tonjste

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Multippel tekstforståelse
 • Relevans- og troverdighetsvurderinger i lesing
 • Kildevurdering
 • Kritisk lesing
 • Lesemotivasjon

Pågående aktiviteter

Undervisning (ved UiO): 

Foreleser på PPU heltid og deltid:

Pedagogisk-psykologisk tjeneste og veien frem til spesialundervisning.

 

Seminarleder i pedagogikk, PPU deltid.

 

Verv

2016: Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte, Instituttstyret, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

2015: Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte, Instituttstyret, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

 

Bakgrunn

2012- : Stipendiat, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

2010 - 2012: Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Bærum PPT

2009 - 2011: Mastergrad i pedagogikk, pedagogisk-psykologisk rådgivning, Pedagogisk Forskningsinstiutt, UiO.

2007 - 2008: Bachelorgrad i pedagogikk, Pedagogisk Forskningsinstitutt, UiO.

2004 - 2007: Bachelorgrad i medievitenskap, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO.

 

 

Emneord: Læring, Leseforståelse og tekstbasert læring, Lesestrategier, Motivasjon, Pedagogikk

Publikasjoner

Stenseth, T. & Strømsø, H.I. (2018). To read or not to read: A Qualitative Study of Students’ Justifications for Document Selection in Task-Oriented Reading. Scandinavian Journal of Educational Research. 

Strømsø, H.I., Bråten, I., Stenseth, T. (2016). The role of students’ prior topic beliefs in recall and evaluation of information from texts on socio-scientific issues. Nordic Psychology.

Stenseth, T., Bråten, I., & Strømsø, H.I. (2016). Investigating interest and knowledge as predictors of students’ attitudes towards socio-scientific issues. Learning and Individual Differences, 47, 274-280.

McCrudden, M.T., Stenseth, T., Bråten, I., & Strømsø, H.I.(2016). The effects of topic familiarity, author expertise, and content relevance on Norwegian students' document Selection: A mixed methods study. Journal of Educational Psychology, 108(2), 147-162.

 • Stenseth, Tonje (2021). Hvordan fremme studentaktivitet og engasjement for læring? En designbasert studie av omvendt undervisning og videorefleksjoner i lærerutdanningen. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 15(3). doi: 10.5617/adno.8313. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stenseth, Tonje (2021). Når målet er læring - har elevene gode nok digitale leseferdigheter? Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. s. 4–16. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2021-01-02.
 • Stenseth, Tonje & Strømsø, Helge Ivar (2018). To read or not to read: A qualitative study of students' justifications for document selection in task-oriented reading. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 63, s. 771–788. doi: 10.1080/00313831.2018.1434828.
 • Strømsø, Helge Ivar; Bråten, Ivar & Stenseth, Tonje (2017). The role of students' prior beliefs in recall and evaluation of information from texts on socio-scientific issues. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 69(3), s. 127–142. doi: 10.1080/19012276.2016.1198270. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stenseth, Tonje; Bråten, Ivar & Strømsø, Helge Ivar (2016). Investigating interest and knowledge as predictors of students' attitudes towards socio-scientific issues. Learning and Individual Differences. ISSN 1041-6080. 47, s. 274–280. doi: 10.1016/j.lindif.2016.02.005.
 • McCrudden, Matthew; Stenseth, Tonje; Bråten, Ivar & Strømsø, Helge Ivar (2016). The Effects of Topic Familiarity, Author Expertise, and Content Relevance on Norwegian Students' Document Selection: A Mixed Methods Study. Journal of Educational Psychology. ISSN 0022-0663. 108(2), s. 147–162. doi: 10.1037/edu0000057.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stenseth, Tonje; Egeberg, Gunstein Christoffer & Ingulfsen, Line (2022). Teachers' transformative agency and technology use in one-to-one classrooms - a mixed-methods study.
 • Stenseth, Tonje (2022). Video som studentaktiv og integrerende arbeidsmetode i lærerutdanningen.
 • Stenseth, Tonje (2022). Hvordan studieforberede elever i videregående skole? En mixed-methods studie av elevers kunnskapsarbeid med fokus på lesing.
 • Stenseth, Tonje (2022). Omvendt undervisning som læringsdesign og betydningen for studentengasjement og aktiv læring. .
 • Stenseth, Tonje (2022). Bruk av egne studenter som informanter i forskning - muligheter og dilemmaer.
 • Stenseth, Tonje (2021). Bok og brett i klasserommet - hvordan fremme funksjonelle og tilpassete lesere?
 • Stenseth, Tonje (2021). Lesing som kjernekompetanse i kunnskapssamfunnet.
 • Stenseth, Tonje (2021). Exploration of flipped classroom and video reflections in teacher education.
 • Stenseth, Tonje (2020). Derfor skal vi ikke kaste bøkene ut av klasserommet. Drammens tidende. ISSN 0805-3731.
 • Stenseth, Tonje (2020). Lærer du best når du leser på brett eller i en bok?
 • Stenseth, Tonje (2020). Competent readers in digital contexts.
 • Stenseth, Tonje (2019). Omvendt undervisning i vitenskapsteori og metode.
 • Stenseth, Tonje (2019). Utvikling av elevers digitale lesestrategier og leseprosesser. Lærerstudenter som forskere på sin egen praksis. .
 • Stenseth, Tonje & Jensen, Henning (2019). Hva kjennetegner god lesekompetanse i digitale omgivelser?
 • Stenseth, Tonje (2016). Who and what to trust when selecting between different sources of information?
 • Stenseth, Tonje; Strømsø, Helge Ivar & Bråten, Ivar (2014). "I remember what the text says but don't really think it's true (when it disagrees with me).".
 • Stenseth, Tonje (2019). How and what students read. A study of evaluation and document selection processes in task-oriented reading. Reprosentralen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2012 13:43 - Sist endret 21. jan. 2019 11:04

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter