tonjste

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

  • Multippel tekstforståelse
  • Relevans- og troverdighetsvurderinger i lesing
  • Kildevurdering
  • Kritisk lesing
  • Lesemotivasjon

Pågående aktiviteter

Undervisning (ved UiO): 

Foreleser på PPU heltid og deltid:

Pedagogisk-psykologisk tjeneste og veien frem til spesialundervisning.

 

Seminarleder i pedagogikk, PPU deltid.

 

Verv

2016: Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte, Instituttstyret, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

2015: Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte, Instituttstyret, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

 

Bakgrunn

2012- : Stipendiat, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

2010 - 2012: Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Bærum PPT

2009 - 2011: Mastergrad i pedagogikk, pedagogisk-psykologisk rådgivning, Pedagogisk Forskningsinstiutt, UiO.

2007 - 2008: Bachelorgrad i pedagogikk, Pedagogisk Forskningsinstitutt, UiO.

2004 - 2007: Bachelorgrad i medievitenskap, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO.

 

 

Emneord: Læring, Leseforståelse og tekstbasert læring, Lesestrategier, Motivasjon, Pedagogikk
Publisert 4. okt. 2012 13:43 - Sist endret 21. jan. 2019 11:04

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter