Trond Eiliv Hauge

Professor emeritus
Bilde av Trond Eiliv Hauge
English version of this page
Brukernavn
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0851 Oslo

Utdanning, bakgrunn og forskningsinteresser, se nettside på engelsk.

Professor emeritus fra 1.3.2013.

 

Emneord: Lærerutdanning, IKT og læring, Design for undervisning

Publikasjoner

 • Adalberon, Erik Yves H.; Hauge, Trond Eiliv & Saljø, Roger (2019). Pre-service teachers’ experiences with a digital examination design: The inter-relation between continuity and change in an institutional context. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  13(3), s 1- 19 . doi: 10.5617/adno.6864 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hauge, Trond Eiliv (2016). On the Life of ICT and School Leadership in a Large-Scale Reform Movement: A Case Study, In Eyvind Elstad (ed.),  Digital Expectations and Experiences in Education.  Sense Publishers.  ISBN 9789463006460.  Kap.6.  s 97 - 116
 • Hauge, Trond Eiliv (2015). Designing teaching and learning - an interdependent process of learning to teach., In Dawn Garbett & Alan Ovens (ed.),  Teaching for tomorrow today.  Edify Ltd (Pearson Education Academic Publisher).  ISBN 9780473329068.  Kap. 57.  s 499 - 507
 • Hauge, Trond Eiliv (2015). PreparingTeachers for Tomorrow’s Schools: Reforming Initial Teacher Education with the Use of ICT., In Lily Orland-Barak & Cheryl J. Craig (ed.),  International Teacher Education: Promising Pedagogies (Part B).  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78441-670-6.  Ch. 20.  s 413 - 435
 • Hauge, Trond Eiliv & Norenes, Svein Olav (2015). Collaborative leadership development with ICT: experiences from three exemplary schools. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124.  18(3), s 340- 364 . doi: 10.1080/13603124.2014.963689 Vis sammendrag
 • Olofsson, Anders D.; Ola Lindberg, J.; Fransson, Göran & Hauge, Trond Eiliv (2015). Uptake and use of digital technologies in primary and secondary schools - a thematic review of research. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  2015(4), s 103- 121
 • Hauge, Trond Eiliv (2014). Uptake and use of technology: bridging design for teaching and learning. Technology, Pedagogy and Education.  ISSN 1475-939X.  23(3), s 311- 323 . doi: 10.1080/1475939X.2014.942750
 • Hauge, Trond Eiliv; Norenes, Svein Olav & Vedøy, Gunn (2014). School leadership and educational change: Tools and practices in shared school leadership development. Journal of educational change.  ISSN 1389-2843.  15(4), s 357- 376 . doi: 10.1007/s10833-014-9228-y
 • Ekornes, Stine Margrethe; Hauge, Trond Eiliv & Lund, Ingrid (2013). Teachers as mental health promoters: a study of teachers' understanding of the concept of mental health. International Journal of Mental Health Promotion.  ISSN 1462-3730.  14(5), s 289- 310 . doi: 10.1080/14623730.2013.798534 Vis sammendrag
 • Olofsson, Anders D.; Lindberg, J. Ola & Hauge, Trond Eiliv (2013). GCP5 Multi-Level Evaluations of TEL, In Frank Fischer; Fridolin Wild; Rosamund Sutherland & Lena Zirn (ed.),  Grand challenges in technology enhanced learning: Outcomes of the 3rd Alpine rendez-vous.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-3-319-01666-5.  Kap. 2.1.5.  s 12 - 15
 • Fransson, Göran; Lindberg, J. Ola; Olofsson, Anders D. & Hauge, Trond Eiliv (2012). Förväntningar och realiteter: Om digitale teknologier i spänningsfältet mellan formulerings- och realiseringsarenor, I: Trond Eiliv Hauge & Andreas Lund (red.),  Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-0236438-0.  kap. 12.  s 274 - 298
 • Hauge, Trond Eiliv & Dolonen, Jan Arild (2012). Towards an activity–driven design method for online learning resources, In  Informed designs of educational technogies in higher education: Enhanced learning and teaching.  IGI Global.  ISBN 978-1-61350-080-4.  Chapter 6.  s 101 - 117
 • Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (2012). Digitale skritt og sprang i skolens hverdag, I: Trond Eiliv Hauge & Andreas Lund (red.),  Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-0236438-0.  Kapittel 1.  s 13 - 23
 • Hauge, Trond Eiliv; Norenes, Svein Olav & Vedøy, Gunn (2012). Teknologi som verktøy for å forandre undervisning og ledelse, I: Trond Eiliv Hauge & Andreas Lund (red.),  Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-0236438-0.  Kap. 10.  s 227 - 248
 • Erstad, Ola & Hauge, Trond Eiliv (2011). Ekspansiv skoleutvikling - kompleksitet og mangfold, I: Ola Erstad & Trond Eiliv Hauge (red.),  Skoleutvikling og digitale medier - kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205361157.  Kapittel 12.  s 231 - 244
 • Erstad, Ola & Hauge, Trond Eiliv (2011). Skoleutvikling og digitale medier - et forskningsfelt i støpeskjeen, I: Ola Erstad & Trond Eiliv Hauge (red.),  Skoleutvikling og digitale medier - kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205361157.  Kapittel 1.  s 11 - 28
 • Erstad, Ola & Hauge, Trond Eiliv (2011). To skoleledere om videregående skole, I: Ola Erstad & Trond Eiliv Hauge (red.),  Skoleutvikling og digitale medier - kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205361157.  Kapittel 5.  s 83 - 103
 • Hauge, Trond Eiliv (2011). Skoleledelse i digitale omgivelser, I: Ola Erstad & Trond Eiliv Hauge (red.),  Skoleutvikling og digitale medier - kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205361157.  Kapittel 4.  s 64 - 82
 • Hauge, Trond Eiliv & Erstad, Ola (2011). Analytiske posisjoner om teknologi og skoleutvikling, I: Ola Erstad & Trond Eiliv Hauge (red.),  Skoleutvikling og digitale medier - kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205361157.  Kapittel 2.  s 29 - 46
 • Hauge, Trond Eiliv & Erstad, Ola (2011). To skoleledere om grunnskolen, I: Ola Erstad & Trond Eiliv Hauge (red.),  Skoleutvikling og digitale medier - kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205361157.  Kapittel 6.  s 104 - 122
 • Lund, Andreas & Hauge, Trond Eiliv (2011). Changing objects in knowledge creation practices, In Sten Runar Ludvigsen; Andreas Lund; Ingvill Rasmussen & Roger Säljö (ed.),  Learning across sites : new tools, infrastructures and practices.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-415-58176-9.  Kapittel 13.  s 206 - 222
 • Lund, Andreas & Hauge, Trond Eiliv (2011). Designs for teaching and learning in technology-rich learning environments. Digital kompetanse.  ISSN 0809-6724.  (4), s 258- 272
 • Olofsson, Anders D.; Lindberg, Ola J.; Fransson, Göran & Hauge, Trond Eiliv (2011). Uptake and use of digital technologies in primary and secondary schools – a thematic review of research. Digital kompetanse.  ISSN 0809-6724.  6(4), s 208- 226
 • Olofsson, Anders D.; Lindberg, Ola J. & Hauge, Trond Eiliv (2011). Blogs and the design of reflective peer-to-peer technology-enhanced learning and formative assessment. Campus-Wide Information Systems.  ISSN 1065-0741.  28(3), s 183- 192
 • Hauge, Trond Eiliv (2010). Teknologi og mediering av kunnskaper i skolen, I: Sylvi Stenersen Hovdenak & Ola Erstad (red.),  Kunnskap i skolen.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2504-4.  6.  s 99 - 111
 • Hauge, Trond Eiliv & Norenes, Svein Olav (2010). Videopaper as a Bridging Tool in Teacher Professional Development, In  Online Learning Communities and Teacher Professional Development: Methods for Improved Education Delivery.  IGI Global.  ISBN 978-1-60566-780-5.  XII.  s 209 - 228
 • Hauge, Trond Eiliv & Norenes, Svein Olav (2009). Changing teamwork practices: Videopaper as a mediating means for teacher professional development. Technology, Pedagogy and Education.  ISSN 1475-939X.  18(3), s 279- 297
 • Hauge, Trond Eiliv (2008). Mappevurdering og nye teknologier - et spørsmål om produktive grenseflater, I: Marit Allern & Knut Steinar Engelsen (red.),  Mapper i digitale læringskontekstar - erfaringar og perspektiv frå høgre utdanning.  Noregsuniversitetet.  ISBN 978-82-91308-48-7.  5.  s 67 - 76
 • Hauge, Trond Eiliv; Vestøl, Jon Magne & Lund, Andreas (2007). Undervisning som design, I: Trond Eiliv Hauge; Andreas Lund & Jon Magne Vestøl (red.),  Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-226-6.  Del 4: Kap 15 - 16.  s 193 - 215
 • Lund, Andreas; Hauge, Trond Eiliv & Vestøl, Jon Magne (2007). Undervisning som samhandling, I: Trond Eiliv Hauge; Andreas Lund & Jon Magne Vestøl (red.),  Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-226-6.  Del 2: Kap. 6 - 9.  s 63 - 105
 • Hauge, Trond Eiliv (2006). Digital case methodology in collaborative settings. A study of student teachers' co-construction of professional knowledge, In Jorma Enkenberg; M-B. Kentz & Olli Hatakka (ed.),  Emerging practices in educational technology.  University of Joensuu.  ISBN 952-458-841-2.  Delkapittel.  s 44 - 71
 • Hauge, Trond Eiliv (2006). Hva er en effektiv skole? Regnestykke om barn og prestasjoner, ressurser og nasjonal ære, I: Ragnhild Midtbø (red.),  Lærerkvalifisering og godt lærerarbeid.  Bedre skole.  ISBN 8291684-19-7.  Delkapittel.  s 113 - 124
 • Hauge, Trond Eiliv (2006). Skolebasert vurdering - begrunnelser og metoder under forandring, I: (H. Hjetland, P Aahlin) Utdanningsforbundet (red.),  Plan og praksis - bakgrunnsstoff for den utdanningspolitiske debatten på Utdanningsforbundets landsmøte 2006.  Utdanningsforbundet.  Delkapittel.  s 12 - 18
 • Hauge, Trond Eiliv; Skaar, Bjørn; Refseth, Yngve; Vestøl, Jon Magne & Hansen, Alf Sjuls (2006). Lærerrollen i prosjektarbeid: Kunnskapsutvikling gjennom bruk av en multimedial læringsressurs. Digital kompetanse.  ISSN 0809-6724.  1(2), s 108- 125
 • Hauge, Trond Eiliv (2005). Portfolios and ICT as means of professional learning in teacher education. Studies in Educational Evaluation.  ISSN 0191-491X.  31(4)
 • Hauge, Trond Eiliv (2004). Skolebasert vurdering - behov for fornyelse og tillit!, I: Halvor Bjørnsrud; Trond Eiliv Hauge & Inge Vinje (red.),  Kvalitet, tall og tillit. Landskonferansen i skolebasert vurdering 2003.  Utdanningsdirektoratet.  ISBN 8248609944.  Del 3.  s 70 - 74
 • Hauge, Trond Eiliv (2003). Læringsmapper som fornyingsredskap i praktisk-pedagogisk utdanning, I: Olga Dysthe & Knut Steinar Engelsen (red.),  Mapper som pedagogisk redskap.  Abstrakt forlag.  kap. 7.  s 183 - 204
 • Hauge, Trond Eiliv (2002). Casearbeid og mappevurdering som integreringsverktøy i lærerutdanningen, I: Sten Ludvigsen & Torlaug Løkensgard Hoel (red.),  Et utdanningssystem i endring. IKT og læring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30409-2.  s 149 - 174 Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv & Aaserud, Terje (2002). Skolebasert vurdering ¿ fra mangfold til standardisering, I: Peder Haug & Lars Monsen (red.),  Skolebasert vurdering - erfaringer og utfordringer.  Abstrakt forlag.  ISBN 8279350535.  Kapittel.  s 78 - 100 Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv; Eggen, Astrid Birgitte; Grøterud, Marit; Nilsen, Bjørn S & Nilsen, Bjørn S (2002). Europe - Norway, I:  World Class Schools.  Routledge Falmer.
 • Hauge, Trond Eiliv; Eggen, Astrid Birgitten; Grøterud, Marit & Nilsen, Bjørn S. (2002). World Class Schools: the case studies of more effective and less effective schools in different countries. Europe - Norway, In David Reynolds; Bert P.M. Creemers; Sam Stringfield; Charles Teddlie & Gene Schaffer (ed.),  World Class Schools. International perspectives on school effectiveness.  RoutledgeFalmer.  ISBN 0-415-25348-9.  s 178 - 204
 • Hauge, Trond Eiliv (1999). Research and policy developments in school effectiveness and improvement in Norway, In Tony Townsend; Paul Clarke & Mel Ainscow (ed.),  Third Millennium Schools. A world of differences in effectivenes and improvement.  Swets & Zeitlinger.  ISBN 90-265-1541-3.  s 161 - 178
 • Hauge, Trond Eiliv (1999). Student Teachers'Struggle in Becoming Professionals: Hopes and Dilemmas in Teacher Education, In  The Life and Work of Teachers. International Perspectives in Changing Times.  RoutledgeFalmer.  ISBN 0-750-70944-8.  s 159 - 171
 • Bergem, Trygve; Björkqvist, Ole; Hansèn, Sven-Erik; Carlgren, Ingrid & Hauge, Trond Eiliv (1997). Research on teachers and teacher education in Scandinavia: a retrospective review. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  41(3-4), s 433- 458
 • Hauge, Trond Eiliv (1997). Finnes det en spesiell ungdomstrinnspedagogikk?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 8- 16 Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1997). Middle management - an opportunity for school improvement? A Norwegian perspective, In Marilyn Leask & Ian Terrell (ed.),  Development Planning and School Improvement for Middle Managers.  Kogan Page.  ISBN 0-7494-2038-3.  s 66 - 77 Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1995). Teacher education in Norway: Images of a new situation, In Marvin F. Wideen & Peter P. Grimmett (ed.),  Changing times in teacher education. Restructuring or reconceptualization?.  RoutledgeFalmer.  ISBN 0-7507-0183-8.  s 67 - 78 Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1994). Is teacher education a profession in decline?. Journal of Education for Teaching.  ISSN 0260-7476.  20(4), s 27- 30 . doi: 10.1080/0260747940200409
 • Hauge, Trond Eiliv (1994). Skolen og elevenes læringsutbytte. Søkelys på norske forskningsbidrag og evalueringstradisjoner, I: Asbjørn Birkemo; Marit Grøterud; Trond Eiliv Hauge; Astrid Eggen Knutsen & Bjørn S. Nilsen (red.),  Læringskvalitet i skolen. Rapport I fra prosjektet "International School Effectiveness project".  Senter for lærerutdanning og skoletjeneste, UiO.  s 23 - 36 Vis sammendrag
 • Reynolds, David; Teddlie, Charles; Creemers, Bert P.M.; Cheng, Yin Cheong; Dundas, Barbara; Green, Barry; Epp, Juanity Ross Epp; Hauge, Trond Eiliv; Schaffer, Eugene C. & Stringfield, Sam (1994). School effectiveness research: A review of the international literature, In David Reynolds; Bert P.M. Creemers; Pamela S. Nesselrodt; Eugene C. Schaffer; Sam Stringfield & Charles Teddlie (ed.),  Advances in School Effectiveness research and practice.  Pergamon.  ISBN 0-08-042392-2.  s 9 - 23 Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1989). Skolebyggplanlegging og brukermedvirkning, I: J. Krupinska (red.),  Sluttrapport fra NORD-MAID prosjektet.  Kungliga Tekniska Högskolan.  Kap..
 • Hauge, Trond Eiliv (1989). Transferability of knowledge about school improvement: A case study from Norway, In Rudolf van den Berg; Uwe Hameyer & Karel Stokking (ed.),  Dissemination reconsidered: The demands of implementation.  Acco.  ISBN 90-334-1476-7.  s 225 - 239 Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1986). Kristendomsundervisning og kristendomsforståelse, I: Per Øverland (red.),  Hva har vi gjort med kristendommen?.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-0629-6.  Kap..  s 55 - 72
 • Hauge, Trond Eiliv (1986). Lærer hvem er Gud? Gud i barns og voksnes forestillinger, I: P.W. Bøckman (red.),  Hvem er Gud? En drøftelse av gudsbegrepet.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-0751-9.  Kap.  s 9 - 46
 • Hauge, Trond Eiliv (1986). Ungdom og livsvilkår, I: Brynjar Haraldsø (red.),  Konfirmasjonen i går og i dag. Festskrift til 250 års jubileet 13. januar 1986.  Verbum Forlag, Oslo.  ISBN 82-543-0306-1.  Kap.  s 229 - 240
 • Hauge, Trond Eiliv (1985). Skolens funksjonsevne, I: Einar Næss (red.),  Skolens Årbok 1985.  TANO.  ISBN 82-518-2044-8.  Kapittel.  s 8703 - 8723
 • Hauge, Trond Eiliv (1985). Skolestruktur og lokalsamfunn. En vurdering av læreplanens rolle, I: J. Krupinska & P. Olsen (red.),  Skolplanering och samhällsförandring.  Kungliga Tekniska Högskolan.  Kap..  s 25 - 33
 • Hauge, Trond Eiliv (1984). Skolens bidrag til forståelse av normer og ansvar blant elevene. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (9), s 290- 298
 • Hauge, Trond Eiliv (1983). Differensieringsspørsmålet i grunnskolen. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  67(2), s 60- 72 Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1983). Kampen om Mønsterplanen fortsetter. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (2), s 40- 47
 • Hauge, Trond Eiliv (1983). Kristen oppdragelse som utfordring i 80-årene. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (3), s 79- 87
 • Hauge, Trond Eiliv (1983). Selvstendighet og samarbeidsevne. Noen tanker om en vanskelig oppgave i skolen. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (3), s 78- 86
 • Hauge, Trond Eiliv (1983). Verdier og arbeidsbetingelser i 80-åras skole. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (6), s 152- 157
 • Hauge, Trond Eiliv (1983). Åpenhet og samarbeid i skolemiljøet (artikkel II), I: Einar Næss (red.),  Skolens Årbok 1983.  TANUM-NORLI.  ISBN 82-518-1706-4.  Kapittel.  s 7883 - 7898
 • Hauge, Trond Eiliv (1982). Ungdoms religiøse identitet. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (8), s 236- 244
 • Hauge, Trond Eiliv (1981). Open plan education and teacher qualification, In  Curriculum change through qualification and requalification of teachers.  Swets & Zeitlinger.  ISBN 90-265-0360-1.  Kap..  s 135 - 150
 • Hauge, Trond Eiliv (1978). De unge og konfirmantopplæringen. Prismet.  ISSN 0032-8847.  s 296- 302
 • Hauge, Trond Eiliv (1978). Kateketen og dåpsopplæringen. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (7), s 397- 407
 • Hauge, Trond Eiliv (1978). Skolen og dens læringsmiljø. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (7), s 273- 283
 • Hauge, Trond Eiliv (1977). Hvor går det kristne ungdomsarbeidet?. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (7), s 302- 313
 • Hauge, Trond Eiliv (1977). Ideer bak åpne skoler i relasjon til Mønsterplanen. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (6), s 205- 209
 • Hauge, Trond Eiliv (1976). Utvikling av åpen skole - erfaringer og perspektiver, I:  Åpen skole i teori og praksis.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-0151-0.  Kapittel 5.  s 135 - 170
 • Hauge, Trond Eiliv (1973). The experimental gymnasium in Oslo, Norway, In  Case studies of educational innovation: III At the school level.  OECD/CERI, Paris.  s 89 - 177 Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1971). Konfirmanters innstilling til noen sentrale kristne begreper. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (6), s 187- 192

Se alle arbeider i Cristin

 • Hauge, Trond Eiliv (2018). Å planlegge og designe undervisning. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494650.  102 s.
 • Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (red.) (2012). Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-0236438-0.  304 s.
 • Erstad, Ola & Hauge, Trond Eiliv (red.) (2011). Skoleutvikling og digitale medier - kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205361157.  247 s.
 • Hauge, Trond Eiliv; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2010). Undervisningens nye sammenhænge. Klim.  ISBN 9788779558458.  233 s.
 • Nordenbo, S. E; Holm, Anders; Elstad, Eyvind; Scheerens, Jaap; Søgaard Larsen, M; Uljens, Michael; Fibæk Laursen, P & Hauge, Trond Eiliv (2010). Input, Process, and learning in primary and lower secondary schools - A systematic review. Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7684-323-6.  180 s.
 • Hauge, Trond Eiliv; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (red.) (2007). Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-226-6.  250 s.
 • Day, Christopher; Fernandez, Alicia; Hauge, Trond Eiliv & Møller, Jorunn (ed.) (2000). The Life and Work of Teachers. International Perspectives in Changing Times. RoutledgeFalmer.  ISBN 0-750-70944-8.
 • Day, Christopher; Fernandez, Alicia; Hauge, Trond Eiliv & Møller, Jorunn (1999). The Life and Work of Teachers. International Perspectives in Changing Times. RoutledgeFalmer.  ISBN 0-750-70944-8.  285 s.
 • Birkemo, Asbjørn; Grøterud, Marit; Hauge, Trond Eiliv; Knutsen, Astrid Eggen & Nilsen, Bjørn S. (1994). Læringskvalitet i skolen. Rapport I fra prosjektet "International School Effectiveness Prosject". Senter for lærerutdanning og skoletjenester, UiO.  138 s. Vis sammendrag
 • Birkemo, Asbjørn; Grøterud, Marit; Hauge, Trond Eiliv; Knutsen, Astrid Eggen & Nilsen, Bjørn S. (red.) (1994). Læringskvalitet i skolen. Rapport I fra prosjektet "International School Effectiveness project". Senter for lærerutdanning og skoletjeneste, UiO.
 • Hauge, Trond Eiliv (1991). Kompetanseutvikling i skolevurdering. Erfaringer med intern skolevurdering i grunnskolen. Senter for lærerutdannig og skoletjeneste, UiO.  64 s. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1991). Kunnskapsbehov i lærerutdanningen. Lærerutdanningsrådet.  ISBN 82-7383-004-7.  116 s. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1991). Veiledning i lærerutdanningen. Lærerutdaningsrådet.  ISBN 82-7383-005-5.  101 s. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1989). Tilpasset ledelse i klassen. Ledelse i skolen.  ISBN 82-90766-20-3.  103 s. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1982). Elevtilpasset læringsmiljø. Studiehefte. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-06015-2.  60 s. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1982). Ungdom, religion og identitet. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-06424-7.  150 s. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv; Reitan, T.; Karlsen, Gustav E & Aarnes, Arne (1976). Åpen skole i teori og praksis. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-0151-0.  175 s.
 • Reitan, T.; Stautland, O. & Hauge, Trond Eiliv (1975). Åpne skolebygg og lærererfaringer. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-0133-2.  40 s.
 • Hauge, Trond Eiliv (1974). Skolemiljø og elevholdninger. TAPIR.  ISBN 82-519-0111-1.  290 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Hauge, Trond Eiliv (2017, 01. juni). Lead the Change Series. Q&A with Trond Eiliv Hauge. [Internett].  Lead the Change Series. AERA SIG 155 Educational change. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (2017). Skolebidragsanalyser - et bidrag tl feilslutninger. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 20- 21 Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (2016). Design för undervisning och lärande – ett didaktiskt verktyg.. Venue: Populärvetenskaplig tidskrift för forskning om skola och förskola.  ISSN 2001-788X.
 • Lillejord, Sølvi; Halvorsrud, Kristoffer; Ruud, Erik; Morgan, Konrad; Freyr, Tor; Fischer-Griffiths, Peder; Eikeland, Ole Johan; Hauge, Trond Eiliv; Homme, Anne & Manger, Terje (2015). Frafall i videregående opplæring. En systematisk kunnskapsoversikt..
 • Lillejord, Sølvi; Kristin, Børte; Erik, Ruud; Hauge, Trond Eiliv; Therese N., Hopfenbeck; Astrid, Tolo; Fischer-Griffiths, Peder & Smeby, Jens-Christian (2014). Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet: En systematisk kunnskapsoversikt. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (2014). Målinger på tynn is. Måling av lærerdyktighet ved bruk av testresultater fra elevene. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 66- 69 Vis sammendrag
 • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Ruud, Erik; Hauge, Trond Eiliv; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Tolo, Astrid; Fischer-Griffiths, Peder & Smeby, Jens-Christian (2014). Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet. En systematisk kunnskapsoversikt.
 • Hauge, Trond Eiliv (2013). IKT og ett steg videre. Digitale skritt og sprang i skolens hverdag. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 69- 74 Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv; Norenes, Svein Olav & Stiansen, Frode (2013). Digital technologies and school leadership: Tools use and practices in innovative schools.
 • Hauge, Trond Eiliv (2012). Informed design for teaching and learning: An institutional perspective on technologies and educational change.
 • Hauge, Trond Eiliv (2012). Teacher education - a future perspective. Lessons from the ProTed centre of excellence in teacher education.
 • Hauge, Trond Eiliv (2012). Tools lor leadership: New technologies (Web2.0) in changing practices of school leadership. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (2011). Skoleledelse i møte med digitale kulturer.
 • Hauge, Trond Eiliv (2011). Skoleutvikling og digitale medier.
 • Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (2011). Design for teaching and design for learning. Some missing links and possible linkages - searching for some answers.
 • Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (2011). Experiential learning and teacher professional practices. A developmental approach to the design of teaching and learning.
 • Lund, Andreas & Hauge, Trond Eiliv (2011). Activity theory as design for learning and teaching (ISCAR).
 • Lund, Andreas & Hauge, Trond Eiliv (2011). Technology in use – some lessons about change in schools and teacher professional development. Digital kompetanse.  ISSN 0809-6724.  6(4), s 204- 207
 • Hauge, Trond Eiliv (2010). Ledelse i digitale omgivelser. Et møte med nye kunnskapskulturer.
 • Olofsson, Anders D.; Lindberg, Ola J. & Hauge, Trond Eiliv (2010). Assessment through the use of blogs – could it facilitate peer-to-peer learning in online higher education?.
 • Hauge, Trond Eiliv (2009). Sosiale betingelser for faglig samarbeid på nett. Om samspill og utformimg av teknologiomgivelser.
 • Hauge, Trond Eiliv (2009). Undervisning i endring - forholdet til skolebygg og digital teknologi.
 • Hauge, Trond Eiliv; Vedøy, Gunn & Norenes, Svein Olav (2009). Transforming practices in educational leadership. A KP-lab case study report.
 • Moen, Anne; Mørch, Anders Irving; Nygård, Kathrine Amundsen; Nes, Sturle; Andersen, Renate; Mushtaq, Shazia; Nedic, Damir; Olsen, Espen; Hauge, Trond Eiliv; Vedøy, Gunn; Norenes, Svein Olav; Olsen, Dorothy Sutherland; Ludvigsen, Sten Runar; Toiviainen, Hanna; Lallimo, Jiri; Toikka, Seppo; Paavola, Sami; Pohjola, Pasi & Hakkarainen, Kai (2009). Report on outcomes of empirical studies (D10.4).
 • Norenes, Svein Olav & Hauge, Trond Eiliv (2009). Learning-by-talk in mathematics: Modelling a Computer Supported Classroom Discourse to enhance School Mathematics Education.
 • Hauge, Trond Eiliv (2008). Læreren i onlineskolen.
 • Hauge, Trond Eiliv (2008). Læreren i online-skolen - og jakten på PISA-kunnskaper.
 • Hauge, Trond Eiliv (2008). Ny teknologi i skolen - en ny lærerrolle?.
 • Hauge, Trond Eiliv (2008). Undervisning i endring: Læring med IKT?.
 • Hauge, Trond Eiliv & Norenes, Svein Olav (2008). VideoPaper technology as a participatory design for knowledge development. A study of Mathematics teachers’ design of teaching.
 • Hauge, Trond Eiliv; Norenes, Svein Olav & Moen, Anne (2008). School leadership and institutional change. Creating shared spaces for design of collective practices and knowledge advancement.
 • Hauge, Trond Eiliv; Norenes, Svein Olav & Moen, Anne (2008). School leadership in changing institutional practices. Creating shared spaced for collective assessment of classroom.
 • Hauge, Trond Eiliv; Norenes, Svein Olav & Moen, Anne (2008). Ullern School Development. Mediating tools in teachers' professional development and institutional change.
 • Lund, Andreas & Hauge, Trond Eiliv (2008). Changing tools - changing objects: a precarious balance.
 • Mørch, Anders Irving; Moen, Anne; Hauge, Trond Eiliv & Ludvigsen, Sten Runar (2008). From Knowledge Management to Technology-Enhanced Workplace Learning: Issues and Examples. Vis sammendrag
 • Toiviainen, Hanna; Moen, Anne; Hauge, Trond Eiliv; Lallimo, Jiri; Mørch, Anders Irving; Nes, Sturle; Nygård, Kathrine Amundsen; Olsen, Dorothy Sutherland & Toikka, Seppo (2008). Synthetic report of knowledge management approaches in workplaces using insights from case studies and literature review.
 • Dolonen, Jan Arild & Hauge, Trond Eiliv (2007). Towards an activity driven design method for online learning resources (paper).
 • Dolonen, Jan Arild; van Assche, Frans; Hartinger, Sylvia; Splichal, Jiri; Hauge, Trond Eiliv & Smørdal, Ole (2007). Supporting tools integrated into LRE portal version3. Report D1.1 Calibrating eLearning in Schools. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (2007). Undervisning i endring. Utfordringer i bruk av nye teknologier.
 • Hauge, Trond Eiliv (2007). Utvikling av digital kompetanse - et samspill mellom teknologi og praksis i klasserommet.
 • Hauge, Trond Eiliv; Dolonen, Jan Arild & Smørdal, Ole (2007). Semantic interoperability of learning resource descriptions based on national curricula.
 • Hauge, Trond Eiliv & Norenes, Svein Olav (2007). Designing for institutional change and professional learning.
 • Hauge, Trond Eiliv & Norenes, Svein Olav (2007). Productive learning in ICT-rich environments.
 • Hauge, Trond Eiliv & Refseth, Yngve (2007). Lærerrollen i prosjektarbeid.
 • Lund, Andreas & Hauge, Trond Eiliv (2007). Changing objects in knowledge creating practices.
 • Lund, Andreas & Hauge, Trond Eiliv (2007). Changing objects in knowledge creation practices.
 • Lund, Andreas; Hauge, Trond Eiliv & Vestøl, Jon Magne (2007). Undervisning som utfordring, I: Trond Eiliv Hauge; Andreas Lund & Jon Magne Vestøl (red.),  Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-226-6.  Introduksjon: Kap 1-5.  s 13 - 61
 • Lund, Andreas; Vestøl, Jon Magne & Hauge, Trond Eiliv (2007). IKT, aktivitet og design av undervisning.
 • Moen, Anne & Hauge, Trond Eiliv (2007). “Design for Knowledge Practices, Transforming knowledge practices in professional networks – examples form education and workplaces”.
 • Hauge, Trond Eiliv (2006). Kunsten å navigere i teknologi og læring - ledelse i skolen.
 • Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (2006). Produktive læringsformer med IKT: Wiki og mappevurdering.
 • Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (2006). Skjer det noen læring for elevene på Ullern skole? Glimt fra klasserom og teknologibruk ved nysgjerrige forskere på InterMedia.
 • Hauge, Trond Eiliv; Øverby, Erlend; Smørdal, Ole & Dolonen, Jan Arild (2006). Mapping National Curricula and Classifying of Learning Resources for Semantic interoperability. Report D1.1 Calibrating eLearning in Schools.
 • Hauge, Trond Eiliv (2005). Digital case methodology in a collaborative teacher education setting.
 • Hauge, Trond Eiliv (2005). Digital case methodology: A study of student teacherss' co-construction of professional knowledge.
 • Hauge, Trond Eiliv (2005). Dilemma prosjektet - forskningsperspektiver.
 • Hauge, Trond Eiliv (2005). IKT og læring. Fra forskning til praksis.
 • Hauge, Trond Eiliv (2005). Nasjonale prøver - mangfold eller ensretting?.
 • Hauge, Trond Eiliv (2005). Skoledelse, skoleutvikling og IKT. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (2005). Skoleledelse i digitale læringsomgivelser. Kunsten å navigere i teknologi og læring.
 • Hauge, Trond Eiliv (2005). Skoleledelse i digitale omgivelser.
 • Hauge, Trond Eiliv (2005). Teaching Portfolios as Means of Professional Development in Teacher Education.
 • Hauge, Trond Eiliv (2005). The Calibrate Project: Challenges in curriculum mapping and association.
 • Bjørnsrud, Halvor; Hauge, Trond Eiliv & Vinje, Inge (red.) (2004). Kvalitet, tall og tillit. Landskonferansen i skolebasert vurdering 2003.
 • Hauge, Trond Eiliv (2004). Digital case methodology in collaborative settings. A study of design principles applied to teacher education.
 • Hauge, Trond Eiliv (2004). Kultur for læring - omveltning eller justering. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 10- 19
 • Hauge, Trond Eiliv (2004). Portfolio assessment and student teachers� professional development. A study of learning outcomes in co-located and digital learning environments.
 • Hauge, Trond Eiliv (2004). Praktisk-pedagogisk utdanning i digitale læringsomgivelser. Sluttrapport fra PLUTO-prosjektet 200-2003.
 • Hauge, Trond Eiliv (2004). Skoleledelse i digitale læringsomgivelser.
 • Hauge, Trond Eiliv & Løfsnes, Elsa (2004). Vurdering av Kompetanseprosjektet �Nye ALU� 2003-2004 ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bodø. Rapport fra kritiske venner 2004.
 • Bjørnsrud, Halvor; Vinje, Inge & Hauge, Trond Eiliv (red.) (2004). Kvalitet, tall og tillit : Landskonferansen i skolebasertvurdering 2003.
 • de Lange, Thomas & Hauge, Trond Eiliv (2004). Portfolio assessment in ICT-rich environments.
 • Hauge, Trond Eiliv (2003). Casemetodikk og tilpasset opplæring i lærerutdanningen ved ILS.
 • Hauge, Trond Eiliv (2003). ICT and portofolios as cultural artefacts in teacher education.
 • Hauge, Trond Eiliv (2003). Mapper og grenseoverskridende tiltak i lærerutdanningen. Erfaringer fra omstillingsarbeid ved ILS.
 • Hauge, Trond Eiliv (2003). Mappevurdering i lærerutdanningen på ILS.
 • Hauge, Trond Eiliv (2003). Partnerskolesamarbeid og differensiert undervisning. Erfaringer fra omstillingsarbeid ved ILS.
 • Hauge, Trond Eiliv & Andreassen, Roy Asle (2003). Partnerskolesamarbeid i lærerutdanningen.
 • Hauge, Trond Eiliv & Wittek, Line (2003). Learning portfolio and ICT as cultural artefacts in teacher education.
 • Ibsen, Elisabeth Braathu & Hauge, Trond Eiliv (2003). Innføring av IKT i lærerutdanningen- utfordringer for faglig ledelse ved overgang fra prosjekt til drift i full skala. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (2002). Den norske enhetsskolen - ved et veiskille?. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (2002). Identitet savnet - Bill.mrk. "Norsk Skole". Magasin for ledere.  ISSN 1501-5904.  (3), s 22- 25 Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (2002). Lærerstudentenes IKT-revolusjon. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (1/02), s 8- 11 Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (2002). Portfolios and case based learning as interactive mediators for professional knowledge building.
 • Hauge, Trond Eiliv (2002). Skolevurdering ved en avgjørende og kritisk korsvei. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 12- 21 Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv & Aaserud, Terje (2002). School leadership and quality enhancement in changing management systems. A case study of an ICT-driven competence building programme in a modernised public setting.
 • Hauge, Trond Eiliv & Wittek, Line (2002). Portfolios as mediators for collaborative learning and professional development in a distributed environment of teacher education.
 • Ramberg, K.R.; Hauge, Trond Eiliv; Nordsletten, Lars & Bråthen, Dag Tveit (2002). Digitale læringsomgivelser. DLO-prosjektet utført ved USIT. Evalueringsrapport.
 • Hauge, Trond Eiliv (2001). Casemetodikk og mappevurdering i lærerutdanningen. UNIPED (Tromsø).  ISSN 1500-4538.  (2), s 40- 47
 • Hauge, Trond Eiliv (2001). Casemetodikk og mappevurdering i lærerutdanningen. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (2001). Skoleutvikling - veivalg. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv; Fosse, Britt Oda & Skaar, Bjørn (2001). Tilpasset opplæring i ulike fag. CD-rom basert arbeidsmateriell for PPU-undervisningen. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (2000). Casebasert undervisning - en nødvendig vei til fornyelse av lærerutdanningen. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (2000). Casemetodikk i lærerutdanninga. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (2000). Ingen vei utenom - en ny lærerutdanning?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 31- 37 Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (2000). Teachers' learning about teaching: The use of teacher written cases in in-service training. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (2000). The process of quality enhancement and the interdependency between schools and district level. Lessons from a LEA driven school evalution project. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1999). Skolevurdering - fra ville til bedre veier?. Skolefokus.  ISSN 0804-3698.  (12), s 34- 36 Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1999). Teachers' learning about teaching: The use of case methods in in-service training. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1998, 01. april). Debattprogram i TV 2 om vurdering i norsk skole, et Holmgang-program. [Radio].  Oslo : TV 2 var oppdragsgiver. Leder av programmet var Oddvar Stenstrøm. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1998). Innfallsporter til kartlegging av klasseromspraksis i lys av prinsipper for tilpasset opplæring. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1998). Læringskvalitet og effektivitet i skolens udervisning. En analyse av begreper og tradisjoner. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1998). School Effectiveness and Improvement in Norway.Research and Policy Lines. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1998, 20. mars). Skal elevenes rettigheter sikres gjennom slavebinding av lærerne?. [Radio].  Skolefokus. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1998). Vurdering i skolen - på ville veier?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 53- 57 Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv & Lindløv, Tone (1998). Ansvarslæring - idealer og realiteter. En undersøkelse av ansvarslæring i barneskolen. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1997). Research on teachers and teacher education in Norway. Reflections on the understanding of teacher professionalism. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1997). Student teachers and their journey from technical rationality to critical reflection. Dilemmas in reforming teacher education. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1997). Student teachers and their leadership and management preferences in the classroom. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1995). Perceptions of teaching and learning and the story of teaching practice. Effects and dilemmas in a preservice teacher education program for secondary teachers. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv; Engeland, Øystein; Møller, Jorunn & Aaserud, Terje (1995). Lederutvikling i skole og barnehage. Evaluering av et lederutviklingsprogram i Nittedal 1992-95. Vis sammendrag
 • Mathisen, Lill-Karin & Hauge, Trond Eiliv (1995). Supervisors as Reflective Practitioners. Aims and Effects of an Educational Programme for Supervisors in Teacher Education.
 • Eggen, Astrid Birgitte; Hauge, Trond Eiliv; Birkemo, Asbjørn; Grøterud, Marit & Nilsen, Bjørn S. (1994). Læringskvalitet i skolen. Rapport I fra prosjektet "International School Effectiveness Research Project".
 • Knutsen, Astrid Eggen; Birkemo, Asbjørn; Grøterud, Marit; Hauge, Trond Eiliv & Nilsen, Bjørn S. (1994). Læringskvalitet i skolen.
 • Birkemo, Asbjørn; Grøterud, Marit; Hauge, Trond Eiliv; Knutsen, Astrid Eggen & Nilsen, Bjørn S (1994). Læringskvalitet i skolen : rapport I fra prosjektet "International School Effectiveness Research Project".
 • Hauge, Trond Eiliv (1994). Ekstern vurdering av prosjekt kvalitetssikring i skolen (KIS-prosjektet). Vis sammendrag
 • Anker, Bodil & Hauge, Trond Eiliv (1993). Selvforvaltning i Oslo-skolen. Sluttrapport. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1992). Skolevurdering - fra ord til handling. Skolevurdering. Framgang eller .... ?. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1991). Ja, til styrket forskningsinnsats i lærerutdanningen. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1991). Veiledning - et satsingsfelt. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1990). Forsøk med mellomleder i Oppegårdskolene.
 • Hauge, Trond Eiliv (1988). Lærerstudenter i vekst og utvikling. En studie av holdninger og læringsutbytte i praktisk pedagogisk utdanning. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1987). Elevtilpasset læringsmiljø. Rapporter fra ungdomstrinnet. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv (1981). Åpenhet og samarbeid i skolemiljøet. Vis sammendrag
 • Hauge, Trond Eiliv & Møen, L.I. (1978). Forsøk med ny-ordning av konfirmasjonstiden.
 • Hauge, Trond Eiliv (1977). Forsøk med utforming av katekettjenesten.
 • Hauge, Trond Eiliv & Møen, L.I. (1975). Grupper i konfirmantarbeidet.
 • Hauge, Trond Eiliv (1971). Trivsel i skolen. En undersøkelse blant elever i ungdomsskolen våren 1970. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. okt. 2014 12:57 - Sist endret 28. aug. 2020 06:45

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter