Erling Lars & Throndsen, Inger (2009). En bedre vurderingspraksis. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 8- 13
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lie, Svein; Dale, Erling Lars & Throndsen, Inger (2009). Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag. Hva sier forskningen?.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Throndsen, Inger; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2009). Bedre vurdering for læring Rapport fra ”Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag”.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Throndsen, Inger; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2009). Standardizing innovation in assessments: Students' voices, learning communities and criteria development. Results from a Norwegian Assessment Project.
 • Lie, Svein (2009). Kan TIMSS lære oss noe om hva som trengs i lærerutdanningen?.
 • Lie, Svein & Kjærnsli, Marit (2009). Predictors for students’ choice of science careers.
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2009). Profiles of Interest Across the World.
 • Throndsen, Inger; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2009). Bedre vurdering for læring. Rapport fra "Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag".
 • Throndsen, Inger; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2009). Skolerapport 2 Noen resultater fra intervju og spørreundersøkelse i evalueringen av prosjektet Bedre vurderingspraksis.
 • Throndsen, Inger; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2009). Towards a Standardized National Assessment System? Results from a Norwegian Evaluation study of teachers' development and use of assessment criteria in the classroom.
 • Klette, Kirsti; Lie, Svein; Ødegaard, Marianne; Anmarkrud, Øistein; Bergem, Ole Kristian; Arnesen, Nina Elisabeth & Roe, Astrid (2008). Rapport fra prosjektet PISA+.
 • Lie, Svein (2008). En oppgaveenhet i PISA. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  (4), s 50- 53
 • Lie, Svein (2008). Fra feilfinning til mestring - ved hjelp av PISA.
 • Lie, Svein (2008). Motivasjon, læringsinnsats og holdninger hos norske elever. Vis sammendrag
 • Lie, Svein (2008). Noen resultater og perspektiver fra PISA 2006.
 • Lie, Svein (2008). Noen sentrale funn og perspektiver i naturfag i PISA 2006. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  2, s 22- 24
 • Lie, Svein (2008). PISA - Prestasjoner og konsekvenser. Tid for tunge løft.
 • Lie, Svein (2008). PISA og nasjonale prøver - Utfordringer for skolen i Aust-Agder.
 • Lie, Svein (2008). PISA: Litt om resultatene bak overskriftene - og noen fortolkninger.
 • Lie, Svein (2008). PISA-målingene: Utfordringer for videregående opplæring i Vest-Agder.
 • Lie, Svein (2008). TIMSS, PISA og fysikk.
 • Lie, Svein (2008). Tid for tunge løft. Norske (og sørlandske) elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk.
 • Lie, Svein & Olsen, Rolf Vegar (2008). Naturfag og matematikk i PISA.
 • Stokke, Kjersti Hage; Throndsen, Inger; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2008). Evaluering av vurdering for læring. Underveisrapport fra følgeforskningen "Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag".
 • Stokke, Kjersti Hage; Throndsen, Inger; Lie, Svein & Dale, Erling Lars (2008). Skolerapport 1. Evaluering av kjennetegn på måloppnåelse i fag i prosjektet "Bedre vurderingspraksis".
 • Bybee, Rodger; Fensham, peter; Lie, Svein; Millar, Robin; Prenzel, Manfred & Tiberghien, Andree (2007). Scientific Lieracy in PISA 2006. Vis sammendrag
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim & Lie, Svein (2007). Assessing Metacognition: Developing Potentials for Learning to Learn.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2007). Science achievement across the word: Similarities and differences between countries in the TIMSS 2003 study.
 • Lie, Svein (2007). Forbedret resultat på de nasjonale prøvene.
 • Lie, Svein (2007). Hva får vi vite fra PISA 2006?.
 • Lie, Svein (2007). Hvordan lage gode tester når vi skal teste studenter?.
 • Lie, Svein (2007). Noen metodiske problemer knyttet til studien LSA-VET.
 • Lie, Svein (2007). PISA 2006.
 • Lie, Svein (2007). Scientific Literacy: Hvordan defineres det, og hvordan måles det i PISA 2006?.
 • Lie, Svein & Olsen, Rolf Vegar (2007). A comparison of the measures of science achievement in PISA and TIMSS.
 • Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2007). Skjeve utfall mot PISA. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2006). Profiles of scientific competence in TIMSS 2003: Similarities and differences between countries.
 • Turmo, Are & Lie, Svein (2006). PISA's Computer-based Assessment of Science (CBAS): Gjennomføring og norske resultater våren 2005. Acta Didactica. 2.
 • Lie, Svein (2006). Coding science items in PISA.
 • Lie, Svein (2006). La competencia cientifica en l'estudi PISA 2006. Quaderns d'avaluacio.  ISSN 1885-9038.  (4), s 48- 60 Vis sammendrag
 • Lie, Svein (2006). Sekundære analyser av data fra TIMSS og PISA. Erfaringer og planer.
 • Lie, Svein (2006). Suggested Items for TIMSS Advanced.
 • Lie, Svein (2006). Suggested Physics Items for the Field Trial for TIMSS Advanced Assessment 2008.
 • Kjærnsli, Marit & Lie, Svein (2005). Hva forteller PISA-undersøkelsen om norsk skole?. Horisont : næringspolitisk skriftserie.  ISSN 1502-3699.  (2), s 22- 31
 • Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar & Lie, Svein (2005). Similarities and differences between countries concerning cognitive strengths and weaknesses.
 • Klette, Kirsti; Lie, Svein; Anmarkrud, Øistein; Arnesen, Nina Elisabeth; Bergem, Ole Kristian; Ødegaard, Marianne & Zachariassen, Jo-Rasmus Holt (2005). Categories for video analysis of classroom activites with a focus on the teacher.
 • Lie, Svein (2005). Clustering countries by items-revealing educational cultures.
 • Lie, Svein (2005). Educational cultures in the light of comparative studies.
 • Lie, Svein (2005). Etter TIMSS og PISA: Hvordan komme på sporet av bedre læring?.
 • Lie, Svein (2005). Felles budskap fra PISA og TIMSS.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. nov. 2012 13:50

Prosjekter