Sylvi Stenersen Hovdenak

Bilde av Sylvi Stenersen Hovdenak
English version of this page
Telefon +47-22857877
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Emneord: Læring og utdanning

Publikasjoner

  • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Leganger-Krogstad, Heid (2018). Religion som fag - sett fra elevperspektiv "RLE er egentlig et av de viktigste fagene". Prismet.  ISSN 0032-8847.  69(1), s 27- 50 . doi: 10.5617/pri.6152
  • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Wiese, Eline F. (2018). Promoting Professional Development in Medical education: perspectives from the Norwegian Medical School in Tromsoe. Society, health and vulnerability.  ISSN 2002-1518.  9
  • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Wiese, Eline F. (2017). Fronesis: veien til profesjonell lærerutdanning?. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  (2), s 170- 184 . doi: 10.18261/ISSN.1893-8981-2017-02-06 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2016). Fronesis som kunnskapsform i legeutdanningen. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  39(4), s 330- 344 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-04-05 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Risør, Torsten (2015). Profesjonalitet i legeutdanningen: Om kunnskapskoder, praktiske synteser og koherens. En analyse av studieplanen for profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  (3), s 213- 228 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Fosse, Britt Oda & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2014). Lærerutdanning og lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom ulike kunnskapsformer. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (2), s 66- 79
  • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2014). Pedagogikk som fag i en profesjonell lærerutdanning, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 3.  s 59 - 76
  • Hovdenak, Sylvi Stenersen (2014). Utdanningspolitikk, forskning og kunnskapsformer. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  6, s 395- 409

Se alle arbeider i Cristin

  • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Stray, Janicke Heldal (2015). Hva skjer med skolen? En kunnskapssosiologisk analyse av norsk utdanningspolitikk fra 1990-tallet og frem til i dag. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-321-0299-0.  171 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:10 - Sist endret 12. mars 2012 13:43