Tobias Christoph Werler

Bilde av Tobias Christoph Werler
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser og kompetanseområder

 • Lærerutdanningsforskning og lærerprofesjonalitet
 • Demokrati og danning
 • Danningsteori (normativ og empirisk)
 • Allmenndidaktikk
 • (Elevbasert) undervisningsutvikling

Undervisning:

 • PPU3220 - PPU del 2 av 2: Vurdering og tilpasset opplæring
 • PROF3025 - Ledelse av elevers læring

Bakgrunn

 • 2001-2004 PhD i pedagogikk, Universitetet i Leipzig, Tyskland
 • 2005-2009 Førsteamanuensis i pedagogikk, Universitetet i Agder
 • 2009-2012 Professor i pedagogikk (allmenn didaktikk), Høgskolen i Volda
 • 2012-2021 Professor i pedagogikk (allmenn didaktikk), Høgskulen på Vestlandet

Samarbeid

Publikasjoner

 • Werler, Tobias Christoph (2022). Risk-related issues, student debater and lived democracy. I Herheim, Rune; Werler, Tobias Christoph & Hauge, Kjellrun Hiis (Red.), Lived democracy in education. Young citizens' democratic lives in kindergarten, school and higher education. Routledge. ISSN 9780367542160. s. 129–140.
 • Werler, Tobias Christoph & Berg-Brekkhus, Åshild (2022). Preparedness for Lived Democracy. Exploring the Value of Capabilities and Controversies in Education. I Herheim, Rune; Werler, Tobias Christoph & Hauge, Kjellrun Hiis (Red.), Lived democracy in education. Young citizens' democratic lives in kindergarten, school and higher education. Routledge. ISSN 9780367542160.
 • Hauge, Kjellrun Hiis; Werler, Tobias Christoph & Herheim, Rune (2022). Synthesis: An elaborated understanding of lived democracy in education. I Herheim, Rune; Werler, Tobias Christoph & Hauge, Kjellrun Hiis (Red.), Lived democracy in education. Young citizens' democratic lives in kindergarten, school and higher education. Routledge. ISSN 9780367542160. s. 177–188.
 • Werler, Tobias Christoph & Herheim, Rune (2022). Introduction: Exploring and defining lived democracy in education. I Herheim, Rune; Werler, Tobias Christoph & Hauge, Kjellrun Hiis (Red.), Lived democracy in education. Young citizens' democratic lives in kindergarten, school and higher education. Routledge. ISSN 9780367542160. s. 1–12. doi: 10.4324/9781003088233.
 • Werler, Tobias Christoph (2021). From Didaktik to Learning (Sciences). I Krogh, Ellen; Qvortrup, Ane & Graf, Stefan Ting (Red.), Didaktik and Curriculum in Ongoing Dialogue. Routledge. ISSN 9781003099390. s. 41–64. doi: 10.4324/9781003099390-4.
 • Werler, Tobias Christoph (2021). Ein gutes Leben durch gute Bildung: Schule im Widerspruch zwischen Bildungstheorie und Empirie in Norwegen. I Klink, Cornelia (Red.), Pädagogik und die Entdeckung des Menschen. Eine Festschrift für Dietmar Waterkamp.. Sixtina Verlag. ISSN 9783937890142. s. 111–126.
 • Werler, Tobias Christoph; Foldnes, Vibeke Solsvik; Berg-Brekkhus, Åshild & Færevaag, Margaret Klepstad (2021). Classroom Development Through Teacher-Researcher Collaboration. Australian and International Journal of Rural Education (AIJRE). ISSN 1036-0026. 31(3), s. 96–112.
 • Werler, Tobias Christoph; Foldnes, Vibeke Solsvik; Berg-Brekkhus, Åshild & Færevaag, Margaret Klepstad (2021). Classroom Development Through Teacher-Researcher Collaboration: Bridging the Rural Urban Divide in Norway? Australian and International Journal of Rural Education (AIJRE). ISSN 1036-0026. 31(3), s. 96–112.
 • Berg-Brekkhus, Åshild & Werler, Tobias Christoph (2021). Levd demokrati og deliberal didaktisk praksis. En studie i lys av kapabilitetstilnærmingen. Utbildning och Demokrati. ISSN 1102-6472. 30(2), s. 5–27. doi: 10.48059/uod.v30i2.1556. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tahirsylaj, Armend & Werler, Tobias Christoph (2021). In search of dimensions of bildung: A quantitative approach. Nordic Studies in Education. ISSN 1891-5914. 41(1), s. 1–23. doi: 10.23865/NSE.V41.2130. Fulltekst i vitenarkiv
 • Werler, Tobias Christoph (2020). Læringsvitenskap og pedagogisk profesjonalitet i reformbølgenes kjølvann. . I Jodal, Elsi-Brith; Lindblad, Sverker & Runesdotter, Caroline (Red.), Läroplansteori i och om lärarutbildning. Rapport från den sjunde Nordiska Läroplansteoretiska konferensen. Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. ISSN 978-91-86857-27-1. s. 109–130. doi: http%3A/hdl.handle.net/2077/65073.
 • Werler, Tobias Christoph & Tahirsylaj, Armend (2020). Differences in teacher education programmes and their outcomes across Didaktik and curriculum traditions. European Journal of Teacher Education. ISSN 0261-9768. s. 1–20. doi: 10.1080/02619768.2020.1827388. Fulltekst i vitenarkiv
 • Werler, Tobias Christoph (2019). Scenariodidaktikk, debatt og didaktisk risiko. I Breivega, Kjersti Maria Rongen & Rangnes, Toril Eskeland (Red.), Demokratisk danning i skolen. Tverrfaglige empiriske studier. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031637. s. 51–71. doi: DOI%3A%2010.18261/9788215031637-2019-03.
 • Breivega, Kjersti Maria Rongen; Rangnes, Toril Eskeland & Werler, Tobias Christoph (2019). Demokratisk danning i skole og undervisning. I Breivega, Kjersti Maria Rongen & Rangnes, Toril Eskeland (Red.), Demokratisk danning i skolen. Tverrfaglige empiriske studier. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031637. s. 15–33. doi: 10.18261/9788215031637-2019-01.
 • Hauge, Kjellrun Hiis; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Lilland, Inger Elin; Kacerja, Suela; Brekkhus, Åshild Berg & Werler, Tobias Christoph (2019). Med norsk og matematikk mot konspirasjonsteorier. I Lenz, Claudia & Moldrheim, Solveig (Red.), Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). Senter for Studier av Holocaust og livssynsminoriteter. ISSN 978-82-92988-67-1. s. 50–59.
 • Brekkhus, Åshild Berg & Werler, Tobias Christoph (2018). Operasjonalisering av kapabilitetstilnærmingen. Et eksempel fra en kvalitativ studie i norsk videregående opplæring. Tidsskrift for Socialpædagogik. ISSN 1398-3717. 21(2), s. 15–29.
 • Werler, Tobias Christoph (2018). Teacher Education and Democratic Accountability in Norway. Teacher Education & Practice. ISSN 0890-6459. 31(2), s. 225–234.
 • Werler, Tobias Christoph (2018). Workshop-Didaktik for Cooperation in a Contingent World. I Torgersen, Glenn-Egil (Red.), Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk: A Step Ahead of the Unforeseen . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53502-5. s. 75–90.
 • Werler, Tobias Christoph & Baraldsnes, Dziuginta (2018). Comparing conceptual text and documenting photos Researching Outdoor Education in the Context of Reichwein’s Progressive Teaching and Rousseau’s Émile. International Journal of Research & Method in Education. ISSN 1743-727X. s. 1–16. doi: 10.1080/1743727X.2018.1481939.
 • Werler, Tobias Christoph; Claesson, Silwa & Strandler, Ola (2017). Schweden. I Döbert, Hans; Hörner, Wolfgang; Reuter, Lutz R. & von Kopp, Botho (Red.), Die Bildungssysteme Europas. Schneider Verlag Hohengehren GmbH. ISSN 3834017051. s. 650–668.
 • Werler, Tobias Christoph & Rasmussen, Palle (2017). Dänemark. I Döbert, Hans; Hörner, Wolfgang; Reuter, Lutz R. & von Kopp, Botho (Red.), Die Bildungssysteme Europas. Schneider Verlag Hohengehren GmbH. ISSN 3834017051. s. 138–157.
 • Werler, Tobias Christoph (2017). Pedagogikk, dilemma og profesjonalitet. I Sæverot, Herner & Werler, Tobias Christoph (Red.), Pedagogikkens språk. Kunnskapsformer i pedagogikkvitenskap.. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205493902. s. 164–190.
 • Werler, Tobias Christoph & Færevaag, Margaret Klepstad (2017). National testing data in Norwegian Classrooms: a tool to improve pupil performance? Nordic Journal of Studies in Educational Policy. ISSN 2002-0317. 3(1), s. 67–81. doi: 10.1080/20020317.2017.1320188. Fulltekst i vitenarkiv
 • Werler, Tobias Christoph (2017). Learning Sciences: Reconfiguring Authority in Teacher Education. I Trippestad, Tom Are; Swennen, Anja & Werler, Tobias Christoph (Red.), The Struggle for Teacher Education. International Perspectives on Governance and Reforms. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-4742-8553-7. s. 131–146.
 • Trippestad, Tom Are; Swennen, Anja & Werler, Tobias Christoph (2017). Reform as a State of Exception. I Trippestad, Tom Are; Swennen, Anja & Werler, Tobias Christoph (Red.), The Struggle for Teacher Education. International Perspectives on Governance and Reforms. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-4742-8553-7. s. 185–191.
 • Trippestad, Tom Are; Swennen, Anja & Werler, Tobias Christoph (2017). The Struggle for Teacher Education. I Trippestad, Tom Are; Swennen, Anja & Werler, Tobias Christoph (Red.), The Struggle for Teacher Education. International Perspectives on Governance and Reforms. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-4742-8553-7. s. 1–16. doi: 10.5040/9781474285568.0006.
 • Volckmar, Nina & Werler, Tobias Christoph (2017). Norwegen. I Döbert, Hans; Hörner, Wolfgang; Reuter, Lutz R. & von Kopp, Botho (Red.), Die Bildungssysteme Europas. Schneider Verlag Hohengehren GmbH. ISSN 3834017051. s. 520–536.
 • Werler, Tobias Christoph & Sæverot, Herner (2017). Pedagogikkens språk og kunnskapsformer – en introduksjon. I Sæverot, Herner & Werler, Tobias Christoph (Red.), Pedagogikkens språk. Kunnskapsformer i pedagogikkvitenskap.. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205493902.
 • Werler, Tobias Christoph (2015). Commodification of teacher professionalism. Policy Futures in Education. ISSN 1478-2103. 14(1), s. 60–76. doi: 10.1177/1478210315612646.
 • Werler, Tobias Christoph; Claesson, Silwa & Strandler, Ola (2015). Sweden. I Hörner, Wolfgang; Döbert, Hans; Reuter, Lutz R. & von Kopp, Botho (Red.), The Education Systems of Europe. Springer. ISSN 978-3-319-07473-3. s. 779–796. doi: 10.1007/978-3-319-07473-3_46.
 • Rasmussen, Palle & Werler, Tobias Christoph (2015). Denmark. I Hörner, Wolfgang; Döbert, Hans; Reuter, Lutz R. & von Kopp, Botho (Red.), The Education Systems of Europe. Springer. ISSN 978-3-319-07473-3. s. 207–226. doi: 10.1007/978-3-319-07473-3_13.
 • Volckmar, Nina & Werler, Tobias Christoph (2015). Norway. I Hörner, Wolfgang; Döbert, Hans; Reuter, Lutz R. & von Kopp, Botho (Red.), The Education Systems of Europe. Springer. ISSN 978-3-319-07473-3. s. 603–619. doi: 10.1007/978-3-319-07473-3_36.
 • Werler, Tobias Christoph; Brante, Göran; Claesson, Silwa; Dimenäs, Jörgen; Erlandson, Peter & Finnbogason, Gunnar E [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Nordisk tidskrift för allmän didaktik, en inledning. Nordisk tidskrift för allmän didaktik (NoAD). ISSN 2002-2832. 1(1), s. 2–6.
 • Werler, Tobias Christoph (2015). Læring i og av naturen? Epigenetiske aspekter ved et didaktisk problem. I Hallås, Bjørg Oddrun & Karlsen, Gunnar (Red.), Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1555-3. s. 37–57.
 • Werler, Tobias Christoph (2015). Refleksiv improvisasjon. Undervisning og det uforutsette. I Torgersen, Glenn Egil (Red.), Pedagogikk for det uforutsette. Fagbokforlaget. ISSN 9788245017687. s. 283–296.
 • Werler, Tobias Christoph (2014). Entwicklungstrends in der Lehrerbildung in England. I Döbert, Hans; Kopp, Botho Von & Weishaupt, Horst (Red.), Innovative Ansätze der Lehrerbildung im Ausland. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-3102-7. s. 135–148.
 • Werler, Tobias Christoph (2014). Aktuelle Entwicklungen der Lehrerbildung in den skandinavischen Staaten. I Döbert, Hans; Kopp, Botho Von & Weishaupt, Horst (Red.), Innovative Ansätze der Lehrerbildung im Ausland. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-3102-7. s. 109–134.
 • Kyriacou, Chris; Avramidis, Elias; Stephens, Paul & Werler, Tobias Christoph (2013). Social pedagogy in schools: student teacher attitudes in England and Norway. International Journal of Inclusive Education. ISSN 1360-3116. 17(2), s. 192–204. doi: 10.1080/13603116.2011.629689.
 • Werler, Tobias Christoph (2013). Profesjonenes kjerne? : relasjonen mellom teori og praksis i (ny) norsk lærerutdanning. I Langfeldt, Gjert & Moe, Vegard Fusche (Red.), Å lære å bli lærer : en begrunnelse og en oversikt. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-38471-5. s. 180–198.
 • Werler, Tobias Christoph (2012). Crisis, promise & salvation. The topos of education reform efforts? I Werler, Tobias Christoph; Cameron, David Lansing & Birkeland, Nils Rune (Red.), When Education Meets the Care Paradigm. Waxmann Verlag. ISSN 9783830926887. s. 21–29.
 • Werler, Tobias Christoph & Birkeland, Nils Rune (2012). Globalization, transformation and motives of choice. I Werler, Tobias Christoph; Cameron, David Lansing & Birkeland, Nils Rune (Red.), When Education Meets the Care Paradigm. Waxmann Verlag. ISSN 9783830926887. s. 127–145.
 • Werler, Tobias Christoph & Birkeland, Nils Rune (2012). The transformation of choice - professionalism at stake? A comparative empirical study of the professional motifs of choice of teacher and nursing students. I Werler, Tobias Christoph; Cameron, David Lansing & Birkeland, Nils Rune (Red.), When Education Meets the Care Paradigm. Waxmann Verlag. ISSN 9783830926887. s. 113–126.
 • Cameron, David Lansing; Werler, Tobias Christoph & Birkeland, Nils Rune (2012). When education meets the care paradigm. I Werler, Tobias Christoph; Cameron, David Lansing & Birkeland, Nils Rune (Red.), When Education Meets the Care Paradigm. Waxmann Verlag. ISSN 9783830926887. s. 9–20.
 • Werler, Tobias Christoph; Cameron, David Lansing & Birkeland, Nils Rune (2012). A world in transition: Some consequences for education. I Werler, Tobias Christoph; Cameron, David Lansing & Birkeland, Nils Rune (Red.), When Education Meets the Care Paradigm. Waxmann Verlag. ISSN 9783830926887. s. 147–150.
 • Werler, Tobias Christoph & Cameron, David Lansing (2012). Special education and general didactics: From progressive education to accountability. I Werler, Tobias Christoph; Cameron, David Lansing & Birkeland, Nils Rune (Red.), When Education Meets the Care Paradigm. Waxmann Verlag. ISSN 9783830926887. s. 57–72.
 • Werler, Tobias Christoph (2011). Benefitting from the public good in a heterogenous landscape. I Werler, Tobias Christoph (Red.), Heterogeneity. General Didactics Meets the Stranger. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-2609-2. s. 157–172.
 • Werler, Tobias Christoph (2011). The stranger and didaktik. I Werler, Tobias Christoph (Red.), Heterogeneity. General Didactics Meets the Stranger. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-2609-2. s. 27–34.
 • Werler, Tobias Christoph (2011). Someone is always the other: the topos of the stranger. I Werler, Tobias Christoph (Red.), Heterogeneity. General Didactics Meets the Stranger. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-2609-2. s. 15–26.
 • Werler, Tobias Christoph (2011). Asymmetry, Difference and Didaktik: An intriduction to the field. I Werler, Tobias Christoph (Red.), Heterogeneity. General Didactics Meets the Stranger. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-2609-2. s. 7–14.
 • Werler, Tobias Christoph (2011). Profesjonens kjerne? : PEL-faget og ny lærerutdanning. I Langfeldt, Gjert & Moe, Vegard Fusche (Red.), Å lære å bli lærar : om læring og undervisning i fag, tema og ferdigheiter i ny lærarutdanning. Høgskulen i Sogn og Fjordane. ISSN 978-82-466-0127-4. s. 111–128.
 • Midtsundstad, Jorunn H. & Werler, Tobias Christoph (2011). Nordisk didaktikk - et spørsmål om perspektiv? I Midtsundstad, Jorunn H. & Werler, Tobias Christoph (Red.), Didaktikk i Norden. Portal forlag. ISSN 978-82-92712-38-2. s. 12–24.
 • Werler, Tobias Christoph (2011). Et didaktisk rammeverk for skolen i Skandinavia. I Midtsundstad, Jorunn H. & Werler, Tobias Christoph (Red.), Didaktikk i Norden. Portal forlag. ISSN 978-82-92712-38-2. s. 164–183. doi: 10.18261/9788215031637-2019-03.
 • Werler, Tobias Christoph (2011). Norden - Made by Education : komparative dimensjoner. I Midtsundstad, Jorunn H. & Werler, Tobias Christoph (Red.), Didaktikk i Norden. Portal forlag. ISSN 978-82-92712-38-2. s. 25–46.

Se alle arbeider i Cristin

 • Herheim, Rune; Werler, Tobias Christoph & Hauge, Kjellrun Hiis (2022). Lived democracy in education. Young citizens' democratic lives in kindergarten, school and higher education. Routledge. ISBN 9780367542160. 210 s.
 • Trippestad, Tom Are; Swennen, Anja & Werler, Tobias Christoph (2017). The Struggle for Teacher Education. International Perspectives on Governance and Reforms. Bloomsbury Academic. ISBN 978-1-4742-8553-7. 224 s.
 • Sæverot, Herner & Werler, Tobias Christoph (2017). Pedagogikkens språk. Kunnskapsformer i pedagogikkvitenskap. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205493902.
 • Werler, Tobias Christoph; Cameron, David Lansing & Birkeland, Nils Rune (2012). When Education Meets the Care Paradigm. Waxmann Verlag. ISBN 9783830926887. 150 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Baraldsnes, Dziuginta; Kuginyte-Arlauskiene, Ieva & Werler, Tobias Christoph (2022). School bullying: knowledge and experience to intervene in pre-service teachers in Norway.
 • Werler, Tobias Christoph (2022). Vom Norden lernen? Pädagogik. ISSN 0933-422X. 73(12), s. 58–61.
 • Werler, Tobias Christoph; Foldnes, Vibeke Solsvik & Færevaag, Margaret Klepstad (2021). Classroom Development Through Teacher-Researcher Collaboration. Bridging the Rural Urban Divide in Norway.
 • Baraldsnes, Dziuginta; Kuginyte-Arlauskiene, Ieva & Werler, Tobias Christoph (2021). School Bullying: Norwegian Pre-service Teachers’ Knowledge and Practice to Reveal and Prevent .
 • Werler, Tobias Christoph; Foldnes, Vibeke Solsvik & Færevaag, Margaret Klepstad (2019). Developing Collaborative Professionalism - Unravelling the Didactic Value of Small Data.
 • Brekkhus, Åshild Berg & Werler, Tobias Christoph (2019). Operationalization of the Capability Approach- Operationalizing Bildung?
 • Brekkhus, Åshild Berg & Werler, Tobias Christoph (2017). Capability for Empowerment and Work through Vocational Education and Training (VET) in Upper Secondary Education in Norway .
 • Werler, Tobias Christoph & Brekkhus, Åshild Berg (2017). The capability approach -How do teachers inhibit or promote the pupils functionings ? Insights from a Norwegian study on Upper Secondary Education. .
 • Werler, Tobias Christoph & Brekkhus, Åshild Berg (2017). School Equipment - a theory about its functions and effects: Insights from an explorative study .
 • Sæverot, Herner; Torgersen, Glenn-Egil & Werler, Tobias Christoph (2017). Pedagogy in a triadic perspective.
 • Werler, Tobias Christoph & Baraldsnes, Dziuginta (2017). Teacher Work for Inclusive Education in Rural Areas. Comparing Teacher`s Experiences and Evaluations in Norway and Lithuania.
 • Werler, Tobias Christoph (2016). Teacher’s role conflicts in rural areas in Norway, Poland and Lithuania.
 • Werler, Tobias Christoph (2016). Kompetanseløft for lærerutdanningsforskning.
 • Werler, Tobias Christoph (2016). The Evolution of Nordic Schooling and peoples mind-sets .
 • Werler, Tobias Christoph; Baraldsnes, Dziuginta & Sadownik, Alicja R. (2016). “Who are you in this place?” Rural teacher professionalism in Norway – with Poland and Lithuania as horizons of comparison.
 • Werler, Tobias Christoph & Brekkhus, Åshild Berg (2016). Capability Expansion in Upper Secondary Schools in Norway?
 • Werler, Tobias Christoph (2015). Rural Teacher Professionalism – general outline of the research project.
 • Werler, Tobias Christoph (2015). Prisen til profesjonens nye normative paradigme: The learning sciences!
 • Werler, Tobias Christoph (2015). Teachers professionalism in rural areas: Voices from Norwegian schools.
 • Werler, Tobias Christoph (2015). Lived democracy, contested issues and scenario building in classrooms. What are the characteristics of deliberations in classrooms related to risk? .
 • Werler, Tobias Christoph (2015). The Evolution of Scandinavian Schooling and peoples mind-sets.
 • Werler, Tobias Christoph (2015). Rural Teaching in Norway.
 • Jobst, Solvejg & Werler, Tobias Christoph (2015). Teacher Education Reform in Germany and Norway.
 • Baraldsnes, Dziuginta; Sadownik, Alicja Renata & Werler, Tobias Christoph (2015). Rural teaching in Norway, Poland and Lithuania: Voices from Kindergarten and School.
 • Werler, Tobias Christoph (2014). The Gateway to Professionalism? Follow-up Evaluation on Teacher Education Reform in Norway (2010–2014).
 • Werler, Tobias Christoph (2014). Learning sciences = pedagogikk?
 • Werler, Tobias Christoph (2014). Skolens betingelser & resultat - et didaktikklandskap -.
 • Werler, Tobias Christoph (2014). Didaktikk og improvisasjon.
 • Werler, Tobias Christoph (2014). Building capabilities by/in an Education Landscape in Western Norway.
 • Werler, Tobias Christoph (2014). The Core of Teacher Professionalism: Pedagogy and Student knowledge?
 • Werler, Tobias Christoph (2014). Improvisation and teaching - challenging pedagogical principles.
 • Werler, Tobias Christoph (2013). Literacy & danning? Ny vin eller gamle slanger?
 • Werler, Tobias Christoph (2013). Herner Sæverot: Indirect pedagogy: Some lessons in existential education. Sense Publishers. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 97(3), s. 252–254.
 • Werler, Tobias Christoph (2013). The Transformation of Teacher Professionalism.
 • Werler, Tobias Christoph (2013). Didaktikklandskap og innovasjon.
 • Werler, Tobias Christoph (2012). Aligning School and Teacher Education Reform in Scandinavia.
 • Werler, Tobias Christoph (2012). School’s new curriculum as (hidden) agenda of teacher education reform?
 • Werler, Tobias Christoph & Sætre, Aina (2012). Benefitting from Schooling in Education Landscapes.
 • Werler, Tobias Christoph & Hustad, Bent-Cato (2011). What are the defining characteristics of teacher students' motives for becoming a teacher in relation to their choice of institution?
 • Ryssevik, Jostein; Skutlaberg, Linn Synnøve; Haugland, Aina Isdal; Nordhagen, Inger; Werler, Tobias Christoph & Brekkhus, Åshild Berg (2016). Godt nok eller best mulig? Hovedrapport fra kartlegging av utstyr i videregående skole. Ideas2Evidens/Utdanningsdirektoratet.
 • Haugland, Aina Isdal; Nordhagen, Inger; Ryssevik, Jostein; Skutlaberg, Linn Synnøve; Werler, Tobias Christoph & Brekkhus, Åshild Berg (2016). Kartlegging av utstyr i videregående skole. Delrapport. Ideas2Evidens.
 • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne Svensen; Andersen, Joachim Kolnes; Munthe, Elaine; Werler, Tobias Christoph & Maagerø, Eva (2015). Grunnskulelærarutdanningane etter fem år. Status, utfordringar og vegar vidare. Rapport nr. 5 frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Følgjegruppa for lærarutdanningsreforma. ISSN 978-82-998977-8-5.
 • Maagerø, Eva; Hustad, Bent-Cato; Malmo, Kari-Anne Svensen; Munthe, Elaine; Rogne, Magne & Werler, Tobias Christoph (2012). Med god gli i kupert terreng. GLU-reformens andre år. Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr 2. Universitetet i Stavanger.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. feb. 2022 08:47 - Sist endret 16. mai 2022 09:20