Svein Sjøberg

Professor emeritus
Bilde av Svein  Sjøberg
English version of this page
Brukernavn
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0851 Oslo

For mer informasjon gå til Svein Sjøbergs presentasjon på engelsk

Emneord: Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Naturfagdidaktikk

Publikasjoner

 • Sjøberg, Svein (2018). The power and paradoxes of PISA: Should Inquiry-Based Science Education be sacrificed to climb on the rankings?. Nordina: Nordic studies in science education.  ISSN 1894-1257.  14(2), s 186- 2012
 • Sjøberg, Svein (2017). "O-fagssyndromet": Et skolefags vekst og fall, I: Merethe Roos & Johan Tønnesson (red.),  Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  Kap 18.  s 471 - 508
 • Sjøberg, Svein (2017). PISA as a Challenge for Science Education: Inherent Problems and Problematic Results from a Global Assessment Regime.. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC).  ISSN 1806-5104.  (17), s 327- 263 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sjøberg, Svein (2017). Pisa testing: A global educational race?. EurophysicsNews.  ISSN 0531-7479.  48(4), s 17- 20 . doi: 10.1051/epn/2017402
 • Sjøberg, Svein; Osborne, Jonathan; Oskarsson, Magnus & Serder, Margareta (2017). The PISA Science Assessment for 2015 and the Implications for Science Education: Uses and Abuses, In Kaisa Hahl; kalle juuti; Jarkko Lampiselkä; Anna Uitto & Jari Lavonen (ed.),  Cognitive and Affective Aspects in Science Education Research. Selected Papers from the ESERA 2015 Conference.  Springer.  ISBN 978-3-319-58684-7.  Kapittel.  s 191 - 203
 • Sjøberg, Svein (2016). OECD, PISA, and Globalization: The Influence of the International Assessment Regime, In Christopher H* Tienken & Carol A* Mullen (ed.),  Education Policy Perils - Tackling the tough Issues.  Routledge.  ISBN 978-1-138-89818-9.  Kapittel 5.
 • Sjøberg, Svein (2016). The PISA Science Assessment for 2015 and the Implications for Science Education: Uses and Abuses, In Jari Lavonen; Kalle Juuti; Jarkko Lampiselkä; Anna Uitto & Hahl Kaisa (ed.),  Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future..  ESERA.  ISBN 978-951-51-1541-6.  Part 10.  s 191 - 2013 Vis sammendrag
 • Sjøberg, Svein (2015). Foreword, In Ellen Karoline Henriksen; Justin Dillon & Jim Ryder (ed.),  Understanding student participation and choice in science and technology education.  Springer.  ISBN 978-94-007-7792-7.  Foreword.  s v - vii
 • Sjøberg, Svein (2015). PISA and global educational governance - A critique of the project, its uses and implications. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education.  ISSN 1305-8223.  11(1), s 111- 127 . doi: 10.12973/eurasia.2015.1310a
 • Sjøberg, Svein (2014). Hva PISA måler. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  4, s 70- 76
 • Sjøberg, Svein (2014). Pisafisering av norsk skole. En suksesshistorie fra OECD, I: Kjell Arne Røvik; Tor Vidar Eilertsen & Eli Moksnes Furu (red.),  Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-43015-3.  Kap 7.  s 195 - 225

Se alle arbeider i Cristin

 • Sjøberg, Svein (2018). Clemets alternative skolehistorie. Kronikk. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2018). Orakelet i PISA. Faktafeil fra Torbjørn Røe-Isaksen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. . doi: 16.01.2018
 • Sjøberg, Svein (2018). Pisa, skolen og Clemet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839. . doi: 12.07.2018
 • Sjøberg, Svein (2018). The importance of Inquiry-Based Science Education: Nurturing motivation, joy and interest in science – or improving standardized test scores?.
 • Sjøberg, Svein (2018). Vi som traff planken. Tilbakeblikk ved 75-års dagen. Kronikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2017). Høyres store skolebløff: Er det sant at "elever lærer mer"?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2017). Ja – nå ble det stille jammen stille her! (Ungdom og demokrati: Ikke interessant?). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2017). Kutt ut målingene! Om tellekanter, forskning og Frank Aarebrot.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2017). Kutt ut tellekantene. Ikke la målinger erstatte målene.. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Sjøberg, Svein (2017). Norske elever: Vinnere eller sinker?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2017). Null poeng til Frank Aarebrot? Kronikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2017). Når målinger erstatter målene: PISAfisering av skolen -- et globalt fenomen. DASERA, København.
 • Sjøberg, Svein (2017). O-faget ga ikke hjerneskade. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2017). "O-fagssyndromet" En historie om et skolefags vekst og fall i norsk skole.. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2017). Paradoxes from the OECD PISA-project: Should we sacrifice Inquiry-Based Science Education (IBSE) in order to climb on the rankings?.
 • Sjøberg, Svein (2017). School Science and Technology: The two Faces of International Testing.
 • Sjøberg, Svein (2017). The two Faces of International School Studies.
 • Sjøberg, Svein (2016). Akademiske idealer: ikke truet?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2016). Digital skole og oppvekst. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2016). En digitalisert skole?. Finansavisen.  ISSN 0803-9518. . doi: 05.12.2016
 • Sjøberg, Svein (2016). Ikke helt et dannelsesprosjekt - Humaniora og skolen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2016). Initiating a Process: Time for a new and revised ROSE-project?.
 • Sjøberg, Svein (2016). Interessekonflikter i forskningen. Kan vi stole på forskerne?.
 • Sjøberg, Svein (2016). Kan vi stole på forskerne? Er budsjettbalanse viktigere enn vitenskapelige idealer?.
 • Sjøberg, Svein (2016). Med skjegget i postmodernismen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2016). Nye PISA-resultater: En innbilt skolesuksess (kronikk). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2016). Nye «skandaler» fra Timss og PISA. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Sjøberg, Svein (2016). PISA – a global educational arms race?.
 • Sjøberg, Svein (2016). PISA legger premissene for skolen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2016). PISA og TIMSS -- hva er forskjellen? (Kronikk). Utdanning.  ISSN 0804-3321.  (21), s 56- 59
 • Sjøberg, Svein (2016). PISA: Gjennom en totimers test klarer man altså å besvare helt grunnleggende spørsmål om elevens og landets framtid. Utdanningsnytt.no.
 • Sjøberg, Svein (2016). PISA-testing: A global Educational Arms Race -- to the Detriment of students' engagement, motivation and curiosity? Keynote Brazilean Physical Society.
 • Sjøberg, Svein (2016). Pisa-fisering av skole og barnehage: et nordisk og globalt perspektiv.
 • Sjøberg, Svein (2016). Science education: from international cooperation and cultural understanding – to global competition, commercialization and standardization?.
 • Sjøberg, Svein (2016). Selgere i forskerfrakk. Universitet som kremmerhus. Kronikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2016). Takk til Johan From. En respons.. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 27- 28
 • Sjøberg, Svein (2016). Tretti år med IKT i skolen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2015). Det ulmer i norsk skole. Kronikk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sjøberg, Svein (2015). En gullkantet investering (Pearson og PISA). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2015, 19. mars). Er 100 000 iPader viktigere enn flere og bedre lærere?. [Radio].  NRK P2 Dagsnytt atten.
 • Sjøberg, Svein (2015). Hva gjør Pisa-fokuset med elevene, skolen, lærerne og samfunnet?.
 • Sjøberg, Svein (2015). Hva gjør Pisa-fokuset med lærerutdanningene?.
 • Sjøberg, Svein (2015). Hvordan tenne skolelysene? Singapore - forbilde eller skremmebilde?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2015). I kjølvannet etter PISA og Hattie, I: Jacob Klitmøller & Dion Sommer (red.),  Læring, dannelse og utvikling - Kvalifisering for fremtiden i barnehage og skole.  Pedagogisk Forum - Forlaget.  ISBN 978-82-7391-175-9.  Forord.  s 7 - 10
 • Sjøberg, Svein (2015). Keiserens nye nettbrett (Er 100 000 iPad'er bedre enn mindre klasser og bedre lærere?). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2015). Korea som forbilde for norsk skole?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Sjøberg, Svein (2015). Krise! Hvilken krise? ("Realfagkrise" blir til "mattekrise"). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  2015(16)
 • Sjøberg, Svein (2015). Ministeren som elsket Singapore. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2015). Målehysteri eller Kvalitetssikring. Indikatorer, tellekanter, rangeringer av forskning, undervisning, skole.
 • Sjøberg, Svein (2015). Pedagoger på bortebane. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2015, 01. april). Pisadoktrinen (serie) Jakten på Pisa-poäng styr skolan. [Radio].  Sveriges radio P1 "Vetandes värld".
 • Sjøberg, Svein (2015). Pisafisering i skolen -- også i Norden.
 • Sjøberg, Svein (2015). Pisa-syndromet. Lar vi OECD styre skolen?.
 • Sjøberg, Svein (2015). "Pisa-syndromet": Blir utdanningspolitikken globalt styrt av OECD og deres Pisa-prosjekt?.
 • Sjøberg, Svein (2015, 10. februar). Pisa-test ger skev bild av skolan. [Radio].  Sveriges Radio P1 "Vetandes värld".
 • Sjøberg, Svein (2015). Quality and diversity in STEM subjects. The importance of joy and motivation.
 • Sjøberg, Svein (2015). Skoledebatt er samfunnsdebatt Om Hatties Visible Learning og norsk skole. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2015). Skoleforskning som børs og katedral. Kronikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2015). Skolen er del av vår kultur. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2015). Skolen som produksjonsbedrift (kritikk av Rattsøutvalget). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2015). Skolens samfunnsmandat. I OECD er de stolte over å ha endret skolepolitikken vår.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2015). USAs lærerkamp: forsvar den offentlige skolen, nei til vettløs testing.. Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  22(1)
 • Sjøberg, Svein (2014). Bjelle på feil katt, Rune Slagstad? Kronikk, Klassekampen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2014). Clemet og pisafiseringen av norsk skole. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sjøberg, Svein (2014). Constructivism, teaching and Learning: Productive Paradigm and theory? Or Slogan and Fashion?.
 • Sjøberg, Svein (2014). Creating a sustainable scientific culture among young people: the importance of interest, joy and motivation, and the curses of testing and ranking.
 • Sjøberg, Svein (2014). Drukner skolens dannelsesmandat i kampen om bedre internasjonale rangeringer?.
 • Sjøberg, Svein (2014). Er det håp for kunstfagene i en Pisa-tid?.
 • Sjøberg, Svein (2014). Etter skolestreiken: Spenning i skolen, en bakgrunnskulisse.
 • Sjøberg, Svein (2014). Europeans, science and Technology: What research tells us about experiences, attitudes and interests and knowledge among young people and adults.
 • Sjøberg, Svein (2014). Hva måler Pisa-testen? Er Pisa en god test? Skal vi tro på Pisa? Kronikk Morgenbladet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sjøberg, Svein (2014). Hva sier forskningen om nordmenns forhold til vitenskap og forskning?.
 • Sjøberg, Svein (2014). Implications and impacts of the Pisa-testing: The case of Norway.
 • Sjøberg, Svein (2014). In memory of Björn Andersson: Reflections on the history and Identity of science education research.
 • Sjøberg, Svein (2014). Kundepleie eller samfunnskritikk? Kronikk Dagbladet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sjøberg, Svein (2014). Målehysteri eller kvalitetssikring? Kritiske perspektiver på bruk av indikatorer, rangeringer og målinger av forskning og undervisning.
 • Sjøberg, Svein (2014). Nordmenn elsker vitenskap og teknologi, men .....
 • Sjøberg, Svein (2014). Nordmenns forhold til vitenskap og teknologi i et internasjonalt perspektiv. Hva sier forskningen?.
 • Sjøberg, Svein (2014, 05. september). OECD som utdanningspolitisk aktør. Nyhetslunsj NRK P2. [Radio].  Oslo.
 • Sjøberg, Svein (2014). OECD, PISA and Globalization. The Influence of the International Assessment Regime.
 • Sjøberg, Svein (2014). "PISAfiseringen" av norsk skole. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (10), s 48- 51
 • Sjøberg, Svein (2014). "PISA-syndromet" Blir skolan styrd från OECD?.
 • Sjøberg, Svein (2014). PISA-syndromet; blir norsk skolepolitikk styrt av OECD og internasjonale rangeringer?.
 • Sjøberg, Svein (2014). PISA-syndromet. Hvordan norsk skole blir styrt av OECD. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2014). PISA-syndromet. Hvordan norsk skolepolitikk blir styrt av OECD.
 • Sjøberg, Svein (2014). PISA-testing: Pedagogy or politics and Power?.
 • Sjøberg, Svein (2014). Perceptions of Science, Technology and Research among Young People and adults.
 • Sjøberg, Svein (2014). Pisafisering av norsk skole. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2014). Pisa-prosjektet i et internasjonalt perspektiv. Politikk eller pedagogikk?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. okt. 2014 13:03 - Sist endret 26. feb. 2015 12:28