Svein Sjøberg

Professor emeritus
Bilde av Svein  Sjøberg
English version of this page
Brukernavn
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0851 Oslo

For mer informasjon gå til Svein Sjøbergs presentasjon på engelsk

Emneord: Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Naturfagdidaktikk

Publikasjoner

 • Sjøberg, Svein (2019). Global Educational Governance by standardization, rankings, comparisons and “successful” examples, In Roman Langer & Thomas Brüsemeister (ed.),  Handbuch Educational Governance Theorien.  Springer.  ISBN 9783658222369.  Kapittel.  s 653 - 690
 • Sjøberg, Svein (2019). The PISA-syndrome – How the OECD has hijacked the way we perceive pupils, schools and education. Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics.  ISSN 2001-4562.  7(1), s 12- 65 . doi: 10.3384/confero.2001-4562.190125 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sjøberg, Svein (2018). PISA - oraklet i Paris? Global styring af skole og uddannelse, I: Dion Sommer & Jacob Klitmøller (red.),  Fremtidsparat? Hinsides PISA - nordiske perspektiver på uddannelse.  Hans Reitzels Forlag.  ISBN 978-87-412-7164-4.  Kapittel 3.  s 73 - 106
 • Sjøberg, Svein (2018). The Legacy of IOSTE– and two Competing Visions for Science and Technology Education, In Anna Jobér; Maria Andrée & Malin Ideland (ed.),  Future Educational Challenges from Science and Technology Perspectives. XVIII IOSTE Symposium Book of Proceeding.  Malmö University.  ISBN 978-91-7104-971-1.  Kapittel.  s 278 - 287
 • Sjøberg, Svein (2018). The power and paradoxes of PISA: Should Inquiry-Based Science Education be sacrificed to climb on the rankings?. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  14(2), s 186- 202 . doi: 10.5617/nordina.6185 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sjøberg, Svein (2017). "O-fagssyndromet": Et skolefags vekst og fall, I: Merethe Roos & Johan Tønnesson (red.),  Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  Kap 18.  s 471 - 508
 • Sjøberg, Svein (2017). PISA as a Challenge for Science Education: Inherent Problems and Problematic Results from a Global Assessment Regime.. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC).  ISSN 1806-5104.  (17), s 327- 263 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sjøberg, Svein (2017). Pisa testing: A global educational race?. EurophysicsNews.  ISSN 0531-7479.  48(4), s 17- 20 . doi: 10.1051/epn/2017402
 • Sjøberg, Svein; Osborne, Jonathan; Oskarsson, Magnus & Serder, Margareta (2017). The PISA Science Assessment for 2015 and the Implications for Science Education: Uses and Abuses, In Kaisa Hahl; kalle juuti; Jarkko Lampiselkä; Anna Uitto & Jari Lavonen (ed.),  Cognitive and Affective Aspects in Science Education Research. Selected Papers from the ESERA 2015 Conference.  Springer.  ISBN 978-3-319-58684-7.  Kapittel.  s 191 - 203
 • Sjøberg, Svein (2016). OECD, PISA, and Globalization: The Influence of the International Assessment Regime, In Christopher H* Tienken & Carol A* Mullen (ed.),  Education Policy Perils - Tackling the tough Issues.  Routledge.  ISBN 978-1-138-89818-9.  Kapittel 5.
 • Sjøberg, Svein (2016). The PISA Science Assessment for 2015 and the Implications for Science Education: Uses and Abuses, In Jari Lavonen; Kalle Juuti; Jarkko Lampiselkä; Anna Uitto & Hahl Kaisa (ed.),  Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future..  ESERA.  ISBN 978-951-51-1541-6.  Part 10.  s 191 - 2013 Vis sammendrag
 • Sjøberg, Svein (2015). Foreword, In Ellen Karoline Henriksen; Justin Dillon & Jim Ryder (ed.),  Understanding student participation and choice in science and technology education.  Springer.  ISBN 978-94-007-7792-7.  Foreword.  s v - vii
 • Sjøberg, Svein (2015). PISA and global educational governance - A critique of the project, its uses and implications. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education.  ISSN 1305-8215.  11(1), s 111- 127 . doi: 10.12973/eurasia.2015.1310a

Se alle arbeider i Cristin

 • Sjøberg, Svein (2020). Didaktikk og Fagdidaktikk i norsk lærerutdanning -- forsøk på en avklaring.
 • Sjøberg, Svein (2020). Hvis leseevnene svekkes, måles de neppe av Pisa. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2020). Naturvitenskap i norsk skole og samfunn: En suksesshistorie?.
 • Sjøberg, Svein (2020). Synsing...? Om kritisk lesing av Pisa. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2020). The Universe and Space Science: On top of Children’s interest. Selected results from the ROSE-project.
 • Sjøberg, Svein (2019). Demokrati -- ikke noe for skolens naturfag?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Sjøberg, Svein (2019). Fremtidens skole: Muligheter og utfordringer. Norsk skole i et internasjonalt perspektiv.
 • Sjøberg, Svein (2019). Global influences on education in general and science education in particular.
 • Sjøberg, Svein (2019). Justismordet i Osloskolen -- om "Søgnengate". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2019). Kritisk tenkning og kreativitet -- i testingens tidsalder.
 • Sjøberg, Svein (2019). Lojalitet, budsjettbalanse og vitenskapelige idealer("Based on a true story").
 • Sjøberg, Svein (2019). Markedet beholder grepet. PISA som globalt styringsverktøy.
 • Sjøberg, Svein (2019). Mirakelet i skolen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2019). Osloskolen: Mastergrad etter bestilling?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2019). Pisa: når ekskludering blir "fritak". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2019). Pisa-resultatene er stabile, men noe annet endrer seg -- dramatisk. Bak "Pisa-sjokket". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2019). Pisa-syndromet -- er det bedring i sikte?. FORM.  ISSN 0805-9144.  (2), s 14- 16
 • Sjøberg, Svein (2019). Resultatjegeren -- Portrettintervju. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2019). Teacher Training and IBSE Practice in Europe – A European Schoolnet overview.
 • Sjøberg, Svein (2019). Uten mål kan man ikke gå seg vill -- men når målene erstattes av målinger, kan man havne på feil sted..
 • Sjøberg, Svein (2019). Å tro at store kvantitative studier er verdifrie, og ikke verdibaserte, er i beste fall naivt -- en kritikk av Thomas Nordahl. Utdanningsnytt.no.
 • Sjøberg, Svein (2018). Clemets alternative skolehistorie. Kronikk. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2018). Merkelig BI-rapport om Osloskolen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sjøberg, Svein (2018). Orakelet i PISA. Faktafeil fra Torbjørn Røe-Isaksen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. . doi: 16.01.2018
 • Sjøberg, Svein (2018). Osloskolen trenger en sannhetskommisjon. Debatten om BI-rapporten. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sjøberg, Svein (2018). Pisa, skolen og Clemet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839. . doi: 12.07.2018
 • Sjøberg, Svein (2018). Skoleforskning på bachelor-nivå. Om BI-rapporten om Oslo-skolen.. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sjøberg, Svein (2018). The importance of Inquiry-Based Science Education: Nurturing motivation, joy and interest in science – or improving standardized test scores?.
 • Sjøberg, Svein (2018). Vi som traff planken. Tilbakeblikk ved 75-års dagen. Kronikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2017). Høyres store skolebløff: Er det sant at "elever lærer mer"?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2017). Ja – nå ble det stille jammen stille her! (Ungdom og demokrati: Ikke interessant?). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2017). Kutt ut målingene! Om tellekanter, forskning og Frank Aarebrot.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2017). Kutt ut tellekantene. Ikke la målinger erstatte målene.. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Sjøberg, Svein (2017). Norske elever: Vinnere eller sinker?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2017). Null poeng til Frank Aarebrot? Kronikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2017). Når målinger erstatter målene: PISAfisering av skolen -- et globalt fenomen. DASERA, København.
 • Sjøberg, Svein (2017). O-faget ga ikke hjerneskade. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2017). "O-fagssyndromet" En historie om et skolefags vekst og fall i norsk skole.. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2017). Paradoxes from the OECD PISA-project: Should we sacrifice Inquiry-Based Science Education (IBSE) in order to climb on the rankings?.
 • Sjøberg, Svein (2017). School Science and Technology: The two Faces of International Testing.
 • Sjøberg, Svein (2017). The two Faces of International School Studies.
 • Sjøberg, Svein (2016). Akademiske idealer: ikke truet?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2016). Digital skole og oppvekst. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2016). En digitalisert skole?. Finansavisen.  ISSN 0803-9518. . doi: 05.12.2016
 • Sjøberg, Svein (2016). Ikke helt et dannelsesprosjekt - Humaniora og skolen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2016). Initiating a Process: Time for a new and revised ROSE-project?.
 • Sjøberg, Svein (2016). Interessekonflikter i forskningen. Kan vi stole på forskerne?.
 • Sjøberg, Svein (2016). Kan vi stole på forskerne? Er budsjettbalanse viktigere enn vitenskapelige idealer?.
 • Sjøberg, Svein (2016). Med skjegget i postmodernismen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2016). Nye PISA-resultater: En innbilt skolesuksess (kronikk). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2016). Nye «skandaler» fra Timss og PISA. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Sjøberg, Svein (2016). PISA – a global educational arms race?.
 • Sjøberg, Svein (2016). PISA legger premissene for skolen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2016). PISA og TIMSS -- hva er forskjellen? (Kronikk). Utdanning.  ISSN 0804-3321.  (21), s 56- 59
 • Sjøberg, Svein (2016). PISA: Gjennom en totimers test klarer man altså å besvare helt grunnleggende spørsmål om elevens og landets framtid. Utdanningsnytt.no.
 • Sjøberg, Svein (2016). PISA-testing: A global Educational Arms Race -- to the Detriment of students' engagement, motivation and curiosity? Keynote Brazilean Physical Society.
 • Sjøberg, Svein (2016). Pisa-fisering av skole og barnehage: et nordisk og globalt perspektiv.
 • Sjøberg, Svein (2016). Science education: from international cooperation and cultural understanding – to global competition, commercialization and standardization?.
 • Sjøberg, Svein (2016). Selgere i forskerfrakk. Universitet som kremmerhus. Kronikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2016). Takk til Johan From. En respons.. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 27- 28
 • Sjøberg, Svein (2016). Tretti år med IKT i skolen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2015). Det ulmer i norsk skole. Kronikk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sjøberg, Svein (2015). En gullkantet investering (Pearson og PISA). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2015, 19. mars). Er 100 000 iPader viktigere enn flere og bedre lærere?. [Radio].  NRK P2 Dagsnytt atten.
 • Sjøberg, Svein (2015). Hva gjør Pisa-fokuset med elevene, skolen, lærerne og samfunnet?.
 • Sjøberg, Svein (2015). Hva gjør Pisa-fokuset med lærerutdanningene?.
 • Sjøberg, Svein (2015). Hvordan tenne skolelysene? Singapore - forbilde eller skremmebilde?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2015). I kjølvannet etter PISA og Hattie, I: Jacob Klitmøller & Dion Sommer (red.),  Læring, dannelse og utvikling - Kvalifisering for fremtiden i barnehage og skole.  Pedagogisk Forum - Forlaget.  ISBN 978-82-7391-175-9.  Forord.  s 7 - 10
 • Sjøberg, Svein (2015). Keiserens nye nettbrett (Er 100 000 iPad'er bedre enn mindre klasser og bedre lærere?). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2015). Korea som forbilde for norsk skole?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Sjøberg, Svein (2015). Krise! Hvilken krise? ("Realfagkrise" blir til "mattekrise"). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  2015(16)
 • Sjøberg, Svein (2015). Ministeren som elsket Singapore. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2015). Målehysteri eller Kvalitetssikring. Indikatorer, tellekanter, rangeringer av forskning, undervisning, skole.
 • Sjøberg, Svein (2015). Pedagoger på bortebane. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2015, 01. april). Pisadoktrinen (serie) Jakten på Pisa-poäng styr skolan. [Radio].  Sveriges radio P1 "Vetandes värld".
 • Sjøberg, Svein (2015). Pisafisering i skolen -- også i Norden.
 • Sjøberg, Svein (2015). Pisa-syndromet. Lar vi OECD styre skolen?.
 • Sjøberg, Svein (2015). "Pisa-syndromet": Blir utdanningspolitikken globalt styrt av OECD og deres Pisa-prosjekt?.
 • Sjøberg, Svein (2015, 10. februar). Pisa-test ger skev bild av skolan. [Radio].  Sveriges Radio P1 "Vetandes värld".
 • Sjøberg, Svein (2015). Quality and diversity in STEM subjects. The importance of joy and motivation.
 • Sjøberg, Svein (2015). Skoledebatt er samfunnsdebatt Om Hatties Visible Learning og norsk skole. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2015). Skoleforskning som børs og katedral. Kronikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2015). Skolen er del av vår kultur. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sjøberg, Svein (2015). Skolen som produksjonsbedrift (kritikk av Rattsøutvalget). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2015). Skolens samfunnsmandat. I OECD er de stolte over å ha endret skolepolitikken vår.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sjøberg, Svein (2015). USAs lærerkamp: forsvar den offentlige skolen, nei til vettløs testing.. Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  22(1)
 • Sjøberg, Svein (2014). Bjelle på feil katt, Rune Slagstad? Kronikk, Klassekampen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. okt. 2014 13:03 - Sist endret 26. feb. 2015 12:28